Προβολή απόδοσης σε όλους τους τύπους καμπάνιας

Η διαχείριση της απόδοσης σε διαφορετικούς τύπους καμπανιών ενδέχεται να είναι απαιτητική. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες, για να κάνετε απλούστερη και ευκολότερη την κατανόηση των αναφορών μεταξύ καμπανιών. Σε αυτό το άρθρο θα δείτε πώς να προβάλλετε τα δεδομένα αναφοράς ανά τύπο καμπάνιας και πώς να ρυθμίζετε στήλες, για να λαμβάνετε ταχύτερα σχετικά δεδομένα.

Οδηγίες

Προβολή των δεδομένων αναφορών κατά τύπο καμπάνιας


Μπορείτε να εξοικονομήσετε χρόνο, φιλτράροντας τα δεδομένα σας κατά τύπο καμπάνιας, όπως είναι οι καμπάνιες Αγορών ή Δικτύου προβολής. Θα μπορείτε να επιλέξετε μόνο τους τύπους καμπάνιας που υπάρχουν στον λογαριασμό σας.

Για να φιλτράρετε κατά τύπο καμπάνιας:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Στο πλαίσιο πλοήγησης, στο αριστερό άκρο, κάντε κλικ στην επιλογή Καμπάνιες για το Δίκτυο αναζήτησης, Καμπάνιες Δικτύου προβολής, Καμπάνιες Αγορών ή Καμπάνιες βίντεο, για να δείτε δεδομένα απόδοσης μόνο για τον συγκεκριμένο τύπο καμπάνιας.

Σημείωση

 
Αν προσαρμόσετε τις στήλες σας, το Google Ads απομνημονεύει τις επιλογές σας βάσει του περιβάλλοντος της καμπάνιας σας. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε χρόνο, εμφανίζοντάς σας αμέσως τις στήλες που επιλέγετε τακτικά να προβάλετε, όταν είναι συναφείς με τον τύπο καμπάνιας που προβάλλετε. Για παράδειγμα, αν επιλέγετε πάντα τη στήλη "Μέσο CPM" στην καρτέλα "Ομάδες διαφημίσεων" κατά την εξέταση καμπανιών Δικτύου προβολής και αργότερα επιλέξετε μια καμπάνια Δικτύου προβολής ή φιλτράρετε την προβολή του τύπου καμπάνιας για καμπάνιες Δικτύου προβολής, στις στήλες σας θα περιλαμβάνεται η στήλη "Μέσο CPM".

Ταχύτερη λήψη σχετικών δεδομένων με προκαθορισμένα σύνολα στηλών


Μπορείτε να χρησιμοποιείτε προκαθορισμένα σύνολα στηλών, για απλούστερη και ταχύτερη ανάλυση της απόδοσης διαφόρων τύπων καμπανιών. Οι πιο συναφείς στήλες για έναν συγκεκριμένο τύπο καμπάνιας και διαφημιστικού στόχου είναι διαθέσιμες ως προκαθορισμένα σύνολα στο μενού στηλών.


Για να χρησιμοποιήσετε ένα προκαθορισμένο σύνολο στηλών για την προβολή του πίνακα στατιστικών στοιχείων:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Επιλέξτε μια συγκεκριμένη καμπάνια ή ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες, για να επιλέξετε έναν τύπο καμπάνιας.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Στήλες Στήλες.
 4. Κάτω από το στοιχείο "Τροποποίηση στηλών", θα δείτε επιλογές συνόλων στηλών. Επιλέξτε ένα σύνολο στηλών σύμφωνα με τους διαφημιστικούς σας στόχους (προβολές, καθιέρωση επωνυμίας κ.λπ.). Οι στήλες στον πίνακα στατιστικών στοιχείων θα ενημερωθούν, για να αντικατοπτρίζουν το προτεινόμενο σύνολο στηλών.
Συμβουλή: Μπορείτε να επιστρέψετε στις στήλες που βλέπατε προτού επιλέξετε ένα σύνολο στηλών, επιλέγοντας "Προσαρμοσμένες" από το αναπτυσσόμενο μενού "Στήλες".

Προβολή απόδοσης μεταξύ καμπανιών με στήλες αλληλεπίδρασης

Όταν εξετάζετε πολλούς τύπους καμπανιών ταυτόχρονα, τρεις στήλες αναφορών μεταξύ καμπανιών διευκολύνουν την αξιολόγηση της απόδοσης σε όλες τις καμπάνιες σας. Αυτές οι στήλες αναφέρουν τις κύριες μετρήσεις που σχετίζονται με κάθε τύπο καμπάνιας, οι οποίες μπορούν να σας βοηθήσουν να υπολογίσετε πόσο αποτελεσματικά ανταποκρίνονται οι διαφημίσεις στους διαφημιστικούς στόχους σας. Για παράδειγμα, η στήλη "Αλληλεπιδράσεις" θα σας παρουσιάζει τον αριθμό των κλικ για μια καμπάνια του Δικτύου αναζήτησης, τον αριθμό των προβολών βίντεο για μια καμπάνια βίντεο και ούτω καθεξής.

Αυτές οι στήλες είναι οι εξής:

 • Αλληλεπιδράσεις: Αλληλεπίδραση είναι η κύρια ενέργεια χρήστη που είναι συσχετισμένη με μια μορφή διαφήμισης: κλικ για κείμενο και διαφημίσεις αγορών, προβολές για διαφημίσεις βίντεο και ούτω καθεξής. Η στήλη "Αλληλεπιδράσεις" καταμετρά διαφορετικές ενέργειες χρηστών, ανάλογα με τη μορφή διαφήμισης. Ανεξαρτήτως μορφής, αυτή η στήλη υποδεικνύει πόσο ικανοποιητικά ανταποκρίνονται οι διαφημίσεις στους διαφημιστικούς στόχους σας.
  Για... Η στήλη "Αλληλεπιδράσεις" καταμετρά... Παράδειγμα τύπων καμπανιών
  Διαφημίσεις με κείμενο Κλικ Αναζήτηση, Διαφημίσεις Αγορών προϊόντων
  Διαφημίσεις με εικόνα Κλικ Προβολή
  Διαφημίσεις βίντεο TrueView Προβολές βίντεο Βίντεο
  Διαφημίσεις βίντεο προώθησης εφαρμογής Ενέργειες αφοσίωσης Καμπάνιες εφαρμογών
  Διαφημίσεις TrueView for Action Ενέργειες αφοσίωσης Βίντεο
  Διαφημίσεις lightbox Ενέργειες αφοσίωσης Προβολή
  Έκθεση Διαφημίσεων αγορών Ενέργειες αφοσίωσης Αγορές
 • Ποσοστό αλληλεπίδρασης: Πόσο συχνά αλληλεπιδρούν με τη διαφήμισή σας οι χρήστες μετά την προβολή της σε αυτούς. Υπολογίζεται διαιρώντας τον αριθμό των αλληλεπιδράσεων με τη διαφήμισή σας με τον αριθμό των προβολών της διαφήμισής σας. Μπορείτε να το χρησιμοποιήστε, για να διαπιστώσετε πόσο αποτελεσματικές είναι οι διαφημίσεις σας. Για παράδειγμα, αν έχετε 10 αλληλεπιδράσεις και 1000 εμφανίσεις, τότε το ποσοστό αλληλεπίδρασης είναι 1%.
 • Μέσο κόστος: Το μέσο ποσό που έχετε καταβάλει για κάθε αλληλεπίδραση. Αυτό το ποσό είναι το συνολικό κόστος των διαφημίσεών σας διαιρεμένο με τον συνολικό αριθμό αλληλεπιδράσεων. Για παράδειγμα, αν υπάρχουν 2 αλληλεπιδράσεις με τη διαφήμισή σας, μία με κόστος 0,30 € και μία με κόστος 0,40 €, το μέσο κόστος για αυτές τις αλληλεπιδράσεις είναι 0,35 €.

Παράδειγμα

Ας υποθέσουμε ότι προβάλλετε μια καμπάνια βίντεο και μια καμπάνια για το δίκτυο αναζήτησης για να διαφημίσετε το ίδιο προϊόν και θέλετε να μετρήσετε τη συνδυασμένη απόδοση και των δύο καμπανιών. Αν και τα κλικ είναι χρήσιμα κατά τη μέτρηση της απόδοσης μιας καμπάνιας για το δίκτυο αναζήτησης, δεν είναι τόσο χρήσιμα κατά τον υπολογισμό της απόδοσης μιας καμπάνιας βίντεο, όπου η κύρια ενέργεια των χρηστών είναι οι προβολές βίντεο ή οι ενέργειες αφοσίωσης. Η στήλη Αλληλεπιδράσεις καταμετρά την ενέργεια χρήστη που έχει μεγαλύτερη σημασία για κάθε καμπάνια, καθιστώντας δυνατή την επισκόπηση της συνδυασμένης απόδοσης των καμπανιών με μια ματιά (χωρίς να χρειάζεται να συμπεριλάβετε τόσο τη στήλη Κλικ όσο και τη στήλη Προβολές βίντεο στην αναφορά σας).

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας