Starpkontu veiktspējas pārraudzība no pārziņa konta

Izmantojot Google Ads pārziņa kontu, varat ērti noskaidrot, kā darbojas jūsu pārvaldītie konti

Šajā rakstā ir izskaidroti dažādi veidi, kā pārraudzīt savu kontu veiktspēju no dažādām pārziņa konta lapām. Lai uzzinātu vairāk par pārziņa kontu pārskatiem, izlasiet rakstu Veiktspējas pārskatu izveide un plānošana pārziņa kontā.

Datu skatīšana veiktspējas lapā

Pārziņa konta veiktspējas lapā varat skatīt konta līmeņa veiktspējas datus par visiem saviem pārvaldītajiem kontiem. Piemēram, varat noskaidrot, cik klikšķu konts ir saņēmis jūsu atlasītajā datumu diapazonā, un salīdzināt šo rādītāju ar citu kontu saņemto klikšķu skaitu. 

Tāpat varat skatīt ar izmaksām saistīto kontu informāciju, piemēram, vidējo MPK un vidējo maksu. Tabulas apakšā tiks rādīti jūsu pārvaldīto kontu kopējie tēriņi. Ņemiet vērā — ja jūsu rīcībā ir pārvaldītie konti, kuros dati par izmaksām tiek rādīti valūtā, kas nav jūsu pārziņa konta valūta, kopējie tēriņi tiks rādīti tikai tad, ja tabulai lietosit slāni “Konvertēta valūta”.

Datu skatīšana kampaņu lapā

Kampaņu lapā varat skatīt pilnu savu pārvaldīto kontu kampaņu veiktspējas statistiku par izvēlēto datumu diapazonu. Ja vēlaties, varat arī mainīt skatu, tajā iekļaujot tikai sev interesējošus kontus.

Piezīme

Ja konts ir īpaši liels, iespējams, nevarēsim parādīt datus noklusējuma skatā, kurā tiek rādīti visi konti. Tas attiecas arī uz filtrētiem kontiem, ja atlase ir ļoti plaša. Šādā gadījumā jums tiks lūgts precizēt atlasi līdz mazākai kontu kopai.

Noderīgas veiktspējas un kampaņu lapas funkcijas

Tālāk ir norādītas dažas veiktspējas un kampaņu lapas funkcijas, kas var palīdzēt ērtāk skatīt starpkontu veiktspējas datus.

  • Slejā “Konts” ir norādīts ar parādītajiem datiem saistītā pārvaldītā konta nosaukums.

  • Slejā “Tiešais pārzinis” ir norādīts, kurš lietotājs tieši pārvalda konkrēto kontu.
  • Filtri vai segmenti ir noderīgi skatā rādāmo datu apjoma samazināšanai vai datu strukturēšanai, lai skats atbilstu jūsu vajadzībām. 
  • Datumu diapazona atlasītājs ir noderīgs, lai ierobežotu vai izvērstu datu skatu, norādot konkrētu laika periodu.
  • Slejā “Kontu iezīmes” varat skatīt un kārtot kontus pēc paša izveidotām pielāgotām kontu iezīmēm.
  • Slāni “Konvertēta valūta” varat lietot datiem par izmaksām citā valūtā, ja jūsu rīcībā ir pārvaldītie konti, kuros šie dati tiek rādīti citā, nevis pārziņa konta valūtā. Ja lietosiet šo slāni, vietējo valūtas vērtību sadaļā varēsiet skatīt arī konvertētās valūtas vērtības visās tabulas slejās, kurās ietverti dati par izmaksām. Varēsiet arī kārtot un filtrēt datus, izmantojot šīs konvertētās valūtas vērtības, kā arī skatīt sleju kopsummas pārziņa konta valūtā. 
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.