Uw manageraccount: navigatie en structuur

De verschillende pagina's in uw manageraccount maken het makkelijk om een ​​breed scala aan gegevens en informatie te bekijken voor alle accounts die direct of indirect aan uw manageraccount zijn gekoppeld.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u in uw manageraccount kunt navigeren. Meer achtergrondinformatie over manageraccounts, leest u in het artikel Over Google Ads-manageraccounts.

De meeste gebruikers kunnen nu uitsluitend hun accounts beheren met het nieuwe, verbeterde Google Ads. Als u nog steeds de vorige AdWords-versie gebruikt, kiest u hieronder VorigeMeer informatie

Bovenaan uw manageraccount vindt u drie hoofdtabbladen: Accounts, Campagnes en Rapporten.

Opmerking

Als u een groot aantal accounts in uw manageraccount heeft, zijn mogelijk nog niet al deze functies beschikbaar.

Guide me: New manager account features

Click the "Guide me" button below to go to your manager account and be guided through each new feature.


Guide me

Het tabblad 'Accounts'

Het tabblad 'Accounts' heeft drie subtabbladen: 'Prestaties', 'Budget' en 'Beheerder'. Op het subtabblad 'Prestaties' kunt u statistische gegevens over prestaties bekijken voor alle door u beheerde accounts. Op het subtabblad 'Budget' kunt u relevante factureringsgegevens bekijken en accounts linken. Op het tabblad 'Beheerder' kunt u uw accountstructuur zowel bekijken als beheren.

Het tabblad 'Prestaties'

U kunt meer kolommen met statistieken toevoegen aan het tabblad 'Prestaties' door te klikken op Kolommen en vervolgens op Kolommen aanpassen.

In de kolommen 'Directe manager' en 'Account' kunt u snel zien wie de weergegeven accounts beheert. Als er een subbeheerdersaccount aan uw manageraccount is gelinkt, kunt u op het tabblad 'Prestaties', via het dropdown-menu 'Accounts', alle of alleen de direct gelinkte accounts bekijken. In de kolom 'Accountlabels' kunt u accounts bekijken en sorteren op basis van de aangepaste accountlabels die u heeft gemaakt.

Net als bij uw beheerde accounts kunt u met behulp van de periodekiezer de weergave van accountstatistieken beperken of uitbreiden tot een door u gekozen periode.

Opmerking voor accounts die meerdere valuta's beheren

Als u accounts met meerdere valuta's beheert, worden alle valutagerelateerde kolommen (zoals 'Kosten' en 'Gem. CPC') eerst gesorteerd op valutatype en vervolgens op bedrag.

Het tabblad 'Budget'

Het tabblad Budget geeft relevante factureringsgegevens weer om u te helpen de uitgaven voor al uw beheerde accounts bij te houden. Lees voor meer informatie het artikel De budgetpagina van uw manageraccount.

Het tabblad 'Beheerder'

Op het tabblad 'Beheerder' kunt u uw accountstructuur zowel bekijken als beheren. U kunt het volgende doen:

 • Uw accountstructuur bekijken in een hiërarchische weergave
 • Nieuwe gelinkte accounts maken
 • Bestaande accounts linken en loskoppelen
 • Beheerders wijzigen
 • Uw labels beheren
 • Accounts verbergen en weergeven

Het tabblad 'Campagnes'

Gebruik dit tabblad om de campagnes van uw beheerde accounts te controleren en te beheren. U kunt hier het volgende doen:

 • Alle AdWords-prestatiestatistieken voor campagnes in alle beheerde accounts bekijken.
 • Eenvoudig de weergave wijzigen om alleen de accounts te zien waarin u bent geïnteresseerd.
 • Filters en segmenten gebruiken om alleen de gewenste gegevens te bekijken.
 • Nieuwe campagnes maken en bestaande campagnes wijzigen.
 • Rapport Campagneprestaties downloaden voor meerdere accounts.

Meer informatie over hoe u campagnes beheert vanuit uw manageraccount.

Het tabblad 'Rapporten'

Op het tabblad 'Rapporten' kunt u voor al uw beheerde accounts rapporten maken, beheren en plannen. Meer informatie over rapportage in manageraccounts.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Vorige Nieuwe