Monitorowanie skuteczności na różnych kontach z poziomu konta menedżera

Na koncie menedżera Google Ads możesz łatwo sprawdzić skuteczność wszystkich zarządzanych kont.

Z tego artykułu dowiesz się, jak monitorować skuteczność kont na różnych stronach konta menedżera. Aby dowiedzieć się więcej o raportach konta menedżera, przeczytaj artykuł Tworzenie i planowanie raportów skuteczności na koncie menedżera.

Wyświetlanie danych na stronie „Skuteczność”

Na stronie „Skuteczność” na koncie menedżera znajdziesz dane skuteczności na poziomie konta dotyczące wszystkich zarządzanych kont. Możesz na przykład sprawdzić liczbę kliknięć zarejestrowanych na koncie w wybranym zakresie dat i porównać te dane z danymi innych kont. 

Możesz też wyświetlić informacje o kosztach z poszczególnych kont, takie jak średni CPC i średni koszt. U dołu tabeli znajdziesz łączne kwoty wydatków na zarządzanych kontach. Pamiętaj, że jeśli część zarządzanych kont wyświetla informacje o kosztach w walucie innej niż waluta konta menedżera, nie zobaczysz łącznych kwot wydatków, chyba że dodasz do tabeli warstwę „Waluta po konwersji”.

Wyświetlanie danych na stronie kampanii

Na stronie „Kampanie” możesz wyświetlić pełen zakres statystyk skuteczności kampanii na zarządzanych kontach w wybranym zakresie dat. Jeśli chcesz, możesz zmienić widok, by wyświetlić wybrane konta.

Uwaga

Wyświetlenie danych wszystkich kont w widoku domyślnym może być niemożliwe w przypadku szczególnie dużych kont, a także po filtrowaniu kont, jeśli ilość danych jest ciągle bardzo duża. W takim przypadku poprosimy Cię o wybranie mniejszego zestawu kont.

Przydatne funkcje na stronach Skuteczność i Kampanie

Oto kilka funkcji na stronach Skuteczność i Kampanie, ułatwiających przeglądanie danych o skuteczności z wielu kont:

  • Kolumna „Konto”: wyświetla nazwę zarządzanego konta powiązanego z przeglądanymi danymi.

  • Kolumna „Bezpośredni menedżer”: pokazuje informacje o bezpośrednim menedżerze danego konta.
  • Filtry lub segmenty: umożliwiają zawężenie lub posortowanie widoku danych zgodnie z Twoimi potrzebami. 
  • Wybór zakresu dat: pozwala ograniczyć lub rozszerzyć widok danych do określonego przedziału czasowego.
  • Etykiety konta: kolumna, w której można przeglądać i sortować utworzone niestandardowe etykiety konta.
  • Warstwa „Waluta po przeliczeniu”: jeśli część zarządzanych kont wyświetla dane o kosztach w walucie innej niż waluta konta menedżera, możesz dodać warstwę „Waluta po przeliczeniu”. Gdy to zrobisz, we wszystkich kolumnach tabeli zawierających dane o kosztach pod wartością w walucie lokalnej wyświetli się wartość w walucie po przeliczeniu. Możesz też sortować i filtrować dane, korzystając z wartości w walucie po przeliczeniu, i wyświetlać łączne kwoty w kolumnach w walucie konta menedżera. 
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem