Prehľady interakcií

Vďaka stĺpcu Interakcie v štatistických tabuľkách môžete sledovať, ako ľudia interagujú s vašimi reklamami lightbox, videoreklamami, videoreklamami propagujúcimi aplikáciu alebo vitrínovými reklamami v Nákupoch.

K interakciám dochádza, keď zákazníci vykonajú v súvislosti s týmito typmi reklám nasledujúce akcie:

  • Reklamy lightbox: rozbalenie reklamy.

  • Videoreklamy: interakcia s prvkom, ktorý ich nepresmeruje na externý web, napríklad kliknutie na upútavku alebo ikonu s cieľom rozbaliť kartu.

  • Videoreklamy na aplikáciu: zhliadnutie 10 sekúnd videoreklamy (alebo celej videoreklamy, ak je kratšia ako 10 sekúnd), prípadne kliknutie na videoreklamu.

  • Vitrínové reklamy v Nákupoch: rozbalenie reklamy a jej prezeranie počas 10 sekúnd alebo kliknutia pred uplynutím 10 sekúnd.

Metriky interakcií

Metrika Čo to znamená Dostupné pre reklamy lightbox Dostupné pre vitrínové reklamy
Interakcie Niekto rozbalí vašu reklamu a 10 sekúnd si ju prezerá alebo na ňu klikne Yes Yes
Miera zapojenia Počet rozbalení vašej reklamy používateľmi vydelený počtom jej zobrazení (každé zobrazenie) Yes Yes
Priemerná CZZap (v prípade vitrínových reklám v Nákupoch sa zobrazuje v stĺpci Priem. CZK) Priemerná suma, ktorá vám bola účtovaná za rozbalenie vašej reklamy Yes Yes
Kliknutia Samotné prekliknutia na váš web Yes Yes
Bezplatné kliknutia Kliknutia na reklamu lightbox smerujúce na vstupnú stránku, ktoré sa predtým zobrazovali v prehľade Bezplatné kliknutia, sa teraz uvádzajú v stĺpci Kliknutia Yes No

Ak chcete zobraziť metriku pre vitrínové reklamy v Nákupoch, pozrite si stránku Reklamy alebo Reklamné skupiny. Metriky vitrínových reklám v Nákupoch nenájdete v žiadnom stĺpci na stránke Produkty ani Skupiny produktov.

Ak chcete, aby sa tieto stĺpce zobrazovali vo vašej štatistickej tabuľke, možno budete musieť niektoré z nich pridať. Prečítajte si ďalšie informácie o tom, ako pridať stĺpce.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory