Delen van remarketinglijsten instellen

Tags en remarketinglijsten die met Google Ads-manageraccounts zijn gemaakt, kunnen door deze accounts worden gedeeld met enkele of alle Google Ads-accounts of subbeheerdersaccounts (andere manageraccounts). In dit artikel wordt uitgelegd hoe u delen voor remarketinglijsten kunt instellen met uw manageraccounts en andere Google Ads-accounts.

Voordat u begint

Het is belangrijk te weten dat manageraccounts toestemming nodig hebben van afzonderlijke klantaccounts (Google Ads-accounts) om remarketinglijsten te delen die zijn gemaakt door, en die het eigendom zijn van, een klantaccount (zie de instructies hieronder). Als u beheerderstoegang tot het manageraccount heeft, kunt u het hele proces doorlopen.

Belangrijk: Wanneer u remarketinglijsten deelt met meerdere accounts, deelt u mogelijk ook vertrouwelijke of eigen gegevens. Deel remarketinglijsten alleen met andere accounts als u daarvoor toestemming hebt van de accounts die eigenaar zijn van de lijsten en het delen van de lijsten niet in strijd is met eventuele overeenkomsten die u heeft met die accounts. Raadpleeg het beleid voor remarketinglijsten voor zoekadvertenties voor aanvullende vereisten en informatie over remarketinglijsten voor zoekadvertenties.

Doelgroeplijsten delen via uw Google Ads-manageraccount

Overzicht

Als u uw lijsten met veel Google Ads-accounts wilt delen, moet u de lijsten eerst met de beheerder delen en vervolgens met de onderliggende accounts.

 1. Deel bepaalde doelgroeplijsten uit specifieke subaccounts met Mijn Klantencentrum. Als uw lijsten al worden weergegeven in het gedeelte 'Doelgroepbeheer' van Mijn Klantencentrum, slaat u deze stap over en gaat u rechtstreeks naar de tweede stap.
 2. Deel lijsten uit Mijn Klantencentrum met alle andere subaccounts.
  • Optie A - Automatisch: alle accounts ontvangen lijsten
  • Optie B - Handmatig: selecteer specifieke accounts die lijsten moeten ontvangen

Begin hier: Geselecteerde doelgroeplijsten van specifieke subaccounts delen met Mijn Klantencentrum (lijsten delen met bovenliggende accounts)

Stap 1: Schakel lijsten in die moeten worden gedeeld in uw Google Ads-account

Als een manageraccount toegang wil hebben tot remarketinglijsten die eigendom zijn van zijn klantaccounts en deze wil delen, moet de optie om lijsten te delen in elk klantaccount zijn ingeschakeld.

De onderstaande stappen moeten voor elk afzonderlijk klantaccount worden uitgevoerd. Houd er rekening mee dat als uw manageraccount beheerdersrechten heeft voor dit klantaccount, u deze stappen kunt uitvoeren door vanuit het manageraccount naar het klantaccount te navigeren in plaats van rechtstreeks in te loggen op het klantaccount. 

 1. Log in op het klantaccount.
 2. Klik rechtsboven in het account op het gereedschapspictogram .
 3. Klik onder 'Gedeelde bibliotheek' op Doelgroepbeheer.
 4. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Instellingen
  Opmerking: De link 'Instellingen' is alleen beschikbaar als het subaccount zich in de deelgroep van de beheerder bevindt. In het manageraccount kan de beheerder zich aanmelden voor de modus voor continu delen. Hiermee worden alle subaccounts in de deelgroep opgenomen. De beheerder kan ook specifieke subaccounts instellen voor het 'Doelgroepbeheeraccount' om ze toe te voegen aan de deelgroep.
 5. Klik onder 'Remarketinglijsttoegang' op de schakelaar om uw remarketinglijsten te delen. Als de schakelaar blauw is, is het delen van lijsten ingeschakeld. Als de schakelaar grijs is, is deze optie uitgeschakeld.

  Als deze optie wordt uitgeschakeld, heeft het manageraccount geen toegang meer tot de remarketinglijsten van de klant (het kan tot vier uur duren voordat het account geen toegang meer heeft). Houd er ook rekening mee dat het enkele uren kan duren voordat gedeelde remarketinglijsten in andere klantaccounts worden weergegeven. 

  Als u wilt controleren of de remarketinglijsten van een klant zijn gedeeld, kunt u altijd in 'Doelgroepbeheer' naar het klantaccount gaan en in het paginamenu aan de linkerkant op Doelgroeplijsten klikken. Op het tabblad 'Remarketing' ziet u onder elke doelgroeplijst of deze met andere accounts is gedeeld.

Stap 2: Voeg lijsten toe aan de deelgroep van het manageraccount

 1. Klik rechtsboven in het account op het gereedschapspictogram .
 2. Klik onder 'Gedeelde bibliotheek' op Doelgroepbeheer.
 3. Klik op de plusknop en selecteer Lijst van een account toevoegen.
 4. Klik op Een account selecteren en selecteer het account waaruit u de doelgroep wilt halen.
  Opmerking: Remarketinglijsten zijn mogelijk geblokkeerd voor delen als het klantaccount waarin de lijst zich bevindt, niet heeft toegestaan dat lijsten worden gedeeld.
 5. Kies een klantaccount.
 6. Selecteer Alle huidige lijsten om alle remarketinglijsten van de geselecteerde accounts toe te voegen. Kies Specifieke lijsten selecteren om alleen bepaalde lijsten te selecteren.
 7. Klik op Opslaan. Alle accounts waarvoor 'Remarketingaccount' is ingesteld op de naam van de huidige doelgroepbeheerder, hebben binnen enkele uren toegang tot deze remarketinglijsten.
Wat u tot nu toe heeft bereikt: U deelt nu doelgroeplijsten met Mijn Klantencentrum. Ga naar het volgende gedeelte om lijsten vanuit Mijn Klantencentrum te delen met alle of bepaalde subaccounts.

Deel lijsten uit Mijn Klantencentrum met alle andere subaccounts (lijsten delen met onderliggende accounts).

Kies 'Optie A' om te delen met alle subaccounts (doorlopend doelgroepen delen) OF 'Optie B' om te delen met specifieke subaccounts.

Optie A: lijsten delen met alle subaccounts (automatisch)

 1. Log in op uw Google Ads-manageraccount.
 2. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Instellingen.
 3. Vink het selectievakje naast 'Deze beheerder toevoegen als doelgroepbeheerder voor alle subaccounts' aan om lijsten die door dit manageraccount worden beheerd, te delen met alle subaccounts.

Optie B: lijsten delen met specifieke subaccounts (handmatig)

 1. Meld u aan bij uw Mijn Klantencentrum-account.
 2. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Instellingen en klik vervolgens bovenaan op Instellingen voor subaccounts.
 3. Wijzig in de kolom 'Doelgroepbeheeraccount' de accountbeheerder in de naam van de beheerder van het huidige account. Accounts die u NIET wilt delen, laat u gemarkeerd als 'Geen'.

Dat is alles.

Als u wilt controleren of de remarketinglijsten van een klant zijn gedeeld, kunt u altijd in 'Doelgroepbeheer' naar het klantaccount gaan en in het paginamenu aan de linkerkant op 'Doelgroeplijsten' klikken. Op het tabblad 'Remarketing' ziet u onder elke doelgroeplijstnaam of die lijst met andere accounts is gedeeld.

Veelvoorkomende scenario's

 • Als een manageraccount tags en lijsten deelt met een klantaccount, krijgt het klantaccount toegang tot alle lijsten die door het manageraccount worden gemaakt (inclusief toekomstige lijsten).
 • Als een klantaccount lijsten heeft gedeeld met een manageraccount, kan het manageraccount deze lijsten met andere klantaccounts delen.
 • Als een remarketingtag niet correct wordt geïmplementeerd, kan de tag geen websitebezoekers aan remarketinglijsten toevoegen. Hierdoor kan de weergave van advertenties worden beperkt of stopgezet. Dit heeft gevolgen voor alle klantaccounts die deze lijsten gebruiken. Meer informatie over hoe u problemen met de implementatie van tags kunt oplossen.
 • Als het delen van lijsten wordt uitgeschakeld in een klantaccount, worden alle campagnes of advertentiegroepen in de andere klantaccounts die de gedeelde lijsten gebruiken, niet meer weergegeven en zijn ze niet meer zichtbaar in 'Doelgroepbeheer'. 
 • Als het manageraccount bij de optie 'Remarketingaccount' van een klantaccount wordt gewijzigd in een ander manageraccount, heeft het klantaccount geen toegang meer tot de manageraccount-tag en de gekoppelde lijsten. Alle advertentiegroepen en campagnes in deze accounts die deze lijsten gebruikten, worden stopgezet, zoals beschreven in de vorige alinea.
 • Als een manageraccount een klantaccount verwijdert voor het delen van lijsten, verliest het klantaccount toegang tot de tag en lijsten van het manageraccount. Als het klantaccount eigen lijsten deelt, heeft deze wijziging invloed op advertentiegroepen en campagnes in andere accounts die deze lijsten targeten.

Aandachtspunten

 • Remarketinglijsten die eigendom zijn van een manageraccount of zijn gedeeld met een manageraccount, worden gedeeld met, en zijn toegankelijk voor, alle klantaccounts die zijn ingesteld op 'Deze beheerder' in hetzelfde 'Remarketingaccount'.
 • Alleen de eigenaar van een gedeelde lijst kan de lijst bewerken.
 • Alle wijzigingen die worden aangebracht in een gedeelde lijst, worden op alle accounts toegepast.
 • Het delen van videoremarketinglijsten, DoubleClick-lijsten (DFA) en gelicentieerde lijsten wordt momenteel niet ondersteund.
 • Voor het delen van Google Analytics-lijsten kiest Google het Google Ads-account waaraan de lijst tijdens het instellen was gekoppeld. U kunt de status van Google Analytics bekijken op het tabblad 'Doelgroepbronnen' van 'Doelgroepbeheer'.
  • Opmerking: Lijsten kunnen alleen met één ander Google Ads-bestemmingsaccount worden gedeeld. Als u deze wilt delen tijdens de import vanuit Google Ads naar Google Analytics, stelt u het manageraccount in als bestemmingsaccount.
 • Het delen van lijsten gebeurt automatisch voor dynamische kenmerken van dynamische remarketing (aangepaste parameters).
 • De eigenaar van een lijst kan via 'Doelgroepen' in 'Gedeelde bibliotheek' zien welke accounts toegang hebben tot de lijst.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen