En forklaring av landsspesifikke begrensninger i Google Ads

Informasjonen i denne artikkelen gjelder for alle Google Ads-produkter.

Google må etterkomme sanksjoner innført av United States Office of Foreign Assets Control (OFAC). Som et resultat av dette er Google Ads ikke tilgjengelige for annonsører i følgende land eller områder:

  • Krim
  • Cuba
  • Iran
  • Nord-Korea
  • Sudan
  • Syria

Områder som nylig er lagt til

Hvis du er basert i et område som nylig er blitt gjenstand for OFAC-sanksjoner (f.eks. Krim), suspenderes Google Ads-kontoen din. Vi suspenderer Mitt kundesenter-kontoer (MCC) basert i land eller områder som rammes av handelsforbudet, og det kan også hende at de tilhørende administrerte kontoene suspenderes.

Hvis kontoen din berøres av OFAC-sanksjoner, varsler vi deg på e-post når vi suspenderer kontoen din. Vi har ikke mulighet til å utsette tidsfristen eller gjøre unntak.

Hvis du mener at kontoen din ikke skulle ha vært suspendert, kan du bruke dette skjemaet for å sende inn en anke.

Kontotilgang i områder som rammes av handelsforbudet

Selv om kontoen din ikke er basert i et av landene eller områdene som rammes av handelsforbudet, kan det likevel hende at du berøres av forbudet. Dette kommer av at du ikke kan logge deg på Google Ads når du fysisk befinner deg i et land eller område som er gjenstand for handelsforbudet. Du har imidlertid tilgang til brukerstøtten for Google Ads, retningslinjesenteret og andre Google Ads-nettsteder som ikke krever at du logger på.

Refusjon for eksisterende kontoer

Vi forsøker å gi refusjon til berørte Google Ads-kontoeiere med en ubrukt forhåndsbetalt saldo i den grad det er lovlig tillatt for oss. I Krim behandler vi for eksempel ingen refusjoner etter 1. februar 2015, i tråd med loven i USA. Hvis sanksjonene heves i fremtiden, kan det hende vi kan gi refusjon da.

Stedsmålretting

I Google Ads kan du ikke målrette mot land eller områder som er gjenstand for OFAC-sanksjoner (og disse vises ikke som ekskluderinger for målretting).

Hvis du har kampanjer målrettet mot et land eller område som nylig har blitt lagt til på OFAC-listen (f.eks. Krim), slutter disse kampanjene å kjøre. For å gjenoppta kampanjene må du endre stedsmålrettingen slik at du ikke lenger målretter mot det aktuelle landet eller området.

Kontostøtte og optimalisering

Hvis bedriften din befinner seg utenfor disse områdene, men markedsfører produkter eller tjenester basert i et av områdene, kan du ikke få personlig tilpasset brukerstøtte eller kontooptimalisering.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt