Łączenie kont Merchant Center i Google Ads

Dzięki połączeniu kont Merchant Center i Google Ads możesz korzystać z narzędzi do zarządzania kampaniami Google Ads nastawionymi na sprzedaż detaliczną oraz korzystać z zasobów danych Merchant Center, by zwiększać swoją widoczność w sieci. Danych o produktach z Merchant Center można też używać do konfigurowania kampanii wykorzystujących remarketing dynamiczny, lokalne zasoby reklamowe itd.

W krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i w Szwajcarii można wyświetlać reklamy produktowe za pomocą co najmniej jednej wybranej usługi porównywania cen. Niektóre z tych usług zarządzają danymi o produktach oraz kampaniami w Twoim imieniu, a inne dostarczają narzędzia pozwalające robić to samodzielnie. Więcej informacji o reklamowaniu produktów w ramach usługi porównywania cen w Europie

Co to jest Merchant Center?

Merchant Center to platforma, która umożliwia przesyłanie do Google danych o sklepie i produktach oraz udostępnianie ich do użycia na koncie Google Ads i w innych usługach Google. Więcej informacji o Google Merchant Center

ZAREJESTRUJ SIĘ W GOOGLE MERCHANT CENTER

ZNAJDŹ PARTNERA DO WSPÓŁPRACY (TYLKO EUROPA)

Co to jest Google Ads?

Google Ads to program reklamowy online, który umożliwia docieranie do nowych odbiorców dzięki kierowaniu reklam, ustalaniu stawek, słowom kluczowymi itd. Więcej informacji o Google Ads

Dlaczego warto połączyć konta Google Ads i Merchant Center

Po połączeniu kont dane o produktach z konta Merchant Center będą przesyłane do Google Ads do wykorzystania w kampaniach reklamowych. W zależności od rodzaju przesyłanych danych o produktach możesz tworzyć kampanie produktowe, by reklamować swoją ofertę, a także korzystać z remarketingu dynamicznego, by zwiększać skuteczność kampanii w sieci reklamowej itd.

Co się dzieje po połączeniu kont Merchant Center i Google Ads

 • O połączenie kont może poprosić tylko użytkownik konta Merchant Center. Nowe prośby o połączenie kont wyświetlą się na koncie Google Ads na stronie „Połączone konta”, która jest dostępna w menu Ustawienia.

 • Gdy właściciel konta Google Ads zatwierdzi prośbę, nastąpi wymiana informacji między kontami. Dane produktów z konta Merchant Center zostaną udostępnione w Google Ads w celu utworzenia kampanii. Niektóre statystyki Google Ads (np. kliknięcia) będą widoczne na połączonym koncie Merchant Center.

 • Połączenie mogą usuwać w każdej chwili właściciele konta Google Ads i administrator lub standardowi użytkownicy konta Merchant Center. Żadna ze stron nie może dokonać zmian na drugim z połączonych kont. Właściciel konta Merchant Center nie może np. wstrzymać lub uruchomić kampanii ani zmieniać stawek na koncie Google Ads.
 • Jeśli usuniesz połączenie kont, kampanie produktowe tworzone w oparciu o dane produktów z konta Merchant Center przestaną wyświetlać reklamy. Utracisz również możliwość tworzenia nowych kampanii w Google Ads w oparciu o dane o produktach z konta Merchant Center.

Zanim zaczniesz

Potrzebujesz:

 • Dostępu do konta Merchant Center
 • Aby połączyć konta Google Ads i Merchant Center, musisz mieć dostęp administracyjny do swojego konta Google Ads. Jeśli nie masz dostępu administracyjnego, możesz poprosić administratora swojego konta Google Ads, by udzielił Ci dostępu lub połączył konta za Ciebie.

Instrukcje

Poniżej dowiesz się, jak: 

 • poprosić o połączenie konta Merchant Center z Google Ads,
 • zaakceptować w Google Ads prośbę o połączenie nadesłaną z konta Merchant Center,
 • zarządzać połączeniami między kontami,
 • śledzić stany połączenia.

Wysyłanie w Merchant Center prośby o połączenie z Google Ads

Połączenia inicjuje się zawsze na koncie Merchant Center. Możesz połączyć kilka kont Google Ads z jednym kontem Merchant Center i na odwrót.

Łączenie z własnym kontem Google Ads: 

 1. Na swoim koncie Merchant Center kliknij kolejno ikonę z trzema kropkami i Łączenie kont.
 2. Kliknij Google Ads
 3. W sekcji „Twoje konto Google Ads” odszukaj identyfikator klienta Google Ads odpowiadający kontu, z którym chcesz utworzyć połączenie. Znajduje się on na górze każdej strony Google Ads obok adresu e-mail i jest widoczny po zalogowaniu.
 4. Kliknij Połącz.
Uwaga: jeśli nie masz konta Google Ads, utwórz je teraz

Łączenie z innymi kontami Google Ads: 

 1. Na swoim koncie Merchant Center kliknij ikonę z trzema kropkami, a następnie kliknij Łączenie kont.
 2. Kliknij Google Ads
 3. W sekcji „Inne konta Google Ads” kliknij Połącz konta i wpisz identyfikator klienta Google Ads odpowiadający kontu, z którym chcesz utworzyć połączenie. Znajduje się on na górze każdej strony Google Ads obok adresu e-mail i jest widoczny po zalogowaniu.
 4. Kliknij Dodaj.  

Akceptowanie w Google Ads próśb o połączenie

Gdy otrzymasz z konta Merchant Center prośbę o połączenie, zaproszenia te pojawią się w Google Ads w tabeli na stronie „Połączone konta” związanej z Merchant Center.

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia w prawym górnym rogu konta.
 3. W sekcji „Konfiguracja” kliknij Połączone konta.
 4. W sekcji „Google Merchant Center” kliknij Szczegóły.
 5. Odszukaj konto, które chcesz połączyć. W kolumnie „Stan” będzie widoczny komunikat „Oczekiwanie”. W kolumnie „Działania” kliknij Wyświetl szczegóły i sprawdź szczegóły prośby.
 6. Aby zaakceptować połączenie, kliknij Akceptuj. Aby odrzucić połączenie, kliknij Odrzuć. Jeśli chcesz połączyć te konta później, konieczne będzie wysłanie ponownej prośby z konta Merchant Center.

Zarządzanie połączeniami między kontami

Po połączeniu kont Merchant Center i Google Ads możesz anulować lub ponownie przesyłać z konta Merchant Center prośby o połączenie. Możesz też w dowolnym momencie rozłączyć konta z poziomu Merchant Center lub z poziomu Google Ads. 

W Merchant Center

Aby anulować prośbę o połączenie:

 1. Zaloguj się na konto Merchant Center.
 2. Kliknij ikonę z trzema kropkami.
 3. Kliknij Połączone konta.
 4. Na karcie Google Ads pojawi się prośba razem z identyfikatorem klienta odpowiadającym kontu Google Ads.
 5. Po prawej stronie kliknij Anuluj prośbę.
 6. Po pojawieniu się monitu kliknij Dalej.

Aby rozłączyć konta:

 1. Kliknij ikonę z trzema kropkami.
 2. Kliknij Łączenie kont.
 3. Otwórz „Twoje konto Google Ads” lub „Inne konta Google Ads”.
 4. Wybierz konto, które chcesz odłączyć, i kliknij Odłącz.

W Google Ads

Aby rozłączyć konta:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  w prawym górnym rogu konta.
 3. W sekcji „Konfiguracja” kliknij Połączone konta.
 4. W sekcji „Google Merchant Center” kliknij Szczegóły.
 5. Odszukaj konto, które chcesz odłączyć, i kliknij Odłącz.

Śledzenie stanów połączenia w Google Ads

Poniżej podano stany widoczne na koncie Google Ads w tabeli połączonych kont Merchant Center.

 • Wymaga Twojej zgody: właściciel tego konta Merchant Center poprosił o połączenie z kontem Google Ads. Możesz zaakceptować lub odrzucić jego prośbę.
 • Połączono: Twoje konto Google Ads zostało połączone z tym kontem Merchant Center, a dla znajdujących się na nim aplikacji są włączone listy remarketingowe.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem