Giới thiệu về báo cáo tương tác

Với cột “Tương tác” trong bảng thống kê, bạn có thể đo lường cách mọi người tương tác với quảng cáo Hộp đèn, video, quảng bá ứng dụng video hoặc Quảng cáo trưng bày mặt hàng.

Tương tác diễn ra khi khách hàng thực hiện các hành động sau trên các loại quảng cáo dưới đây:

  • Quảng cáo hộp đèn: Mở rộng quảng cáo.

  • Quảng cáo video: Tương tác với một thành phần không đưa họ tới trang web bên ngoài, chẳng hạn như nhấp vào một quảng cáo xem trước video hoặc biểu tượng để mở rộng thẻ.

  • Quảng cáo quảng bá ứng dụng video: Xem 10 giây quảng cáo video (hoặc toàn bộ quảng cáo video nếu thời lượng ngắn hơn 10 giây) hoặc nhấp vào quảng cáo video của bạn.

  • Quảng cáo trưng bày mặt hàng: Mở rộng quảng cáo và dành 10 giây trong quảng cáo hoặc nhấp chuột trước khi 10 giây trôi qua.

Chỉ số tương tác

Chỉ số Ý nghĩa Có sẵn cho hộp đèn Có sẵn cho quảng cáo
Tương tác Người nào đó mở rộng quảng cáo của bạn và dành 10 giây trong quảng cáo hoặc nhấp chuột Yes Yes
Tỷ lệ tương tác Số lần người dùng mở rộng quảng cáo của bạn chia cho số lần quảng cáo hiển thị (mỗi hiển thị) Yes Yes
CPE trung bình (được hiển thị trong cột CPC tr.bình cho Quảng cáo trưng bày mặt hàng) Số tiền trung bình bạn bị tính phí cho việc mở rộng quảng cáo của mình Yes Yes
Số nhấp chuột Số lần nhấp qua thực tế đến trang web của bạn Yes Yes
Lượt nhấp chuột miễn phí Số lần nhấp vào quảng cáo hộp đèn đến một trang đích, trước đó được báo cáo trong báo cáo "Lượt nhấp chuột miễn phí", giờ đây được báo cáo trong cột "Lần nhấp" Yes No

Để xem các chỉ số cho Quảng cáo trưng bày mặt hàng, hãy tìm trên trang Quảng cáo hoặc Nhóm quảng cáo. Các chỉ số cho Quảng cáo trưng bày mặt hàng không xuất hiện cho bất kỳ cột nào trên trang Sản phẩm hoặc Nhóm sản phẩm.

Bạn có thể cần thêm một số cột để thấy chúng trong bảng thống kê. Tìm hiểu thêm về cách thêm cột

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố