O poročanju o dejavnostih

S stolpci »Dejavnosti« v statističnih tabelah lahko merite interakcije uporabnikov z vašimi oglasi v obliki svetlobne plošče, videooglasi, videooglasi za promocijo aplikacije ali predstavitvenimi oglasi za Nakupovanje.

Do dejavnosti pride, ko stranke izvedejo naslednja dejanja v teh vrstah oglasov:

  • Oglasi v obliki svetlobne plošče: stranke razširijo oglas.

  • Videooglasi: stranke izvedejo interakcijo z elementom, ki jih ne preusmeri na zunanje spletno mesto, na primer klik dražljivke ali ikone za razširitev kartice.

  • Videooglasi za promocijo aplikacije: stranke si ogledajo 10 sekund videooglasa (ali celotni videooglas, kadar je krajši od 10 sekund) ali kliknejo videooglas.

  • Predstavitveni oglasi za Nakupovanje: stranke razširijo oglas in imajo oglas razširjen 10 sekund ali ga kliknejo, preden poteče 10 sekund.

Meritve dejavnosti

Meritev Pomen Na voljo za oglase v obliki svetlobne plošče Na voljo za predstavitvene oglase
Dejavnosti Nekateri uporabniki razširijo oglas in imajo oglas razširjen 10 sekund ali ga kliknejo Yes Yes
Stopnja dejavnosti Število razširitev oglasa, deljeno s številom prikazov oglasa (posamezni prikazi) Yes Yes
Povprečen CPE (prikazan v stolpcu »Povpr. CPC« v primeru predstavitvenih oglasov za Nakupovanje) Povprečni znesek, ki se vam zaračuna za razširitev oglasa Yes Yes
Kliki Dejansko število klikov, prek katerih so uporabniki preusmerjeni na vaše spletno mesto Yes Yes
Brezplačni kliki Kliki oglasov v obliki svetlobne plošče, s katerimi se odpre ciljna stran in ki so bili prej prikazani v poročilu »Brezplačni kliki«, so zdaj navedeni v stolpcu »Kliki« Yes No

Če si želite ogledati meritve za predstavitvene oglase za Nakupovanje, preverite stran Oglasi ali Skupine oglasov. Meritve za predstavitvene oglase za Nakupovanje niso prikazane v stolpcih na strani Izdelki ali Skupine izdelkov.

Nekatere od teh stolpcev boste morda morali dodati, da bodo prikazani v vaši tabeli s statističnimi podatki. Več o dodajanju stolpcev

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave