Как да надстроите URL адресите си

От 25 март 2016 г.* рекламите или връзките към сайтове, които все още използват целеви URL адреси, ще спират да се показват.

* Динамичните дисплейни реклами, рекламите във формат „лайтбокс“ и тези в Gmail не са засегнати от промяната и ще продължат да се показват до последващо известие. От 11 април 2016 г. няма да можете да редактирате целевите URL адреси в динамичните дисплейни реклами. Ще получите имейл с инструкции за следващи стъпки, когато тези рекламни формати отговорят на условията за надстройване.

За успеха на рекламните Ви кампании от съществено значение са проследяването на важна информация за тях и бързото осъществяване на промени. Поради тази причина подобряваме управлението на URL адресите така, че да Ви помогнем да управлявате и проследявате информацията за всяко кликване върху рекламите Ви. С надстроените URL адреси изпълнението на тези задачи става по-бързо и по-лесно, което Ви помага да:

 • прекарвате по-малко време в управление на информацията за проследяването на URL адресите си;
 • намалите честотата, с която Google обхожда уебсайта Ви;
 • се възползвате от нови параметри на ValueTrack и персонализирани параметри за проследяване.

В тази статия се разясняват надстройванията на URL адреси.

Какво представляват надстроените URL адреси?

Понастоящем проследяването на рекламите и ключовите думи в Google Ads се основава на целеви URL адрес, който съдържа URL адрес на целевата страница и проследяващи параметри. Надстроените URL адреси предлагат по-прост начин за управление на тези данни за проследяването, като Ви дават възможност да управлявате споделени шаблони за проследяване на ниво профил и рекламна група. Ще използвате и две нови полета за управление на информацията за проследяването и URL адресите:

 • едно поле за крайния URL адрес на целевата страница на рекламата Ви;
 • едно поле за параметрите на шаблона за проследяване.

Надстроените URL адреси водят също до промени в правилата ни за рекламиране, както и в опциите за проследяване и отчитане, които можете да използвате:

 • Крайните URL адреси на рекламите вече трябва да съвпадат с домейна на показвания Ви URL адрес или рекламата Ви може да не бъде одобрена. Крайният Ви URL адрес пак може да съдържа пренасочвания в рамките на този домейн.
 • Графата „Целеви URL адрес“ в отчетите Ви в Google Ads ще бъде преименувана на „Краен URL адрес“.
 • Поддръжката за параметъра {copy} на ValueTrack ще бъде преустановена в близко бъдеще. Можете да научите повече за това, как да надстроите URL адресите, съдържащи този параметър, в секцията Често задавани въпроси по-долу.

Как да използвате това ръководство

Започваме да въвеждаме надстроените URL адреси за всички рекламодатели, като планираме да надстроим всички отговарящи на условията кампании от юли 2015 г. Можете да използвате настоящото ръководство, за да започнете надстройването на URL адресите си преди това и да се възползвате от тази функция по-отрано за кампаниите си в мрежата за търсене, Google Ads за видео, дисплейната мрежа на Google и Пазаруване. Ще можете също да надстроите URL адресите на рекламите си за изтегляне на приложение и повторно ангажиране в приложението.

В това ръководство обясняваме:

Още помощ:

Ако имате нужда от допълнителна помощ за надстройването, моля, свържете се с екипа за поддръжка на Google Ads. За повече информация относно надстроените URL адреси можете да посетите следните допълнителни ресурси:

Планиране на надстройването на URL адресите

В секцията по-долу е описано подробно как да планирате надстройването на URL адресите си. Накратко, трябва да направите следното:

 • Намерете групата си за надстройване и потвърдете желания от Вас начин. Използвайте диаграмите по-долу, за да идентифицирате групата си и изберете най-добрата опция според потребностите си от проследяване.
 • Следвайте инструкциите за групата си, за да надстроите URL адресите си с помощта на Google Ads, Google ADS Редактор или API на Google Ads (API на Google Ads). Забележка: Поддръжката за надстроени URL адреси ще е налична във версия 11.1 на Google Ads Редактор).

Използвате ли програма от трета страна за проследяване на кликванията или услуга от трета страна за управление на кампаниите?

Ако е така, моля, обърнете се към доставчика си на услуги, за да се възползвате от поддръжка и документация за надстройването, които може да предлага конкретно за предоставяната от него платформа и услуги.

Стъпка 1: Намерете групата си за надстройване

Намерете групата си за надстройване, като идентифицирате как използвате проследяването на URL адресите в таблицата по-долу.

Група за надстройване според настройка на проследяването

  Проследяване на URL адресите на рекламите Примерни URL адреси
Група 1
 • Не използвате проследяване в URL адресите си

 • Използвате Google Анализ с автоматично маркиране

https://example.com/shoes
https://store.com/dresses?color=red

Група 2
 • Използвате анализ на уебсайтове с проследяващи параметри

 • Използвате собствен сървър за пренасочване в рамките на един и същи домейн

https://example.com/shoes?color=red&kwid=12345&ad={creative}
https://redirect.store.com/?url=https://store.com/shoes&
kwid=12345&ad={creative}

Група 3
 • Използвате програма от трета страна за проследяване на кликванията

 • Използвате система за управление на кампаниите

 • Пренасочвате през друг домейн (известно също като пренасочване между домейни)

https://example-tracker.com/redir?kwid=12345&ad={creative}&url=
https%3A%2F%2Fwww.example.com%2Fshoes%3Fcolor%3Dred
https://example-tracker.com/123456?&kwid=12345&ad={creative}

Стъпка 2: Потвърдете начина си на надстройване

Моля, използвайте диаграмите по-долу, за да установите коя опция за надстройване е най-подходяща за целевото Ви проследяване.

Предимства на надстроените URL адреси по групи

  Автоматизирано
(Група 1, група 2)
Основно
(Група 2, група 3)
Разширено
(Група 2, група 3)
Предимства по време на надстройването
Запазване на статистическите данни за ефективността на рекламите Checkmark Checkmark

X

Без преглед на рекламите Ви за съответствие с правилата Checkmark Checkmark

X

Налични функции след надстройването
Намалено време за зареждане на уебсайта, когато нови реклами или ключови думи са в процес на преглед

X

Checkmark Checkmark
Централизирано управление на проследяването на URL адресите

X

X

Checkmark
Бъдещите промени в споделените Ви шаблони за проследяване няма да нулират данните за ефективността или прекъсват показването на рекламите Ви

X

X

Checkmark
По време на надстройването може да се добавят нови параметри на ValueTrack и персонализирани параметри за проследяване

Checkmark
(с преглед)

Checkmark
(с преглед)

Checkmark
 

Начини на надстройване и съвместимост на URL адресите

  Автоматизирано Основно Разширено
Група Група 1, група 2 Група 2, група 3 Група 2, група 3
Защо да използвате този начин Текущият Ви целеви URL адрес не съдържа пренасочвания между домейни.
 • Не искате да добавяте или премахвате проследявания за URL адресите си по време на надстройването (т.е. да използвате новите параметри на ValueTrack)

 • Не искате да използвате споделени шаблони за проследяване (на ниво рекламна група, кампания или профил).
 • Искате да използвате споделени шаблони за проследяване в рекламната група, кампанията или профила си.

 • Искате да използвате нови параметри на ValueTrack или персонализирани параметри.
Инструменти за надстройване Можете да завършите надстройването посредством инструмента за надстройване в потребителския интерфейс на Google Ads***. Можете да надстроите посредством инструмента за групово качване в профила си***, чрез Google Ads Редактор 11.1 или функцията adURLUpgrade()  (вер. 201409+)*** на API на Google Ads (API на Google Ads). Можете да надстроите посредством настройките за URL адресите на рекламите или чрез инструмента за групово качване в Google Ads***, Google Ads Редактор 11.1 и API на Google Ads (API на Google Ads).
Съвместимост Реклами*, ключови думи**, връзки към сайта, разширения за приложения, динамични емисии Реклами*, ключови думи**, връзки към сайта, разширения за приложения, динамични емисии Всички**

* Все още не се предлагат за лайтбокс, Google Ads за видео (с автоматично надстройване), някои динамични реклами и някои реклами в Gmail (за повече подробности вижте „Съвместимост с типовете кампании в Google Ads“).
** Не се предлагат за URL адреси за насочване към дисплейната мрежа (напр. дисплейна ключова дума, разположение).

***Инструментът за надстройване в потребителския интерфейс на Google Ads и функцията adURLUpgrade() (вер. 201409+) в API на Google Ads (API на Google Ads) са съвместими само с графични реклами в Gmail и такива за една популяризация, но не и с шаблони за няколко продукта в Gmail или такива от каталог за Gmail. За да надстроите реклами в Gmail за няколко продукта или такива от каталог за Gmail, моля, редактирайте рекламата ръчно и я запазете отново. Също така рекламите в Gmail не са съвместими с Google Ads Редактор.

Съвместимост с типовете кампании в Google Ads

Макар надстроените URL адреси да са съвместими с повечето типове кампании и рекламни формати, има и някои изключения. За да сте в течение със съвместимите функции, моля, преглеждайте забележките към функциите, когато потвърждавате начините на надстройване в предишната секция. Включили сме допълнителни бележки за конкретни типове кампании в Google Ads и свързаните с тях формати, за да Ви помогнем да планирате надстройването си.

Вижте конкретните типове кампании в Google Ads
Динамични реклами при търсене (DSA)

Забележка

Параметърът {lpurlpath} на ValueTrack вече няма да се поддържа в новите шаблони за проследяване, а от юли ще бъде оттеглен от всички съществуващи шаблони за проследяване и динамични URL адреси. Научете как да надстроите URL адресите посредством параметъра {lpurlpath} на ValueTrack.

Ако използвате динамични реклами при търсене, можете да използвате автоматичния начин за надстройване. При него шаблоните за динамични проследяващи URL адреси се копират в шаблони за проследяване.

Кампании за Пазаруване

Забележка

Параметърът {lpurlpath} на ValueTrack вече няма да се поддържа в новите шаблони за проследяване, а от юли ще бъде оттеглен от всички съществуващи шаблони за проследяване и динамични URL адреси. Научете как да надстроите URL адресите посредством параметъра {lpurlpath} на ValueTrack.

Кампаниите за Пазаруване вече са съвместими с надстроените URL адреси. Ако понастоящем използвате динамично проследяване в кампанията си, параметрите ще започнат да се показват в новото поле Шаблон за проследяване в настройките на кампанията Ви за Пазаруване.

Ако искате да направите промени в настройките на наследеното динамично проследяване, ще трябва да използвате API на Google Ads (API на Google Ads). При промяна в интерфейса на Google Ads наследеното Ви проследяване ще бъде премахнато и преместено в новото поле за шаблони за проследяване. Това няма да повлияе върху показването на рекламите Ви, но може да причини несъответствия в приложния програмен интерфейс (API), ако използвате програма от трета страна за управление на кампаниите си за Пазаруване, които все още не поддържат надстроени URL адреси.

Google Ads за видео

Кампаниите с TrueView в Google Ads за видео ще бъдат надстроени автоматично през май 2015 г., така че не е нужно да предприемате действия.

Структура на URL адресите за рекламите TrueView

Понастоящем URL адресите за рекламите TrueView използват следната структура:

 • Реклами TrueView в поток: Един показван URL адрес и един целеви URL адрес за целевата Ви страница. Целевата Ви страница може да бъде канала или страницата Ви за гледане в YouTube или страница от уместен уебсайт.
 • Дисплейни реклама TrueView: Тези реклами не използват конкретни показвани и целеви URL адреси. Вместо това рекламодателите избират дали потребителят да посети техния канал, или страница за гледане.

След надстройването ще има три различни полета за URL адреси, налични само за реклами TrueView в поток:

 • Показван URL адрес: Видимият URL адрес на рекламата Ви, който трябва е със същия домейн като крайния й URL адрес.
 • Краен URL адрес: Крайният URL адрес представлява действителната целевата страница за рекламата Ви. Тя може да бъде канала или страницата Ви за гледане в YouTube или страница от уместен уебсайт.
 • Шаблон за проследяване: Можете да използвате шаблона за проследяване, за да укажете проследяващи параметри или URL адреси за пренасочване за рекламите си. Google Ads за видео ще използва този модел за съставяне на действителния краен URL адрес, който да бъде свързан с рекламната импресия.

Още за шаблоните за проследяване за рекламите TrueView в поток:

 • Понастоящем шаблоните за проследяване за рекламите TrueView се предлагат само на ниво реклама.
 • Всички шаблони за проследяване, създадени на ниво профил в Google Ads, ще се прилагат и за рекламите TrueView.
 • Вече можете да вмъквате нови параметри на ValueTrack, както и да създавате персонализирани параметри за по-полезни данни за ефективността на кампаниите.

Всичко за надстройката

 • Ако домейните на целевия и показвания Ви URL адрес съвпадат, Google Ads ще копира текущия Ви целеви URL адрес в полето за нов краен URL адрес.
 • Ако домейните на текущия Ви целеви URL адрес не съвпадат с тези на показвания Ви URL адрес, Google Ads ще премести съществуващия целеви URL адрес в шаблон за проследяване. Ще създадем крайните Ви URL адреси въз основа на частта за целевата страница на целевите Ви URL адреси.
 • Към момента няма да има промени в начина, по който са структурирани URL адресите при създаването на дисплейни реклами TrueView.
Реклами, популяризиращи приложение

Ако използвате реклами за инсталирания на приложение или ангажиращи реклами (които съдържат преки връзки към приложения), те ще бъдат надстроени автоматично – заедно с всички профили в Google Ads – от юли 2015 г. За да използвате успешно проследяването на реализациите за рекламите си след надстройването, трябва да направите следното:

 • Реклами за инсталиране на приложение: Добавете проследяване в шаблона за местно проследяване. При реклами за популяризиране на приложение в кампании в мрежата за търсене ще трябва да ги преместите в нови кампании за инсталиране на мобилно приложение, преди да надстроите URL адресите си. Вижте как да преместите рекламите си в нова кампания за инсталиране на мобилно приложение.
 • Ангажиращи реклами за приложение: Добавете параметри за препращащи URL адреси към URL адресите с преки връзки на приложението Ви.
Кампании за динамичен ремаркетинг

Кампаниите за динамичен ремаркетинг поддържат надстроени URL адреси. Може да се наложи ръчно да надстроите всички проследявания на URL адреси, използвани на ниво реклама, или, за емисии за бизнес данни в споделената библиотека, на ниво емисия. Научете как да надстроите своите динамични дисплейни реклами и емисии.

Интелигентни кампании

Интелигентните кампании ще продължат да използват съществуващия формат на целеви URL адрес. За надстройването не е необходимо действие от Ваша страна.

Забележка

Всички шаблони за проследяване на ниво профил в Google Ads, които създавате, няма да се прилагат за интелигентните кампании.

Кампании с реклами в Gmail

Персонализираните реклами с HTML не са съвместими с надстроените URL адреси и ще продължат да използват целеви URL адреси.

Персонализираните параметри няма да бъдат налични на ниво URL адрес за реклами в Gmail за няколко продукта или такива от каталог за Gmail.

Инструментът за надстройване в потребителския интерфейс на Google Ads е съвместим само с графични реклами в Gmail и реклами в Gmail за една популяризация, но не и с такива в Gmail за няколко продукта или от каталог за Gmail. За да надстроите реклами в Gmail за няколко продукта или такива от каталог за Gmail, моля, редактирайте ги ръчно и ги запазете отново.

Също така рекламите в Gmail не са съвместими с Google Ads Редактор.


Начини на надстройване

Забележка

Параметърът {lpurlpath} на ValueTrack вече няма да се поддържа в новите шаблони за проследяване, а от юли ще бъде оттеглен от всички съществуващи шаблони за проследяване и динамични URL адреси. Научете как да надстроите URL адресите посредством параметъра {lpurlpath} на ValueTrack.

Автоматизирано: Групи 1 и 2

Препоръчваме да използвате опцията за автоматизирано надстройване в профила си, за да можете да се възползвате по-отрано от надстроените URL адреси. Ако решите да не надстроите сега, профилът Ви ще бъде надстроен автоматично от юли 2015 г.

Общ преглед

Този начин на надстройване ще копира текущите Ви целевите URL адреси в новото поле за крайни URL адреси за всички реклами и ключови думи. Ако използвате проследяване, след надстройването ще имате местни шаблони за проследяване за всеки от крайните си URL адреси. Този начин ще запази данните за ефективността на рекламите Ви след надстройването (импресии, кликвания и т.н.) и няма да доведе до преглед на рекламите Ви за съответствие с правилата.

За кампании с реклами в Gmail:

Този начин за надстройване е съвместим само с графични реклами в Gmail и реклами за една популяризация, но не и с реклами в Gmail за няколко продукта или от каталог.

За да надстроите реклами в Gmail за няколко продукта или такива от каталог, моля, редактирайте ги ръчно и ги запазете отново. Това ще доведе до преглед за съответствие с правилата за тези реклами.

Важно: Неправилното използване на този начин може да доведе до спиране на показването на рекламите Ви.

Ако имате реклами или ключови думи, съдържащи програма от трета страна за проследяване на кликванията или домейн, различен от видимия URL адрес, рекламите Ви може да бъдат неодобрени. Те ще отговарят на условията за показване отново, когато коригирате настройките на URL адресите си и рекламите Ви бъдат одобрени.

Този начин на надстройване може да се използва от:

Група за надстройване според настройка на проследяването

 

Проследяване на URL адресите на рекламите

Примерни URL адреси
Група 1
 • Не използвате проследяване в URL адресите си

 • Използвате Google Анализ с автоматично маркиране

https://example.com/shoes
https://store.com/dresses?color=red

Група 2
 • Използвате анализ на уебсайтове с проследяващи параметри

 • Използвате собствен сървър за пренасочване в рамките на един и същи домейн

https://example.com/shoes?color=red&kwid=12345&ad={creative}
https://redirect.store.com/?url=https://store.com/shoes&
kwid=12345&ad={creative}

  Указания за надстройване на URL адресите Ви:
 1. В Google Ads изберете раздела Реклами или Ключови думи.
  • За връзки към сайта отворете Споделена библиотека в лявата лента за навигация и изберете Бизнес данни, след което – „Емисии за връзки към сайта“.
 2. Изберете рекламите, ключовите думи или връзките към сайта, чиито URL адреси искате да надстроите.

  Забележка: Следните рекламни формати все още не са съвместими с надстроените URL адреси: лайтбокс, Google Ads за видео (с автоматично надстройване). Ако ги включите в избора си, те няма да бъдат надстроени.
 3. От падащото меню „Редактиране“ изберете Надстройване на целевите URL адреси...
  Select "Upgrade destination URLs"
 4. Кликнете върху Визуализация на промените, за да прегледате резултатите от надстройването си. Несъвместимите рекламни формати ще бъдат посочени без потвърдена промяна (те няма да бъдат надстроени).
  Confirmation screen: Upgraded URLs
 5. Кликнете върху Извършване на промените, за да стартирате процеса на надстройване.

Основно: Групи 2 и 3

Общ преглед

С тази опция за надстройване, ще можете да създаде местни шаблони за проследяване за всеки от крайните си URL адреси. Този начин ще запази данните за ефективността на рекламите Ви след надстройването (импресии, кликвания и т.н.). Това няма да доведе до преглед на рекламите Ви за съответствие с правилата. С тази опция за ръчно надстройване ще трябва да:

 1. Експортирате URL адресите на рекламите си в електронна таблица посредством инструмента за групово качване.
 2. Отделите елементите за проследяване на URL адресите на целевите страници в електронната си таблица.
 3. Качите електронната си таблица посредством инструмента за групово качване. При това рекламите Ви ще се актуализират с крайни URL адреси (първоначалните URL адреси на целевите Ви страници) и шаблони за проследяване (първоначалните елементи за проследяване на URL адресите).

Можете също така да използвате тази опция с Google Ads Редактор 11.1 или по-нова версия. Този начин на надстройване може да се използва от:

За кампании с реклами в Gmail:

Инструментът за надстройване в потребителския интерфейс на Google Ads е съвместим само с графични реклами в Gmail и такива за една популяризация, но не и с реклами в Gmail за няколко продукта или от каталог. За да надстроите реклами в Gmail за няколко продукта или такива от каталог, моля, редактирайте ги ръчно и ги запазете отново. Файловете за създаване на реклама в Gmail не са съвместими с Google Ads Редактор.

Група за надстройване според настройка на проследяването

 

Проследяване на URL адресите на рекламите

Примерни URL адреси
Група 2
 • Използвате анализ на уебсайтове с проследяващи параметри

 • Използвате собствен сървър за пренасочване в рамките на един и същи домейн

https://example.com/shoes?color=red&kwid=12345&ad={creative}
https://redirect.store.com/?url=https://store.com/shoes&
kwid=12345&ad={creative}

Група 3
 • Използвате програма от трета страна за проследяване на кликванията

 • Използвате система за управление на кампаниите

 • Пренасочвате през друг домейн (известно също като пренасочване между домейни)

https://example-tracker.com/redir?kwid=12345&ad={creative}&url=
https%3A%2F%2Fwww.example.com%2Fshoes%3Fcolor%3Dred
https://example-tracker.com/123456?&kwid=12345&ad={creative}

 

Указания за надстройване на URL адресите Ви:

Използване на Google Ads Редактор

Можете да надстроите URL адресите си на ниво ключова дума или реклама с помощта на Google Ads Редактор 11.1 или по-нова версия.

Забележка

Рекламите в Gmail не са съвместими с Google Ads Редактор.

Отделяне на елементите за проследяване на URL адресите в рекламите или ключовите Ви думи

Всеки случай е различен, но за да демонстрираме често срещан вариант за рекламодателите, ще обясним как да изпълните тази стъпка за URL адреси, съдържащи пренасочвания между домейни (т.е. пренасочвания през друг домейн).

Пример: Пренасочвания между домейни

Показван URL адрес: https://www.example.com/shoes

Целеви URL адрес: https://example-tracker.com/redir?kwid=12345&ad={creative}&url=https%3A%2F%2Fwww.example.com%2Fshoes%3Fcolor%3Dred

 • Компоненти на URL адресите
 • Проследяващ URL адрес: https://example-tracker.com/redir
 • URL адрес на целевата страница: https://www.example.com/shoes?color=red
 • Проследяващи параметри: kwid, ad, url
 • Проследяващ URL адрес и URL адрес на целевата страница: те са на различни домейни: example-tracker.com и example.com
Краен URL адрес: https://www.example.com/shoes?color=red
Шаблон за проследяване: https://example-tracker.com/redir?kwid=12345&ad={creative}&url={lpurl}
Надстройване на URL адресите Ви
 1. От списъка с типове изберете елементите, които искате да редактирате. Изберете например Реклами и разширения > Текстови реклами, за да редактирате целевите URL адреси на текстови реклами.
 2. В изгледа с данни изберете редовете, които искате да редактирате. За да филтрирате изгледа с данни, така че да виждате по-малко редове, използвайте дървовидния изглед или разширено търсене.
 3. От панела за редактиране премахнете целевия си URL адрес от полето „Целеви URL адрес“. 
 4. Кликнете върху Опции за URL адресите, след което добавете крайния си URL адрес към полето „Краен URL адрес“ или „Краен мобилен URL адрес“ и добавете шаблона си за проследяване в полето „Шаблон за проследяване“.

Публикуване на промените Ви
 1. В лентата с инструменти кликнете върху падащото меню до „Публикуване“ и изберете Публикуване на надстройванията на URL адреси.
 2. Прегледайте промените си и кликнете върху Публикуване на надстройванията на URL адреси.

Ако не кликнете върху Публикуване на надстройванията на URL адреси, преди да публикувате промените си, рекламите Ви ще бъдат нул. Това означава, че статистическите данни за рекламите Ви ще бъдат нулирани и рекламите ще трябва да преминат през преглед.

Съвет

Можете също да проверите и надстроените си URL адреси, преди да публикувате промени. От лентата с инструменти кликнете върху падащото меню до „Проверка на промените“ и изберете Проверка на надстройванията на URL адреси.

Използване на Google Ads
Изтегляне на URL адресите на рекламите или ключовите Ви думи
 
 1. В Google Ads изберете раздела Реклами.
 2. В падащото меню Редактиране изберете Изтегляне на електронната таблица...
 3. Оставете квадратчетата за настройки за Разширено редактиране отметнати, както е показано, и кликнете върху Изтегляне.

Bulk editing: Download spreadsheet

Забележка: Ако изберете да използвате бутона за изтегляне на отчет, ще трябва да се уверите, че графите Идент. № и Действие са включени във файла Ви. Като една от стъпките в процеса трябва да промените и стойностите на графата Действие на „Зададено“.

Отделяне на елементите за проследяване на URL адресите във файла

Всеки случай е различен, но за да демонстрираме често срещан вариант за рекламодателите, ще обясним как да изпълните тази стъпка за URL адреси, съдържащи пренасочвания между домейни (т.е. пренасочвания през друг домейн).

Пример: Пренасочвания между домейни

Показван URL адрес: https://www.example.com/shoes

Целеви URL адрес: https://example-tracker.com/redir?kwid=12345&ad={creative}&url=https%3A%2F%2Fwww.example.com%2Fshoes%3Fcolor%3Dred

 • Компоненти на URL адресите
 • Проследяващ URL адрес: https://example-tracker.com/redir
 • URL адрес на целевата страница: https://www.example.com/shoes?color=red
 • Проследяващи параметри: kwid, ad, url
 • Проследяващ URL адрес и URL адрес на целевата страница: Те са в различни домейни: tracker.com и example.com
 1. Отворете изтегления файл със софтуер за електронни таблици.
  (Можете да опитате и да го импортирате в Google Таблици.) Електронната Ви таблица ще включва графа Целеви URL адрес с целия URL адрес на рекламата. Тя ще съдържа и нови, празни графи за надстроените URL адреси: Краен URL адрес, Мобилен краен URL адрес, Шаблон за проследяване, и Персонализиран параметър:
  Basic Upgrade Spreadsheet Example
 2. Попълнете графите в електронните таблици, както е показано по-долу:
  1. Графа „Шаблон за проследяване“:
   • Първо копирайте проследяващата част от графата Целеви URL адрес в графата Шаблон за проследяване.
   • След това вмъкнете {lpurl} в шаблона за проследяване (на предишното място на URL адреса на целевата страница в първоначалния Ви целеви URL адрес). (В примера ни по-долу параметърът трябва да се вмъкне в края на шаблона за проследяване.)
  2. Графа „Краен URL адрес“: Копирайте частта от URL адреса, отговаряща на целевата страница, от графата Целеви URL адрес в графата Краен URL адрес.
   Basic Upgrade Spreadsheet Example
  3. Графа „Целеви URL адрес“: След като сте използвали целевия URL адрес, за да попълните стойностите в графите Краен URL адрес и Шаблон за проследяване, изтрийте съдържанието на тази графа. Тази графа трябва да е празна, преди да качите електронната си таблица в профила си.
 3. Запазете електронната таблица като .xls, .xlsx, .tsv или .csv файл.
  1. В Google Таблици използвайте Файл > Изтегляне като стойности, разделени със запетая, за да го запазите като .csv
Качване на електронната Ви таблица в Google Ads
 1. В Google Ads изберете раздела Реклами или Ключови думи.
 2. В падащото меню Редактиране изберете Качване на електронна таблица.
  Bulk editing: Upload spreadsheet
 3. Изберете Избор на файл и изберете .csv файла си.
 4. Изберете Качване и визуализация. Google Ads качва .csv файла и опитва да надстрои рекламите Ви въз основа на направените от Вас промени в електронната таблица. Програмата показва обобщение на резултатите. (Забележка: Обобщената информация показва само първите 200 реда.)
 5. Грешки: Ако възникнат грешки, изберете Визуализация на промените, за да видите подробности. Поправете грешките и качете коригирания файл.
 6. Изберете Прилагане на промените. Google Ads ще актуализира само рекламите, в които няма грешки. Научете повече за качването с тази функция.

Разширено: Групи 2 и 3

Общ преглед

Когато надграждате чрез този начин, ще можете да управлявате споделените шаблони за проследяване на ниво рекламна група, кампания или профил. По време на надстройването ще е възможно да изпробвате и нови параметри на ValueTrack и персонализирани параметри. Макар че първоначалните Ви промени ще водят до преглед за съответствие с правилата за рекламите, след това ще можете да правите промени в споделените си шаблони без прекъсване в показването на рекламите Ви.

Този начин на надстройване може да се използва от:

Група за надстройване според настройка на проследяването

 

Проследяване на URL адресите на рекламите

Примерни URL адреси
Група 2
 • Използвате анализ на уебсайтове с проследяващи параметри

 • Използвате собствен сървър за пренасочване в рамките на един и същи домейн

https://example.com/shoes?color=red&kwid=12345&ad={creative}
https://redirect.store.com/?url=https://store.com/shoes&
kwid=12345&ad={creative}

Група 3
 • Използвате програма от трета страна за проследяване на кликванията

 • Използвате система за управление на кампаниите

 • Пренасочвате през друг домейн (известно също като пренасочване между домейни)

https://example-tracker.com/redir?kwid=12345&ad={creative}&url=
https%3A%2F%2Fwww.example.com%2Fshoes%3Fcolor%3Dred
https://example-tracker.com/123456?&kwid=12345&ad={creative}

Използването на този начин ще нулира данните за ефективността на рекламите Ви и ще доведе до преглед на рекламите или ключовите Ви думи за съответствие с правилата.

Промяната на рекламите Ви по описания начин ще доведе до изтриване на свързаната Ви реклама и създаване на нова. Първоначалните Ви статистически данни ще бъдат запазени за изтритата реклама. Новата Ви реклама ще натрупа данни за ефективността на свой ред. Когато редактирате реклама в Google Ads по този начин, това води и до преглед за съответствие с правилата.

Изберете вариант за надстройване на настройките на URL адресите Ви

За да използвате автоматизирания начин на надстройване на URL адресите си, трябва само да:

 1. Създадете структура за проследяване от съществуващите целеви URL адреси, която да можете да внедрите като споделен шаблон за проследяване в целия си профил, кампания или рекламна група. (Забележка: Ще трябва да премахнете всички проследяващи параметри от съществуващите си целеви URL адреси. Полученият URL адрес ще стане крайният Ви.)
 2. Определите дали ще внедрите шаблона си за проследяване на ниво профил, кампания или рекламна група.

Изберете вариант за URL адрес по-долу, за да видите конкретни указания за надстройване с примери.

Обикновени целеви URL адреси за проследяване

В следващия пример използваме обикновен целеви URL адрес с проследяващи параметри:
Пример: Обикновени целеви URL адреси за проследяване

Целеви URL адрес: https://example.com/shoes?color=red&kwid=12345&ad={creative}&utm_source=google

 • Компоненти на URL адресите
 • URL адрес на целевата страница: https://example.com/shoes?color=red
 • Проследяващи параметри: kwid, ad, utm_source
Създаване на шаблон за проследяване

1. Прегледайте всеки проследяващ параметър в целевия URL адрес, за да видите дали може да се използва за новия Ви шаблон за проследяване.

В някои случаи може да се наложи да замените параметъра с параметри на ValueTrack или с персонализирани проследяващи параметри. В други случаи ще може просто да оставите стойността в шаблона за проследяване без промяна.

Този пример използва параметрите: kwid, ad, and utm_source

 

 • kwid: Представлява отделни стойност за проследяване за всяка ключова дума. Заменете го с нов създаден и именуван от Вас персонализиран параметър. Можете например да го наречете _kwid.
 • ad: Използва Заменете го с {creative} на ValueTrack. Не са необходими промени.
 • utm_source: Представлява източникът на трафик. Той няма нужда да се променя за никоя кампания в Google Ads.

 

2. Напишете нов шаблон за проследяване, като използвате актуализираните параметри:

Нов шаблон за проследяване: {lpurl}&kwid={_kwid}&ad={creative}&utm_source=google

Този шаблон за проследяване използва следните параметри:

 • Параметърът {lpurl} на ValueTrack на мястото на URL адреса на целевата страница. Когато рекламата се показва, тук ще бъде копиран крайният URL адрес.
 • Новият създаден от Вас персонализиран параметър, наречен {_kwid}.
 • Параметърът {creative} на ValueTrack.
 • Параметърът utm_source представлява източника на кликвания.

Забележка: За да получите идентификационния номер в Google Ads за ключовите си думи, можете да използвате новия параметър {targetid} на ValueTrack.

3. Решете къде да поставите шаблона за проследяване и стойностите на персонализираните параметри:

 • Шаблон за проследяване: За да опростите управлението на шаблоните си за проследяване, Ви препоръчваме да поставите шаблона на най-високо ниво (например на ниво профил или кампания). Ако стойностите на параметрите Ви се променят примерно само по кампании, добре е да настроите шаблона си на ниво кампания.
 • Стойности на персонализираните параметри: Обикновено рекламодателите ги задават на ниво ключова дума, но можете да ги зададете и на ниво кампания, реклама, ключова дума и връзка към сайта. Персонализираните параметри не са налични на ниво URL адрес за реклами в Gmail за няколко продукта или такива от каталог.
Прилагане на шаблона Ви за проследяване

По-долу сме посочили как да надстроите URL адресите си в Google Ads. Въпреки това можете да използвате съществуващите инструменти в Google Ads – приложен програмен интерфейс (API), Google Ads Редактор, групово качване и т.н. – за да направите тези промени. (Забележка: Шаблони за проследяване на ниво профил не са налице в Google Ads Редактор. Използвайте Google Ads за надстройване на своите шаблони за проследяване на ниво профил.)

За кампании с реклами в Gmail:

Инструментът за групово качване в потребителския интерфейс на Google Ads и функцията adURLUpgrade() (вер. 201409+) в API на Google Ads (API на Google Ads) са съвместими само с графични реклами в Gmail и такива за една популяризация, но не и с реклами в Gmail за няколко продукта или от каталог. За да надстроите реклами в Gmail за няколко продукта или такива от каталог за Gmail, моля, редактирайте ги ръчно и ги запазете отново. Файловете за създаване на реклама в Gmail не са съвместими с Google Ads Редактор.

Добавяне на шаблона за проследяване в профила Ви
Добавяне на шаблона за проследяване на най-подходящото за Вас ниво.

Ръчно редактиране на шаблона Ви за проследяване на ниво профил:

Можете да редактирате настройките на URL адресите си на ниво профил от менюто Споделена библиотека за кампанията си.


Simple destination URLs: Account shared tracking template

Ръчно задаване на шаблона за проследяване на ниво кампания:

Можете да редактирате настройките на URL адресите си на ниво кампания от раздела Настройки за кампанията си.


Simple destination URLs - Campaign Shared tracking template
Актуализиране на крайните URL адреси на рекламите Ви

Въведете URL адреса на целевата си страница като краен URL адрес. В примера по-долу ще Ви покажем как да направите това на ниво реклама. Можете да извършите тази промяна и посредством инструмента за групово качване (с изключение на шаблонни реклами в Gmail за няколко продукта или такива от каталог).

Ръчно задаване на крайния URL адрес на ниво реклама:


Edit URLs at the ad level

Научете как да подготвите промените си с помощта на групови качвания:

Предупреждение: Групово качване е налице само за разширено надстройване на текстови реклами и динамични реклами в мрежата за търсене. То не поддържа графични реклами, реклами от Галерията с рекламни формати, реклами за приложение/дигитално съдържание, реклами за ангажиране с мобилното приложение, реклами, генериращи само обаждания, реклами в Gmail за няколко продукта или реклами от каталог за Gmail.

Изтегляне на URL адресите на рекламите Ви
 1. В Google Ads изберете раздела Реклами.
 2. От падащото меню Редактиране изберете Изтегляне на електронната таблица...
 3. Оставете квадратчетата за настройки за Разширено редактиране отметнати, както е показано, и кликнете върху Изтегляне.

Bulk editing: Download spreadsheet

​​Забележка: Ако изберете да използвате бутона за изтегляне на отчет, ще трябва да се уверите, че графите „Идент. №“ и „Действие“ са включени във файла Ви. Като една от стъпките в процеса трябва да промените и стойностите на графата Действие на „Зададено“, а стойностите на графата Състояние на рекламата на „На пауза“ или „Премахната“. 

Отделяне на елементите за проследяване на URL адресите във файла
 1. Отворете изтегления файл със софтуер за електронни таблици.
  (Можете да опитате и да го импортирате в Google Таблици.) Електронната Ви таблица ще включва графа Целеви URL адрес с целия URL адрес на рекламата. Тя ще съдържа и нови, празни графи за надстроените URL адреси: Краен URL адрес, Мобилен краен URL адрес, Шаблон за проследяване, и Персонализиран параметър:
  Simple destination URLs Spreadsheet Example
 2. Попълнете графите в електронните таблици, както е показано по-долу:
  1. Променете състоянието на рекламата за текущите си, съществуващи реклами с първоначалните им целеви URL адреси на „ПРЕМАХНАТА“*.
  2. Копирайте първоначалните реклами в нови редове най-отдолу. 
  3. Изтрийте данните от графата Идент. № на рекламата за новите редове, които сте създали.
  4. Изтрийте данните от графата Целеви URL адрес за тези нови редове.
  5. Променете състоянието на рекламата за новите си редове на „АКТИВИРАНА“.  

   * Ако сте под половината на лимитите на профилите си в Google Ads, Ви препоръчваме да използвате „НА ПАУЗА“ вместо „ПРЕМАХНАТА“.
 3. Попълнете редовете, които сте добавили най-отдолу в електронната таблица, с нови полета за надстроените URL адреси:
  • Графа „Шаблон за проследяване“: Оставете полето на тази графа празно, тъй като ще зададете шаблона си за проследяване на по-високо ниво.
  • Графа „Краен URL адрес“: Копирайте частта от URL адреса, отговаряща на целевата страница, от графата Целеви URL адрес в графата Краен URL адрес.
  • Графа „Целеви URL адрес“: След като сте използвали целевия URL адрес, за да попълните стойностите в графите за краен URL адрес, изтрийте съдържанието на тази графа. Тя трябва да е празна, преди да я качите в профила си.

   Simple destination URLs Spreadsheet Example
 4. Запазете електронната таблица като .xls, .xlsx, .tsv или .csv файл.
  • В Google Таблици използвайте Файл > Изтегляне като стойности, разделени със запетая, за да го запазите като .csv.
Качване на електронната Ви таблица в Google Ads
 1. В Google Ads изберете раздела Реклами или Ключови думи.
 2. В падащото меню Редактиране изберете Качване на електронна таблица.
  Bulk editing: Upload spreadsheet
 3. Изберете Избор на файл и изберете .csv файла си.
 4. Изберете Качване и визуализация. Google Ads качва .csv файла и опитва да надстрои рекламите Ви въз основа на направените от Вас промени в електронната таблица. Програмата показва обобщение на резултатите. (Забележка: Обобщената информация показва само първите 200 реда.)
 5. Грешки: Ако възникнат грешки, изберете Визуализация на промените, за да видите подробности. Поправете грешките и качете коригирания файл.
 6. Изберете Прилагане на промените. Google Ads ще актуализира само рекламите, в които няма грешки. Научете повече за качването с тази функция.
Задаване на стойности на персонализираните параметри

В идеалния случай те са зададени на ниво ключова дума, както е показано по-долу. Името на персонализирания параметър в този пример е _kwid, като му е зададена стойност 12345. (Като правило на всяка ключова дума се задава различна стойност.)

Ръчно задаване на стойностите на персонализираните параметри на ниво ключова дума:


Apply custom keyword parameters

Забележка: Можете да използвате и инструмента за групово качване, за да направите тази промяна в широк мащаб.


URL адреси с проследяване от трети страни или с няколко домейна

В следващия пример ще покажем URL адрес с програма от трета страна за проследяване на кликванията и различни домейни

В тази секция ще демонстрираме как да управлявате надстройването на URL адресите си, когато пренасочвате кликванията върху рекламата Ви към проследяващ URL адрес от трета страна.

Проследяващият URL адрес (example-tracker.com/redir) е с различен домейн от URL адреса на целевата страница (www.website.com).

Целеви URL адрес:
https://example-tracker.com/redir?url=https%3A%2F%2Fwww.website.com%2Fshoes%3Fcolor%3Dred&kwid=12345&ad={creative}

Преобразува се в:*
https://example-tracker.com/redir?url=https://www.website.com/shoes?color=red&kwid=12345&ad={creative}

Проследяващи параметри: url, kwid, ad

 • Компоненти на URL адресите
 • Проследяващ URL адрес: https://example-tracker.com/redir
 • URL адрес на целевата страница: https%3A%2F%2Fwww.example.com%2Fshoes%3Fcolor%3Dred
  (Преобразува се в: https://www.example.com/shoes?color=red)*

* Получете помощ при екстраполиране на знаци с кодирани проценти.

Създаване на шаблон за проследяване

1. Прегледайте всеки проследяващ параметър в целевия URL адрес, за да видите дали може да се използва за новия Ви шаблон за проследяване.

Може да се наложи да замените параметър с параметри на ValueTrack или персонализирани параметри.

Този пример използва параметрите: url, kwid, and ad

 

 • url: Представлява URL адреса на целевата страница. Заменете го с параметъра {lpurl} на ValueTrack.
 • kwid: Представлява отделни стойност за проследяване за всяка ключова дума. Заменете го с нов създаден и именуван от Вас персонализиран параметър. Можете например да го наречете _kwid.
 • ad: Използва Заменете го с {creative} на ValueTrack. Не са необходими промени.

 

2. Напишете нов шаблон за проследяване, като използвате актуализираните параметри.

Когато е приложимо, променете проследяващия URL адрес, за да използвате параметъра на ValueTrack и новия персонализиран параметър.

Нов шаблон за проследяване: https://example-tracker.com/redir?url={lpurl}&kwid={_kwid}&ad={creative}

Този шаблон за проследяване използва следните параметри:

 • Параметърът {lpurl} на ValueTrack на мястото на URL адреса на целевата страница. Когато рекламата се показва, тук ще бъде копиран крайният URL адрес.
 • Новият създаден от Вас персонализиран параметър, наречен {_kwid}.
 • Параметърът {creative} на ValueTrack.

3. Решете къде да поставите шаблона за проследяване и стойностите на персонализираните параметри:

 • Шаблон за проследяване: За да опростите управлението на шаблоните си за проследяване, Ви препоръчваме да поставите шаблона на най-високо ниво (например на ниво профил или кампания). Ако стойностите на параметрите Ви се променят примерно само по кампании, добре е да настроите шаблона си на ниво кампания.
 • Стойности на персонализираните параметри: Обикновено рекламодателите ги задават на ниво ключова дума, но можете да ги зададете и на ниво кампания, реклама, ключова дума и връзка към сайта.
Прилагане на шаблона Ви за проследяване

По-долу сме посочили как да надстроите URL адресите си в Google Ads. Въпреки това можете да използвате съществуващите инструменти в Google Ads – приложен програмен интерфейс (API), Google Ads Редактор, групово качване и т.н. – за да направите тези промени. (Забележка: Шаблони за проследяване на ниво профил не са налице в Google Ads Редактор. Използвайте Google Ads за надстройване на своите шаблони за проследяване на ниво профил.)

За кампании с реклами в Gmail:

Инструментът за групово качване в потребителския интерфейс на Google Ads e съвместим само с графични реклами в Gmail и такива в Gmail за една популяризация, но не и с реклами в Gmail за няколко продукта или от каталог. За да надстроите реклами в Gmail за няколко продукта или такива от каталог за Gmail, моля, редактирайте ги ръчно и ги запазете отново. Файловете за създаване на реклама в Gmail не са съвместими с Google Ads Редактор.

Това е надстроеният шаблон за проследяване за горния пример:
https://example-tracker.com/redir?url={lpurl}&kwid={_kwid}&ad={creative}

Добавяне на шаблона за проследяване в профила Ви
Добавяне на шаблона за проследяване на най-подходящото за Вас ниво.

Ръчно редактиране на шаблона Ви за проследяване на ниво профил:

Можете да редактирате настройките на URL адресите си на ниво профил от менюто Споделена библиотека за кампанията си.


An account-level shared tracking template for third party tracking

Ръчно задаване на шаблона за проследяване на ниво кампания:

Можете да редактирате настройките на URL адресите си на ниво кампания от раздела Настройки за кампанията си.


A campaign-level shared tracking template for third party tracking
Актуализиране на крайните URL адреси на рекламите Ви

Въведете URL адреса на целевата си страница като краен URL адрес. В примера по-долу ще Ви покажем как да направите това на ниво реклама. Можете да направите тази промяна и с помощта на инструмента за групово качване.

За примерния целеви URL адрес по-горе новият Ви краен URL адрес е:
https://www.example.com/shoes?color=red

Ръчно задаване на крайния URL адрес на ниво реклама:


Edit URLs at the ad level

Научете как да подготвите промените си с помощта на групови качвания:

Изтегляне на URL адресите на рекламите Ви
 1. В Google Ads изберете раздела Реклами.
 2. От падащото меню Редактиране изберете Изтегляне на електронната таблица...
 3. Оставете квадратчетата за настройки за Разширено редактиране отметнати, както е показано, и кликнете върху Изтегляне

Bulk editing: Download spreadsheet

Забележка: Ако изберете да използвате бутона за изтегляне на отчет, ще трябва да се уверите, че графите Идент. № и Действие са включени във файла Ви. Като една от стъпките в процеса трябва да промените и стойностите на графата Действие на „Зададено“, а стойностите на графата Състояние на рекламата на „На пауза“ или „Премахната“. 

Отделяне на елементите за проследяване на URL адресите във файла
 1. Отворете изтегления файл със софтуер за електронни таблици.
  (Можете да опитате и да го импортирате в Google Таблици.) Електронната Ви таблица ще включва графа Целеви URL адрес с целия URL адрес на рекламата. Тя ще съдържа и нови, празни графи за надстроените URL адреси: Краен URL адрес, Мобилен краен URL адрес, Шаблон за проследяване, и Персонализиран параметър:
  Third party tracking Spreadsheet Example
 2. Попълнете графите в електронните таблици, както е показано по-долу:
  1. Променете състоянието на рекламата за текущите си, съществуващи реклами с първоначалните им целеви URL адреси на „ПРЕМАХНАТА“.
  2. Копирайте първоначалните реклами в нови редове най-отдолу. 
  3. Изтрийте данните от графата Идент. № на рекламата за новите редове, които сте създали.
  4. Изтрийте данните от графата Целеви URL адрес за тези нови редове.
  5. Променете състоянието на рекламата за новите си редове на „АКТИВИРАНА“.
 3. Попълнете редовете, които сте добавили най-отдолу в електронната таблица, с нови полета за надстроените URL адреси:
  1. Графа „Целеви URL адрес“: След като сте използвали целевия URL адрес, за да попълните стойностите в графите за краен URL адрес, изтрийте съдържанието на тази графа. Тя трябва да е празна, преди да я качите в профила си.
  2. Графа „Шаблон за проследяване“: Оставете полето на тази графа празно, тъй като ще зададете шаблона си за проследяване на по-високо ниво.
  3. Графа „Краен URL адрес“: Копирайте частта от URL адреса, отговаряща на целевата страница, от графата Целеви URL адрес в графата Краен URL адрес.
   Third party tracking Spreadsheet Example
 4. Запазете електронната таблица като .csv файл (файл със стойности, разделени със запетая).
  1. В Google Таблици използвайте Файл > Изтегляне като стойности, разделени със запетая.
 
Качване на електронната Ви таблица в Google Ads
 1. В Google Ads изберете раздела Реклами или Ключови думи.
 2. В падащото меню Редактиране изберете Качване на електронна таблица.
  Bulk editing: Upload spreadsheet
 3. Изберете Избор на файл и изберете .csv файла си.
 4. Изберете Качване и визуализация. Google Ads качва .csv файла и опитва да надстрои рекламите Ви въз основа на направените от Вас промени в електронната таблица. Програмата показва обобщение на резултатите. (Забележка: Обобщената информация показва само първите 200 реда.)
 5. Грешки: Ако възникнат грешки, изберете Визуализация на промените, за да видите подробности. Поправете грешките и качете коригирания файл.
 6. Изберете Прилагане на промените. Google Ads ще актуализира само рекламите, в които няма грешки. Научете повече за качването с тази функция.
Задаване на стойности на персонализираните параметри

В идеалния случай те са зададени на ниво ключова дума, както е показано по-долу. Името на персонализирания параметър в този пример е _kwid, като му е зададена стойност 12345. (Като правило на всяка ключова дума се задава различна стойност.)

Ръчно задаване на стойностите на персонализираните параметри на ниво ключова дума:


Apply custom keyword parameters

Забележка: Можете да използвате и инструмента за групово качване, за да направите тази промяна в широк мащаб.

Често задавани въпроси

Мога ли да надстроя без нулиране на статистическите данни за рекламите или задействане на преглед за съответствие с правилата?

Да. Ако използвате автоматизирания начин на надстройване или основния начин на надстройване, статистическите данни за ефективността на рекламите Ви се запазват, а рекламите Ви няма нужда да преминават през преглед за съответствие с правилата. За повече подробности вижте „Стъпка 2: Потвърдете начина си на надстройване“.

Често създавам, пускам и изтривам реклами. Трябва ли да надстроя всяка от тях?

Ако възнамерявате да изтриете съществуващите си реклами в рамките на няколко дни или седмици, можете да ги оставите с целеви URL адреси и да не ги надстройвате до крайни URL адреси. Въпреки това, когато създавате нови реклами, не забравяйте да използвате новия краен URL адрес. Ако използвате проследяващи URL адреси, трябва да използвате и новите полета за шаблони за проследяване и персонализирани параметри.

Какво представлява пренасочването между домейни?

Ако сте настроили пренасочване между домейни, това означава, че след като някой кликне върху рекламата Ви, ще премине през уебсайт с различен домейн (например „example.com“ в „www.example.com“), преди или след като стигне до целевата Ви страница.

Пренасочванията могат да бъдат настроени в рамките на целеви URL адрес или собствения Ви уебсайт. Ето някои примери. Разглеждат се като пренасочвания „между домейни“, тъй като между кликването върху рекламата и посещението на целевата страница потребителят ще посети различни домейни.

Пример 1

Показван URL адрес: example.com
URL адрес на целевата страница: https://example-redirect.com?url=https://example.com/somepage

Какво се случва: Когато някой кликне върху тази реклама, ще бъде насочен първо към https://example-redirect.com/, преди да стигне до http://example.com/somepage.

Пример 2

Показван URL адрес: example.com
URL адрес на целевата страница: https://example-redirect.com/12345678

Какво се случва: Когато някой кликне върху тази реклама, ще бъде насочен първо към https://example-redirect.com/12345678, преди да стигне до https://example.com/somepage. Целевата страница се съхранява на https://example-redirect.com/12345678.

Пример 3

Показван URL адрес: example.co.uk
URL адрес на целевата страница: https://example.com

Какво се случва: Когато някой кликне върху тази реклама, ще бъде насочен първо към https://example.com, преди да стигне до https://example.co.uk/somepage. Сървърът на example.com автоматично ще пренасочва посетителите въз основа на държавата, в която се намират.

Пример 4

Показван URL адрес: example.com
URL адрес на целевата страница: https://www.example.com/yourpage

Какво се случва: Когато някой кликне върху рекламата Ви, ще бъде насочен първо към https://www.example.com/yourpage, след това към https://example-redirect.com, преди да стигне до https://www.example.com/yourotherpage. Пренасочванията се задействат от код на уебсайта Ви.

Съгласно правилата ни за рекламиране целевата страница на рекламата трябва да има един и същ домейн с показвания URL адрес. При надстроените URL адреси не се допуска пренасочванията между домейни да се намират в полето „Краен URL адрес“. Те трябва да се зададат в полето „Шаблон за проследяване“.

Мога ли да задържа информацията за проследяване в крайния си URL адрес?

Да, но препоръчваме да ограничите информацията за проследяването до шаблона за проследяване. Можете да използвате новия параметър {ignore} на ValueTrack в крайния си URL адрес, за да включвате информация за проследяването. За целта може да послужат или основният, или разширеният начин на надстройване.

 • Поставете {ignore} между частта от URL адреса, отговаряща на целевата страница, и информацията за проследяване.
 • Частта от адреса, отговаряща на целевата страница, трябва да е отляво на {ignore}. Всичката информация за проследяване трябва да е отдясно на {ignore}.
 • Не можете да включвате параметри за промяна на съдържанието след {ignore}.
 • Имайте предвид, че {ignore} се премахва от URL адреса на рекламата Ви
Пример

Краен URL адрес: https://example.com/shoes?color=red{ignore}&kwid={_kwid}&ad={creative}

Използвам групово качване за надстройване на URL адресите си. Какво означават грешките?

Ако се затруднявате да използвате групово качване за надстройване на URL адресите си, моля, прегледайте този списък с често срещани грешки при груповото качване и възможните решения.

Използвам няколко програми от трети страни за проследяване на кликванията в единични URL адреси. Как да надстроя?

Ще имате нужда от две нива на кодиране. Следвайте тези стъпки, и прегледайте примерния целеви URL адрес по-долу:

 1. Изпълнете надстройването, както е описано за този вариант по-горе в това ръководство (Пример: URL адреси с проследяване от трети страни или с няколко домейна).
 2. След това използвайте новия параметър {lpurl+2} на ValueTrack за представяне на крайния URL адрес. Научете повече за запазените знаци при кодиране във формат за URL адрес.
Пример

Целеви URL адрес: https://example-tracker.com/redir?&kwid=12345&ad={creative}&url=https%3A%2F%2Fanotherexample.com%2Fredir2%3Furl%3D
http%253A%252F%252Fwww.example.com%252Fshoes%253Fcolor%253Dred

 • Програма А за проследяване на кликванията:
  https://example-tracker.com/redir е първият инструмент за проследяване на кликванията на трети страни.
 • Програма Б за проследяване на кликванията:
  https%3A%2F%2Fanotherexample.com%2Fredir2%3Furl%3D е вторият инструмент за проследяване на кликванията.
 • URL адрес на целевата страница (кодиран двукратно):
  http%253A%252F%252Fwww.example.com%252Fshoes%253Fcolor%253Dred

За да надстроите този целеви URL адрес до краен URL адрес:

 1. Шаблон за проследяване: Използвайте новия параметър {lpurl+2} на ValueTrack вместо URL адреса на целевата страница и поставете следното в шаблона за проследяване:
  https://example-tracker.com/redir?&kwid=12345&ad={creative}&url=https%3A%2F%2Fanotherexample.com%2Fredir2%3Furl%3D{lpurl+2}
 2. Краен URL адрес: Задайте крайния URL адрес за ключовата дума за URL адреса на тази целева страница:
  https://www.example.com/shoes?color=red
 3. Персонализиран параметър: Задайте стойността на персонализирания параметър на ниво ключова дума:
  Apply custom keyword parameters
Имам собствени параметри на ValueTrack за други платформи. Мога ли да продължа да ги използвам?

Да. Надстроените URL адреси могат да съдържат параметри, като {xyz}, които не са параметри на ValueTrack за AdWords. Тези параметри ще останат непроменени в URL адреса на рекламите. Така например ако крайният Ви URL адрес е https://example.com/shoes?tracking={tracking}, то {tracking} няма да се промени, след като някой кликне върху рекламата Ви.

Забележка

Форматът {_xyz} е запазен за персонализираните параметри на AdWords custom parameters. Всеки параметър от този тип ще бъде заменен с празен низ, ако стойността не е определена.

Как да намеря оставащите целеви URL адреси, които трябва да бъдат надстроени?

Можете да намерите оставащите целеви URL адреси в профила си с помощта на филтри.

За реклами и ключови думи

 1. Кликнете върху раздела Реклами или Ключови думи.
 2. В горната лява част на раздела изберете Всички освен премахнатите от падащото меню.
 3. Кликнете върху Филтър, след което изберете Създаване на филтър.
 4. Изберете Цел. URL адрес от падащото меню.
 5. Въведете https в текстовото поле вдясно.
 6. Кликнете върху Прилагане.
 7. Използвайте основния или разширения начин за надстройване на оставащите реклами или ключови думи. Кликнете върху Редактиране и изберете Изтегляне на електронната таблица…, за да изтеглите рекламите и ключовите думи, които не са надстроени.

Някои типове реклами все още не поддържат надстроените URL адреси. Ако ги видите в резултатите си от филтрирането, можете да ги оставите ненадстроени.

За връзки към сайта и емисии

 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. В долната лява част кликнете върху Споделена библиотека.
 3. Кликнете върху Фирмени данни, след което изберете емисията, която искате да проверите (напр. “Основна емисия за връзки към сайта“).
 4. Кликнете върху бутона Изтегляне на отчет, за да изтеглите файла.
 5. Отворете файла в софтуер за редактиране на електронни таблици.
 6. Сортирайте електронната си таблица по графата „SitelinkUrl“.
 7. Всички оставащи URL адреси в графата „SitelinkUrl“ са целеви URL адреси, които трябва да бъдат надстроени. Използвайте основния или разширения начин, за да надстроите оставащите връзки към сайта или елементи в емисия.
Как да надстроя URL адресите посредством параметъра {copy} на ValueTrack?

Параметърът {copy} на ValueTrack ще бъде оттеглен в дългосрочен план и няма да се поддържа от надстроените URL адреси. За да запазите параметъра за проследяващите си URL адреси, ще трябва да използвате разширения начин на надстройване.

По-долу включваме два примера за това, как да надстроите URL адреси, съдържащи параметъра {copy}. Този пример представя целеви URL адрес на разширение за връзки към сайта.

Пример
Целеви URL адрес на ключовата дума: https://example.com/shoes?color=red&keyword=12345&ad={creative}
Целеви URL адрес на връзката към сайта: https://example.com/hours?matchtype={matchtype}&{copy:keyword}&{copy:ad}

Компоненти: https://example-tracker.com/redir?&kwid=12345&ad={creative}&url=https%3A%2F%2Fanotherexample.com%2Fredir2%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252F
www.example.com%252Fshoes%253Fcolor%253Dred

 • Целеви URL адрес: Присвоява стойност 12345 на ключовата дума.
 • Целеви URL адрес на връзката към сайта: Използва параметъра {copy}, за да вмъкне ключовата дума и параметрите {creative} на ValueTrack.

Алтернатива 1: Създаване на шаблон за проследяване и персонализиран параметър

За този пример:

 1. Създайте нов персонализиран параметър: Наименувайте параметъра _kwdid.
 2. Създайте нов шаблон за проследяване: Използвайте новия персонализиран параметър и параметъра {creative} на ValueTrack. Поставете шаблона за проследяване на възможно най-високо ниво в структурата на профила (на ниво профил, кампания или рекламна група).
 3. Задайте крайния URL адрес: Той трябва да е действителният URL адрес на целевата страница, тъй като този адрес ще бъде комбиниран с шаблона за проследяване.
 4. Задайте крайния URL адрес на връзката към сайта: Той трябва да е действителният URL адрес на целевата страница, тъй като този адрес ще бъде комбиниран и с шаблона за проследяване. Вмъкнете параметъра {ignore} на ValueTrack между URL адреса и параметрите за проследяване. Не можете да включвате никакви параметри за промяна на съдържанието след параметъра {ignore}. Имайте предвид, че {ignore} се премахва от URL адреса при показването на рекламата Ви.
  • Друга възможност е да поставите matchtype={matchtype} в шаблона за проследяване. При това обаче той ще бъде използван в крайния URL адрес и за рекламата, и за връзката към сайта.
 5. Задайте стойността на персонализирания параметър за всяка ключова дума.
Пример

Нов шаблон за проследяване:
{lpurl}&keyword={_kwdid}&ad={creative}

Нов краен URL адрес за ключовата дума:
https://example.com/shoes?color=red

Нов краен URL адрес за връзката към сайта:
https://example.com/hours?{ignore}matchtype={matchtype}

Нов персонализиран параметър за ключовата дума:
_kwdid = 12345

Забележка: Трябва да зададете различна стойност за всяка ключова дума.

Алтернатива 2: Създаване на персонализиран параметър

Този алтернативен начин не използва шаблон за проследяване:

 1. Създайте нов персонализиран параметър: Наименувайте параметъра _kwdid.
 2. Задайте крайния URL адрес: Използвайте _kwdid крайните URL адреси на рекламата и връзката към сайта.
 3. Задайте стойността на персонализирания параметър: Задайте стойността на персонализирания параметър _kwdid за всяка ключова дума.
 4. Използвайте параметъра {ignore} на ValueTrack: Поставете параметъра между проследяващите параметри и действителния URL адрес на целевата страница в крайните URL адреси на рекламата и връзката към сайта. Не можете да включвате никакви параметри за промяна на съдържанието след параметъра {ignore}. Имайте предвид, че {ignore} се премахва от URL адреса при показването на рекламата Ви.
Пример

Нов краен URL адрес за ключовата дума:
https://example.com/shoes?color=red{ignore}&keyword={_kwid}&ad={creative}

Нов краен URL адрес за връзката към сайта:
https://example.com/hours?{ignore}matchtype={matchtype}&keyword={_kwid}&ad={creative}

Нов персонализиран параметър за ключовата дума:
_kwdid = 12345

Забележка: Трябва да зададете различна стойност за всяка ключова дума.

Как да надстроя URL адресите посредством параметъра {lpurlpath} на ValueTrack?

От юли 2015 г. параметърът {lpurlpath} ще бъде изтеглен от употреба в шаблоните за проследяване. Вижте препоръките ни по-долу за подходящите параметри на ValueTrack, които да използвате с новия формат на надстроени URL адреси.

Можете също така да научите повече за това как да изберете правилния параметър на ValueTrack.

Пример 1
 • Първоначален URL адрес на целевата страница: https://www.example.com/abc/edf
 • Първоначален проследяващ URL адрес: https://www.example.com/yourpagetag=abc
 • Шаблон за проследяване на надстроен URL адрес: {lpurl}?tag=abc
 • Актуализиран краен URL адрес: https://www.example.com/abc/edf?tag=abc
Пример 2
 • Първоначален URL адрес на целевата страница: https://www.example.com/abc/edf
 • Първоначален проследяващ URL адрес: https://www.example.com/?tag=abc&url=http://example.com/{lpurlpath}
 • Шаблон за проследяване на надстроен URL адрес: https://www.yourdomain.com/?tag=abc&url={lpurl}
 • Актуализиран краен URL адрес: https://www.yourdomain.com/?tag=abc&url=http://www.example.com/abc/edf
Пример 3
 • Първоначален URL адрес на целевата страница: https://www.example.com/abc/edf
 • Първоначален проследяващ URL адрес: https://www.tracking.com/?url=https://example.com/{lpurlpath}
 • Шаблон за проследяване на надстроен URL адрес: https://www.tracking.com/?url={lpurl}
 • Актуализиран краен URL адрес: https://www.tracking.com?url=http://www.example.com/abc/edf

Обърнете внимание, че и за трите примера по-горе, където {lpurlpath} може лесно да бъде прехвърлен към новия формат на URL адрес, {lpurlpath} пряко следва example.com в низа на URL адреса.

Ако Вашите {lpurlpath} проследяващи URL адреси не попадат в нито един от тези три случаи на употреба, моля, актуализирайте ги с други параметри, които ще отговарят в най-голяма степен на потребностите Ви от проследяване. Ако имате въпроси относно тази промяна, моля, обърнете се към екипа за профила Ви.

Използвам динамични дисплейни реклами и емисии. Как да надстроя URL адресите си?

Надстройване на Вашите динамични дисплейни реклами

Реклами без пренасочвания между домейни

Следните реклами ще бъдат надстроени автоматично след 11 април 2016 г.:

 • Реклами, които не използват никакви проследяващи елементи

 • Реклами, които използват полето „URL адрес на префикса при кликване“ или полето „Параметри на заявката на проследяващия URL адрес“ в Галерията с рекламни формати на AdWords, но не използват пренасочвания между домейни в целевия URL адрес

 • Реклами, които използват полето „URL адрес на префикса при кликване“ и полето „Параметри на заявката на проследяващия URL адрес“ в Галерията с рекламни формати на AdWords, но не използват пренасочвания между домейни в целевия URL адрес

Ако имате реклами от тези типове, може да решите да изчакате автоматичното надстройване. То запазва данните за ефективността на рекламите след надстройването и няма да задейства проверка за спазването на правилата за рекламите Ви.

Реклами с пренасочвания между домейни

Ако рекламите Ви съдържат пренасочване между домейни в целевия URL адрес, URL адресите Ви няма да бъдат надстроени автоматично.

 • За реклами, използващи единствено пренасочвания между домейни в целевия URL адрес, без никакво друго проследяване (т.е. без URL адрес на префикса при кликване или параметри на заявката на проследяващия URL адрес), моля, следвайте основния начин на надстройване посредством инструмента за групово качване. Това надстройване няма да нулира статистическите данни за рекламите Ви, а рекламите Ви няма да преминат през проверка за съответствие с правилата.

 • Ако рекламите Ви използват пренасочване между домейни в целевия URL адрес заедно с други типове проследяване (т.е. URL адрес на префикса при кликване или параметри на заявката на проследяващия URL адрес), ще трябва ръчно да надстроите URL адресите си в Галерията с рекламни формати на AdWords. Това ще нулира статистическите данни за рекламите Ви, а рекламите Ви ще преминат през проверка за съответствие с правилата. За допълнителни указания, моля, свържете се с Google AdWords.

Ако имате пренасочване между домейни в целевия URL адрес, то се прилага само при кликвания върху рамката или бутона с подканващата фраза в графична реклама, а не се прилага при кликвания върху елементите в графичната реклама или текстовите реклами. Пренасочвания в шаблона за проследяване ще се прилагат към всички URL адреси за кликвания.

Надстройване на емисиите Ви

Емисиите за бизнес данни ще бъдат надстроени автоматично на 11 април 2016 г., ако отговарят на следните критерии:

 • не извършват автоматизирани актуализации от URL източник;
 • URL адресите на елементите не съдържат никакви пренасочвания.

Ако имате реклами от тези типове, може да решите да изчакате автоматичното надстройване. То запазва данните за ефективността на рекламите след надстройването и няма да задейства проверка за спазването на правилата за рекламите Ви.

Забележка: Всички емисии, които качвате след мигрирането на 11 април, ще трябва да следват структурата на надстроените URL адреси.

Ако използвате емисии в Google Merchant Center, трябва да актуализирате само URL адресите на рекламите си, като следвате указанията за надстройване на динамични дисплейни реклами (по-горе).

Надстройване на емисии на бизнес данни, които съдържат пренасочвания

Ако имате емисия за бизнес данни, която съдържа пренасочвания, трябва да надстроите емисиите си ръчно. За да актуализирате емисиите си:

 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху Споделена библиотека, след което – върху Фирмени данни в менюто вляво.
 3. Кликнете върху името на емисията, която искате да надстроите.
 4. В горната част на екрана, кликнете върху + Добавяне, след което изберете Краен URL адрес и Шаблон за проследяване от менюто.

Shared library upgraded URLs menu

 1. Кликнете върху бутона Изтегляне на отчет и изтеглете отчет за емисията.
 2. Разделете данните от графата „Целеви URL адрес“ в графите „Краен URL адрес“ и „Шаблон за проследяване“ (за указания вижте основен начин на надстройване).
 3. Кликнете върху Редактиране, след което изберете Качване на електронна таблица.
 4. Маркирайте бутона за избор до „Замяна“ и прикачете новия си файл.
 5. Кликнете върху Качване и прилагане.
Пример
Текущ целеви URL адрес: https://example-tracker.com?param=3234e2&src=google&url=https://example.com/product
Краен URL адрес: https://example.com/product
Персонализиран параметър: {_param}=3234e2

Шаблон за проследяване: https://example-tracker.com?param={_param}&src=google&url={lpurl}

За да опростите управлението на проследяването, настройте шаблона си за проследяване на ниво рекламна група, кампания или профил посредством разширения начин на надстройване.

Важно: Изберете правилния параметър на ValueTrack според начина, по който проследяващият Ви софтуер проследява URL адреси. Научете повече в статията Използване на динамични проследяващи URL адреси.

Ако редовно актуализирате емисията си, може да изберете да планирате автоматичните актуализации в „Споделена библиотека“ в „Бизнес данни“. Можете да намерите инструкции на Управление на рекламите и емисиите в „Бизнес данни“.

Използвам реклами в Gmail. Как да надстроя URL адресите си?

От края на август 2016 г. всички шаблонни реклами в Gmail за една популяризация ще използват един URL адрес в подготовка за автоматичното надстройване на надстроени URL адреси. Това означава, че URL адресът на бутона с подканваща фраза ще бъде копиран в URL адреса на целевата страница. Ако той се различава от URL адреса на целевата страница, ще бъде създадено и активирано копие на рекламата. Старата реклама ще бъде изтрита след три дни.

Реклами без пренасочвания между домейни

Реклами, които не използват никакви проследяващи елементи, ще бъдат надстроени автоматично през септември 2016 г.

Персонализираните реклами с HTML няма да бъдат надстроени и ще продължат да използват целеви URL адреси.

Реклами с пренасочвания между домейни

Ако рекламите Ви съдържат пренасочване между домейни в целевия URL адрес, URL адресите Ви няма да бъдат надстроени автоматично.

Ще трябва да надстроите ръчно URL адресите си, като редактирате файловете си за създаване на реклама и го запазите. Това ще нулира статистическите данни за рекламите Ви, а рекламите Ви ще преминат през преглед за съответствие с правилата.

Ако имате пренасочвания между домейни в целевия си URL адрес, пренасочването важи само за кликвания върху карето или бутона с подканваща фраза. Пренасочвания в шаблона за проследяване ще се прилагат към всички URL адреси за кликвания.

Важно: Изберете правилния параметър на ValueTrack според начина, по който проследяващият Ви софтуер проследява URL адреси. Научете повече в статията Използване на динамични проследяващи URL адреси.
 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си