Spremljanje uspešnosti v več računih iz računa upravitelja

Z računom upravitelja Google Ads si lahko na preprost način ogledate, kako uspešni so vsi vaši upravljani računi.

V tem članku so pojasnjeni različni načini spremljanja uspešnosti vaših računov na različnih straneh v računu upravitelja. Če želite izvedeti več o poročilih za račune upraviteljev, preberite članek Ustvarjanje in razporejanje poročil o uspešnosti v računu upravitelja.

Ogled podatkov na strani »Uspešnost«

Na strani »Uspešnost« v računu upravitelja si lahko za vse upravljane račune ogledate podatke o uspešnosti na ravni računa. Ogledate si lahko na primer število klikov, ki jih je račun prejel v izbranem časovnem obdobju, in ga primerjate s številom klikov v drugih računih. 

Za račune si lahko ogledate tudi podatke, povezane s stroški, na primer povprečni CPC in povprečno ceno. Na dnu tabele boste našli skupno porabo za upravljane račune. V primeru, da imate upravljane račune, ki podatke o stroških prikazujejo v drugačni valuti kot jo uporablja račun upravitelja, si skupne porabe ne boste mogli ogledati, razen če za tabelo uporabite plast »Pretvorjena valuta«. 

Ogled podatkov na strani »Oglaševalske akcije«

Na strani »Oglaševalske akcije« si lahko ogledate celoten nabor statističnih podatkov o uspešnosti za oglaševalske akcije upravljanih računov za izbrano časovno obdobje. Pogled lahko po želji tudi spremenite, tako da bodo prikazani samo računi, ki vas zanimajo.

Opomba

V primeru posebno velikih računov morda ne bo mogoče prikazati podatkov za privzeti pogled, ki prikazuje vse račune. To se lahko zgodi tudi v primeru filtriranih računov, če je izbor še vedno precej obsežen. Če pride do tega, vas bomo prosili, da zmanjšate število računov v obsegu iskanja.

Koristne funkcije na straneh »Uspešnost« in »Oglaševalske akcije«

V nadaljevanju so opisane nekatere funkcije na straneh »Uspešnost« in »Oglaševalske akcije«, s pomočjo katerih si boste lažje ogledovali podatke o uspešnosti v več računih:

  • Stolpec »Račun«: ta stolpec prikazuje ime upravljanega računa, povezanega s podatki, ki so prikazani.

  • Stolpec »Neposredni upravitelj«: ta stolpec prikazuje neposrednega upravitelja danega računa.
  • Filtri in segmenti: filtri in segmenti vam omogočajo, da omejite ali strukturirate pogled podatkov in ga tako prilagodite lastnim potrebam. 
  • Izbirnik časovnega obdobja: izbirnik časovnega obdobja vam omogoča, da omejite ali razširite pogled podatkov na določeno časovno obdobje.
  • Oznake računov: stolpec »Oznake računov« vam omogoča, da si ogledate račune in jih razvrstite glede na oznake računov po meri, ki ste jih ustvarili.
  • Plast »Pretvorjena valuta«: če imate upravljane račune, ki podatke o stroških prikazujejo v drugačni obliki kot jo uporablja račun upravitelja, lahko za te podatke uporabite plast »Pretvorjena valuta«. Ko uporabite plast, si boste lahko v vseh stolpcih tabele, ki vsebujejo podatke o cenah, ogledali vrednosti pretvorjenih valut pod vrednostmi lokalnih valut. Na podlagi vrednosti pretvorjenih valut boste lahko tudi razvrščali in filtrirali ter si ogledali vsote stolpcev v valuti računa upravitelja. 
Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave