Thiết lập tính năng chia sẻ danh sách tiếp thị lại

Tài khoản người quản lý Google Ads có thể chia sẻ các thẻ và danh sách tiếp thị lại mà họ đã tạo với một số hoặc tất cả các tài khoản Google Ads hoặc tài khoản người quản lý phụ (các tài khoản người quản lý khác). Bài viết này sẽ giải thích cách thiết lập tính năng chia sẻ cho các danh sách tiếp thị lại bằng tài khoản người quản lý của bạn và tài khoản Google Ads khác.

Trước khi bắt đầu

Bạn nên lưu ý rằng tài khoản người quản lý cần phải được từng tài khoản khách hàng (tài khoản Google Ads) cho phép để có thể chia sẻ danh sách tiếp thị lại mà tài khoản khách hàng đã tạo và sở hữu (được nêu chi tiết trong hướng dẫn dưới đây). Nếu có quyền quản trị đối với tài khoản người quản lý, bạn có thể thực hiện toàn bộ quá trình này.

Quan trọng: Khi chia sẻ danh sách tiếp thị lại giữa nhiều tài khoản, hãy lưu ý rằng bạn có thể đang chia sẻ dữ liệu mật hoặc dữ liệu độc quyền. Bạn chỉ nên chia sẻ danh sách tiếp thị lại với các tài khoản khác nếu tài khoản người quản lý cho phép và việc chia sẻ đó không vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào giữa bạn với các tài khoản đó. Để biết thêm yêu cầu và thông tin chi tiết về danh sách tiếp thị lại dành cho quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm, hãy xem chính sách về danh sách tiếp thị lại dành cho quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm.

Chia sẻ danh sách đối tượng bằng tài khoản người quản lý Google Ads

Tóm tắt

Để chia sẻ danh sách của bạn với nhiều tài khoản Google Ads, trước tiên bạn cần chia sẻ danh sách đó với người quản lý và sau đó chia sẻ với các tài khoản phụ khác.

 1. Chia sẻ danh sách đối tượng đã chọn từ các tài khoản phụ cụ thể với MCC. Nếu danh sách của bạn đã xuất hiện trong Công cụ quản lý đối tượng MCC, hãy bỏ qua bước này và chuyển sang bước 2.
 2. Chia sẻ danh sách từ MCC với tất cả các tài khoản phụ khác.
  • Tùy chọn A — Tự động: Tất cả các tài khoản sẽ nhận được danh sách
  • Tùy chọn B — Thủ công: Chọn tài khoản cụ thể để nhận danh sách

Bắt đầu ở đây: Chia sẻ danh sách đối tượng đã chọn từ các tài khoản phụ cụ thể với Trung tâm Khách hàng (Gửi danh sách lên)

Bước 1: Bật tính năng chia sẻ danh sách trong Tài khoản Google Ads

Để tài khoản người quản lý có thể truy cập và chia sẻ danh sách tiếp thị lại thuộc sở hữu của tài khoản khách hàng, thì từng tài khoản khách hàng phải bật tính năng chia sẻ danh sách.

Bạn phải thực hiện các bước dưới đây cho từng tài khoản khách hàng cá nhân. Xin lưu ý rằng nếu tài khoản người quản lý của bạn có quyền sở hữu quản trị đối với tài khoản khách hàng này, thì bạn có thể hoàn thành các bước này bằng cách chuyển đến tài khoản khách hàng từ tài khoản người quản lý, thay vì đăng nhập trực tiếp vào tài khoản khách hàng. 

 1. Đăng nhập vào tài khoản khách hàng.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên bên phải của tài khoản.
 3. Trong mục “Thư viện chia sẻ”, hãy nhấp vào Công cụ quản lý đối tượng.
 4. Từ trình đơn trang ở bên trái, hãy chọn Cài đặt
  Lưu ý: Đường liên kết "Cài đặt" sẽ chỉ hiển thị nếu tài khoản phụ đó nằm trong nhóm chia sẻ của người quản lý. Trong tài khoản người quản lý, người quản lý có thể chọn chế độ chia sẻ liên tục. Chế độ này sẽ gom tất cả các tài khoản phụ vào nhóm chia sẻ. Nếu không, người quản lý có thể đặt "Tài khoản người quản lý đối tượng" thành những tài khoản phụ cụ thể có thể tham gia nhóm chia sẻ của người quản lý.
 5. Trong mục “Truy cập danh sách tiếp thị lại”, hãy nhấp vào nút bật/tắt để chia sẻ danh sách tiếp thị lại của bạn. Nếu nút bật/tắt có màu xanh dương thì tức là tính năng chia sẻ danh sách đang ở trạng thái bật, còn nếu nút này có màu xám thì tức là tính năng này đang ở trạng thái tắt.

  Khi nút bật/tắt ở trạng thái tắt, tài khoản người quản lý sẽ mất quyền truy cập vào danh sách tiếp thị lại của tài khoản khách hàng (có thể phải mất tới 4 giờ thì tài khoản người quản lý mới bị mất quyền truy cập). Xin lưu ý rằng có thể mất vài giờ để danh sách tiếp thị lại đã chia sẻ hiển thị trong các tài khoản khách hàng khác. 

  Nếu muốn kiểm tra xem danh sách tiếp thị lại của khách hàng đã được chia sẻ hay chưa, thông thường, bạn có thể chuyển đến tài khoản khách hàng bằng Công cụ quản lý đối tượng bất kỳ lúc nào và nhấp vào Danh sách đối tượng trong trình đơn trang ở bên trái. Trong tab "Tiếp thị lại", dưới từng tên danh sách đối tượng, bạn sẽ biết danh sách đó đã được chia sẻ với các tài khoản khác hay chưa.

Bước 2: Thêm danh sách vào nhóm chia sẻ của tài khoản người quản lý

 1. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên bên phải của tài khoản.
 2. Trong mục “Thư viện chia sẻ”, hãy nhấp vào Công cụ quản lý đối tượng.
 3. Nhấp vào nút dấu cộng , sau đó chọn Thêm danh sách từ tài khoản.
 4. Nhấp vào Chọn tài khoản và chọn tài khoản chứa đối tượng mà bạn muốn lấy.
  Lưu ý: Danh sách tiếp thị lại có thể bị chặn chia sẻ nếu tài khoản khách hàng sở hữu danh sách đó không cho phép chia sẻ danh sách.
 5. Chọn tài khoản khách hàng.
 6. Chọn Tất cả danh sách hiện có để thêm tất cả danh sách tiếp thị lại của các tài khoản đã chọn. Để chỉ chọn một số danh sách, hãy chọn Chọn danh sách cụ thể.
 7. Nhấp vào Lưu. Tất cả các tài khoản có "Tài khoản tiếp thị lại" được đặt thành tên của Người quản lý đối tượng thực tế đều sẽ có quyền truy cập vào những danh sách tiếp thị lại này sau vài giờ.
Tóm tắt kết quả cho đến thời điểm này: hiện tại, bạn đang chia sẻ danh sách đối tượng với MCC. Hãy chuyển đến phần tiếp theo để chia sẻ từ MCC với tất cả hoặc một số tài khoản phụ.

Chia sẻ danh sách từ MCC với tất cả các tài khoản phụ khác (gửi danh sách xuống dưới)

Chọn "Tùy chọn A" để chia sẻ với tất cả các tài khoản phụ (chia sẻ đối tượng liên tục) HOẶC "Tùy chọn B" để chia sẻ với các tài khoản phụ cụ thể.

Tùy chọn A: Chia sẻ danh sách với tất cả các tài khoản phụ (tự động)

 1. Đăng nhập vào tài khoản người quản lý Google Ads của bạn.
 2. Từ trình đơn trang ở bên trái, hãy nhấp vào mục Cài đặt.
 3. Chọn hộp bên cạnh "Thêm người quản lý này làm người quản lý đối tượng cho tất cả các tài khoản phụ" để chia sẻ danh sách khách hàng của tài khoản người quản lý này với tất cả các tài khoản phụ.

Tùy chọn B: Chia sẻ danh sách với các tài khoản phụ cụ thể (theo cách thủ công)

 1. Đăng nhập vào MCC của bạn.
 2. Từ trình đơn trang ở bên trái, hãy nhấp vào phần Cài đặt, sau đó nhấp vào Tùy chọn cài đặt tài khoản phụ ở trên cùng.
 3. Trong cột Tài khoản người quản lý đối tượng, hãy thay đổi người quản lý tài khoản thành tên của người quản lý bạn hiện đang truy cập. Giữ nguyên trạng thái của các tài khoản khác mà bạn KHÔNG muốn chia sẻ là "Không".

Bạn đã hoàn tất!

Nếu muốn kiểm tra xem danh sách tiếp thị lại của khách hàng đã được chia sẻ hay chưa, bạn có thể chuyển đến tài khoản khách hàng trong Công cụ quản lý đối tượng bất kỳ lúc nào và nhấp vào Danh sách đối tượng trong trình đơn trang ở bên trái. Trong tab "Tiếp thị lại", dưới từng tên danh sách đối tượng, bạn sẽ thấy danh sách đó đã được chia sẻ với các tài khoản khác hay chưa.

Các trường hợp phổ biến

 • Nếu tài khoản người quản lý chia sẻ thẻ và danh sách với tài khoản khách hàng, thì tài khoản khách hàng sẽ có quyền truy cập vào bất kỳ danh sách nào mà tài khoản người quản lý tạo ra (bao gồm cả các danh sách được tạo ra sau này).
 • Nếu tài khoản khách hàng đã chia sẻ danh sách với tài khoản người quản lý, thì tài khoản người quản lý có thể chia sẻ các danh sách đó với các tài khoản khách hàng khác của mình.
 • Nếu bạn triển khai thẻ tiếp thị lại không đúng cách, thì thẻ này sẽ không thêm khách truy cập trang web vào các danh sách tiếp thị lại. Điều này có thể hạn chế hoặc ngăn quảng cáo hiển thị. Bất kỳ tài khoản khách hàng nào sử dụng các danh sách này đều sẽ bị ảnh hưởng. Tìm hiểu cách khắc phục sự cố khi triển khai tính năng gắn thẻ.
 • Nếu một tài khoản khách hàng tắt tính năng chia sẻ danh sách, thì mọi chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo trong các tài khoản khách hàng khác đang sử dụng danh sách chia sẻ đều sẽ ngừng chạy và không còn hiển thị trong Công cụ quản lý đối tượng nữa. 
 • Nếu bạn thay đổi "Tài khoản tiếp thị lại" của một tài khoản khách hàng từ một tài khoản người quản lý thành tài khoản người quản lý khác, thì tài khoản khách hàng sẽ không còn quyền truy cập vào thẻ tài khoản người quản lý hoặc mọi danh sách đã liên kết với tài khoản đó nữa. Mọi nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch trong các tài khoản này đang sử dụng các danh sách này đều sẽ ngừng chạy (như đã trình bày ở trên).
 • Nếu người quản lý loại bỏ tài khoản khách hàng khỏi tùy chọn chia sẻ danh sách, thì tài khoản khách hàng sẽ mất quyền truy cập vào thẻ và danh sách của tài khoản người quản lý. Nếu tài khoản khách hàng chia sẻ danh sách của riêng mình, thì thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến các nhóm quảng cáo và chiến dịch trong các tài khoản khác đang nhắm mục tiêu đến các danh sách này.

Lưu ý

 • Tất cả các tài khoản khách hàng đã đặt thành “Người quản lý này” trong cùng “Tài khoản tiếp thị lại” có thể truy cập vào các danh sách tiếp thị lại mà tài khoản người quản lý đã chia sẻ với họ và do tài khoản người quản lý sở hữu hoặc được chia sẻ với tài khoản người quản lý.
 • Chỉ chủ sở hữu danh sách chia sẻ mới có thể chỉnh sửa danh sách này.
 • Bất kỳ thay đổi nào xảy ra với danh sách được chia sẻ đều sẽ được áp dụng với các tài khoản.
 • Hệ thống hiện không hỗ trợ việc chia sẻ danh sách tiếp thị lại video, danh sách DoubleClick (DFA) hoặc danh sách được cấp phép.
 • Để chia sẻ danh sách Google Analytics, Google xem xét tài khoản Google Ads mà danh sách được liên kết trong khi thiết lập. Bạn có thể xem trạng thái của Google Analytics trong tab “Nguồn đối tượng” của Công cụ quản lý đối tượng.
  • Lưu ý: Bạn chỉ có thể chia sẻ danh sách với một tài khoản Google Ads khác, vì vậy, nếu bạn muốn chia sẻ danh sách khi nhập từ Google Ads vào Google Analytics, hãy đặt tài khoản người quản lý làm tài khoản đích.
 • Hệ thống sẽ tự động chia sẻ danh sách đối với các thuộc tính động của tính năng tiếp thị lại động (các thông số tùy chỉnh).
 • Chủ sở hữu danh sách có thể xem tài khoản nào có quyền truy cập vào các danh sách của mình bằng cách xem mục "Đối tượng" trong "Thư viện được chia sẻ".
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố