Pakartotinės rinkodaros sąrašo bendrinimo nustatymas

„Google Ads“ valdytojų paskyrose sukurtos žymos ir pakartotinės rinkodaros sąrašai gali būti bendrinami su kai kuriomis arba visomis „Google Ads“ paskyromis ar antrinio valdytojo paskyromis (kitomis valdytojo paskyromis). Šiame straipsnyje paaiškinta, kaip naudodami valdytojo paskyras ir kitas „Google Ads“ paskyras galite nustatyti pakartotinės rinkodaros sąrašų bendrinimą.

Prieš pradedant

Svarbu žinoti, kad valdytojų paskyros turi gauti atskirų klientų paskyrų („Google Ads“ paskyrų) leidimus bendrinti kiekvienoje iš tokių paskyrų sukurtus ir jai priklausančius pakartotinės rinkodaros sąrašus (išsami informacija – toliau pateiktose instrukcijose). Jei turite administravimo prieigą prie valdytojo paskyros, galėsite vykdyti visą procesą.

Svarbu: kai pakartotinės rinkodaros sąrašus bendrinate keliose paskyrose, nepamirškite, kad galbūt bendrinate konfidencialius arba nuosavybės duomenis. Pakartotinės rinkodaros sąrašus su kitomis paskyromis turėtumėte bendrinti tik gavę leidimą iš paskyrų, kurioms šios žymos ir sąrašai priklauso, ir tik tada, kai bendrinimas nepažeidžia jokių su šiomis paskyromis sudarytų sutarčių. Papildomus reikalavimus ir išsamią informaciją apie paieškos skelbimų pakartotinės rinkodaros sąrašus rasite paieškos skelbimų pakartotinės rinkodaros sąrašų politikoje.

Auditorijos sąrašų bendrinimas naudojant „Google Ads“ valdytojo paskyrą

Suvestinė

Kad galėtumėte bendrinti sąrašus su daugeliu „Google Ads“ paskyrų, pirmiausia turėsite bendrinti sąrašus su valdytoju, o tada su kitomis antrinių valdytojų paskyromis.

 1. Bendrinkite pasirinktus auditorijų sąrašus iš konkrečių antrinių valdytojų paskyrų su MKC. Jei jūsų sąrašai jau yra MKC auditorijos tvarkytuvėje, praleiskite šį veiksmą ir eikite tiesiai prie antrojo veiksmo.
 2. Bendrinkite sąrašus iš MKC su visomis kitomis antrinių valdytojų paskyromis.
  • A parinktis – automatinė: sąrašus gaus visos paskyros
  • B parinktis – neautomatinė: pasirinkite konkrečias paskyras, kurios gaus sąrašus

Pradėkite čia: bendrinkite pasirinktus auditorijų sąrašus iš konkrečių antrinių paskyrų su Mano klientų centru (sąrašų siuntimas aukštyn)

1 veiksmas: įgalinkite sąrašus bendrinti sistemoje „Google Ads“

Kad valdytojo paskyra galėtų pasiekti pakartotinės rinkodaros sąrašus, priklausančius kliento paskyroms, ir juos bendrinti, sąrašų bendrinimas turi būti įgalintas kiekvienoje kliento paskyroje.

Su kiekviena asmenine kliento paskyra reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus. Atminkite, kad jei jūsų valdytojo paskyra turi šios kliento paskyros administravimo nuosavybės teisę, galite atlikti nurodytus veiksmus nuėję į kliento paskyrą iš valdytojo paskyros, užuot prisijungę tiesiogiai prie kliento paskyros. 

 1. Prisijunkite prie kliento paskyros.
 2. Paskyros viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite veržliarakčio piktogramą .
 3. Skiltyje „Bendrinama biblioteka“ spustelėkite Auditorijos tvarkytuvė.
 4. Kairėje esančiame puslapio meniu pasirinkite Nustatymai
  Pastaba: nuoroda „Nustatymai“ bus pasiekiama, tik jei antrinė paskyra yra bendrinama valdytojo. Kai kuriose valdytojo paskyros tvarkomose paskyrose valdytojas gali pasirinkti nepertraukiamo bendrinimo režimą, kuriuo bendrinama su visomis antrinėmis paskyromis. Kitu atveju valdytojas kaip Auditorijos tvarkytuvės paskyrą gali nustatyti konkrečias antrines paskyras, su kuriomis gali būti bendrinama iš valdytojo paskyros.
 5. Skiltyje „Pakartotinės rinkodaros sąrašo pasiekiamumas“ spustelėkite perjungiklį, jei norite bendrinti pakartotinės rinkodaros sąrašus. Mėlynas perjungimas rodo, kad sąrašo bendrinimas yra įjungtas, o pilkas perjungimas rodo, kad sąrašo bendrinimas yra išjungtas.

  Išjungus perjungiklį, nebebus galima pasiekti kliento pakartotinės rinkodaros sąrašų naudojant valdytojo paskyrą (prieiga gali būti prarasta praėjus iki 4 val.). Atminkite: kol bendrinami pakartotinės rinkodaros sąrašai bus pradėti rodyti kitose kliento paskyrose, gali praeiti keletas valandų. 

  Jei norite patikrinti, ar kliento pakartotinės rinkodaros sąrašai buvo bendrinami, visada galite eiti į kliento paskyrą Auditorijos tvarkytuvėje ir spustelėti Auditorijų sąrašai kairėje esančiame puslapio meniu. Skirtuke „Pakartotinė rinkodara“ po kiekvienu auditorijos sąrašo pavadinimu pamatysite, ar tas sąrašas buvo bendrinamas su kitomis paskyromis.

2 veiksmas: pridėkite sąrašų prie valdytojo paskyros bendrinamų pakartotinės rinkodaros sąrašų rinkinių

 1. Paskyros viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite veržliarakčio piktogramą .
 2. Skiltyje „Bendrinama biblioteka“ spustelėkite Auditorijos tvarkytuvė.
 3. Spustelėkite pliuso mygtuką , tada pasirinkite Pridėti sąrašą iš paskyros.
 4. Spustelėkite Pasirinkti paskyrą ir pasirinkite paskyrą, iš kurios norite pritraukti auditoriją.
  Pastaba: pakartotinės rinkodaros sąrašai gali būti užrakinti ir jų negalima bendrinti, jei kliento paskyra, kuriai priklauso sąrašas, neleido sąrašo bendrinti.
 5. Pasirinkite kliento paskyrą.
 6. Pasirinkite parinktį Visi dabartiniai sąrašai, kad pridėtumėte visus pasirinktų paskyrų pakartotinės rinkodaros sąrašus. Norėdami pasirinkti tik kai kuriuos sąrašus, spustelėkite Pasirinkti konkrečius sąrašus.
 7. Spustelėkite Išsaugoti. Visos paskyros, kurių nustatymas „Pakartotinės rinkodaros paskyra“ parinktas kaip esama Auditorijos tvarkytuvė, galės pasiekti šiuos pakartotinės rinkodaros sąrašus per kelias valandas.
Iki šiol pasiektų rezultatų suvestinė: dabar bendrinate auditorijų sąrašus su MKC. Eikite į kitą skiltį ir bendrinkite iš MKC su visomis arba kai kuriomis antrinėmis paskyromis.

Kai kuriose paskyrose galima bendrinti sąrašus iš MKC su visomis kitomis antrinių valdytojų paskyromis (sąrašų siuntimas žemyn)

Pasirinkite „A parinktis“, jei norite bendrinti su visomis antrinėmis paskyromis (nepertraukiamas auditorijos bendrinimas) ARBA „B parinktis“, jei norite bendrinti su konkrečiomis antrinėmis paskyromis.

A parinktis: bendrinkite sąrašus su visomis antrinėmis paskyromis (automatinė)

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ valdytojo paskyros.
 2. Kairėje esančiame puslapio meniu spustelėkite Nustatymai.
 3. Pažymėkite langelį šalia „Pridėti šį valdytoją kaip visų antrinių paskyrų auditorijos valdytoją“, jei norite bendrinti šio valdytojo paskyros klientų sąrašus su visomis antrinėmis paskyromis.

B parinktis: bendrinkite sąrašus su konkrečiomis antrinėmis paskyromis (neautomatinė)

 1. Prisijunkite prie MKC.
 2. Puslapio meniu kairėje spustelėkite Paskyros, tada viršuje spustelėkite Valdymas.
 3. Auditorijos valdytojo paskyros stulpelyje pakeiskite paskyros valdytojo pavadinimą į tą valdytoją, kuris pasirinktas šiuo metu. Palikite kitas paskyras, kurių NENORITE bendrinti, pažymėtas kaip „Nėra“.

Baigėte!

Jei norite patikrinti, ar kliento pakartotinės rinkodaros sąrašai buvo bendrinami, visada galite eiti į kliento paskyrą Auditorijos tvarkytuvėje ir spustelėti „Auditorijų sąrašai“ kairėje esančiame puslapio meniu. Skirtuke „Pakartotinė rinkodara“ po kiekvienu auditorijos sąrašo pavadinimu matysite, ar tas sąrašas buvo bendrinamas su kitomis paskyromis.

Dažniausi scenarijai

 • Jei valdytojo paskyra bendrina žymas ir sąrašus su kliento paskyra, kliento paskyra turi prieigą prie bet kokių sąrašų, kuriuos sukuria valdytojo paskyra (įskaitant būsimus sąrašus).
 • Jei kliento paskyroje yra su valdytojo paskyra bendrinamų sąrašų, valdytojo paskyra gali bendrinti šiuos sąrašus su kitomis klientų paskyromis.
 • Jei pakartotinės rinkodaros žyma įdiegta netinkamai, ji nepridės svetainės lankytojų prie pakartotinės rinkodaros sąrašų. Dėl to skelbimų rodymas gali būti apribotas arba skelbimai gali būti apskritai nerodomi. Bus paveiktos visos klientų paskyros, kuriose naudojami šie sąrašai. Sužinokite, kaip šalinti žymėjimo įdiegimo triktis.
 • Jei kliento paskyroje sąrašų bendrinimas išjungiamas, visos kitų klientų paskyrų kampanijos ar skelbimų grupės, kuriose buvo naudojami bendrinami sąrašai, nustos veikti ir nebebus matomos Auditorijos tvarkytuvėje. 
 • Jei kliento paskyros nustatymas „Pakartotinės rinkodaros paskyra“ pakeičiamas iš vienos valdytojo paskyros į kitą, tokia kliento paskyra nebegalės pasiekti valdytojo paskyros žymos ar su ja susijusių sąrašų. Bet kokios šių paskyrų skelbimų grupės ar kampanijos, naudojusios šiuos sąrašus, nebebus vykdomos, kaip paaiškinta pirmiau pateiktame punkte.
 • Jei valdytojas pašalina kliento paskyrą iš sąrašų bendrinimo, ta kliento paskyra praranda prieigą prie valdytojo paskyros žymos ir sąrašų. Jei iš kliento paskyros buvo bendrinami jai priklausantys sąrašai, šis pakeitimas paveiks ir kitų paskyrų skelbimų grupes ir kampanijas, kurių taikymas buvo atliekamas pagal šiuos sąrašus.

Pastaba

 • Valdytojo paskyrai priklausantys arba su valdytojo paskyra bendrinami pakartotinės rinkodaros sąrašai bus bendrinami ir pasiekiami visose klientų paskyrose, kuriose prie to paties nustatymo „Pakartotinės rinkodaros paskyra“ nustatyta „Šis valdytojas“.
 • Bendrinamą sąrašą gali redaguoti tik jo savininkas.
 • Bet kokie bendrinamo sąrašo pakeitimai bus taikomi visose paskyrose.
 • Vaizdo įrašo pakartotinės rinkodaros, „DoubleClick“ (DFA) ar licencijuotų sąrašų bendrinimas šiuo metu nepalaikomas.
 • Kai bendrinami „Google Analytics“ sąrašai, „Google“ atsižvelgia į nustatymo metu su sąrašu susietą „Google Ads“ paskyrą. „Google Analytics“ būseną galite matyti Auditorijos tvarkytuvės skirtuke „Auditorijos šaltiniai“.
  • Pastaba: sąrašus galima bendrinti tik su viena iš kitų „Google Ads“ paskirties paskyrų, todėl, jei sąrašus norite bendrinti importuodami iš „Google Ads“ į „Google Analytics“, nustatykite valdytojo paskyrą kaip paskirties paskyrą.
 • Dinaminės pakartotinės rinkodaros dinaminių atributų (tinkintų parametrų) atveju sąrašai bendrinami automatiškai.
 • Sąrašų savininkai, „Bendrinamoje bibliotekoje“ apsilankę skiltyje „Auditorijos“, gali matyti, kurios paskyros gali pasiekti jų sąrašus.
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta