Delen van remarketinglijsten instellen

Met Google Ads-manageraccounts kunnen tags en remarketinglijsten die hiermee zijn gemaakt, worden gedeeld met enkele of alle Google Ads-accounts of subbeheerdersaccounts (andere manageraccounts). In dit artikel wordt uitgelegd hoe u delen voor remarketinglijsten kunt instellen met uw manageraccounts en andere Google Ads-accounts.

Voordat u begint

Het is belangrijk om te weten dat manageraccounts toestemming van afzonderlijke beheerde accounts (Google Ads-accounts) nodig hebben om remarketinglijsten te delen die zijn gemaakt door en die het eigendom zijn van een beheerd account (zie de gedetailleerde instructies hieronder). Als u beheerderstoegang tot het manageraccount heeft, kunt u het hele proces doorlopen.

Belangrijk: Wanneer u remarketinglijsten deelt met meerdere accounts, deelt u mogelijk ook vertrouwelijke of eigen gegevens. Deel remarketinglijsten alleen met andere accounts als u daarvoor toestemming hebt van de accounts die eigenaar zijn van de lijsten en het delen van de lijsten niet in strijd is met eventuele overeenkomsten die u heeft met die accounts. Raadpleeg het beleid voor remarketinglijsten voor zoekadvertenties om aanvullende vereisten en informatie te lezen over remarketinglijsten voor zoekadvertenties. Houd er ook rekening mee dat het delen van YouTube-remarketinglijsten niet wordt ondersteund.

Doelgroeplijsten delen via uw Google Ads-manageraccount

Stap 1: Selecteer in uw manageraccount de accounts waarmee u wilt delen

Opmerking: Stap 2 en 3 zijn niet vereist als uw tagging is geconfigureerd op beheerdersniveau.
 1. Log in op uw Google Ads-manageraccount.
 2. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Accounts en vervolgens bovenaan op Beheer
 3. Vink het selectievakje aan naast de accounts die u wilt selecteren. Als u alle beheerde accounts wilt selecteren, klikt u op het selectievakje naast de kolomkop 'Account'. 
 4. Klik op Bewerken, selecteer Tag en lijst delen wijzigen en kies vervolgens Remarketingaccount in het dropdownmenu 'Account'.
 5. Selecteer Deze beheerder in het dropdownmenu 'Wijzigen in'. Deze accounts kunnen nu de remarketinglijsten van het manageraccount gebruiken. Als een beheerd account 'Conversies bijhouden voor meerdere accounts' gebruikt, moet hetzelfde manageraccount zijn ingesteld als het 'Conversieaccount' en als het 'Remarketingaccount'.
  Opmerking: 'Conversieaccount' en 'Remarketingaccount' kunnen niet op verschillende manageraccounts worden ingesteld. Ze kunnen alleen worden gebruikt door een combinatie van een manageraccount en een beheerd Google Ads-account of door hetzelfde manageraccount. 

Stap 2: Schakel lijsten in die moeten worden gedeeld in Google Ads

Als een manageraccount toegang wil hebben tot remarketinglijsten die eigendom zijn van zijn klantaccounts en deze wil delen, moet de optie om lijsten te delen in elk klantaccount zijn ingeschakeld.

De onderstaande stappen moeten voor elk afzonderlijk klantaccount worden uitgevoerd. Houd er rekening mee dat als uw manageraccount beheerdersrechten heeft voor dit klantaccount, u deze stappen kunt uitvoeren door vanuit het manageraccount naar het klantaccount te navigeren in plaats van rechtstreeks in te loggen op het klantaccount. 

 1. Log in op het klantaccount.
 2. Klik rechtsboven in het account op het gereedschapspictogram .
 3. Klik onder 'Gedeelde bibliotheek' op Doelgroepbeheer.
 4. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Instellingen
  Opmerking: De link 'Instellingen' is niet zichtbaar als stap 1 hierboven nog niet is voltooid voor dit klantaccount. In het manageraccount moet het 'Remarketingaccount' voor deze klant worden ingesteld op 'Deze manager'.
 5. Klik onder 'Remarketinglijsttoegang' op de schakelaar om uw remarketinglijsten te delen. Als de schakelaar blauw is, is het delen van lijsten ingeschakeld. Als de schakelaar grijs is, is deze optie uitgeschakeld.

  Als de schakelaar voor het delen van lijsten is ingeschakeld in het klantaccount, kan het manageraccount de remarketinglijsten van dat klantaccount onmiddellijk gebruiken. Zodra deze optie wordt uitgeschakeld, heeft het manageraccount meteen geen toegang meer tot de remarketinglijsten van de klant. Houd er rekening mee dat het enkele uren kan duren voordat gedeelde remarketinglijsten in andere klantaccounts worden weergegeven. 

  Als u wilt controleren of de remarketinglijsten van een klant zijn gedeeld, kunt u altijd naar het klantaccount gaan en op Doelgroeplijsten klikken in het paginamenu aan de linkerkant. Op het tabblad 'Remarketing' ziet u onder elke doelgroeplijst of deze met andere accounts is gedeeld.

Stap 3: Voeg lijsten toe aan de manageraccount-deelgroep

Een manageraccount kan de remarketinglijsten van een beheerd account delen als het beheerde account aan het manageraccount is gekoppeld en toestemming heeft gegeven om remarketinglijsten te delen (zie stap 2 hierboven). 

 1. Log in op uw Google Ads-manageraccount.
 2. Klik rechtsboven in het account op het gereedschapspictogram .
 3. Klik onder 'Gedeelde bibliotheek' op Doelgroepbeheer.
 4. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Doelgroeplijsten.
 5. Klik op de plusknop en selecteer Lijst van een account toevoegen.
 6. Klik op Een account selecteren om een beheerd account te zoeken.
  Opmerking: Remarketinglijsten zijn mogelijk geblokkeerd voor delen als het beheerde account waarin de lijst zich bevindt, niet heeft toegestaan dat lijsten worden gedeeld. Voer stap 2 hierboven uit om deze optie in te schakelen.
 7. Kies een beheerd account.
 8. Selecteer Alle huidige lijsten om alle remarketinglijsten van de geselecteerde accounts toe te voegen. Kies Specifieke lijsten selecteren om alleen bepaalde lijsten te selecteren.
 9. Klik op Opslaan. Alle accounts waarvan 'Remarketingaccount' is ingesteld op 'Deze manager', hebben binnen enkele uren toegang tot deze remarketinglijsten.

Veelvoorkomende scenario's

 • Als een manageraccount tags en lijsten deelt met een beheerd account, krijgt het beheerde account toegang tot alle lijsten die door het manageraccount worden gemaakt (inclusief toekomstige lijsten).
 • Als een beheerd account lijsten heeft gedeeld met een manageraccount, kan het manageraccount deze lijsten met andere beheerde accounts delen.
 • Als een remarketingtag niet correct wordt geïmplementeerd, kan de tag geen websitebezoekers aan remarketinglijsten toevoegen. Hierdoor kan de weergave van advertenties worden beperkt of stopgezet. Dit heeft gevolgen voor alle beheerde accounts die deze lijsten gebruiken. Meer informatie over hoe u problemen met de implementatie van tags kunt oplossen.
 • Als het delen van lijsten wordt uitgeschakeld in een beheerd account, worden alle campagnes of advertentiegroepen in de andere beheerde accounts die de gedeelde lijsten gebruiken, niet meer weergegeven en zijn ze niet meer zichtbaar in 'Doelgroepbeheer'. 
 • Als het manageraccount bij de optie 'Remarketingaccount' van een beheerd account wordt gewijzigd in een ander manageraccount, heeft het beheerde account geen toegang meer tot de manageraccount-tag en de gekoppelde lijsten. Alle advertentiegroepen en campagnes in deze accounts die deze lijsten gebruikten, worden stopgezet, zoals beschreven in de vorige alinea.
 • Als een manageraccount een beheerd account verwijdert voor het delen van lijsten, verliest het beheerde account toegang tot de tag en lijsten van het manageraccount. Als het beheerde account eigen lijsten deelt, heeft deze wijziging invloed op advertentiegroepen en campagnes in andere accounts die deze lijsten targeten.

Aandachtspunt

 • Remarketinglijsten die eigendom zijn van een manageraccount of zijn gedeeld met een manageraccount, worden gedeeld met en zijn toegankelijk voor alle beheerde accounts die zijn ingesteld op 'Deze beheerder' in hetzelfde 'Remarketingaccount'.
 • Alleen de eigenaar van een gedeelde lijst kan de lijst bewerken.
 • Alle wijzigingen die worden aangebracht in een gedeelde lijst, worden op alle accounts toegepast.
 • Het delen van videoremarketinglijsten, DoubleClick-lijsten (DFA) en gelicentieerde lijsten wordt momenteel niet ondersteund.
 • Voor het delen van Google Analytics-lijsten kiest Google het Google Ads-account waaraan de lijst tijdens het instellen was gekoppeld. U kunt de status van Google Analytics bekijken op het tabblad 'Doelgroepbronnen' van 'Doelgroepbeheer'.
  • Opmerking: Lijsten kunnen alleen met één ander Google Ads-bestemmingsaccount worden gedeeld. Als u deze wilt delen tijdens de import vanuit Google Ads naar Google Analytics, stelt u het manageraccount in als bestemmingsaccount.
 • Het delen van lijsten gebeurt automatisch voor dynamische kenmerken van dynamische remarketing (aangepaste parameters).
 • De eigenaar van een lijst kan via 'Doelgroepen' in 'Gedeelde bibliotheek' zien welke accounts toegang hebben tot de lijst.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen