Thiết lập tính năng chia sẻ danh sách tiếp thị lại

Tài khoản người quản lý Google Ads có thể chia sẻ thẻ và danh sách tiếp thị lại mà họ đã tạo với một số hoặc tất cả các tài khoản Google Ads hoặc tài khoản người quản lý phụ (các tài khoản người quản lý khác). Bài viết này sẽ giải thích cách thiết lập tính năng chia sẻ cho các danh sách tiếp thị lại bằng tài khoản người quản lý của bạn và tài khoản Google Ads khác.

Trước khi bắt đầu

Điều quan trọng cần biết là tài khoản người quản lý cần sự cho phép riêng của từng tài khoản được quản lý (tài khoản Google Ads) để chia sẻ danh sách tiếp thị lại do tài khoản được quản lý tạo và sở hữu (được nêu chi tiết trong hướng dẫn dưới đây). Nếu có quyền truy cập quản trị vào tài khoản người quản lý, bạn có thể thực hiện toàn bộ quá trình này.

Lưu ý quan trọng: Khi chia sẻ danh sách tiếp thị lại trên nhiều tài khoản, hãy nhớ rằng bạn có thể đang chia sẻ dữ liệu bảo mật hoặc độc quyền. Bạn chỉ nên chia sẻ danh sách tiếp thị lại với các tài khoản khác nếu được cấp phép từ tài khoản sở hữu chúng, và hành động chia sẻ ấy không vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào giữa bạn với các tài khoản đó. Để biết thêm yêu cầu và thông tin chi tiết về danh sách tiếp thị lại dành cho các quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm, hãy xem Chính sách về danh sách tiếp thị lại dành cho quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm. Ngoài ra, xin lưu ý rằng việc chia sẻ danh sách tiếp thị lại trên YouTube không được hỗ trợ.

Chia sẻ danh sách đối tượng bằng tài khoản người quản lý Google Ads

Bước 1: Trong tài khoản người quản lý của bạn, hãy chọn tài khoản để chia sẻ

Lưu ý: Các bước 2 và 3 không phải là bắt buộc nếu bạn định cấu hình tính năng gắn thẻ ở cấp người quản lý.
 1. Đăng nhập vào tài khoản người quản lý Google Ads.
 2. Từ menu trang ở bên trái, hãy nhấp vào tùy chọn Tài khoản, sau đó nhấp vào Quản lý ở phía trên cùng. 
 3. Đánh dấu hộp bên cạnh các tài khoản mà bạn muốn chọn. Để chọn tất cả các tài khoản được quản lý, nhấp vào hộp kiểm gần tiêu đề cột "Tài khoản". 
 4. Nhấp vào Chỉnh sửa, sau đó chọn Thay đổi thẻ và chia sẻ danh sách rồi chọn Tài khoản tiếp thị lại từ menu thả xuống "Tài khoản".
 5. Trong menu thả xuống “Thay đổi thành”, hãy chọn Người quản lý này. Các tài khoản này hiện có thể sử dụng danh sách tiếp thị lại của tài khoản người quản lý. Nếu một tài khoản được quản lý đang sử dụng tính năng theo dõi chuyển đổi nhiều tài khoản thì bạn cần đặt cùng một tài khoản người quản lý cho cả "Tài khoản chuyển đổi" và "Tài khoản tiếp thị lại".
  Lưu ý: Không thể đặt "Tài khoản chuyển đổi" và "Tài khoản tiếp thị lại" cho các tài khoản người quản lý khác nhau. Các tài khoản này chỉ có thể sử dụng trong tài khoản người quản lý kết hợp với tài khoản Google Ads được quản lý hoặc trong cùng một tài khoản người quản lý. 

Bước 2: Bật tính năng chia sẻ danh sách trong Google Ads

Để tài khoản người quản lý truy cập và chia sẻ danh sách tiếp thị lại thuộc sở hữu của tài khoản khách hàng, danh sách chia sẻ phải được bật trong từng tài khoản khách hàng.

Các bước dưới đây phải được thực hiện cho từng tài khoản khách hàng cá nhân. Xin lưu ý rằng nếu tài khoản người quản lý của bạn có quyền sở hữu quản trị đối với tài khoản khách hàng này, bạn có thể hoàn tất các bước bằng cách chuyển đến tài khoản khách hàng từ tài khoản người quản lý, thay vì đăng nhập trực tiếp vào tài khoản khách hàng. 

 1. Đăng nhập vào tài khoản khách hàng.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở bên phải góc phía trên của tài khoản.
 3. Nhấp vào Công cụ quản lý đối tượng trong mục "Thư viện đã chia sẻ".
 4. Từ menu trang ở bên trái, chọn Cài đặt
  Lưu ý: Liên kết "Cài đặt" sẽ không hiển thị nếu bạn chưa hoàn thành Bước 1 ở trên cho tài khoản khách hàng này. Trong tài khoản người quản lý, bạn phải đặt "Tài khoản tiếp thị lại" cho khách hàng này thành “Người quản lý này”.
 5. Trong mục “Truy cập danh sách tiếp thị lại”, hãy nhấp vào nút bật/tắt để chia sẻ danh sách tiếp thị lại của bạn. Nút bật/tắt màu xanh cho biết rằng tính năng chia sẻ danh sách được bật, trong khi nút bật/tắt màu xám cho biết tính năng chia sẻ danh sách bị tắt.

  Sau khi nút bật/tắt chia sẻ danh sách được bật trong tài khoản khách hàng, tài khoản người quản lý có thể bắt đầu sử dụng danh sách tiếp thị lại của khách hàng đó ngay lập tức. Khi nút bật/tắt bị tắt, tài khoản người quản lý sẽ mất quyền truy cập vào danh sách tiếp thị lại của khách hàng ngay lập tức. Xin lưu ý rằng có thể mất một vài giờ để danh sách tiếp thị lại được chia sẻ hiển thị trong các tài khoản khách hàng khác. 

  Nếu muốn kiểm tra xem danh sách tiếp thị lại của khách hàng có ở trạng thái chia sẻ hay không, bạn luôn có thể chuyển đến tài khoản khách hàng và nhấp vào Danh sách đối tượng từ menu trang ở bên trái. Trong tab “Tiếp thị lại”, ở dưới từng tên danh sách đối tượng, bạn sẽ biết danh sách đó đã được chia sẻ với các tài khoản khác hay chưa.

Bước 3: Thêm danh sách vào nhóm chia sẻ tài khoản người quản lý

Để tài khoản người quản lý có thể chia sẻ danh sách tiếp thị lại từ tài khoản được quản lý, tài khoản được quản lý phải là tài khoản liên kết với tài khoản người quản lý và cấp quyền chia sẻ danh sách tiếp thị lại (xem Bước 2 ở trên). 

 1. Đăng nhập vào tài khoản tài khoản người quản lý Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở bên phải góc phía trên của tài khoản.
 3. Nhấp vào Công cụ quản lý đối tượng trong mục "Thư viện đã chia sẻ".
 4. Nhấp vào Danh sách đối tượng trong menu trang ở bên trái.
 5. Nhấp vào nút dấu cộng , sau đó chọn Thêm danh sách từ tài khoản.
 6. Nhấp vào Chọn tài khoản để tìm tài khoản được quản lý.
  Lưu ý: Danh sách tiếp thị lại có thể bị chặn chia sẻ nếu tài khoản được quản lý sở hữu danh sách không cho phép chia sẻ danh sách. Hãy thực hiện Bước 2 ở trên để bật lại tính năng này.
 7. Chọn một tài khoản được quản lý.
 8. Chọn Tất cả danh sách hiện tại để thêm tất cả danh sách tiếp thị lại từ các tài khoản đã chọn. Để chỉ chọn một số danh sách, hãy chọn Chọn danh sách cụ thể.
 9. Nhấp vào Lưu. Tất cả tài khoản có "Tài khoản tiếp thị lại" được đặt thành “Người quản lý này” đều sẽ có quyền truy cập vào những danh sách tiếp thị lại này trong vòng vài giờ.

Các trường hợp phổ biến

 • Nếu tài khoản người quản lý chia sẻ các thẻ và danh sách với tài khoản được quản lý, tài khoản được quản lý sẽ có quyền truy cập vào bất kỳ danh sách nào mà tài khoản người quản lý tạo ra (bao gồm các danh sách trong tương lai).
 • Nếu tài khoản được quản lý chia sẻ danh sách với tài khoản người quản lý, tài khoản người quản lý có thể chia sẻ các danh sách đó với các tài khoản được quản lý khác của mình.
 • Nếu thẻ tiếp thị lại không được triển khai đúng, thẻ sẽ không thêm những khách truy cập trang web vào các danh sách tiếp thị lại. Điều này có thể hạn chế hoặc ngăn không cho quảng cáo hiển thị. Bất kỳ tài khoản được quản lý nào sử dụng các danh sách này đều sẽ bị ảnh hưởng. Tìm hiểu cách khắc phục sự cố triển khai gắn thẻ của bạn.
 • Nếu một tài khoản được quản lý tắt tính năng chia sẻ danh sách, những chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo trong các tài khoản được quản lý khác có sử dụng danh sách được chia sẻ sẽ ngừng chạy và sẽ không còn hiển thị trong Công cụ quản lý đối tượng của bạn. 
 • Nếu "Tài khoản tiếp thị lại" của tài khoản được quản lý đổi từ tài khoản người quản lý này sang tài khoản người quản lý khác, tài khoản được quản lý sẽ không còn quyền truy cập vào thẻ tài khoản người quản lý hoặc mọi danh sách được liên kết với tài khoản đó nữa. Mọi nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch trong các tài khoản đó đang sử dụng các danh sách này đều sẽ ngừng chạy như đã mô tả ở trên.
 • Nếu người quản lý xóa tài khoản được quản lý khỏi chia sẻ danh sách, tài khoản được quản lý sẽ mất quyền truy cập vào thẻ và danh sách của tài khoản người quản lý. Nếu tài khoản được quản lý đang chia sẻ danh sách của riêng mình, thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến các nhóm quảng cáo và chiến dịch trong các tài khoản khác đang nhắm mục tiêu các danh sách này.

Lưu ý

 • Các danh sách tiếp thị lại được sở hữu bởi tài khoản người quản lý hoặc được chia sẻ với tài khoản người quản lý, sẽ được chia sẻ và có thể truy cập cho tất cả tài khoản được quản lý đã được đặt thành “Người quản lý này” trong cùng “Tài khoản tiếp thị lại”.
 • Chỉ chủ sở hữu danh sách được chia sẻ mới có thể chỉnh sửa danh sách.
 • Bất kỳ thay đổi nào xảy ra với danh sách được chia sẻ đều sẽ được áp dụng trên các tài khoản.
 • Việc chia sẻ danh sách tiếp thị lại video, danh sách DoubleClick (DFA) hoặc danh sách được cấp phép, hiện không được hỗ trợ.
 • Để chia sẻ danh sách Google Analytics, Google xem xét tài khoản Google Ads mà danh sách được liên kết trong khi thiết lập. Bạn có thể xem trạng thái của Google Analytics trong tab “Nguồn đối tượng” của Công cụ quản lý đối tượng.
  • Lưu ý: Danh sách chỉ có thể được chia sẻ với một tài khoản đích Google Ads khác, vì vậy nếu bạn muốn chia sẻ danh sách khi nhập từ Google Ads vào Google Analytics, hãy đặt tài khoản người quản lý làm tài khoản đích.
 • Tính năng chia sẻ danh sách diễn ra tự động cho các thuộc tính động của tiếp thị lại động (các thông số tùy chỉnh).
 • Chủ sở hữu danh sách có thể xem tài khoản nào có quyền truy cập vào các danh sách của mình bằng cách xem mục "Đối tượng" trong "Thư viện được chia sẻ".
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố