Atkārtotā mārketinga sarakstu kopīgošanas iestatīšana

Google Ads pārziņu kontos var tikt kopīgoti tajos izveidotie tagi un atkārtotā mārketinga saraksti ar dažiem vai visiem to Google Ads kontiem vai apakšpārziņu kontiem (citiem pārziņu kontiem). Šajā rakstā ir izskaidrots, kā varat iestatīt atkārtotā mārketinga sarakstu kopīgošanu, izmantojot savus pārziņu kontus un Google Ads kontus.

Pirms darba sākšanas

Ir svarīgi zināt, ka pārziņu kontiem ir nepieciešama atsevišķu pārvaldīto kontu (Google Ads kontu) atļauja, lai kopīgotu konkrētajos pārvaldītajos kontos izveidotos un tiem piederošos atkārtotā mārketinga sarakstus (detalizēta informāciju ir sniegta tālāk norādījumos). Ja jums ir administratīvā piekļuve pārziņa kontam, varēsit izpildīt visu procesu.

Svarīgi! Kontos kopīgojot atkārtotā mārketinga sarakstus, neaizmirstiet, ka, iespējams, kopīgojat konfidenciālus vai kādam piederošus datus. Atkārtotā mārketinga sarakstus drīkstat kopīgot ar citiem kontiem tikai tad, ja esat saņēmis atļauju no to īpašnieku kontiem un ja šāda kopīgošana nepārkāpj nevienu ar šiem kontiem noslēgtu vienošanos. Lai noskaidrotu, kādas ir papildu prasības, un saņemtu detalizētu informāciju par atkārtotā mārketinga sarakstiem meklēšanas reklāmām, skatiet politiku par atkārtotā mārketinga sarakstiem meklēšanas reklāmām. Ņemiet arī vērā, ka netiek atbalstīta YouTube atkārtotā mārketinga sarakstu kopīgošana.

Mērķauditoriju sarakstu koplietošana, izmantojot Google Ads pārziņa kontu

1. darbība: pārziņa kontā atlasiet kontus satura koplietošanai

Piezīme. Ja atzīmēšana ir konfigurēta pārziņa konta līmenī, 2. un 3. darbība nav jāveic.
 1. Pierakstieties savā Google Ads pārziņa kontā.
 2. Kreisajā pusē esošajā lapas izvēlnē noklikšķiniet uz Konti un pēc tam augšdaļā — uz Pārvaldība
 3. Atzīmējiet rūtiņu blakus kontiem, kurus vēlaties atlasīt. Lai atlasītu visus pārvaldītos kontus, atzīmējiet izvēles rūtiņu pie slejas “Konts” virsraksta. 
 4. Noklikšķiniet uz Rediģēt, pēc tam atlasiet Mainīt tagu un sarakstu kopīgošanas statusu un nolaižamajā izvēlnē “Konts” atlasiet Atkārtotā mārketinga konts.
 5. Nolaižamajā izvēlnē “Mainīt uz” atlasiet Šis pārzinis. Tagad šie konti var izmantot pārziņa konta atkārtotā mārketinga sarakstus. Ja kādā pārvaldītajā kontā tiek izmantota starpkontu reklāmguvumu uzskaite, gan reklāmguvumu konta, gan atkārtotā mārketinga konta iestatījumā ir jābūt norādītam vienam un tam pašam pārziņa kontam.
  Piezīme. Reklāmguvumu konta un atkārtotā mārketinga konta iestatījumā nevar norādīt dažādus pārziņu kontus. Tajos var norādīt vai nu pārziņa kontu un pārvaldīto Google Ads kontu, vai arī vienu un to pašu pārziņa kontu. 

2. darbība: iespējojiet sarakstus koplietošanai programmā Google Ads

Lai pārziņa konts varētu piekļūt klientu kontu atkārtotā mārketinga sarakstiem un izmantot tos, katrā klienta kontā jābūt iespējotai sarakstu koplietošanai.

Tālāk minētās darbības jāveic katrā klienta kontā. Ņemiet vērā: ja jūsu pārziņa kontam ir šī klientu konta administratīvās īpašumtiesības, varat veikt šīs darbības, pārejot uz klienta kontu no pārziņa konta, nevis pierakstoties tieši klienta kontā. 

 1. Pierakstieties klienta kontā.
 2. Noklikšķiniet uz konta loga augšējā labajā stūrī esošās rīku ikonas .
 3. Sadaļā “Koplietojama bibliotēka” noklikšķiniet uz Mērķauditorijas pārvaldnieks.
 4. Lapas izvēlnē kreisajā malā atlasiet Iestatījumi
  Piezīme. Saite Iestatījumi nebūs redzama, ja šajā klienta kontā nebūs izpildīti sadaļā “1. darbība” sniegtie norādījumi. Pārziņa kontā laukā “Atkārtotā mārketinga konts” šim klientam jāiestata vērtība “Šis pārzinis”.
 5. Sadaļā “Piekļuve atkārtotā mārketinga sarakstam” noklikšķiniet uz slēdža, lai kopīgotu savus atkārtotā mārketinga sarakstus. Ja slēdzis ir zils, sarakstu koplietošana ir ieslēgta; ja slēdzis ir pelēks, sarakstu koplietošana ir izslēgta.

  Tiklīdz sarakstu kopīgošanas slēdzis ir ieslēgts, pārziņa konts var uzreiz sākt lietot kopīgotos klienta atkārtotā mārketinga sarakstus. Kad slēdzis tiek izslēgts, pārziņa konts uzreiz zaudē piekļuvi klienta atkārtotā mārketinga sarakstiem. Ņemiet vērā, ka var būt nepieciešamas vairākas stundas, līdz kopīgotie atkārtotā mārketinga saraksti tiks parādīti citos klientu kontos. 

  Lai pārbaudītu, vai klienta atkārtotā mārketinga saraksti tiek kopīgoti, varat pāriet uz klienta kontu un kreisajā pusē esošajā lapas izvēlnē noklikšķināt uz Mērķauditoriju saraksti. Cilnē “Atkārtotais mārketings” zem katra mērķauditorijas saraksta nosaukuma būs norādīts, vai saraksts tiek kopīgots ar citiem kontiem.

3. darbība: pievienojiet sarakstus pārziņa konta koplietoto vienumu grupai

Lai pārziņa kontā varētu izmantot pārvaldītā konta atkārtotā mārketinga sarakstus, pārvaldītajam kontam ir jābūt saistītam ar pārziņa kontu un tajā ir jāatļauj koplietot atkārtotā mārketinga sarakstus (skatiet sadaļu “2. darbība”). 

 1. Pierakstieties savā Google Ads pārziņa kontā.
 2. Noklikšķiniet uz konta loga augšējā labajā stūrī esošās rīku ikonas .
 3. Sadaļā “Koplietojama bibliotēka” noklikšķiniet uz Mērķauditorijas pārvaldnieks.
 4. Kreisajā pusē esošajā lapas izvēlnē noklikšķiniet uz Mērķauditoriju saraksti.
 5. Noklikšķiniet uz pluszīmes pogas , pēc tam atlasiet Pievienot sarakstu no konta.
 6. Noklikšķiniet uz Atlasīt kontu, lai atrastu pārvaldīto kontu.
  Piezīme. Atkārtotā mārketinga sarakstu koplietošana var būt bloķēta, ja pārvaldītais konts, kam saraksts pieder, nav atļāvis koplietot sarakstus. Izpildiet sadaļā “2. darbība” sniegtos norādījumus, lai iespējotu koplietošanu.
 7. Izvēlieties pārvaldīto kontu.
 8. Atlasiet Visi pašreizējie saraksti, lai pievienotu visus atkārtotā mārketinga sarakstus no atlasītajiem kontiem. Lai atlasītu tikai dažus sarakstus, izvēlieties Atlasīt konkrētus sarakstus.
 9. Noklikšķiniet uz Saglabāt. Visi konti, kuriem atkārtotā mārketinga konta iestatījums būs “Šis pārzinis”, pāris stundu laikā iegūs piekļuvi šiem atkārtotā mārketinga sarakstiem.

Izplatītākie scenāriji

 • Ja pārziņa konts kopīgo tagus un sarakstus ar pārvaldīto kontu, tad pārvaldītajam kontam būs piekļuve ikvienam pārziņa konta izveidotam sarakstam (tostarp vēlāk veidotiem sarakstiem).
 • Ja pārvaldītais konts ir kopīgojis sarakstus ar pārziņa kontu, pārziņa konts var kopīgot šos sarakstus ar citiem sevis pārvaldītajiem kontiem.
 • Ja atkārtotā mārketinga tags nav ieviests pareizi, tas tīmekļa vietnes apmeklētājus nepievienos atkārtotā mārketinga sarakstiem. Tā var tikt ierobežota vai pārtraukta reklāmu rādīšanu. Var tikt ietekmēts jebkurš pārvaldītais konts, kas izmanto šos sarakstus. Uzziniet, kā novērst ar tagu ieviešanu saistītās problēmas.
 • Ja pārvaldītajā kontā ir izslēgta sarakstu kopīgošana, tiek pārtraukta visu kampaņu vai reklāmu kopu darbība citos pārvaldītajos kontos, kas izmanto kopīgotos sarakstus, un tās vairs netiek rādītas jūsu Mērķauditorijas pārvaldniekā. 
 • Ja pārvaldītā konta atkārtotā mārketinga konta iestatījums tiek mainīts no viena pārziņa konta uz citu pārziņa kontu, pārvaldītais konts vairs nevar piekļūt pārziņa konta tagam un ar to saistītajiem sarakstiem. Kontos, kas izmantoja šos sarakstus, tiks apturēta visu reklāmu kopu un kampaņu darbība, kā tas ir aprakstīts iepriekšējā rindkopā.
 • Ja pārzinis noņem pārvaldīto kontu no sarakstu kopīgošanas, pārvaldītais konts zaudē piekļuvi pārziņa konta tagam un sarakstiem. Ja pārvaldītā konta saraksti tika kopīgoti, šīs izmaiņas var ietekmēt reklāmu kopas un kampaņas citos kontos, kas mērķauditorijas atlasē izmanto šos sarakstus.

Svarīga informācija

 • Pārziņa kontam piederošie vai ar pārziņa kontu kopīgotie atkārtotā mārketinga saraksti tiks kopīgoti un būs pieejami visos pārvaldītajos kontos, kuros atkārtotā mārketinga konta iestatījums ir “Šis pārzinis”.
 • Kopīgoto sarakstu var rediģēt tikai tā īpašnieks.
 • Visas kopīgotajā sarakstā veiktās izmaiņas tiks piemērotas visiem kontiem.
 • Video atkārtotā mārketinga sarakstu, DoubleClick (DFA) sarakstu un licencētu sarakstu kopīgošana šobrīd netiek atbalstīta.
 • Google Analytics sarakstu kopīgošanā Google ņem vērā to Google Ads kontu, ar ko iestatīšanas laikā tika saistīts saraksts. Google Analytics statusu varat skatīt Mērķauditorijas pārvaldnieka cilnē “Mērķauditorijas avoti”.
  • Piezīme. Sarakstus var kopīgot tikai ar vienu citu Google Ads galamērķa kontu, tāpēc, ja vēlaties tos kopīgot, kad veicat importēšanu no Google Ads uz Google Analytics, iestatiet pārziņa kontu kā galamērķa kontu.
 • Dinamiskā atkārtotā mārketinga dinamisko atribūtu (pielāgoto parametru) sarakstu kopīgošana notiek automātiski.
 • Sarakstu īpašnieki var redzēt, kuriem kontiem ir piekļuve viņu sarakstiem, atverot koplietojamās bibliotēkas sadaļu “Mērķauditorijas”.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.