Навигиране и организиране на профила Ви на мениджър

Различните страници в профила Ви на мениджър улесняват преглеждането на голям набор от данни и информация за всички профили, пряко или непряко свързани с този профил

В тази статия се обяснява как да навигирате в профила си на мениджър. За повече информация за това, как работят профилите на мениджъри, прочетете Всичко за профилите на мениджъри в Google Ads.

Новият интерфейс на Google Ads вече е единственият начин, по който повечето потребители могат да управляват профилите си. Ако все още използвате предходния интерфейс на Google Ads, изберете Предходен по-долу. Научете повече

В горната част на профила Ви на мениджър, има три основни раздела: Профили, Кампании и Отчети.

Забележка

Ако имате много голям брой профили в профила си на мениджър, някои от тези функции може все още да не са налице.

Guide me: New manager account features

Click the "Guide me" button below to go to your manager account and be guided through each new feature.


Guide me

Разделът „Профили“

В раздела „Профили“ има три подраздела: „Ефективност“, „Бюджет“ и „Администриране“. Подразделът „Ефективност“ позволява да преглеждате показатели за ефективността за всички управлявани от Вас профили. От подраздела „Бюджет“ имате достъп до съответната информация за плащане и свързването на профили. Разделът „Администриране“ дава възможност да преглеждате и управлявате структурата на профила си на едно място.

Разделът „Ефективност“

Можете да добавите още графи със статистически данни към раздела „Ефективност“, като кликнете върху Графи, след което върху Промяна на графи.

С графите „Пряк мениджър“ и „Профил“ можете бързо да установите кой управлява изброените профили. Ако под профила си на мениджър имате свързан такъв на подмениджър, можете да проверите раздела си „Ефективност“, за да видите всички или само пряко свързаните профили с помощта на падащото меню „Профили“. Графата „Етикети на профила“ Ви дава възможност да преглеждате и сортирате профили по създадените от Вас персонализирани етикети.

По същия начин като в управляваните от Вас профили можете да използвате и инструмента за избор на период от време, за да ограничите или разширите показваната статистическа информация за профилите до конкретен период от време по Ваш избор.

Забележка за профили, управляващи няколко валути

Ако управлявате профили с няколко валути, всички графи, отнасящи се до валутата (например „Разходи“ и „Ср. CPC“), се сортират първо по тип валута и след това по сума.

Разделът „Бюджет“

В раздела „Бюджет“ се показва съответната информация за плащане, която Ви помага да следите разходите за всички управлявани от Вас профили. Прочетете „Всичко за страницата „Бюджети“ в профила Ви на мениджър“, за да научите повече.

Разделът „Администриране“

Разделът „Администриране“ Ви дава възможност да преглеждате и управлявате структурата на профила си от едно място. Можете да правите следните неща:

 • да преглеждате структурата на профила си в йерархичен изглед;
 • да създавате нови свързани профили;
 • да свързвате съществуващи профили и да прекратявате връзката между тях;
 • да променяте управителите;
 • да управлявате етикетите си;
 • да скривате профили и да отменяте скриването им.

Разделът „Кампании“

Използвайте този раздел, за да следите и управлявате кампаниите за управляваните от Вас профили. Тук можете да направите следното:

 • да преглеждате пълен набор от статистически данни за ефективността в AdWords за кампании за всички управлявани профили;
 • лесно да променяте изгледа си, за да виждате само профилите, които Ви интересуват;
 • да използвате филтри и сегменти, за да виждате само данните, които искате;
 • да създавате нови кампании и да извършвате промени по съществуващи;
 • да изтегляте отчети за ефективността на кампаниите за профили.

Научете повече за управлението на кампании от профила Ви на мениджър.

Разделът „Отчети“

Използвайте раздела „Отчети“, за да създавате, управлявате и насрочвате отчети за всички управлявани от Вас профили. Научете повече за отчитането в профил на мениджър.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?