Doelgroepsegmenten delen die uw websitebezoekers en app-gebruikers bevatten

We hebben de volgende verbeteringen aangebracht in Google Ads om een uitgebreide en geconsolideerde weergave van uw doelgroepen te bieden en het beheer en de optimalisatie van doelgroepen te vereenvoudigen:

 • Nieuwe doelgroeprapportage
  Gedetailleerde rapportage over demografie, segmenten en uitsluitingen voor doelgroepen is nu samengevoegd op één plaats: het tabblad Doelgroepen in het navigatiemenu aan de linkerkant van de pagina. U kunt uw doelgroepen ook makkelijk beheren vanaf deze rapportpagina. Meer informatie over doelgroeprapportage
 • Nieuwe termen
  We gebruiken nieuwe termen in uw doelgroeprapport en in Google Ads. Zo worden 'doelgroeptypen' (waaronder vergelijkbare, aangepaste, in-market- en affiniteitsdoelgroepen) nu 'doelgroepsegmenten' genoemd en is 'remarketing' nu 'uw gegevens'. Meer informatie over de updates van termen en woordgroepen in doelgroepen.

Google Ads-manageraccounts kunnen tags, segmenten die op basis van uw gegevens zijn gemaakt (waaronder websitebezoekers en app-gebruikers) en gecombineerde segmenten met enkele of alle Google Ads-accounts of submanageraccounts (andere manageraccounts) delen. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u uw gegevenssegmenten kunt delen met uw manageraccounts en andere Google Ads-accounts.

Voordat u begint

Het is belangrijk te weten dat manageraccounts toestemming nodig hebben van afzonderlijke klantaccounts (Google Ads-accounts) om remarketingsegmenten te delen die zijn gemaakt door, en het eigendom zijn van, een klantaccount (zie de instructies hieronder). Als u beheerderstoegang tot het manageraccount heeft, kunt u het hele proces doorlopen.

Belangrijk: Als u gegevenssegmenten deelt met meerdere accounts, deelt u mogelijk ook vertrouwelijke of eigen gegevens. Deel gegevenssegmenten alleen met andere accounts als u daarvoor rechten heeft van de accounts die eigenaar zijn van de segmenten en als het delen van de gegevens niet in strijd is met eventuele overeenkomsten die u met die accounts heeft. Lees het beleid voor gegevensgebruik in gepersonaliseerde advertenties voor aanvullende vereisten en informatie over gegevenssegmenten in zoekadvertenties.

Delen van segmenten vanuit uw manageraccount beheren

Met het manageraccount als eigenaarsaccount voor gekoppelde subaccounts kunt u vanuit het manageraccount het delen van alle remarketingsegmenten voor deze eigen subaccounts beheren.

Doelgroepsegmenten continu delen

Volg deze stappen om 'Doorlopend doelgroepen delen' in te stellen in uw manageraccount:

 1. Log in op uw manageraccount.
 2. Klik in het navigatiemenu aan de linkerkant op Instellingen en vervolgens op Instellingen voor manageraccount.
 3. Hier ziet u een selectiemenu voor Doorlopend doelgroepen delen. Klik op de pijl-omlaag Pijl-omlaag.
 4. Vink het selectievakje aan naast 'Deze beheerder toevoegen als doelgroepbeheerder voor alle subaccounts'. Alle segmenten die worden gedeeld met of eigendom zijn van uw manageraccount worden met de subaccounts gedeeld.
 5. Klik op Opslaan.
 6. (Optioneel) Vink het selectievakje aan naast 'Alle doelgroepen van specifieke subaccounts openen en delen' om te selecteren welke specifieke subaccounts lijsten delen met uw manageraccount en de hieraan gekoppelde subaccounts.

  Opmerking: U kunt alleen doelgroepen ophalen uit klantaccounts waarvoor het manageraccount eigenaar is.

  1. Klik op het potloodje Bewerken om het accountmenu te openen.
  2. Vink het selectievakje aan naast alle subaccounts die lijsten met uw manageraccount moeten delen.
  3. Klik op Klaar.
  4. Klik op Opslaan.
Opmerking: Het kan tot 4 uur duren voordat gedeelde segmenten in manageraccounts verschijnen en nog eens 4 uur voordat de nieuwe segmenten met manageraccounts in gekoppelde subaccounts worden weergegeven.

Veelvoorkomende scenario's

 • Als een manageraccount tags en segmenten deelt met een klantaccount, krijgt het klantaccount toegang tot alle segmenten die door het manageraccount worden gemaakt (inclusief toekomstige segmenten).
 • Als een klantaccount segmenten heeft gedeeld met een manageraccount, kan het manageraccount deze segmenten met andere klantaccounts delen.
 • Als een Google Ads-tag niet correct wordt geïmplementeerd, kan de tag geen websitebezoekers aan uw gegevenssegmenten toevoegen. Hierdoor kan de weergave van advertenties worden beperkt of stopgezet. Dit heeft gevolgen voor alle klantaccounts die deze segmenten gebruiken. Meer informatie over hoe u problemen met de implementatie van tags oplost
 • Als het delen van segmenten wordt uitgezet in een klantaccount, worden alle campagnes of advertentiegroepen in de andere klantaccounts die de gedeelde segmenten gebruiken, niet meer weergegeven en zijn ze niet meer zichtbaar in Doelgroepbeheer.
 • Als het manageraccount bij de optie Remarketingaccount van een klantaccount wordt gewijzigd in een ander manageraccount, heeft het klantaccount geen toegang meer tot de tag van het manageraccount en de gekoppelde segmenten. Alle advertentiegroepen en campagnes in deze accounts die deze segmenten gebruikten, worden stopgezet, zoals beschreven in de vorige alinea.
 • Als een manageraccount een klantaccount verwijdert voor het delen van segmenten, verliest het klantaccount toegang tot de tag en segmenten van het manageraccount. Als het klantaccount eigen segmenten deelt, heeft deze wijziging invloed op advertentiegroepen en campagnes in andere accounts die deze segmenten targeten.

Aandachtspunten

 • Remarketingsegmenten die eigendom zijn van een manageraccount of zijn gedeeld met een manageraccount, worden gedeeld met, en zijn toegankelijk voor, alle klantaccounts die zijn ingesteld op 'Deze beheerder' in hetzelfde Remarketingaccount.
 • Alleen de eigenaar van een gedeeld segment kan het segment bewerken.
 • Alle wijzigingen die worden aangebracht in een gedeeld segment, worden op alle accounts toegepast.
 • Het delen van videogegevenssegmenten, DoubleClick-segmenten (DFA) of gelicentieerde segmenten wordt momenteel niet ondersteund.
 • Voor het delen van Google Analytics-segmenten kiest Google het Google Ads-account waaraan het segment tijdens het instellen was gekoppeld. U kunt de status van Google Analytics bekijken op het tabblad Doelgroepbronnen van Doelgroepbeheer.
  • Opmerking: Segmenten kunnen alleen met één ander Google Ads-bestemmingsaccount worden gedeeld. Als u deze wilt delen tijdens de import vanuit Google Ads naar Google Analytics, stelt u het manageraccount in als bestemmingsaccount.
 • Het delen van segmenten gebeurt automatisch voor dynamische kenmerken van dynamische remarketing (aangepaste parameters).
 • De eigenaar van een segment kan via Doelgroepen in Gedeelde bibliotheek zien welke accounts toegang hebben tot het segment.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
73067
false