Uppgradera webbadresser

Annonser och webbplatslänkar som fortfarande använde måladresser den 25 mars 2016* slutade då att visas.

* Dynamiska visningsannonser, Lightbox-annonser och Gmail-annonser påverkas inte av förändringen och kommer fortsätta att visas. Från den 11 april 2016 kommer du dock inte att kunna redigera måladresser för dynamiska visningsannonser. Du får ett e-postmeddelande med anvisningar om nästa steg när dessa annonsformat ska uppgraderas.

Om dina annonskampanjer ska vara framgångsrika är det viktigt att kunna spåra viktig information om kampanjerna och snabbt kunna genomföra ändringar. Av den anledningen förbättrar vi hanteringen av webbadresser så att du kan hantera och spåra information om varje litet klick på dina annonser. Med uppgraderade webbadresser kan du

 • snabbare hantera spårningsinformationen för dina webbadresser
 • minska antalet gånger som Google genomsöker din webbplats
 • utnyttja fördelarna med ValueTrack och anpassade spårningsparametrar.

I den här artikeln beskrivs webbadressuppgraderingar.

Vad är uppgraderade webbadresser?

Annons- och sökordsspårning i Google Ads bygger för närvarande på en måladress som innehåller en målsidesadress och spårningsparametrar. Uppgraderade webbadresser erbjuder ett enklare sätt att hantera dessa spårningsdetaljer så att du kan hantera delade spårningsmallar på konto- och annonsgruppsnivå. Det finns även två nya fält som du använder när du hanterar annonsens webbadress och spårningsinformation:

 • Ett fält används för annonsens slutliga målsidesadress
 • Ett fält används för parametrar för spårningsmallar

Med uppgraderade webbadresser medföljer ändringar i våra annonseringspolicyer och i följande alternativ för spårning och rapportering:

 • Annonsens slutliga webbadresser måste nu matcha den domän som används i visningsadressen för att annonsen ska godkännas. Den slutliga webbadressen kan dock innehålla omdirigeringar inom den domänen.
 • Kolumnen Måladress byter namn till Slutlig webbadress i Google Ads-rapporterna.
 • Support för ValueTrack-parametern {copy} försvinner inom kort. Läs mer om hur du uppgraderar webbadresser som innehåller den här parametern i avsnittet Vanliga frågor längre ned.

Så här använder du guiden

Uppgraderade webbadresser blir tillgängliga för alla annonsörer i början av juli 2015, då vi också planerar att uppgradera alla kvalificerade kampanjer. Om du vill kan du med hjälp av guiden börja uppgradera dina webbadresser innan dess, så att du tidigare kan utnyttja funktionen i söknätverket, Google Ads for Video, Googles Display-nätverk och Shopping-kampanjer. Du kan också uppgradera webbadresser som används för apphämtning och återkommande interaktiva annonser.

I guiden beskrivs

Mer hjälp

Om du vill ha mer hjälp med uppgraderingen kontaktar du Google Ads support. Om du vill veta mer om uppgraderade webbadresser finns följande resurser att tillgå:

Planera uppgraderingen av webbadresser

I det här avsnittet beskrivs i detalj hur du planerar för uppgraderingen av webbadresser. I korthet behöver du göra följande:

 • Leta reda på din uppgraderingsgrupp och bekräfta uppgraderingsmetoden. Använd diagrammen nedan för att identifiera din grupp och välja det bästa alternativet för dina spårningsbehov.
 • Följ anvisningarna för din grupp när du ska uppgradera dina webbadresser med Google Ads, Google Ads Editor eller Google Ads API (Google Ads API). (Obs! Support för uppgraderade webbadresser finns i Google Ads Editor version 11.1.)

Använder du en klickspårare från tredje part eller en kampanjhanteringstjänst?

Kontakta i så fall leverantören så att du får allt uppgraderingsstöd och all dokumentation som de kan erbjuda och som gäller för deras plattform och tjänster.

Steg 1: Leta reda på din uppgraderingsgrupp

Du hittar uppgraderingsgruppen genom att identifiera hur du använder webbadresspårning i tabellen nedan.

Uppgraderingsgrupp efter spårningsinställning

  Spårning av annonsens webbadress Exempel på webbadresser
Grupp 1
 • Du använder inte spårning i dina webbadresser

 • Du använder Google Analytics med automatisk taggning

https://example.com/shoes
https://store.com/dresses?color=red

Grupp 2
 • Du använder webbplatsanalys med spårningsparametrar

 • Du använder en egen omdirigeringsserver inom samma domän

https://example.com/shoes?color=red&kwid=12345&ad={creative}
https://redirect.store.com/?url=https://store.com/shoes&
kwid=12345&ad={creative}

Grupp 3
 • Du använder klickspårning från tredje part

 • Du använder ett kampanjhanteringssystem

 • Du använder omdirigering via en annan domän (kallas även omdirigeringar över flera domäner)

https://example-tracker.com/redir?kwid=12345&ad={creative}&url=
https%3A%2F%2Fwww.example.com%2Fshoes%3Fcolor%3Dred
https://example-tracker.com/123456?&kwid=12345&ad={creative}

Steg 2: Bekräfta uppgraderingsmetoden

Använda diagrammen nedan för att identifiera det bästa uppgraderingsalternativet för dina spårningsmål.

Fördelar med uppgraderade webbadresser efter grupp

  Automatisk
(Grupp 1, Grupp 2)
Enkel
(Grupp 2, Grupp 3)
Avancerad
(Grupp 2, Grupp 3)
Fördelar under uppgraderingen
Mätvärden för annonsresultaten behålls Checkmark Checkmark

X

Ingen policygranskning aktiveras för annonserna Checkmark Checkmark

X

Funktioner tillgängliga efter uppgraderingen
Inläsningen av webbplatsen sker snabbare när nya annonser eller sökord undergår granskning

X

Checkmark Checkmark
Central hantering av webbadresspårning

X

X

Checkmark
Framtida ändringar av delade spårningsmallar nollställer inte uppgifterna om annonsresultatet och avbryter inte annonsvisningen

X

X

Checkmark
Du kan lägga till nya ValueTrack-parametrar och anpassade parametrar medan uppgraderingen pågår

Checkmark
(med granskning)

Checkmark
(med granskning)

Checkmark
 

Metoder och kompatibilitet för uppgradering av webbadresser

  Automatisk Enkel Avancerad
Grupp Grupp 1, Grupp 2 Grupp 2, Grupp 3 Grupp 2, Grupp 3
Varför du bör använda den här metoden Den nuvarande måladressen innehåller inte omdirigeringar mellan domäner.
 • Undvik att lägga till eller tag bort spårning för dina webbadresser under uppgraderingen (d.v.s. du vill inte använda den nya ValueTrack-funktionen)

 • Undvik att använda delade spårningsmallar (på annonsgrupps-, kampanj- och kontonivåerna).
 • Använd delade spårningsmallar i annonsgrupp, kampanj eller konto.

 • Använd nya ValueTrack-parametrar eller anpassade parametrar.
Uppgraderingsverktyg Du kan slutföra uppgraderingen med hjälp av uppgraderingsverktyget i Google Ads-gränssnittet.*** Du kan uppgradera med hjälp av massöverföringsverktyget i ditt konto***, Google Ads Editor 11.1 eller Google Ads API (Google Ads API) adURLUpgrade()-funktionen (v201409+)***. Du kan uppgradera med hjälp av annonsadressinställningar eller massuppladdningsverktyget i Google Ads***, Google Ads Editor 11.1 och Google Ads API (Google Ads API).
Kompatibilitet Annonser*, sökord**, webbplatslänkar, apptillägg, dynamiska flöden Annonser*, sökord**, webbplatslänkar, apptillägg, dynamiska flöden Alla**

* Ännu ej tillgängliga för ljusbordsformat, Google Ads for Video (automatiskt uppgraderade), vissa dynamiska annonser och vissa Gmail-annonser (se Kompatibilitet med kampanjtyper i Google Ads för mer information).
** Ej tillgängliga för webbadresser som är inriktade på Display-nätverket (t.ex. visningssökord, placering).

***Uppgraderingsverktyget i användargränssnittet för Google Ads och Google Ads API (Google Ads API), adURLUpgrade()-funktionen (v201409+) är endast kompatibelt med Gmail-bilder och tillfälliga Gmail-kampanjannonser, inte Gmail-annonser för flera produkter och Gmail-katalogmallar. Om du vill uppgradera Gmail-annonser för flera produkter och Gmail-katalogannonser redigerar du annonsen manuellt och sparar den igen. Gmail-annonser är inte heller kompatibla med Google Ads Editor.

Kompatibilitet med kampanjtyper i Google Ads

Uppgraderade webbadresser är kompatibla med de flesta kampanjtyper och annonsformat, dock med vissa undantag. Om du vill hålla dig informerad om kompatibla funktioner kan du läsa informationen om funktionerna i det tidigare avsnittet som handlar om hur du bekräftar uppgraderingsmetoden. Vi har lagt till ytterligare information om specifika kampanjtyper i Google Ads och deras olika format, så att du lättare kan planera för uppgraderingen.

Se specifika Google Ads-kampanjtyper
Dynamiska sökannonser (DSA)

Obs!

Från början av juli 2015 går det inte längre att använda ValueTrack-parametern {lpurlpath} i de nya spårningsmallarna, och den fasas den ut för alla befintliga spårningsmallar och dynamiska webbadresser. Läs om hur du uppgraderar webbadresser som innehåller ValueTrack-parametern {lpurlpath}.

Om du använder DSA kan du använda den automatiska uppgraderingsmetoden. Då kopieras mallarna för dynamiska spårningsadresser till spårningsmallarna.

Shopping-kampanjer

Obs!

Från början av juli 2015 går det inte längre att använda ValueTrack-parametern {lpurlpath} i de nya spårningsmallarna, och den fasas den ut för alla befintliga spårningsmallar och dynamiska webbadresser. Läs om hur du uppgraderar webbadresser som innehåller ValueTrack-parametern {lpurlpath}.

Shopping-kampanjer är redan kompatibla med uppgraderade webbadresser. Om du för närvarande använder dynamisk spårning i en kampanj visas parametrarna i det nya fältet Spårningsmall i inställningarna för Shopping-kampanjen.

Om du vill göra ändringar i dina gamla dynamiska spårningsinställningar måste du använda Google Ads API (Google Ads API). Varje ändring i Google Ads-gränssnittet tar bort den gamla spårningen och flyttar den till fältet för ny spårningsmall. Detta påverkar inte annonsvisningen men kan medföra att API:n inte blir enhetlig om du använder en kampanjhanterare från tredje part för Shopping-kampanjer som ännu inte har stöd för uppgraderade webbadresser.

Google Ads for Video

TrueView-kampanjer i Google Ads for Video uppgraderas automatiskt i maj 2015, så du behöver inte göra något.

Strukturen för TrueView-webbadresser

TrueView-annonsernas webbadresser har följande struktur:

 • TrueView InStream-annonser: En visningsadress och en måladress för målsidan. Målsidan kan vara en YouTube-kanal, en visningssida eller en sida på en relevant webbplats.
 • TrueView InDisplay-annonser: De här annonserna använder inte specifika visnings- och måladresser, utan annonsörerna väljer om en användare ska hamna i en kanal eller på en visningssida.

Efter uppgraderingen finns det tre olika fält för webbadresser som är tillgängliga endast i TrueView InStream-annonser:

 • Visningsadress: Den webbadress som visas i annonsen. Den måste ange samma domän som annonsens slutliga webbadress.
 • Slutlig webbadress: Den slutliga webbadressen representerar annonsens faktiska målsida. Det kan vara en YouTube-kanal, en visningssida eller en sida på en relevant webbplats.
 • Spårningsmall: Du kan använda spårningsmallen för att ange spårningsparametrar eller omdirigeringar för annonser. Google Ads for Video använder den här mallen för att utforma den faktiska slutliga webbadressen som ska användas för annonsvisningen.

Mer om spårningsmallar för TrueView InStream-annonser:

 • För närvarande är spårningsmallar för TrueView-annonser endast tillgängliga på annonsnivå.
 • Alla spårningsmallar som skapas på kontonivå i Google Ads gäller även för TrueView-annonser.
 • Du kan nu infoga nya ValueTrack-parametrar och skapa anpassade parametrar för att få mer användbar information om kampanjresultat.

Om uppgraderingen

 • Om domänerna i mål- och visningsadressen stämmer överens kopierar Google Ads den nuvarande måladressen till fältet för den slutliga webbadressen.
 • Om de nuvarande måladressdomänerna inte stämmer överens med visningsadressdomänerna flyttar Google Ads den befintliga måladressen till en spårningsmall. Vi skapar slutliga webbadresser från den del av måladressen som anger målsidan.
 • Vi har inte ändrat hur webbadresserna struktureras när TrueView InDisplay-annonserna skapas.
Annonser om appkampanjer

Om du använder appinstallationsannonser eller interaktiva annonser (som använder djuplänkar i appen) uppgraderas annonserna automatiskt i alla Google Ads-konton med start i juli 2015. Om du vill använda konverteringsspårning för annonserna efter uppgraderingen behövs följande:

 • Appinstallationsannonser: Lägg till spårning i den lokala spårningsmallen. För annonser om appkampanjer i kampanjer i Söknätverket måste du överföra dina annonser till nya appinstallationskampanjer innan du kan uppgradera dina webbadresser. Se hur du kan överföra dina annonser till en ny appinstallationskampanj.
 • Interaktiva appannonser: Lägg till hänvisningsparametrar till dina djuplänkade webbadresser till appar.
Dynamiska remarketingkampanjer

Dynamiska remarketingkampanjer har stöd för uppgraderade webbadresser. Du kan behöva manuellt uppgradera webbadressspårning på annonsnivå, eller för företagsflöden i det delade biblioteket, på flödesnivå. Läs mer om hur du uppgraderar dina dynamiska visningsannonser och flöden.

Smart-kampanjer

Smarta kampanjer kommer även i fortsättningen att använda det befintliga formatet för måladresser. Du behöver inte vidta några åtgärder för att uppgradera.

Obs!

Inga spårningsmallar du skapar på Google Ads-kontonivå gäller för smarta kampanjer.

Kampanjer med Gmail-annonser

Anpassade HTML-annonser är inte kompatibla med uppgraderade webbadresser och fortsätter använda måladresser.

Anpassade parametrar är inte tillgängliga på webbadressnivå för Gmail-annonser för flera produkter och Gmail-katalogannonser.

Uppgraderingsverktyget i Google Ads-gränssnittet är endast kompatibelt med Gmail bildannonser och Gmail-annonser för tillfälliga kampanjer, inte Gmail-annonser för flera produkter och Gmail-katalogannonser. Om du vill uppgradera Gmail-annonser för flera produkter och Gmail-katalogannonser redigerar du annonserna manuellt och sparar dem igen.

Gmail-annonser är inte heller kompatibla med Google Ads Editor.


Uppgraderingsmetoder

Obs!

Från början av juli 2015 går det inte längre att använda ValueTrack-parametern {lpurlpath} i de nya spårningsmallarna, och den fasas den ut för alla befintliga spårningsmallar och dynamiska webbadresser. Läs om hur du uppgraderar webbadresser som innehåller ValueTrack-parametern {lpurlpath}.

Automatisk: Grupp 1 och 2

Vi rekommenderar att du använder alternativet för automatisk uppgradering i ditt konto så att du tidigt kan dra nytta av uppgraderade webbadresser. Om du väljer att inte uppgradera kontot just nu, sker uppdateringen automatiskt i början av juli 2015.

Översikt

Med den här uppgraderingsmetoden kopieras nuvarande måladresser till det nya fältet för slutlig webbadress för alla annonser och sökord. Om du använder spårning har du lokala spårningsmallar för alla slutliga webbadresser när uppgraderingen är klar. All information om annonsens resultat (visningar, klick osv.) finns kvar efter uppgraderingen. Ingen policygranskning av annonserna aktiveras.

För kampanjer med Gmail-annonser:

Den här uppgraderingsmetoden är endast kompatibel med Gmail bildannonser och Gmail-annonser för tillfälliga kampanjer, inte Gmail-annonser för flera produkter eller Gmail-katalogannonser.

Om du vill uppgradera Gmail-annonser för flera produkter och Gmail-katalogannonser redigerar du annonserna manuellt och sparar dem igen. Detta aktiverar en policygranskning för annonserna.

Viktigt! Om du använder den här metoden på fel sätt kan det avbryta visningen av annonserna.

Om du har annonser eller sökord som innehåller en klickspårare från tredje part, eller en annan domän än den som används i den synliga webbadressen, kan det hända att annonserna inte godkänns. Annonserna kvalificeras för visning när du korrigerar webbadressinställningarna och annonserna har godkänts.

Den här uppgraderingsmetoden kan användas av:

Uppgraderingsgrupp efter spårningsinställning

 

Spårning av annonsens webbadress

Exempel på webbadresser
Grupp 1
 • Du använder inte spårning i dina webbadresser

 • Du använder Google Analytics med automatisk taggning

https://example.com/shoes
https://store.com/dresses?color=red

Grupp 2
 • Du använder webbplatsanalys med spårningsparametrar

 • Du använder en egen omdirigeringsserver inom samma domän

https://example.com/shoes?color=red&kwid=12345&ad={creative}
https://redirect.store.com/?url=https://store.com/shoes&
kwid=12345&ad={creative}

  Anvisningar för uppgradering av dina webbadresser:
 1. Öppna fliken Annonser eller Sökord i Google Ads.
  • För webbplatslänkar öppnar du ditt delade bibliotek i det vänstra navigationsfältet och väljer Företagsinformation och sedan Webbplatslänkflöden.
 2. Välj de annonser, sökord eller webbplatslänkar vars webbadresser du vill uppgradera.

  Obs! Följande annonsformat är ännu inte kompatibla med uppgraderade webbadresser: ljusbordsannonser, Google Ads for Video (uppgraderas automatiskt). De här annonsformaten uppgraderas inte om du inkluderar dem.
 3. Välj Uppgradera måladresser … på rullgardinsmenyn Redigera.
  Select "Upgrade destination URLs"
 4. Klicka på Förhandsgranska ändringar för att titta på uppgraderingsresultaten. Ej kompatibla annonsformat visas men utan att någon ändring bekräftas (de uppgraderas inte).
  Confirmation screen: Upgraded URLs
 5. Klicka på Gör ändringar för att påbörja uppgraderingen.

Enkel: Grupp 2 och 3

Översikt

Med det här uppgraderingsalternativet kan du skapa lokala spårningsmallar för varje slutlig webbadress. Den här uppgraderingsmetoden sparar informationen om annonsernas resultat (visningar, klick osv.) efter uppgraderingen. Ingen policygranskning av annonserna aktiveras. Med alternativet för manuell uppgradering måste du:

 1. Exportera annonsernas webbadresser till ett kalkylark med hjälp av verktyget för massöverföring.
 2. Separera spårningselementen från målsidesadresserna i kalkylarket.
 3. Överför kalkylarket med hjälp av verktyget för massöverföring. Annonserna uppdateras med de slutliga webbadresserna (de ursprungliga målsidesadresserna) och spårningsmallar (de ursprungliga spårningselementen för webbadressen).

Du kan även använda det här alternativet med Google Ads Editor 11.1 eller senare. Den här uppgraderingsmetoden kan användas av:

För kampanjer med Gmail-annonser:

Uppgraderingsverktyget i Google Ads-gränssnittet är endast kompatibelt med Gmail bildannonser och Gmail-annonser för tillfälliga kampanjer, inte Gmail-annonser för flera produkter eller Gmail-katalogannonser. Om du vill uppgradera Gmail-annonser för flera produkter och Gmail-katalogannonser redigerar du annonserna manuellt och sparar dem igen. Alla Gmail-annonstexter är inte kompatibla med Google Ads Editor.

Uppgraderingsgrupp efter spårningsinställning

 

Spårning av annonsens webbadress

Exempel på webbadresser
Grupp 2
 • Du använder webbplatsanalys med spårningsparametrar

 • Du använder en egen omdirigeringsserver inom samma domän

https://example.com/shoes?color=red&kwid=12345&ad={creative}
https://redirect.store.com/?url=https://store.com/shoes&
kwid=12345&ad={creative}

Grupp 3
 • Du använder klickspårning från tredje part

 • Du använder ett kampanjhanteringssystem

 • Du använder omdirigering via en annan domän (kallas även omdirigeringar över flera domäner)

https://example-tracker.com/redir?kwid=12345&ad={creative}&url=
https%3A%2F%2Fwww.example.com%2Fshoes%3Fcolor%3Dred
https://example-tracker.com/123456?&kwid=12345&ad={creative}

 

Anvisningar för uppgradering av dina webbadresser:

Använda Google Ads Editor

Du kan uppgradera dina webbadresser på sökords- eller annonsnivå med Google Ads Editor 11.1 eller senare.

Obs!

Gmail-annonser är inte kompatibla med Google Ads Editor.

Separera spårningselementen för webbadresserna i dina annonser eller sökord

Varje fall är unikt, men i följande exempel på ett vanligt scenario för annonsörer förklarar vi hur du utför det här steget för webbadresser som innehåller domänöverskridande omdirigeringar (dvs. omdirigeringar som går via en annan domän).

Exempel: Domänöverskridande omdirigeringar

Visningsadress: https://www.example.com/shoes

Måladress: https://example-tracker.com/redir?kwid=12345&ad={creative}&url=https%3A%2F%2Fwww.example.com%2Fshoes%3Fcolor%3Dred

 • Webbadresskomponenter
 • Spårningsadress: https://example-tracker.com/redir
 • Målsidesadress: https://www.example.com/shoes?color=red
 • Spårningsparametrar: kwid, ad, url
 • Spårningsadress och målsidesadress: Dessa ligger på olika domäner: example-tracker.com och example.com
Slutlig webbadress: https://www.example.com/shoes?color=red
Spårningsmall: https://example-tracker.com/redir?kwid=12345&ad={creative}&url={lpurl}
Uppgradera dina webbadresser
 1. Välj de poster du vill redigera i listan med typer. Välj till exempel Annonser och tillägg > Textannonser för att redigera måladresser för textannonser.
 2. Välj vilka rader du vill redigera i datavyn. Du kan använda trädvyn eller avancerad sökning för att filtrera datavyn om du vill se färre rader.
 3. Ta bort din måladress från fältet Måladress i redigeringspanelen. 
 4. Klicka på Webbadressalternativ, lägg till din slutliga webbadress i fälten Slutlig webbadress eller Slutlig mobilwebbadress och din spårningsmall i fältet Spårningsmall.

Lägga upp ändringar.
 1. I verktygsfältet klickar du på rullgardinsmenyn vid Publicera och väljer Publicera webbadressuppgraderingar.
 2. Granska dina ändringar och klicka på Publicera webbadressuppgraderingar.

Om du inte klickar på Publicera webbadressuppgraderingar innan du publicerar dina ändringar kommer dina annonser att återställas. Detta innebär att statistik för dina annonser återställs och annonserna måste granskas igen.

Tips

Du kan även kontrollera dina uppgraderade webbadresser innan du publicerar ändringarna. I verktygsfältet klickar du på rullgardinsmenyn vid Kontrollera ändringar och väljer Kontrollera webbadressuppgraderingar.

Använda Google Ads
Hämta annonsen eller sökordsadresserna
 
 1. Öppna fliken Annonser i Google Ads.
 2. Välj Hämta kalkylark … på rullgardinsmenyn Redigera.
 3. Se till att rutorna för Avancerad redigering är markerade och klicka på Hämta.

Bulk editing: Download spreadsheet

Obs! Om du väljer att använda knappen Hämta rapport, måste du se till att kolumnerna ID och Åtgärd finns med i din fil. Du måste dessutom ändra värdena i kolumnen Åtgärd till Ange.

Separera spårningselementen för webbadresserna i filen

Varje fall är unikt, men i följande exempel på ett vanligt scenario för annonsörer förklarar vi hur du utför det här steget för webbadresser som innehåller domänöverskridande omdirigeringar (dvs. omdirigeringar som går via en annan domän).

Exempel: Domänöverskridande omdirigeringar

Visningsadress: https://www.example.com/shoes

Måladress: https://example-tracker.com/redir?kwid=12345&ad={creative}&url=https%3A%2F%2Fwww.example.com%2Fshoes%3Fcolor%3Dred

 • Webbadresskomponenter
 • Spårningsadress: https://example-tracker.com/redir
 • Målsidesadress: https://www.example.com/shoes?color=red
 • Spårningsparametrar: kwid, ad, url
 • Spårningsadress och målsidesadress: De använder olika domäner: tracker.com och example.com
 1. Öppna den hämtade filen i kalkylarksprogrammet.
  (Du kan även pröva med att importera den till Google Kalkylark.) I kalkylarket finns kolumnen Måladress som innehåller annonsens hela webbadress. Det innehåller dessutom nya och tomma kolumner för uppgraderade webbadresser: Slutlig URL, Slutlig mobilwebbadress, Spårningsmall och Anpassad parameter:
  Basic Upgrade Spreadsheet Example
 2. Fyll i kolumnerna i kalkylarket:
  1. Kolumnen Spårningsmall:
   • Kopiera spårningsdelen av värdet i kolumnen Måladress till kolumnen Spårningsmall.
   • Infoga {lpurl} i spårningsmallen (där den ursprungliga målsidesadressen visades inom den ursprungliga måladressen). (I exemplet nedan infogas parametern i slutet av spårningsmallen.)
  2. Kolumnen Slutlig URL: Kopiera den del av webbadressen som anger målsidan från kolumnen Måladress till kolumnen Slutlig URL.
   Basic Upgrade Spreadsheet Example
  3. Kolumnen Måladress: När du väl har fyllt i måladressen i kolumnerna Slutlig webbadress och Spårningsmall raderar du innehållet i den här kolumnen. Den här kolumnen ska vara tom innan du överför kalkylarket till ditt konto.
 3. Spara kalkylarket som en .xls, .xlsx, .tsv eller .csv.
  1. I Google Kalkylark använder du Fil > Ladda ned som kommaavgränsade värden för att spara som .csv
Överför kalkylarket i Google Ads
 1. Öppna fliken Annonser eller Sökord i Google Ads.
 2. Välj Överför kalkylark på rullgardinsmenyn Redigera.
  Bulk editing: Upload spreadsheet
 3. Klicka på Välj fil och välj .csv-filen.
 4. Välj Överför och förhandsgranska. Google Ads överför .csv-filen och försöker uppgradera dina annonser baserat på ändringarna i kalkylarket. Google Ads visar en sammanfattning av resultaten. (Obs! Sammanfattningen visar endast de första 200 raderna.)
 5. Fel: Om fel uppstår väljer du Förhandsgranska ändringar för mer information. Korrigera felen och överför den rättade filen.
 6. Välj Tillämpa ändringar. Google Ads uppdaterar bara de annonser som inte innehåller fel. Läs mer om överföring med den här funktionen.

Avancerad: Grupp 2 och 3

Översikt

När du uppgraderar med den här metoden kan du hantera delade spårningsmallar på annonsgrupps-, kampanj- och kontonivå. Du kan även pröva nya ValueTrack och anpassade parametrar under uppgraderingen. De första ändringarna aktiverar en första policyrelaterad annonsgranskning. Senare ändringar i de delade mallarna medför dock inga avbrott i annonsvisningen.

Den här uppgraderingsmetoden kan användas av:

Uppgraderingsgrupp efter spårningsinställning

 

Spårning av annonsens webbadress

Exempel på webbadresser
Grupp 2
 • Du använder webbplatsanalys med spårningsparametrar

 • Du använder en egen omdirigeringsserver inom samma domän

https://example.com/shoes?color=red&kwid=12345&ad={creative}
https://redirect.store.com/?url=https://store.com/shoes&
kwid=12345&ad={creative}

Grupp 3
 • Du använder klickspårning från tredje part

 • Du använder ett kampanjhanteringssystem

 • Du använder omdirigering via en annan domän (kallas även omdirigeringar över flera domäner)

https://example-tracker.com/redir?kwid=12345&ad={creative}&url=
https%3A%2F%2Fwww.example.com%2Fshoes%3Fcolor%3Dred
https://example-tracker.com/123456?&kwid=12345&ad={creative}

Med den här metoden återställs annonsresultatuppgifterna till 0 och en policyrelaterad granskning av annonser eller sökord aktiveras.

När du ändrar dina annonser enligt anvisningarna raderas motsvarande annons och en ny annons skapas. De ursprungliga mätvärdena för den raderade annonsen bevaras. Den nya annonsen börjar samla in egna resultatuppgifter. När du ändrar någon annons i Google Ads på detta sätt aktiveras automatiskt en policygranskning av annonsen.

Välj ett uppgraderingsscenario för webbadressinställningarna

Så här använder du den avancerade uppgraderingsmetoden för dina webbadresser:

 1. Skapa en spårningsstruktur som du kan använda som en delad spårningsmall över hela kontot, kampanjen eller annonsgruppen utifrån dina befintliga måladresser. (Obs! Du måste ta bort alla spårningsparametrar från de befintliga måladresserna. Resultatet blir den slutliga webbadressen.)
 2. Välj om du vill använda spårningsmallen på konto-, kampanj- eller annonsgruppsnivå.

Välj ett webbadresscenario nedan och läs uppgraderingsanvisningarna som gäller för varje exempel.

Enkla måladresser för spårning

I följande exempel använder vi en enkel måladress med spårningsparametrar:
Exempel: Enkla måladresser för spårning

Måladress: https://example.com/shoes?color=red&kwid=12345&ad={creative}&utm_source=google

 • Webbadresskomponenter
 • Målsidesadress: https://example.com/shoes?color=red
 • Spårningsparametrar: kwid, ad, utm_source
Skapa en spårningsmall

1. Utvärdera varje spårningsparameter i måladressen för att se om den kan användas för den nya spårningsmallen.

I vissa fall kan du behöva ersätta parametern med Valuetrack-parametrar eller anpassade spårningsparametrar. I andra fall låter du värdet i spårningsmallen förbli oförändrat.

I det här exemplet används parametrarna kwid, ad och utm_source

 

 • kwid: Representerar ett unikt spårningsvärde för varje sökord. Byt ut det mot en ny anpassad parameter som du skapar och namnger. Du kan till exempel kalla den _kwid.
 • ad: Använder ValueTrack-parametern {creative}. Inga ändringar krävs.
 • utm_source: Representerar trafikkällan. Den kan förbli densamma för alla Google Ads-kampanjer.

 

2. Skriv en ny spårningsmall utifrån de uppdaterade parametrarna.

Ny spårningsmall: {lpurl}&kwid={_kwid}&ad={creative}&utm_source=google

Den här spårningsmallen använder följande parametrar:

 • ValueTrack-parametern {lpurl} i stället för målsidesadressen. Den slutliga webbadressen kopieras här när annonsen visas.
 • Den nya anpassade parametern som du skapade och gav namnet {_kwid}.
 • ValueTrack-parametern {creative}.
 • Parametern utm_source representerar källan till klicken.

Obs! Om du vill ha ett Google Ads-id för dina sökord använder du den nya ValueTrack-parametern {targetid}.

3. Välj var du vill placera spårningsmallen och anpassade parametervärden:

 • Spårningsmallen: För enklare hantering av spårningsmallar rekommenderar vi att du placerar mallen på högsta möjliga nivå (som konto- eller kampanjnivå). Om parametervärdena till exempel bara ändras per kampanj, ställer du in mallen på kampanjnivå.
 • Anpassade parametervärden: Annonsörer ställer vanligen in dem på sökordsnivå. Du kan dock ställa in dem på kampanj-, annons-, sökords- eller webbplatslänksnivå. Anpassade parametrar är inte tillgängliga på webbadressnivå för Gmail-annonser för flera produkter eller Gmail-katalogannonser.
Använda spårningsmallen

Längre ned beskriver vi hur du uppgraderar webbadresserna i Google Ads. Du kan dock utföra ändringarna med hjälp av befintliga Google Ads-verktyg (API, massöverföring osv.). (Obs! Spårningsmallar på kontonivå finns inte tillgängliga i Google Ads Editor. Använd Google Ads för att uppgradera dina spårningsmallar på kontonivå.)

För kampanjer med Gmail-annonser:

Massuppladdningsverktyget i användargränssnittet för Google Ads och Google Ads API (Google Ads API), adURLUpgrade()-funktionen (v201409+) är endast kompatibelt med Gmail-bilder och tillfälliga Gmail-kampanjannonser, inte Gmail-annonser för flera produkter och Gmail-katalogannonser. Om du vill uppgradera Gmail-annonser för flera produkter och Gmail-katalogannonser redigerar du annonserna manuellt och sparar dem igen. Alla Gmail-annonstexter är inte kompatibla med Google Ads Editor.

Lägg till spårningsmallen i kontot
Lägg till spårningsmallen på lämplig nivå beroende på vad du behöver.

Redigera en spårningsmall manuellt på kontonivå:

Du kan redigera webbadressinställningarna på kontonivå på menyn Delat bibliotek för kampanjen.


Simple destination URLs: Account shared tracking template

Ställ in en spårningsmall manuellt på kampanjnivå:

Du kan redigera webbadressinställningarna på kampanjnivå på fliken Inställningar för kampanjen.


Simple destination URLs - Campaign Shared tracking template
Uppdatera annonsernas slutliga webbadresser

Ange målsidesadressen som den slutliga webbadressen. I exemplet nedan visar vi hur du gör detta på annonsnivå. Du kan även göra den här ändringen med hjälp av massöverföringsverktyget (med undantag för Gmail-mallannonser för flera produkter eller Gmail-katalogmallannonser).

Ställ in den slutliga webbadressen manuellt på annonsnivå:


Edit URLs at the ad level

Läs om hur du förbereder ändringarna genom att använda massöverföringar:

Varning: Massöverföring finns endast tillgängligt för avancerad uppgradering av textannonser och dynamiska sökannonser. Det stödjer inte bildannonser, annonser från annonsgalleriet, innehållsannonser för appar/digitalt innehåll, interaktiva mobilappsannonser, endast samtal-annonser, Gmail-annonser för flera produkter eller Gmail-katalogannonser.

Hämta annonsens webbadresser
 1. Öppna fliken Annonser i Google Ads.
 2. Välj Hämta kalkylark … på menyn Redigera.
 3. Se till att rutorna för Avancerad redigering är markerade och klicka på Hämta.

Bulk editing: Download spreadsheet

Obs! Om du väljer att använda knappen Hämta rapport måste du se till att kolumnerna ID och Åtgärd finns med i din fil. Du måste även ändra värdet i kolumnen Åtgärd till Ange och värdena i kolumnen Annonsstatus till Pausad eller Borttagen som ett av stegen i proceduren. 

Separera spårningselementen för webbadresserna i filen
 1. Öppna den hämtade filen i kalkylarksprogrammet.
  (Du kan även pröva med att importera den till Google Kalkylark.) I kalkylarket finns kolumnen Måladress som innehåller annonsens hela webbadress. Det innehåller dessutom nya och tomma kolumner för uppgraderade webbadresser: Slutlig webbadress, Slutlig mobilwebbadress, Spårningsmall och Anpassad parameter:
  Simple destination URLs Spreadsheet Example
 2. Fyll i kolumnerna i kalkylarket enligt nedan:
  1. Ändra annonsstatus för dina befintliga annonser med originalmåladresser till BORTTAGEN*.
  2. Kopiera de ursprungliga annonserna till nya rader längst ned. 
  3. Radera kolumndata för Annons-id för de nya raderna som du skapade.
  4. Radera kolumndata för Måladress för de nya raderna.
  5. Ändra annonsstatus för de nya raderna till AKTIVERAD.  

   * Om du ligger under hälften av begränsningarna för Google Ads-konton, rekommenderar vi att du använder PAUSAD istället för BORTTAGEN.
 3. Fyll i raderna du la till längst ned i kalkylarket med nya fält för uppgraderade webbadresser:
  • Kolumnen Spårningsmall: Låt kolumnfältet vara tomt eftersom du ställer in spårningsmallen på högre nivå.
  • Kolumnen Slutlig webbadress: Kopiera den del av webbadressen som anger målsidan från kolumnen Måladress till kolumnen Slutlig webbadress.
  • Kolumnen Måladress: När du väl har fyllt i måladressen i kolumnerna för slutlig webbadress raderar du innehållet i den här kolumnen. Den här kolumnen ska vara tom före överföringen till ditt konto.

   Simple destination URLs Spreadsheet Example
 4. Spara kalkylarket som en .xls, .xlsx, .tsv eller .csv.
  • I Google Kalkylark använder du Fil > Ladda ned som kommaavgränsade värden för att spara som .csv.
Överför kalkylarket i Google Ads
 1. Öppna fliken Annonser eller Sökord i Google Ads.
 2. Välj Överför kalkylark på rullgardinsmenyn Redigera.
  Bulk editing: Upload spreadsheet
 3. Klicka på Välj fil och välj .csv-filen.
 4. Välj Överför och förhandsgranska. Google Ads överför .csv-filen och försöker uppgradera dina annonser baserat på ändringarna i kalkylarket. Google Ads visar en sammanfattning av resultaten. (Obs! Sammanfattningen visar endast de första 200 raderna.)
 5. Fel: Om fel uppstår väljer du Förhandsgranska ändringar för mer information. Korrigera felen och överför den rättade filen.
 6. Välj Tillämpa ändringar. Google Ads uppdaterar bara de annonser som inte innehåller fel. Läs mer om överföring med den här funktionen.
Ställ in alla värden för anpassade parametrar

Det bästa är om du ställer in de här på sökordsnivå enligt beskrivningen nedan. Den anpassade parametern för det här exemplet heter _kwid och värdet är inställt på 12345. (Varje sökord ska ha ett eget värde.)

Ställ in värden för anpassade parametrar manuellt på sökordsnivå:


Apply custom keyword parameters

Obs! Du kan även använda verktyget för massöverföring om du behöver göra en mer omfattande ändring.


Webbadresser med spårning från tredje part eller spårning över flera domäner

I följande exempel visar vi en webbadress med klickspårning från tredje part och olika domäner

I det här avsnittet visar vi hur du hanterar uppgraderingen av webbadresser när du omdirigerar klick på din annons till en spårningsadress från tredje part.

Spårningsadressen (tracker.example.com/redir) finns på en annan domän än målsidesadressen (www.website.com).

Måladress:
https://example-tracker.com/redir?url=https%3A%2F%2Fwww.website.com%2Fshoes%3Fcolor%3Dred&kwid=12345&ad={creative}

Motsvarar:*
https://example-tracker.com/redir?url=https://www.website.com/shoes?color=red&kwid=12345&ad={creative}

Spårningsparametrar: url, kwid, ad

 • Webbadresskomponenter
 • Spårningsadress: https://example-tracker.com/redir
 • Målsidesadress: https%3A%2F%2Fwww.example.com%2Fshoes%3Fcolor%3Dred
  (Motsvarar: https://www.example.com/shoes?color=red)*

*Visa hjälp med att extrapolera tecken med procentteckenkodning.

Skapa en spårningsmall

1. Utvärdera varje spårningsparameter i måladressen för att se om den kan användas för den nya spårningsmallen.

Du måste eventuellt ersätta en parameter med ValueTrack-parametrar eller anpassade parametrar.

I det här exemplet används parametrarna url, kwid och ad

 

 • url: Representerar målsidesadressen. Ersätt målsidesadressen med ValueTrack-parametern {lpurl}.
 • kwid: Representerar ett unikt spårningsvärde för varje sökord. Byt ut det mot en ny anpassad parameter som du skapar och namnger. Du kan till exempel kalla den _kwid.
 • ad: Använder ValueTrack-parametern {creative}. Inga ändringar krävs.

 

2. Skriv en ny spårningsmall utifrån de uppdaterade parametrarna.

I förekommande fall ändrar du spårningsadressen så att ValueTrack-parametern och den nya anpassade parametern används.

Ny spårningsmall: https://example-tracker.com/redir?url={lpurl}&kwid={_kwid}&ad={creative}

Den här spårningsmallen använder följande parametrar:

 • ValueTrack-parametern {lpurl} i stället för målsidesadressen. Den slutliga webbadressen kopieras här när annonsen visas.
 • Den nya anpassade parametern som du skapade och gav namnet {_kwid}.
 • ValueTrack-parametern {creative}.

3. Välj var du vill placera spårningsmallen och anpassade parametervärden:

 • Spårningsmallen: För enklare hantering av spårningsmallar rekommenderar vi att du placerar mallen på högsta möjliga nivå (som konto- eller kampanjnivå). Om parametervärdena till exempel bara ändras per kampanj, ställer du in mallen på kampanjnivå.
 • Anpassade parametervärden: Annonsörer ställer vanligen in dem på sökordsnivå. Du kan dock ställa in dem på kampanj-, annons-, sökords- eller webbplatslänksnivå.
Använda spårningsmallen

Längre ned beskriver vi hur du uppgraderar webbadresserna i Google Ads. Du kan dock utföra ändringarna med hjälp av befintliga Google Ads-verktyg (API, massöverföring osv.). (Obs! Spårningsmallar på kontonivå finns inte tillgängliga i Google Ads Editor. Använd Google Ads för att uppgradera dina spårningsmallar på kontonivå.)

För kampanjer med Gmail-annonser:

Massöverföringsverktyget i Google Ads-gränssnittet är endast kompatibelt med Gmail bildannonser och Gmail-annonser för tillfälliga kampanjer, inte Gmail-annonser för flera produkter eller Gmail-katalogannonser. Om du vill uppgradera Gmail-annonser för flera produkter och Gmail-katalogannonser redigerar du annonserna manuellt och sparar dem igen. Alla Gmail-annonstexter är inte kompatibla med Google Ads Editor.

Här är den uppgraderade spårningsmallen för exemplet ovan:
https://example-tracker.com/redir?url={lpurl}&kwid={_kwid}&ad={creative}

Lägg till spårningsmallen i kontot
Lägg till spårningsmallen på lämplig nivå beroende på vad du behöver.

Redigera en spårningsmall manuellt på kontonivå:

Du kan redigera webbadressinställningarna på kontonivå på menyn Delat bibliotek för kampanjen.


An account-level shared tracking template for third party tracking

Ställ in en spårningsmall manuellt på kampanjnivå:

Du kan redigera webbadressinställningarna på kampanjnivå på fliken Inställningar för kampanjen.


A campaign-level shared tracking template for third party tracking
Uppdatera annonsernas slutliga webbadresser

Ange målsidesadressen som den slutliga webbadressen. I exemplet nedan visar vi hur du gör detta på annonsnivå. Du kan även utföra ändringen med hjälp av verktyget för massöverföring.

För exemplet med måladressen ovan ser den nya slutliga webbadressen ut så här:
https://www.example.com/shoes?color=red

Ställ in den slutliga webbadressen manuellt på annonsnivå:


Edit URLs at the ad level

Läs om hur du förbereder ändringarna genom att använda massöverföringar:

Hämta annonsens webbadresser
 1. Öppna fliken Annonser i Google Ads.
 2. Välj Hämta kalkylark … på menyn Redigera
 3. Se till att rutorna för Avancerad redigering är markerade och klicka på Hämta

Bulk editing: Download spreadsheet

Obs! Om du väljer att använda knappen Hämta rapport, måste du se till att kolumnerna ID och Åtgärd finns med i din fil. Du måste även ändra värdet i kolumnen Åtgärd till Ange och värdena i kolumnen Annonsstatus till Pausad eller Borttagen som ett av stegen i proceduren. 

Separera spårningselementen för webbadresserna i filen
 1. Öppna den hämtade filen i kalkylarksprogrammet.
  (Du kan även pröva med att importera den till Google Kalkylark.) I kalkylarket finns kolumnen Måladress som innehåller annonsens hela webbadress. Det innehåller dessutom nya och tomma kolumner för uppgraderade webbadresser: Slutlig webbadress, Slutlig mobilwebbadress, Spårningsmall och Anpassad parameter:
  Third party tracking Spreadsheet Example
 2. Fyll i kolumnerna i kalkylarket enligt nedan:
  1. Ändra annonsstatus för dina befintliga annonser med originalmåladresser till BORTTAGEN.
  2. Kopiera de ursprungliga annonserna till nya rader längst ned. 
  3. Radera kolumndata för Annons-id för de nya raderna som du skapade.
  4. Radera kolumndata för Måladress för de nya raderna.
  5. Ändra annonsstatus för de nya raderna till AKTIVERAD.
 3. Fyll i raderna du la till längst ned i kalkylarket med nya fält för uppgraderade webbadresser:
  1. Kolumnen Måladress: När du väl har fyllt i måladressen i kolumnerna för slutlig webbadress raderar du innehållet i den här kolumnen. Den här kolumnen ska vara tom före överföringen till ditt konto.
  2. Kolumnen Spårningsmall: Låt kolumnfältet vara tomt eftersom du ställer in spårningsmallen på högre nivå.
  3. Kolumnen Slutlig webbadress: Kopiera den del av webbadressen som anger målsidan från kolumnen Måladress till kolumnen Slutlig webbadress.
   Third party tracking Spreadsheet Example
 4. Spara kalkylarket som en .csv-fil (fil med kommaavgränsade värden).
  1. I Google Kalkylark använder du Fil > Hämta som kommaavgränsade värden.
 
Överför kalkylarket i Google Ads
 1. Öppna fliken Annonser eller Sökord i Google Ads.
 2. Välj Överför kalkylark på rullgardinsmenyn Redigera.
  Bulk editing: Upload spreadsheet
 3. Klicka på Välj fil och välj .csv-filen.
 4. Välj Överför och förhandsgranska. Google Ads överför .csv-filen och försöker uppgradera dina annonser baserat på ändringarna i kalkylarket. Google Ads visar en sammanfattning av resultaten. (Obs! Sammanfattningen visar endast de första 200 raderna.)
 5. Fel: Om fel uppstår väljer du Förhandsgranska ändringar för mer information. Korrigera felen och överför den rättade filen.
 6. Välj Tillämpa ändringar. Google Ads uppdaterar bara de annonser som inte innehåller fel. Läs mer om överföring med den här funktionen.
Ställ in alla värden för anpassade parametrar

Det bästa är om du ställer in de här på sökordsnivå enligt beskrivningen nedan. Den anpassade parametern för det här exemplet heter _kwid och värdet är inställt på 12345. (Varje sökord ska ha ett eget värde.)

Ställ in värden för anpassade parametrar manuellt på sökordsnivå:


Apply custom keyword parameters

Obs! Du kan även använda verktyget för massöverföring om du behöver göra en mer omfattande ändring.

Vanliga frågor

Kan jag uppgradera utan att återställa min annonsstatistik eller utlösa en policygranskning?

Ja. Om du använder den automatiska uppgraderingsmetoden eller den grundläggande uppgraderingsmetoden, behåller du all resultatstatistik för dina annonser och de behöver inte granskas igen. Går till Steg 2: Bekräfta uppgraderingsmetoden, för mer information

Jag skapar, visar och raderar annonser rätt ofta. Måste jag uppgradera alla annonserna?

Om du tänker radera befintliga annonser inom några dagar eller veckor kan du fortsätta använda måladresserna utan att uppgradera dem till slutliga webbadresser. När du skapar nya annonser ska du dock använda de nya slutliga webbadresserna. Om du använder spårningsadresser bör du även använda den nya spårningsmallen och fälten för anpassade parametrar.

Vad är en omdirigering över flera domäner?

Om du har ställt in en omdirigering över flera domäner innebär det att en användare som klickar på din annons skickas via en webbplats på en annan domän (t.ex. example.com i www.example.com) innan eller efter användaren når din målsida.

Omdirigeringar kan ställas in inom en måladress eller på din webbplats. Nedan finns några exempel. De betraktas som omdirigeringar ”över flera domäner” eftersom användaren besöker flera domäner mellan själva klicket på annonsen och besöket på målsidan.

Exempel 1

Visningsadress: exempel.se
Målsidesadress: https://exempel-omdirigering.se?url=https://exempel.se/ensida

Vad händer: Användare som klickar på annonsen hamnar först på https://exempelomdirigering.se/ och kommer sedan till målsidan https://exempel.se/ensida.

Exempel 2

Visningsadress: exempel.se
Målsidesadress: https://exempel-omdirigering.se/12345678

Vad händer: Användare som klickar på annonsen hamnar först på https://exempelomdirigering.se/12345678 och kommer sedan till målsidan https://exempel.se/ensida. Målsidan lagras på https://exempelomdirigering.se/12345678.

Exempel 3

Visningsadress: exempel.se
Målsidesadress: https://exempel.com

Vad händer: Användare som klickar på annonsen hamnar först på https://exempel.com och kommer sedan till målsidan https://exempel.se/ensida. Servern på exempel.com omdirigerar automatiskt besökare beroende på vilket land de befinner sig i.

Exempel 4

Visningsadress: exempel.se
Målsidesadress: https://www.exempel.se/dinsida

Vad händer: Användare som klickar på annonsen hamnar först på https://www.exempel.se/dinsida, sedan på https://exempel-omdirigering.se och slutligen på målsidan https://www.exempel.se/dinandrasida. Kod på webbplatsen utlöser omdirigeringarna.

Enligt våra annonseringspolicyer måste en annons målsida ha samma domän som visningsadressen. Om du använder uppgraderade webbadresser kan du inte använda omdirigeringar över flera domäner i fältet Slutlig webbadress. Sådana konfigureras i stället i fältet Spårningsmall.

Får jag behålla spårningsinformation i min slutliga webbadress?

Ja, men vi rekommenderar att du begränsar spårningsinformationen till spårningsmallen. Du kan inkludera spårningsinformationen med hjälp av den nya ValueTrack-parametern {ignore} i den slutliga webbadressen. Använd den enkla eller avancerade uppgraderingsmetoden när du gör det.

 • Placera {ignore} mellan den del av webbadressen som motsvarar målsidan och spårningsinformationen.
 • Den del av webbadressen som motsvarar målsidan måste stå till vänster om {ignore}. All spårningsinformation måste stå till höger om {ignore}.
 • Du kan inte placera parametrar som ändrar innehållet efter {ignore}.
 • Tänk på att {ignore} tas bort från webbadressen i annonsen.
Exempel

Slutlig webbadress: https://example.com/shoes?color=red{ignore}&kwid={_kwid}&ad={creative}

Jag använder massöverföring för att uppgradera mina webbadresser. Vad betyder felmeddelandena?

Om du har problem med att använda massöverföring när du ska uppgradera dina webbadresser ber vi dig läsa igenom denna lista över vanliga fel vid massöverföring samt möjliga lösningar.

Jag använder flera klickspårare från tredje part i enstaka webbadresser. Hur går uppgraderingen till?

Du behöver kodning på två nivåer. Gör följande och titta på exemplet med måladressen nedan:

 1. Utför den uppgradering som redan har beskrivits för den här typen av scenario: (Exempel: Webbadresser med spårning från tredje part eller spårning över flera domäner).
 2. Använd sedan den nya ValueTrack-parametern {lpurl+2} som representerar den slutliga webbadressen. Läs mer om tecken reserverade för webbadresskodning.
Exempel

Måladress: https://example-tracker.com/redir?&kwid=12345&ad={creative}&url=https%3A%2F%2Fanotherexample.com%2Fredir2%3Furl%3D
https%253A%252F%252Fwww.example.com%252Fshoes%253Fcolor%253Dred

 • Klickspårare A:
  https://example-tracker.com/redir är den första klickspåraren från tredje part.
 • Klickspårare B:
  https%3A%2F%2Fanotherexample.com%2Fredir2%3Furl%3D är den andra klickspåraren.
 • Målsidesadressen (kodad två gånger):
  https%253A%252F%252Fwww.example.com%252Fshoes%253Fcolor%253Dred

Så här uppgraderar du den här måladressen till en slutlig webbadress:

 1. Spårningsmall: Använd den nya ValueTrack-parametern {lpurl+2} i stället för målsidesadressen och placera den i spårningsmallen:
  https://example-tracker.com/redir?&kwid=12345&ad={creative}&url=https%3A%2F%2Fanotherexample.com%2Fredir2%3Furl%3D{lpurl+2}
 2. Slutlig webbadress: Ställ in den slutliga webbadressen för sökordet till den här målsidesadressen
  https://www.example.com/shoes?color=red
 3. Anpassad parameter: Ställ in värdet för den anpassade parametern på sökordsnivå:
  Apply custom keyword parameters
Jag har egna ValueTrack-parametrar för andra plattformar. Kan jag fortfarande använda dem?

Ja. Uppgraderade webbadresser kan innehålla parametrar, som {xyz}, som inte är AdWords ValueTrack-parametrar. Dessa parametrar förblir oförändrade i annonsernas webbadress. Om din slutliga webbadress till exempel är https://exempel.se/skor?tracking={tracking} så ändras inte {tracking} när någon klickar på annonsen.

Obs!

Formatet {_xyz} är reserverat för AdWords-anpassade parametrar. Parametrar av den här typen ersätts med en tom sträng om värdet inte har angivits.

Hur hittar jag eventuella måladresser som fortfarande behöver uppgraderas?

Du hittar de kvarvarande måladresserna i ditt konto med hjälp av filter.

För annonser och sökord

 1. Klicka på någon av flikarna Annonser eller Sökord.
 2. I flikens övre vänstra hörn väljer du Alla utom borttagna på rullgardinsmenyn.
 3. Klicka på Filter och välj sedan Skapa filter.
 4. Välj Måladr. på rullgardinsmenyn.
 5. Infoga https i textfältet till höger.
 6. Klicka på Använd.
 7. Använd någon av metoderna grundläggande eller avancerad för att uppgradera de kvarvarande annonserna eller sökorden. Klicka på Redigera och välj Hämta kalkylark … om du vill hämta de annonser och sökord som inte har uppgraderats.

Vissa typer av annonser har inte stöd för uppgraderad webbadresser än. Om du ser dem i dina filtrerade resultat kan du låta dem vara ouppgraderade.

För webbplatslänkar och flöden

 1. Logga in på ditt AdWords-konto.
 2. I det nedre vänstra hörnet klickar du på Delat bibliotek.
 3. Klicka på Företagsinformation och välj sedan det flöde du vill kontrollera (t.ex Huvudflöde för webbplatslänkar
 4. Klicka på knappen Hämta rapport när du vill hämta filen.
 5. Öppna filen i valfritt program för kalkylarksredigering.
 6. Sortera kalkylarket efter kolumnen ”SitelinkUrl”.
 7. Alla kvarvarande webbadresser i kolumnen ”SitelinkUrl” är måladresser som fortfarande behöver uppgraderas. Använd antingen den grundläggande eller den avancerade metoden för att uppgradera de kvarvarande webbplatslänkarna eller flödesobjekten.
Hur uppgraderar jag webbadresser med ValueTrack-parametern {copy}?

ValueTrack-parametern {copy} ska så småningom fasas ut och kommer inte att stödjas av uppgraderade webbadresser. Om du vill behålla den här parametern för dina spårningsadresser när du gör en uppgradering måste du använda den avancerade metoden.

Här följande två exempel på hur du kan uppgradera webbadresser som innehåller parametern {copy}. I det här exemplet används en måladress med ett platslänkstillägg.

Exempel
Måladress för sökord: https://example.com/shoes?color=red&keyword=12345&ad={creative}
Måladress för webbplatslänk: https://example.com/hours?matchtype={matchtype}&{copy:keyword}&{copy:ad}

Komponenter: https://example-tracker.com/redir?&kwid=12345&ad={creative}&url=https%3A%2F%2Fanotherexample.com%2Fredir2%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252F
www.example.com%252Fshoes%253Fcolor%253Dred

 • Måladress: Anger värdet 12345 för sökordet
 • Måladress för webbplatslänk: Använder parametern {copy} för att infoga både sökordet och ValueTrack-parametrarna {creative}.

Alternativ 1: Skapa en spårningsmall och en anpassad parameter

För det här exemplet:

 1. Skapa en ny anpassad parameter: Ge parametern namnet _kwdid.
 2. Skapa en ny spårningsmall: Använd den nya anpassade parametern och ValueTrack-parametern {creative}. Placera spårningsmallen på högsta möjliga kontostrukturnivå (på konto-, kampanj- eller annonsgruppsnivå).
 3. Ange slutlig webbadress: Detta ska vara den faktiska målsidesadressen eftersom denna webbadress kombineras med spårningsmallen.
 4. Ange slutlig webbadress för webbplatslänk: Detta ska vara den faktiska målsidesadressen eftersom denna webbadress även kombineras med spårningsmallen. Infoga ValueTrack-parametern {ignore} mellan webbadressen och spårningsparametrarna. Du kan inte placera parametrar som ändrar innehållet efter parametern {ignore}. Tänk på att {ignore} tas bort från webbadressen när annonsen visas.
  • Ett alternativ är att placera matchtype={matchtype} i spårningsmallen. Den används emellertid i den slutliga webbadressen för både annonsen och webbplatslänken.
 5. Ange värdet för den anpassade parametern för varje sökord.
Exempel

Ny spårningsmall:
{lpurl}&keyword={_kwdid}&ad={creative}

Ny slutlig webbadress för sökord:
https://example.com/shoes?color=red

Ny slutlig webbadress för webbplatslänk:
https://example.com/hours?{ignore}matchtype={matchtype}

Ny anpassad parameter för sökord:
_kwdid = 12345

Obs! Du bör ange olika värden för sökorden.

Alternativ 2: Skapa en anpassad parameter

I den här alternativa metoden används inte någon spårningsmall:

 1. Skapa en ny anpassad parameter: Ge parametern namnet _kwdid.
 2. Ställ in slutlig URL: Använd _kwdid i de slutliga webbadresserna för både annonsen och webbplatslänken.
 3. Ställ in värde för anpassad parameter: Ange värdet för den anpassade parametern _kwdid för varje sökord.
 4. Använd ValueTrack-parametern {ignore}: Placera parametern mellan spårningsparametrarna och den faktiska målsidesadressen i de slutliga webbadresserna, för både annonsen och webbplatslänken. Du kan inte placera parametrar som ändrar innehållet efter parametern {ignore}. Tänk på att {ignore} tas bort från webbadressen när annonsen visas.
Exempel

Ny slutlig webbadress för sökord:
https://example.com/shoes?color=red{ignore}&keyword={_kwid}&ad={creative}

Ny slutlig webbadress för webbplatslänk:
https://example.com/hours?{ignore}matchtype={matchtype}&keyword={_kwid}&ad={creative}

Ny anpassad parameter för sökord:
_kwdid = 12345

Obs! Du bör ange olika värden för sökorden.

Hur uppgraderar jag webbadresser med hjälp av ValueTrack-parametern {lpurlpath}?

Från början av juli 2015 finns det inte längre stöd för parametern {lpurlpath} som används i spårningsmallar. Läs våra rekommendationer nedan om lämpliga ValueTrack-parametrar att använda med det nya formatet för uppgraderade webbadresser.

Läs mer om hur du väljer rätt ValueTrack-parameter.

Exempel 1
 • Ursprunglig målsidesadress: https://www.exempel.se/abc/edf
 • Ursprunglig spårningsadress: https://www.exempel.csem/{lpurlpath}?tag=abc
 • Uppgraderad webbadresspårningsmall: {lpurl}?tag=abc
 • Uppdaterad slutlig webbadress: https://www.exempel.se/abc/edf?tag=abc
Exempel 2
 • Ursprunglig målsidesadress: https://www.exempel.se/abc/edf
 • Ursprunglig spårningsadress: https://www.exempel.se/?tag=abc&url=https://exempel.se/{lpurlpath}
 • Uppgraderad webbadresspårningsmall: https://www.dindoman.se/?tag=abc&url={lpurl}
 • Uppdaterad slutlig webbadress: https://www.dindoman.se/?tag=abc&url=https://www.exempel.se/abc/edf
Exempel 3
 • Ursprunglig målsidesadress: https://www.exempel.se/abc/edf
 • Ursprunglig spårningsadress: https://www.sparning.se/?url=https://exempel.se/{lpurlpath}
 • Uppgraderad webbadresspårningsmall: https://www.sparning.se/?url={lpurl}
 • Uppdaterad slutlig webbadress: https://www.sparning.se?url=https://www.exempel.se/abc/edf

Observera att {lpurlpath} följer omedelbart efter exempel.se i webbadressträngen i alla exemplen ovan där {lpurlpath} enkelt kan överföras till det nya webbadressformatet.

Om dina spårningsadresser med {lpurlpath} motsvarar något av dessa exempel uppdaterar du webbadresserna med alternativa parametrar som bäst motsvarar dina spårningsbehov. Om du har frågor om den här ändringen kan du kontakta vårt kontoteam.

Jag använder dynamiska visningsannonser och flöden. Hur uppgraderar jag mina webbadresser?

Uppgradera din dynamiska visningsannonser

Annonser utan domänöverskridande omdirigeringar

Följande annonser uppgraderas automatiskt den 11 april 2016:

 • Annonser som inte använder några spårningselement.

 • Annonser som använder fältet Webbadress till klickprefix eller fältet Frågeparametrar för spårningsadress i annonsgalleriet i AdWords, men inte använder domänöverskridande omdirigeringar i måladressen

 • Annonser som använder båda fälten Webbadress till klickprefix och Frågeparametrar för spårningsadress i annonsgalleriet i AdWords, men inte använder domänöverskridande omdirigeringar i måladressen

Om du har den här typen av annonser kan du invänta den automatiska uppgraderingen. Din annonsresultatdata finns kvar efter uppgraderingen och ingen policygranskning av annonserna aktiveras.

Annonser med domänöverskridande omdirigeringar

Om dina annonser innehåller domänöverskridande omdirigeringar i måladressen uppgraderas dina webbadresser inte automatiskt.

 • För annonser som endast använder domänöverskridande omdirigeringar i måladressen och ingen annan spårning (dvs. ingen webbadress till klickprefix eller frågeparameter för spårningsadress) kan du följa den grundläggande uppgraderingsmetoden via verktyget för massöverföring. Detta innebär att statistik för dina annonser behålls och annonserna måste inte granskas igen.

 • Om dina annonser använder domänöverskridande omdirigeringar i måladressen samt andra typer av spårning (dvs. webbadress till klickprefix eller frågeparameter för spårningsadress), måste du manuellt uppgradera dina webbadresser i AdWords annonsgalleri. Detta innebär att statistik för dina annonser återställs och annonserna måste granskas igen. Kontakta Google AdWords för ytterligare anvisningar.

Om du har domänöverskridande omdirigeringar i din måladress, gäller omdirigeringen endast för klick på ramen eller uppmaningsknappen på en bildannons, och gäller inte för klick på objekt i bildannonsen eller textannonser. Omdirigeringar i spårningsmallen gäller för alla klickadresser.

Uppgradera dina flöden

Flöden för företagsinformation uppgraderas automatiskt den 11 april 2016 om de uppfyller följande kriterier:

 • De kör inte automatiska uppdateringar från en webbadresskälla.
 • Objektets webbadresser innehåller inte några omdirigeringar.

Om du har den här typen av annonser kan du invänta den automatiska uppgraderingen. Din annonsresultatdata finns kvar efter uppgraderingen och ingen policygranskning av annonserna aktiveras.

Obs! Efter migreringen den 11 april måste alla flöden du laddar upp följa den uppgraderade webbadresstrukturen.

Om du använder Google Merchant Center-flöden måste du endast uppdatera annonsernas webbadresser enligt anvisningarna för uppgradering av dynamiska visningsannonser (ovan).

Uppgradering av företagsdataflöden som innehåller omdirigeringar

Om du använder ett företagsdataflöde som innehåller omdirigeringar måste du uppgradera dina flöden manuellt. Så här uppgraderar du dina flöden:

 1. Logga in på ditt AdWords-konto.
 2. Klicka på Delat bibliotek och sedan på Företagsinformation på menyn till vänster.
 3. Klicka på namnet på flödet du vill uppgradera.
 4. Längst upp på skärmen klickar du på + Lägg till, väljer Slutlig webbadress och Spårningsmall i menyn.

Shared library upgraded URLs menu

 1. Klicka på knappen Hämta rapport för att hämta en flödesrapport.
 2. Dela data i kolumnen Måladress till kolumnerna Slutlig webbadress och Spårningsmall (se grundläggande uppgraderingsmetod för anvisningar).
 3. Klicka på Redigera och välj Överför kalkylark.
 4. Markera alternativknappen vid Ersätt och bifoga den nya filen.
 5. Klicka på Överför och använd.
Exempel
Aktuell måladress: https://exempel-sparare.se?param=3234e2&src=google&url=https://exempel.se/produkt
Slutlig webbadress: https://exempel.se/produkt
Anpassad parameter: {_param}=3234e2

Spårningsmall: https://exempel-sparare.se?param={_param}&src=google&url={lpurl}

Tips! Du kan förenkla spårningshanteringen genom att ställa in din spårningsmall på annonsgrupps-, kampanj- eller kontonivå med den avancerade uppgraderingsmetoden.

Viktigt: Välj rätt ValueTrack-parameter efter hur din spårningsprogramvara spårar webbadresser. Läs mer i artikeln Använd dynamiska spårningsadresser

Om du uppdaterar ditt flöde regelbundet kan du välja att schemalägga automatiska uppdateringar under Delat bibliotek i Företagsinformation. Anvisningar finns i Hantera annonser och flöden i Företagsinformation.

Jag använder Gmail-annonser. Hur uppgraderar jag mina webbadresser?

Som en förberedelse inför den automatiska uppgraderingen till uppgraderade webbadresser använder Gmail-annonser för tillfälliga kampanjer en enda webbadress från augusti 2016. Det innebär att webbadressen för uppmaningsknappen kopieras till målsidesadressen. Om uppmaningsknappens webbadress är en annan än målsidesadressen skapas och aktiveras en kopia av annonsen. Efter några dagar tas den gamla annonsen bort

Annonser utan domänöverskridande omdirigeringar

Annonser som inte använder några spårningselement uppgraderas automatiskt i september 2016.

Anpassade HTML-annonser uppgraderas inte och fortsätter använda måladresser.

Annonser med domänöverskridande omdirigeringar

Om dina annonser innehåller domänöverskridande omdirigeringar i måladressen uppgraderas dina webbadresser inte automatiskt.

Du måste uppgradera dina webbadresser manuellt genom att redigera annonsmaterialet och spara det. Detta innebär att statistik för dina annonser återställs och annonserna måste granskas igen.

Om du har domänöverskridande omdirigering i din måladress gäller omdirigeringen endast klick på ramen eller uppmaningsknappen. Omdirigeringar i spårningsmallen gäller för alla klickadresser.

Viktigt: Välj rätt ValueTrack-parameter efter hur din spårningsprogramvara spårar webbadresser. Läs mer i artikeln Använd dynamiska spårningsadresser
 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt