Tạo Quảng cáo hộp đèn

Quảng cáo hộp đèn kết hợp tương ứng nội dung quảng cáo của bạn -- như video, thư viện hình ảnh và bản đồ -- lấp đầy không gian quảng cáo có sẵn. Quảng cáo hộp đèn có thể chứa nhiều video, thư viện hình ảnh hoặc kết hợp những nội dung này. Bài viết này giải thích cách thiết lập và chỉnh sửa Quảng cáo hộp đèn. Để xem thông tin tổng quan về sản phẩm, hãy bắt đầu với Giới thiệu về quảng cáo hộp đèn.

Thiết lập chiến dịch của bạn và đặt giá thầu

 

Trải nghiệm Google Ads mới hiện là cách duy nhất để hầu hết người dùng quản lý tài khoản của họ. Nếu bạn vẫn đang sử dụng trải nghiệm AdWords cũ, hãy chọn bên dưới. Tìm hiểu thêm

 

Quảng cáo hộp đèn hiển thị trên chiến dịch chỉ Mạng hiển thị có mục tiêu tiếp thị là "Tương tác với nội dung của bạn" hoặc "Xem quảng cáo của bạn". Khi chọn "Thu hút bằng nội dung của bạn", cách đặt giá thầu sẽ được đặt thành giá mỗi lần tương tác (CPE). Khi chọn "Xem quảng cáo của bạn", cách đặt giá thầu sẽ được đặt thành giá mỗi nghìn lần hiển thị có thể xem (vCPM).

Hướng dẫn

Khi chiến dịch của bạn được thiết lập, bạn có thể tạo Quảng cáo hộp đèn bằng cách thực hiện theo các bước sau:

  1. Trong tài khoản AdWords của bạn, hãy nhấp vào +Quảng cáo và chọn Thư viện mẫu quảng cáo.
  2. Chọn "Quảng cáo hộp đèn".
  3. Chọn "Hộp đèn".
  4. Chọn một trong các tùy chọn sau:

    • Nếu bạn muốn bắt đầu với tải lên hàng loạt, hãy nhấp vào Tải lên nội dung, Thêm video trên YouTube hoặc Quét trang web. Bạn vẫn có thể thêm các loại nội dung khác sau đó. Do đó, chẳng hạn như nếu chọn Quét trang web, bạn cũng vẫn có thể thêm video khi đến trang mẫu.
    • Để chuyển trực tiếp đến trang mẫu, hãy nhấp vào Bắt đầu với mẫu.
  5. Trên trang mẫu, hãy thêm văn bản, hình ảnh và tùy chọn phía bên trái màn hình. Xem thay đổi của bạn trong Xem trước ở bên phải.
  6. Lưu quảng cáo của bạn để gửi xin xem xét. Khi được chấp thuận, Quảng cáo hộp đèn mới của bạn sẽ bắt đầu chạy.
 

 

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố