Atkārtotā mārketinga sarakstu kopīgošanas iestatīšana

Google Ads pārziņu kontos var tikt kopīgoti tajos izveidotie tagi un atkārtotā mārketinga saraksti ar dažiem vai visiem to Google Ads kontiem vai apakšpārziņu kontiem (citiem pārziņu kontiem). Šajā rakstā ir izskaidrots, kā varat iestatīt atkārtotā mārketinga sarakstu kopīgošanu, izmantojot savus pārziņu kontus un Google Ads kontus.

Pirms darba sākšanas

Ir svarīgi zināt, ka pārziņu kontiem ir nepieciešama atsevišķu klientu kontu (Google Ads kontu) atļauja, lai kopīgotu klienta kontā izveidotos un tam piederošos atkārtotā mārketinga sarakstus (detalizēta informācija ir sniegta tālāk norādījumos). Ja jums ir administratīvā piekļuve pārziņa kontam, varēsiet izpildīt visu procesu.

Svarīgi! Kontos kopīgojot atkārtotā mārketinga sarakstus, neaizmirstiet, ka, iespējams, kopīgojat konfidenciālus vai kādam piederošus datus. Kopīgojiet atkārtotā mārketinga sarakstus ar citiem kontiem tikai tad, ja esat saņēmis atļauju no to īpašnieku kontiem un ja šāda kopīgošana nepārkāpj nevienu ar šiem kontiem noslēgtu vienošanos. Lai noskaidrotu, kādas ir papildu prasības, un saņemtu detalizētu informāciju par atkārtotā mārketinga sarakstiem meklēšanas reklāmām, skatiet politiku par atkārtotā mārketinga sarakstiem meklēšanas reklāmām.

Mērķauditoriju sarakstu kopīgošana, izmantojot Google Ads pārziņa kontu

Kopsavilkums

Lai savus sarakstus kopīgotu ar vairākiem Google Ads kontiem, tie ir vispirms jākopīgo hierarhijā uz augšu ar pārziņa kontu un pēc tam jākopīgo hierarhijā uz leju ar citu apakškontu kontiem.

 1. Kopīgojiet atlasītos mērķauditoriju sarakstus no noteiktiem apakškontu kontiem ar KC. Ja jūsu saraksti jau tiek rādīti KC Mērķauditorijas pārvaldniekā, izlaidiet šo darbību un pārejiet uz 2. darbību.
 2. Kopīgojiet sarakstus no KC ar visiem pārējiem apakškontu kontiem.
 3. Iespēja A — automātiski: sarakstus saņems visi konti
 4. Iespēja B — manuāli: atlasiet noteiktus kontus, kuri saņems sarakstus

Sāciet šādi: kopīgojiet atlasītos mērķauditoriju sarakstus no noteiktiem apakškontiem ar Klientu centru (nosūtiet sarakstu hierarhijā uz augšu)

1. darbība: iespējojiet sarakstu kopīgošanu savā Google Ads kontā

Lai no pārziņa konta varētu piekļūt klientu kontu atkārtotā mārketinga sarakstiem un izmantot tos, katrā klienta kontā ir jābūt iespējotai sarakstu kopīgošanai.

Tālāk minētās darbības jāveic katrā klienta kontā. Ņemiet vērā: ja jūsu pārziņa kontam ir šī klientu konta administratīvās īpašumtiesības, varat veikt šīs darbības, pārejot uz klienta kontu no pārziņa konta, nevis pierakstoties tieši klienta kontā. 

 1. Pierakstieties klienta kontā.
 2. Noklikšķiniet uz konta loga augšējā labajā stūrī esošās rīku ikonas .
 3. Sadaļā “Koplietojama bibliotēka” noklikšķiniet uz Mērķauditorijas pārvaldnieks.
 4. Kreisajā pusē esošajā lapas izvēlnē atlasiet Iestatījumi
  Piezīme. Saite “Iestatījumi” būs pieejama tikai tad, ja apakškonts būs pārziņa kopīgoto vienumu grupā. Pārziņa kontā pārzinis var izvēlēties pastāvīgas kopīgošanas režīmu, tādējādi visus apakškontus pievienojot kopīgoto vienumu grupai. Bet pārzinis var arī iestatījumam “Mērķauditorijas pārvaldnieka konts” izvēlēties noteiktus apakškontus, ko var pievienot pārziņa kopīgoto vienumu grupai.
 5. Sadaļā “Piekļuve atkārtotā mārketinga sarakstam” noklikšķiniet uz slēdža, lai kopīgotu savus atkārtotā mārketinga sarakstus. Ja slēdzis ir zils, sarakstu kopīgošana ir ieslēgta; ja slēdzis ir pelēks, sarakstu kopīgošana ir izslēgta.

  Kad slēdzis tiek izslēgts, pārziņa konts zaudē piekļuvi klienta atkārtotā mārketinga sarakstiem (šī piekļuves anulēšana var aizņemt līdz 4 stundām). Ņemiet vērā, ka var būt nepieciešamas vairākas stundas, līdz kopīgotie atkārtotā mārketinga saraksti tiks parādīti citos klientu kontos. 

  Lai pārbaudītu, vai klienta atkārtotā mārketinga saraksti tiek kopīgoti, Mērķauditorijas pārvaldniekā varat pāriet uz klienta kontu un kreisajā pusē esošajā lapas izvēlnē noklikšķināt uz Mērķauditoriju saraksti. Cilnē “Atkārtotais mārketings” zem katra mērķauditorijas saraksta nosaukuma būs norādīts, vai saraksts tiek kopīgots ar citiem kontiem.

2. darbība: pievienojiet sarakstus pārziņa konta kopīgoto vienumu grupai

 1. Noklikšķiniet uz konta loga augšējā labajā stūrī esošās rīku ikonas .
 2. Sadaļā “Koplietojama bibliotēka” noklikšķiniet uz Mērķauditorijas pārvaldnieks.
 3. Noklikšķiniet uz pluszīmes pogas , pēc tam atlasiet Pievienot sarakstu no konta.
 4. Noklikšķiniet uz Atlasīt kontu un atlasiet kontu, no kura vēlaties ņemt mērķauditoriju.
  Piezīme. Atkārtotā mārketinga sarakstu kopīgošana var būt bloķēta, ja klienta konts, kam saraksts pieder, nav atļāvis kopīgot sarakstus.
 5. Izvēlieties klienta kontu.
 6. Atlasiet Visi pašreizējie saraksti, lai pievienotu visus atkārtotā mārketinga sarakstus no atlasītajiem kontiem. Lai atlasītu tikai dažus sarakstus, izvēlieties Atlasīt konkrētus sarakstus.
 7. Noklikšķiniet uz Saglabāt. Visi konti, kuriem atkārtotā mārketinga konta iestatījums būs to faktiskā Mērķauditorijas pārvaldnieka nosaukums, pāris stundu laikā iegūs piekļuvi šiem atkārtotā mārketinga sarakstiem.
Līdzšinējo sasniegumu kopsavilkums: tagad jūs kopīgojat mērķauditoriju sarakstus ar KC. Pārejiet uz nākamo sadaļu, lai veiktu kopīgošanu no KC ar visiem vai dažiem apakškontiem.

Kopīgojiet sarakstus no KC ar visiem pārējiem apakškontu kontiem (nosūtot sarakstus hierarhijā uz leju).

Izvēlieties variantu “Iespēja A”, lai veiktu kopīgošanu ar visiem apakškontiem (pastāvīga mērķauditoriju kopīgošana) VAI variantu “Iespēja B”, lai veiktu kopīgošanu ar noteiktiem apakškontiem.

Iespēja A: kopīgojiet sarakstus ar visiem apakškontiem (automātiski)

 1. Pierakstieties savā Google Ads pārziņa kontā.
 2. Kreisajā pusē esošajā lapas izvēlnē noklikšķiniet uz Iestatījumi.
 3. Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus vienumam “Pievienot šo pārziņa kontu kā mērķauditorijas pārvaldnieku visiem apakškontiem”, lai kopīgotu šī pārziņa konta pārvaldītos sarakstus ar visiem apakškontiem.

Iespēja B: kopīgojiet noteiktus apakškontus saņemt sarakstus (manuāli)

 1. Piesakieties savā KC.
 2. Kreisajā pusē esošajā lapas izvēlnē noklikšķiniet uz Iestatījumi un pēc tam augšdaļā — uz Apakškonta iestatījumi.
 3. Slejā “Mērķauditorijas pārvaldnieka konts” mainiet pārvaldnieka kontu uz tā pārvaldnieka konta nosaukumu, ar ko pašlaik esat pieteicies. Kontiem, kurus NEVĒLATIES kopīgot, atstājiet atzīmi “Nav”.

Gatavs!

Lai pārbaudītu, vai klienta atkārtotā mārketinga saraksti tiek kopīgoti, Mērķauditorijas pārvaldniekā varat pāriet uz klienta kontu un kreisajā pusē esošajā lapas izvēlnē noklikšķināt uz Mērķauditoriju saraksti. Cilnē “Atkārtotais mārketings” zem katra mērķauditorijas saraksta nosaukuma būs norādīts, vai saraksts tiek kopīgots ar citiem kontiem.

Izplatītākie scenāriji

 • Ja pārziņa kontā tiek kopīgoti tagi un saraksti ar klienta kontu, šim klienta kontam būs piekļuve visiem sarakstiem, kas tiek izveidoti pārziņa kontā (tostarp sarakstiem, kas tiks izveidoti turpmāk).
 • Ja klienta kontā ir kopīgoti saraksti ar pārziņa kontu, šie saraksti pārziņa kontā var tikt kopīgoti ar citiem tā klientu kontiem.
 • Ja atkārtotā mārketinga tags nav ieviests pareizi, tas tīmekļa vietnes apmeklētājus nepievienos atkārtotā mārketinga sarakstiem. Tā var tikt ierobežota vai pārtraukta reklāmu rādīšana. Var tikt ietekmēts jebkurš klienta konts, kas izmanto šos sarakstus. Uzziniet, kā novērst ar tagu ieviešanu saistītās problēmas.
 • Ja klienta kontā tiek izslēgta sarakstu kopīgošana, tiek pārtraukta visu kampaņu vai reklāmu kopu darbība citos klientu kontos, kas izmanto kopīgotos sarakstus, un tās vairs netiek rādītas jūsu Mērķauditorijas pārvaldniekā. 
 • Ja klienta konta atkārtotā mārketinga konta iestatījums tiek mainīts no viena pārziņa konta uz citu pārziņa kontu, klienta konts vairs nevar piekļūt pārziņa konta tagam un ar to saistītajiem sarakstiem. Kontos, kas izmantoja šos sarakstus, tiks apturēta visu reklāmu kopu un kampaņu darbība, kā tas ir aprakstīts iepriekšējā rindkopā.
 • Ja pārzinis noņem klienta kontu no sarakstu kopīgošanas, klienta konts zaudē piekļuvi pārziņa konta tagam un sarakstiem. Ja klienta konta saraksti tika kopīgoti, šīs izmaiņas var ietekmēt reklāmu kopas un kampaņas citos kontos, kas mērķauditorijas atlasē izmanto šos sarakstus.

Svarīga informācija

 • Pārziņa kontam piederošie vai ar pārziņa kontu kopīgotie atkārtotā mārketinga saraksti tiks kopīgoti un būs pieejami visos klientu kontos, kuros atkārtotā mārketinga konta iestatījums ir “Šis pārzinis”.
 • Kopīgoto sarakstu var rediģēt tikai tā īpašnieks.
 • Visas kopīgotajā sarakstā veiktās izmaiņas tiks piemērotas visiem kontiem.
 • Video atkārtotā mārketinga sarakstu, DoubleClick (DFA) sarakstu un licencētu sarakstu kopīgošana šobrīd netiek atbalstīta.
 • Google Analytics sarakstu kopīgošanā Google ņem vērā to Google Ads kontu, ar ko iestatīšanas laikā tika saistīts saraksts. Google Analytics statusu varat skatīt Mērķauditorijas pārvaldnieka cilnē “Mērķauditorijas avoti”.
  • Piezīme. Sarakstus var kopīgot tikai ar vienu citu Google Ads galamērķa kontu, tāpēc, ja vēlaties tos kopīgot, kad veicat importēšanu no Google Ads uz Google Analytics, iestatiet pārziņa kontu kā galamērķa kontu.
 • Dinamiskā atkārtotā mārketinga dinamisko atribūtu (pielāgoto parametru) sarakstu kopīgošana notiek automātiski.
 • Sarakstu īpašnieki var redzēt, kuriem kontiem ir piekļuve viņu sarakstiem, atverot koplietojamās bibliotēkas sadaļu “Mērķauditorijas”.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.