Se resultatene for ulike kampanjetyper

Å administrere resultatene dine for ulike kampanjetyper kan være en komplisert prosess. Du kan bruke følgende funksjoner for å forenkle arbeidet med rapportering for flere kampanjer. I denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan du kan se rapporteringsdataene dine etter kampanjetype, og hvordan du konfigurerer kolonner for å få relevant data raskere.

Veiledning

Se resultatdataene dine etter kampanjetype


Du kan spare tid ved å filtrere dataene dine etter kampanjetype – for eksempel Shopping-kampanjer eller kampanjer i Displaynettverket. Du kan bare velge kampanjetyper som finnes i kontoen din.

Slik filtrerer du etter kampanjetype:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. I navigasjonspanelet helt til venstre klikker du på Søkekampanjer, Bannerkampanjer, Shopping-kampanjer eller Videokampanjer for bare å se resultatdata for den ønskede kampanjetypen.

Merk

 
Hvis du tilpasser kolonnene, husker Google Ads også valgene dine og knytter dem til kampanjekonteksten. Dette kan bidra til at du sparer tid, ettersom du umiddelbart får se kolonnene du ofte velger, når disse er relevante for kampanjetypen du ser på. Sett at du alltid velger «Gj.sn. CPM»-kolonnen på «Annonsegrupper»-fanen når du ser på kampanjer i Displaynettverket. Hvis du senere velger en kampanje i Displaynettverket, eller du filtrerer visningen etter denne kampanjetypen, er «Gj.sn. CPM»-kolonnen oppført.

Få raskere tilgang til relevante data ved hjelp av forhåndsdefinerte kolonnesett


Nå har du tilgang til forhåndsdefinerte kolonnesett, som gjør det enklere å analysere resultatene for ulike kampanjetyper. Kolonnene som er mest relevante for en gitt kampanjetype og et gitt annonseringsmål, er tilgjengelige som forhåndsdefinerte sett i Kolonner-menyen.


Slik tar du i bruk et forhåndsdefinert kolonnesett i statistikktabellen:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Velg en bestemt kampanje, eller følg veiledningen ovenfor for å velge én enkelt kampanjetype.
 3. Klikk på Kolonner-knappen Kolonner.
 4. Du ser alternativer for kolonnesett under «Endre kolonner». Velg et kolonnesett basert på annonseringsmålene dine (visninger, merkevarebygging osv.). Kolonnene i statistikktabellen oppdateres i tråd med det anbefalte kolonnesettet.
Tips: Du kan gå tilbake til kolonnene slik de var før du valgte et kolonnesett. Dette gjør du ved å velge «Egendefinert» på «Kolonner»-rullegardinmenyen.

Se resultatene for ulike kampanjer i «Interaksjoner»-kolonnen

Når du ser på ulike kampanjetyper samtidig, har du tilgang til tre rapporteringskolonner som gjør det enkelt å vurdere resultatene for alle kampanjene dine. I disse kolonnene finner du de viktigste beregningene som er relevante for hver kampanjetype. Her får du raskt oversikt over i hvilken grad annonsene tilfredsstiller annonseringsmålene dine. I «Interaksjoner»-kolonnen finner du for eksempel antallet klikk i en søkekampanje og antallet videoavspillinger i en videokampanje.

Følgende kolonner inneholder resultater for ulike kampanjetyper:

 • Interaksjoner: En interaksjon er den primære brukerhandlingen knyttet til et annonseformat, altså klikk for tekst- og Shopping-annonser og avspillinger for videoannonser osv. Hvilken brukerhandling som telles i «Interaksjoner»-kolonnen, er avhengig av annonseformatet. Med denne kolonnen får du oversikt over i hvilken grad annonsene dine tilfredsstiller annonseringsmålene dine, uavhengig av annonseformatet.
  Annonseformat Hva som telles i «Interaksjoner»-kolonnen Eksempler på kampanjetyper
  Tekstannonser Klikk Søk, Shopping-produktannonser
  Bildeannonser Klikk Bannerannonser
  TrueView-videoannonser Videoavspillinger Video
  Videoannonser for apper Interaksjoner Appkampanjer
  TrueView for Action-annonser Interaksjoner Videokampanjer
  Lysboksannonser Interaksjoner Bannerkampanje
  Fremhevede Shopping-annonser Engasjementer Shopping-kampanje
 • Interaksjonsfrekvens: Hvor ofte brukere har interaksjon med annonsen din etter at de har sett den. Denne beregningen viser antallet interaksjoner med annonsen din delt på antallet ganger annonsen er vist. Dette gir en pekepinn om hvor godt annonseringen fungerer. Hvis du har ti interaksjoner og tusen visninger, er interaksjonsfrekvensen én prosent.
 • Gjennomsnittlig kostnad: Det gjennomsnittlige beløpet du har betalt per interaksjon. Denne beregningen viser den samlede kostnaden for annonsene dine delt på det samlede antallet interaksjoner. Hvis annonsen din har to interaksjoner som henholdsvis koster NOK 3 og NOK 4, er den gjennomsnittlige kostnaden for disse interaksjonene NOK 3,5.

Eksempel

Tenk deg at du annonserer for det samme produktet i en videokampanje og en kampanje i Søkenettverket, og du ønsker å måle resultatet for disse to kampanjene sett under ett. Klikk gir en god indikasjon på resultatene for Søkekampanjer. Denne brukerhandlingen er derimot ikke like nyttig når du skal måle resultatene for videokampanjer, der videoavspillinger eller -interaksjoner er den viktigste brukerhandlingen. I «Interaksjoner»-kolonnen telles den viktigste brukerhandlingen i hver enkelt kampanje, slik at du får oversikt over de samlede resultatene for kampanjene (uten å måtte legge til «Klikk»- og «Videoavspillinger»-kolonnene i rapporten).

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt