De prestaties van meerdere accounts bijhouden vanuit uw manageraccount

Met een Google Ads-manageraccount kunt u gemakkelijk zien hoe al uw beheerde accounts presteren.

In dit artikel worden de verschillende manieren beschreven waarop u vanaf verschillende pagina's de prestaties van de accounts kunt controleren. Als u meer wilt weten over rapporten voor manageraccounts, leest u Prestatierapporten maken en plannen vanuit uw manageraccount.
 

De meeste gebruikers kunnen nu uitsluitend hun accounts beheren met het nieuwe, verbeterde Google Ads. Als u nog steeds de vorige AdWords-versie gebruikt, kiest u hieronder VorigeMeer informatie

*Houd rekening met het volgende

Als u een groot account of een groot aantal accounts selecteert, is het mogelijk dat we bepaalde gegevens of functies niet kunnen leveren. Als dit gebeurt, kunt u de selectie het beste verfijnen om het bereik te verkleinen.

Belangrijk voor accounts met meerdere valuta

Als u accounts beheert met meerdere valuta's, moet u rekening houden met het volgende:

 • Alle aan valuta gerelateerde kolommen (zoals 'Kosten' en 'Gem. CPC') worden eerst gesorteerd op valutatype en vervolgens op bedrag.
 • Wanneer u gegevens weergeeft voor meerdere accounts met meerdere valuta's, geven we geen totalen weer in kostenkolommen zoals 'Budget', 'Kosten', 'Gem. CPC' en kolommen die verband houden met conversiewaarden.
 • Voor subbeheerdersaccounts worden kolommen met kosten geconverteerd in de valuta van de subbeheerdersaccounts. Voor lange perioden kunnen we geen verzamelde statistieken converteren.

Gegevens bekijken op het tabblad 'Prestaties'

Op het tabblad 'Prestaties' van uw manageraccount vindt u veel dezelfde kolommen met statistieken als in een afzonderlijk account. Sommige kolommen worden standaard weergegeven, terwijl u andere moet toevoegen door op Kolommen en Kolommen aanpassen te klikken.

De kolommen 'Directe beheerder' en 'Account' worden ook weergegeven. Hierin kunt u snel zien wie de vermelde accounts beheert. Als onder uw manageraccount een subbeheerdersaccount is gelinkt, kunt u met het dropdown-menu 'Accounts' op het tabblad 'Prestaties' alle of alleen de rechtstreeks gelinkte accounts bekijken. U kunt subbeheerdersaccounts ook uitsluiten.  In de kolom 'Accountlabels' kunt u accounts weergeven en sorteren op de aangepaste accountlabels die u heeft gemaakt.

Net als in uw klantaccounts kunt u de datumkiezer gebruiken om de weergave van de accountstatistieken te beperken of uit te breiden tot een door u gekozen periode.

Op het tabblad 'Prestaties' van uw manageraccount vindt u ook de uitgavetotalen voor uw beheerde accounts. Deze totalen worden alleen weergegeven wanneer alle beheerde accounts dezelfde valuta delen.

Gegevens op accountniveau weergeven op het tabblad 'Accounts'

Op het tabblad 'Accounts' van uw manageraccount worden gegevens op accountniveau weergegeven voor de accounts die u beheert, en voor accounts die worden beheerd door subbeheerdersaccounts. U vindt hier onder andere informatie over de totale uitgaven voor uw beheerde accounts. Deze totalen worden alleen weergegeven wanneer alle beheerde accounts dezelfde valuta delen.

Sommige kolommen worden standaard weergegeven, terwijl u andere moet toevoegen door op Kolommen en Kolommen aanpassen te klikken. Net als bij accounts die u beheert, gebruikt u de datumkiezer om de weergave van uw accountstatistieken te beperken tot een bepaalde periode die u kiest.

De campagneprestaties van verschillende accounts bekijken op het tabblad 'Campagnes'

Gebruik het tabblad 'Campagnes' van uw manageraccount om al uw campagnes bij te houden. Op het tabblad 'Campagnes' van uw manageraccount kunt u het volgende:

 • Alle AdWords-prestatiestatistieken voor uw beheerde accounts weergeven voor de periode die u selecteert
 • De weergave eenvoudig wijzigen, zodat alleen die accounts worden weergegeven waarin u ben geïnteresseerd
 • Rapporten op campagneniveau downloaden, net als in uw individuele AdWords-accounts
 • Budgetten bewerken
 • Campagnes bulksgewijs inschakelen en onderbreken
 • Nieuwe campagnes maken

Wanneer u het tabblad 'Campagnes' voor het eerst weergeeft, worden hier alle prestatiestatistieken weergegeven voor alle accounts die u beheert en die worden beheerd via gelinkte manageraccounts. Hoewel u op deze manier snel uw campagnes in alle accounts kunt bekijken, wilt u waarschijnlijk de accounts aanpassen waarvoor gegevens worden weergegeven. Meer informatie over het wijzigen van de accounts die op het tabblad 'Campagnes' worden weergegeven.

Aandachtspunt

Voor bijzonder grote accounts kunnen we mogelijk geen gegevens laten zien in de standaardweergave waarin alle accounts worden weergegeven. Dit kan ook het geval zijn voor gefilterde accounts wanneer de selectie nog steeds een aanzienlijke omvang heeft. Als dit gebeurt, vragen we u uw selectie te verfijnen tot een kleinere set accounts.

Filters gebruiken om de gegevens te vinden die het interessantst voor u zijn

Net als voor een afzonderlijk AdWords-account kunt u filters en segmenten in uw manageraccount gebruiken om de gewenste gegevens te zoeken in al uw beheerde accounts en campagnes en de accounts en campagnes die worden beheerd via gelinkte manageraccounts.

Via de tabbladen 'Accounts' en 'Campagnes' van uw manageraccount kunt u dezelfde reeks filters gebruiken als op het tabblad 'Campagnes' van afzonderlijke AdWords-accounts. 

Aandachtspunt

Net als bij individuele AdWords-accounts kunt u op het tabblad 'Campagnes' van uw manageraccount filters voor het vertoningspercentage, de zoektrechters en de veilinggegevens maken. Als de gefilterde resultaten echter meer dan één account bevatten, worden de kolommen met totalen niet weergegeven.

Een filter maken

Ga als volgt te werk om een filter te maken:

 1. Open het tabblad 'Accounts' of 'Campagnes', klik op het dropdown-menu Filter en selecteer Filter maken.
 2. Klik op de dropdown-menu's in het deelvenster dat verschijnt en kies de criteria voor uw filter. Welk opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van de tabelweergave die u weergeeft. Enkele opmerkingen:
  • Voor filters die zijn gerelateerd aan kosten, selecteert u de valuta voor de accounts die u wilt filteren. Alleen de gefilterde resultaten voor deze accounts worden weergegeven.
  • U kunt meerdere beperkingen voor een filter opgeven. Klik op Nog een toevoegen om nog een beperking op te geven. Als u een beperking wilt verwijderen, klikt u op de X naast de desbetreffende beperking.
  • Vink het selectievakje Filter opslaan aan als u het gemaakte filter wilt opslaan voor later gebruik. Het filter is nu beschikbaar als dropdown-menu onder de knop Filter. Het filter blijft bewaard in het manageraccount, zelfs wanneer het bereik van de accounts wordt gewijzigd.
 3. Klik op Nog een toevoegen als u nog een filter wilt toevoegen.
 4. Klik op Toepassen als u klaar bent.

Filters gebruiken voor accounts met meerdere valuta's

Filters voor kolommen op basis van valuta, zoals 'Kosten' of 'Gem. CPC', kunnen uitsluitend worden gemaakt in accounts die dezelfde valuta delen. Wanneer u een filter maakt, moet u eerst een keuze maken uit een lijst met beschikbare valuta's (afgeleid uit de accounts die zijn gelinkt aan het manageraccount). De gefilterde resultaten bevatten alleen accounts met valuta's die overeenkomen met wat u heeft geselecteerd. Resultaten uit andere accounts worden niet opgenomen.

Voorbeeld

Stel dat een manageraccount drie beheerde accounts bevat met de volgende totale kosten:

 • Account A: kosten = USD 500
 • Account B: kosten = USD 300
 • Account C: kosten = EUR 1200

U maakt een filter voor 'USD groter dan $ 100'. De volgende gefilterde resultaten worden weergegeven:

 • Account A: kosten = USD 500
 • Account B: kosten = USD 300

Als u een filter voor 'EUR groter dan 100' maakt, worden de volgende gefilterde resultaten weergegeven:

 • Account C: EUR 1200

 

Ga als volgt te werk om een filter te maken:

 1. Klik op het tabblad 'Prestaties' op het pijlgedeelte van de knop Filter en selecteer Een filter maken.
 2. Klik op het dropdown-menu Klant en plaats de muisaanwijzer op de gewenste filtercategorie: Conversies, Prestaties of Accountgegevens. Kies vervolgens het filtertype.
 3. Voor filters die zijn gerelateerd aan kosten, selecteert u de valuta voor de accounts die u wilt filteren. Alleen de gefilterde resultaten voor deze accounts worden weergegeven.
 4. Klik op Nog een toevoegen als u nog een filter wilt toevoegen.
 5. Klik op Toepassen als u klaar bent.

Segmenten gebruiken om uw manageraccountgegevens te organiseren

Net zoals bij afzonderlijke AdWords-accounts kunt u segmenten toepassen op prestatiegegevens in alle door u beheerde accounts en campagnes, en in accounts en campagnes die worden beheerd door subbeheerdersaccounts.

U heeft toegang tot de segmenten via het tabblad 'Campagnes' van uw manageraccount. Klik op het dropdown-menu Segment en selecteer de optie op basis waarvan u wilt segmenteren, zoals 'Netwerk', 'Kliktype' of 'Apparaat'.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Vorige Nieuwe