Ovládanie účtu správcu

Rôzne stránky v účte správcu umožňujú jednoducho zobraziť široký rozsah údajov a informácií pre všetky účty, ktoré sú priamo alebo nepriamo prepojené s účtom správcu.

V tomto článku sa dozviete, ako ovládať účet správcu. Ak chcete získať ďalšie informácie o fungovaní účtov správcu, prečítajte si článok Účty správcu Google Ads.

Účet správcu má štyri hlavné stránky: Súhrn, Odporúčania, ÚčtyKampane.

Poznámka: Ak máte v účte správcu veľmi veľký počet účtov, niektoré funkcie zatiaľ nemusia byť k dispozícii.

Súhrn

Stránka súhrnu je prvá stránka, ktorá sa vám zobrazí po prihlásení do účtu správcu Google Ads. Podobne ako v prípade stránok súhrnu individuálnych účtov aj tu umožňuje rýchlo skontrolovať celkovú výkonnosť klientskych účtov. Ďalšie informácie o stránke súhrnu pre účty správcu

Odporúčania

Stránka Odporúčania v účte správcu vám pomôže zlepšiť účty, ktoré spravujete. Umožňuje na jednom mieste zobraziť odporúčania, ktoré sú k dispozícii vo všetkých vašich klientskych účtoch. Ďalšie informácie o odporúčaniach

Účty

Stránka Nastavenia v účte správcu vám umožňuje prejsť na stránky Výkonnosť, Nastavenia podúčtu a Rozpočty.

Na ktorejkoľvek z týchto troch stránok môžete vždy kliknúť na názov účtu v stĺpci Účet a prejsť tak priamo na stránku pre príslušný individuálny účet. Budete tak môcť pristupovať ku všetkým dostupným funkciám služby Google Ads a vykonávať potrebné zmeny.

Kampane

Na stránke Kampane môžete vytvoriť a spravovať kampane pre svoje klientske účty. Viac o možnostiach dostupných na tejto stránke si prečítajte v článku Stránka Kampane v účte správcu. Dozviete sa v ňom aj o kopírovaní a prilepovaní kampaní, reklamných skupín, reklám, publík a kľúčových slov.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory