Πλοήγηση και οργάνωση του λογαριασμού υπευθύνου

Οι διάφορες σελίδες του λογαριασμού υπευθύνου σάς διευκολύνουν να βλέπετε ένα ευρύ φάσμα δεδομένων και πληροφοριών για όλους τους λογαριασμούς που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον λογαριασμό υπευθύνου.

Αυτό το άρθρο σάς δείχνει τον τρόπο πλοήγησης στον λογαριασμό υπευθύνου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των λογαριασμών υπευθύνου, διαβάστε το άρθρο Σχετικά με τους λογαριασμούς υπευθύνου στο Google Ads.

Η νέα εμπειρία στο Google Ads αποτελεί πλέον τον αποκλειστικό τρόπο διαχείρισης λογαριασμού για τους περισσότερους χρήστες. Αν εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε την προηγούμενη εμπειρία στο AdWords, επιλέξτε Προηγούμενη παρακάτω. Μάθετε περισσότερα

Στο επάνω μέρος του λογαριασμού υπευθύνου υπάρχουν τρεις κύριες καρτέλες: Λογαριασμοί, Καμπάνιες και Αναφορές.

Σημείωση

Αν διαθέτετε πολύ μεγάλο αριθμό λογαριασμών στον λογαριασμό υπευθύνου, ορισμένες από αυτές τις λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι ακόμη διαθέσιμες.

Guide me: New manager account features

Click the "Guide me" button below to go to your manager account and be guided through each new feature.


Guide me

Η καρτέλα "Λογαριασμοί"

Η καρτέλα "Λογαριασμοί" διαθέτει τρεις υποκαρτέλες: "Απόδοση", "Προϋπολογισμός" και "Διαχειριστής". Στην υποκαρτέλα "Απόδοση" μπορείτε να δείτε μετρήσεις απόδοσης για όλους τους διαχειριζόμενους λογαριασμούς. Από την υποκαρτέλα "Προϋπολογισμός" μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε σχετικά στοιχεία χρέωσης και σύνδεσης λογαριασμών. Η καρτέλα "Διαχειριστής" είναι το σημείο όπου μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε συνολικά τη δομή του λογαριασμού σας.

Η καρτέλα "Απόδοση"

Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες στήλες στατιστικών στοιχείων στην καρτέλα "Απόδοση", κάνοντας κλικ στην επιλογή Στήλες και έπειτα στην επιλογή Τροποποίηση στηλών.

Με τις στήλες "Άμεσος διαχειριστής" και "Λογαριασμός", μπορείτε να προσδιορίσετε γρήγορα ποιος διαχειρίζεται τους λογαριασμούς που αναφέρονται. Αν έχετε συνδέσει έναν λογαριασμό βοηθού υπευθύνου χαμηλότερα στην ιεραρχία του λογαριασμού υπευθύνου, μπορείτε να ανατρέξετε στην καρτέλα "Απόδοση", όπου μπορείτε να δείτε όλους τους λογαριασμούς ή μόνο τους άμεσα συνδεδεμένους, χρησιμοποιώντας το αναπτυσσόμενο μενού "Λογαριασμοί". Χρησιμοποιώντας τη στήλη "Ετικέτες λογαριασμού" μπορείτε να προβάλετε και να ταξινομήσετε λογαριασμούς με βάση τις προσαρμοσμένες ετικέτες λογαριασμού που έχετε δημιουργήσει.

Όπως συμβαίνει και με τους διαχειριζόμενους λογαριασμούς, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον επιλογέα εύρους ημερομηνιών, για να περιορίσετε ή να επεκτείνετε την προβολή των στατιστικών στοιχείων του λογαριασμού σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο της επιλογής σας.

Σημείωση για τη διαχείριση λογαριασμών με πολλά νομίσματα

Αν διαχειρίζεστε λογαριασμούς με πολλά νομίσματα, όλες οι στήλες που σχετίζονται με το νόμισμα (όπως "Κόστος" και "Μέσο CPC") ταξινομούνται αρχικά με βάση τον τύπο του νομίσματος και, στη συνέχεια, με βάση το ποσό.

Η καρτέλα "Προϋπολογισμός"

Η καρτέλα "Προϋπολογισμός" προβάλλει συναφή στοιχεία χρέωσης, για να παρακολουθείτε τις δαπάνες για όλους τους διαχειριζόμενους λογαριασμούς σας. Διαβάστε το άρθρο "Σχετικά με τη σελίδα "Προϋπολογισμοί" του λογαριασμού υπευθύνου", για να μάθετε περισσότερα.

Η καρτέλα "Διαχειριστής"

Μέσω της καρτέλας "Διαχειριστής" μπορείτε να προβάλλετε και να διαχειρίζεστε τη δομή του λογαριασμού σας από ένα κεντρικό σημείο. Μπορείτε:

 • να βλέπετε τη δομή του λογαριασμού σας σε ιεραρχημένη προβολή
 • να δημιουργείτε νέους συνδεδεμένους λογαριασμούς
 • να συνδέετε και να αποσυνδέετε υπάρχοντες λογαριασμούς
 • να αλλάζετε διαχειριστή
 • να διαχειρίζεστε τις ετικέτες σας
 • να πραγματοποιείτε απόκρυψη και κατάργηση απόκρυψης λογαριασμών

Η καρτέλα "Καμπάνιες"

Χρησιμοποιήστε αυτήν την καρτέλα, για να παρακολουθείτε και να διαχειρίζεστε τις καμπάνιες των διαχειριζόμενων λογαριασμών. Από εδώ μπορείτε να:

 • Προβάλλετε το πλήρες εύρος των στατιστικών στοιχείων απόδοσης του AdWords για καμπάνιες σε όλους τους διαχειριζόμενους λογαριασμούς.
 • Αλλάζετε εύκολα την προβολή, προκειμένου να εμφανίζονται μόνο οι λογαριασμοί που σας ενδιαφέρουν.
 • Χρησιμοποιείτε φίλτρα και τμήματα, ώστε να εμφανίζονται μόνο τα δεδομένα που θέλετε.
 • Δημιουργείτε νέες καμπάνιες και να πραγματοποιείτε αλλαγές σε υπάρχουσες.
 • Κάνετε λήψη αναφορών απόδοσης καμπανιών για πολλούς λογαριασμούς.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαχείριση καμπανιών από τον λογαριασμό υπευθύνου.

Η καρτέλα "Αναφορές"

Στην καρτέλα "Αναφορές" μπορείτε να δημιουργείτε, να διαχειρίζεστε και να προγραμματίζετε αναφορές για όλους τους διαχειριζόμενους λογαριασμούς που διαθέτετε. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις αναφορές λογαριασμού υπευθύνου.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Προηγούμενη Νέα