Ρύθμιση κοινής χρήσης λιστών επαναληπτικού μάρκετινγκ

Οι λογαριασμοί υπευθύνου Google Ads μπορούν να μοιράζονται ετικέτες και λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ που έχουν δημιουργήσει με ορισμένους ή με όλους τους λογαριασμούς Google Ads ή τους λογαριασμούς βοηθού υπευθύνου (άλλους λογαριασμούς υπευθύνου). Αυτό το άρθρο εξηγεί πώς μπορείτε να ρυθμίσετε την κοινή χρήση για λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ, χρησιμοποιώντας τους λογαριασμούς υπευθύνου και άλλους λογαριασμούς Google Ads.

Πριν ξεκινήσετε

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι απαιτείται άδεια από ατομικούς λογαριασμούς πελάτη (λογαριασμούς Google Ads), προκειμένου οι λογαριασμοί υπευθύνου να μοιραστούν λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ που έχουν δημιουργηθεί από έναν λογαριασμό πελάτη και ανήκουν σε αυτόν (όπως περιγράφεται αναλυτικά στις παρακάτω οδηγίες). Αν έχετε πρόσβαση διαχειριστή στον λογαριασμό υπευθύνου, θα είστε σε θέση να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Σημαντικό: Όταν επιλέγετε την κοινή χρήση λιστών επαναληπτικού μάρκετινγκ μεταξύ λογαριασμών, μην ξεχνάτε ότι ενδέχεται να κοινοποιείτε εμπιστευτικά ή ιδιόκτητα δεδομένα. Θα πρέπει επιλέγετε την κοινή χρήση λιστών επαναληπτικού μάρκετινγκ με άλλους λογαριασμούς μόνο αν έχετε λάβει άδεια από τους λογαριασμούς στους οποίους αυτές ανήκουν και αν η συγκεκριμένη κοινή χρήση δεν παραβαίνει τυχόν συμφωνητικά που έχετε συνάψει με αυτούς τους λογαριασμούς. Για πρόσθετες απαιτήσεις και λεπτομέρειες σχετικά με λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ για διαφημίσεις αναζήτησης, ανατρέξτε στην πολιτική για λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ για διαφημίσεις αναζήτησης.

Κοινή χρήση λιστών κοινού με χρήση του λογαριασμού υπευθύνου Google Ads

Σύνοψη

Για να μοιραστείτε τις λίστες σας με πολλούς λογαριασμούς Google Ads, θα πρέπει πρώτα να μοιραστείτε τις λίστες προς τα επάνω με τον υπεύθυνο και, στη συνέχεια, να μοιραστείτε τις λίστες προς τα κάτω με τους άλλους λογαριασμούς δευτερευόντων λογαριασμών.

 1. Κοινή χρήση επιλεγμένων λιστών κοινού από συγκεκριμένους λογαριασμούς δευτερευόντων λογαριασμών με το MCC. Αν οι λίστες σας εμφανίζονται ήδη στον Διαχειριστή κοινού MCC, παραλείψτε αυτό το βήμα και μεταβείτε απευθείας στο #2.
 2. Κοινή χρήση λιστών από MCC με όλους τους άλλους λογαριασμούς δευτερευόντων λογαριασμών.
  • Επιλογή A - Αυτόματα: Όλοι οι λογαριασμοί θα λαμβάνουν λίστες
  • Επιλογή B - Μη αυτόματα: Επιλέξτε συγκεκριμένους λογαριασμούς που θα λαμβάνουν λίστες

Ξεκινήστε εδώ: Κοινή χρήση επιλεγμένων λιστών κοινού από συγκεκριμένους δευτερεύοντες λογαριασμούς με το My Client Center (Αποστολή λιστών προς τα επάνω)

Βήμα 1: Ενεργοποιήστε λίστες για κοινή χρήση στον λογαριασμό Google Ads

Προκειμένου ο λογαριασμός υπευθύνου να έχει πρόσβαση σε λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ που ανήκουν στους λογαριασμούς πελατών του και να τις μοιράζεται, η κοινή χρήση λιστών πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί σε κάθε λογαριασμό πελάτη.

Πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα για κάθε μεμονωμένο λογαριασμό πελάτη. Έχετε υπόψη ότι, αν ο λογαριασμός υπευθύνου έχει ιδιοκτησία διαχείρισης του συγκεκριμένου λογαριασμού πελάτη, μπορείτε να ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα, μεταβαίνοντας στον λογαριασμό πελάτη από τον λογαριασμό υπευθύνου, αντί να συνδεθείτε απευθείας στον λογαριασμό πελάτη. 

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό πελάτη.
 2. Στην επάνω δεξιά γωνία του λογαριασμού, κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων Google Ads | tools [Icon] .
 3. Στην ενότητα Κοινόχρηστη βιβλιοθήκη, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχειριστής κοινού.
 4. Από το μενού σελίδων στα αριστερά, επιλέξτε Ρυθμίσεις
  Σημείωση: Ο σύνδεσμος Ρυθμίσεις θα είναι διαθέσιμος μόνο αν ο δευτερεύων λογαριασμός βρίσκεται στη συλλογή κοινόχρηστων λιστών του υπευθύνου. Στον λογαριασμό υπευθύνου, ο υπεύθυνος μπορεί να επιλέξει τη συνεχή λειτουργία κοινής χρήσης, η οποία θα εμφανίσει όλους τους δευτερεύοντες λογαριασμούς στη συλλογή κοινόχρηστων λιστών. Διαφορετικά, ο υπεύθυνος μπορεί να ορίσει τον Λογαριασμό διαχειριστή κοινού σε συγκεκριμένους δευτερεύοντες λογαριασμούς οι οποίοι μπορούν να συμμετάσχουν στη συλλογή κοινόχρηστων λιστών του υπευθύνου.
 5. Στην ενότητα Πρόσβαση στη λίστα επαναληπτικού μάρκετινγκ, κάντε κλικ στον διακόπτη, για να μοιραστείτε τις λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ. Ο μπλε διακόπτης δηλώνει ότι η κοινή χρήση λιστών είναι ενεργοποιημένη, ενώ ο γκρι διακόπτης δηλώνει ότι η κοινή χρήση λιστών είναι απενεργοποιημένη.

  Όταν ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος, ο λογαριασμός υπευθύνου χάνει την πρόσβαση στις λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ του λογαριασμού πελάτη (ενδέχεται να χρειαστούν έως 4 ώρες για αυτήν την απώλεια πρόσβασης). Έχετε υπόψη ότι μπορεί να χρειαστούν μερικές ώρες έως ότου εμφανιστούν οι κοινόχρηστες λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ σε άλλους λογαριασμούς πελατών. 

  Αν θέλετε να ελέγξετε αν έχει γίνει κοινή χρήση των λιστών επαναληπτικού μάρκετινγκ ενός πελάτη, μπορείτε πάντα να μεταβείτε στον λογαριασμό πελάτη εντός του Διαχειριστή κοινού και κάνετε κλικ στην επιλογή Λίστες κοινού από το μενού σελίδων στα αριστερά. Στην καρτέλα Επαναληπτικό μάρκετινγκ, θα δείτε κάτω από κάθε όνομα λίστας κοινού αν έχει γίνει κοινή χρήση αυτής της λίστας με άλλους λογαριασμούς.

Βήμα 2: Προσθέστε λίστες στη συλλογή κοινόχρηστων λιστών του λογαριασμού υπευθύνου

 1. Στην επάνω δεξιά γωνία του λογαριασμού, κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων Google Ads | tools [Icon] .
 2. Στην ενότητα Κοινόχρηστη βιβλιοθήκη, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχειριστής κοινού.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί συν και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη λίστας από λογαριασμό.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή λογαριασμού και επιλέξτε τον λογαριασμό από τον οποίο θέλετε να λάβετε το κοινό.
  Σημείωση: Ενδέχεται να έχει αποκλειστεί η κοινή χρήση λιστών επαναληπτικού μάρκετινγκ, αν ο λογαριασμός πελάτη στον οποίο ανήκουν οι λίστες δεν επιτρέπει την κοινή χρήση τους.
 5. Επιλέξτε ένα λογαριασμό πελάτη.
 6. Επιλέξτε Όλες οι τρέχουσες λίστες, για να προσθέσετε όλες τις λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ από τους επιλεγμένους λογαριασμούς. Για να επιλέξετε μόνο ορισμένες λίστες, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή συγκεκριμένων λιστών.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση. Όλοι οι λογαριασμοί, των οποίων ο Λογαριασμός επαναληπτικού μάρκετινγκ έχει οριστεί στο όνομα του πραγματικού Διαχειριστή κοινού, θα έχουν πρόσβαση σε αυτές τις λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ μέσα σε λίγες ώρες.
Σύνοψη επιτευγμάτων μέχρι στιγμής: Πλέον μοιράζεστε λίστες κοινού με το MCC. Μεταβείτε στην επόμενη ενότητα για κοινή χρήση από το MCC με όλους ή ορισμένους δευτερεύοντες λογαριασμούς.

Κοινή χρήση λιστών από το MCC με όλους τους λογαριασμούς δευτερευόντων λογαριασμών (αποστολή λιστών προς τα κάτω)

Ορίστε την Επιλογή A για κοινή χρήση με όλους τους δευτερεύοντες λογαριασμούς (συνεχής κοινή χρήση κοινού) Ή Επιλογή Β για κοινή χρήση με συγκεκριμένους δευτερεύοντες λογαριασμούς.

Επιλογή A: Κοινή χρήση λιστών με όλους τους δευτερεύοντες λογαριασμούς (αυτόματα)

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό υπευθύνου Google Ads.
 2. Από το μενού σελίδων στα αριστερά κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.
 3. Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στο στοιχείο Να προστεθεί αυτός ο διαχειριστής ως διαχειριστής κοινού για όλους τους δευτερεύοντες λογαριασμούς, για να μοιραστείτε λίστες από πελάτες που υπάγονται από αυτόν τον λογαριασμό υπευθύνου με όλους τους δευτερεύοντες λογαριασμούς.

Επιλογή Β: Κοινή χρήση συγκεκριμένων δευτερευόντων λογαριασμών για τη λήψη λιστών (μη αυτόματα)

 1. Συνδεθείτε στο MCC.
 2. Από το μενού σελίδων στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις δευτερευόντων λογαριασμών στο επάνω μέρος.
 3. Στη στήλη Λογαριασμός Διαχειριστή κοινού, αλλάξτε το πεδίο υπεύθυνου λογαριασμού στο όνομα του διαχειριστή στον οποίο είστε συνδεδεμένοι αυτήν τη στιγμή. Αφήστε τους άλλους λογαριασμούς που ΔΕΝ θέλετε να πραγματοποιούν κοινή χρήση με την επισήμανση "Καμία".

Τελειώσατε!

Αν θέλετε να ελέγξετε αν έχει γίνει κοινή χρήση των λιστών επαναληπτικού μάρκετινγκ ενός πελάτη, μπορείτε πάντα να μεταβείτε στον λογαριασμό πελάτη εντός του Διαχειριστή κοινού και κάνετε κλικ στην επιλογή Λίστες κοινού από το μενού σελίδων στα αριστερά. Στην καρτέλα Επαναληπτικό μάρκετινγκ θα δείτε, κάτω από κάθε όνομα λίστας κοινού, αν αυτή η λίστα έχει κοινοποιηθεί σε άλλους λογαριασμούς.

Συνήθη σενάρια

 • Αν ένας λογαριασμός υπευθύνου μοιράζεται ετικέτες και λίστες με έναν λογαριασμό πελάτη, ο λογαριασμός πελάτη θα έχει πρόσβαση σε τυχόν λίστες που δημιουργεί ο λογαριασμός υπευθύνου (καθώς και σε μελλοντικές λίστες).
 • Αν ο λογαριασμός πελάτη έχει μοιραστεί λίστες με έναν λογαριασμό υπευθύνου, ο λογαριασμός υπευθύνου μπορεί να μοιραστεί αυτές τις λίστες με τους υπόλοιπους λογαριασμούς πελάτη.
 • Αν μια ετικέτα επαναληπτικού μάρκετινγκ δεν έχει εφαρμοστεί σωστά, δεν θα προσθέτει επισκέπτες ιστοτόπου σε λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ. Αυτό μπορεί να περιορίζει ή να διακόπτει την προβολή διαφημίσεων. Θα επηρεαστούν λογαριασμοί πελάτη που χρησιμοποιούν αυτές τις λίστες. Μάθετε πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε προβλήματα με την υλοποίηση ετικετών
 • Αν ένας λογαριασμός πελάτη απενεργοποιήσει την κοινή χρήση λιστών, οι καμπάνιες ή οι ομάδες διαφημίσεων στους υπόλοιπους λογαριασμούς πελάτη που χρησιμοποιούν τις κοινόχρηστες λίστες θα σταματήσουν να προβάλλονται και δεν θα εμφανίζονται πλέον στον Διαχειριστή κοινού.
 • Αν ο Λογαριασμός επαναληπτικού μάρκετινγκ ενός λογαριασμού πελάτη μεταφερθεί από έναν λογαριασμό υπευθύνου σε άλλον, ο λογαριασμός πελάτη δεν θα έχει πλέον πρόσβαση στην ετικέτα του λογαριασμού υπευθύνου ή σε λίστες που σχετίζονται με αυτήν την ετικέτα. Τυχόν ομάδες διαφημίσεων ή καμπάνιες σε αυτούς τους λογαριασμούς που χρησιμοποιούσαν αυτές τις λίστες θα σταματήσουν να προβάλλονται, όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο.
 • Αν ένας υπεύθυνος καταργήσει έναν λογαριασμό πελάτη από την κοινή χρήση λιστών, ο λογαριασμός πελάτη δεν θα έχει πλέον πρόσβαση στην ετικέτα και τις λίστες του λογαριασμού υπευθύνου. Αν ο λογαριασμός πελάτη μοιραζόταν τις δικές του λίστες, αυτή η αλλαγή θα επηρεάσει τις ομάδες διαφημίσεων και τις καμπάνιες σε άλλους λογαριασμούς που στοχεύουν αυτές τις λίστες.

Έχετε υπόψη τα εξής:

 • Οι λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ που ανήκουν σε έναν λογαριασμό υπευθύνου ή είναι κοινόχρηστες με έναν λογαριασμό υπευθύνου θα είναι κοινόχρηστες και προσβάσιμες για όλους τους λογαριασμούς πελάτη στους οποίους ο ίδιος Λογαριασμός επαναληπτικού μάρκετινγκ έχει οριστεί σε Αυτός ο υπεύθυνος.
 • Μόνο ο κάτοχος μιας κοινόχρηστης λίστας μπορεί να την επεξεργαστεί.
 • Τυχόν αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν σε μια κοινόχρηστη λίστα θα εφαρμοστούν στους λογαριασμούς.
 • Προς το παρόν, δεν υποστηρίζεται η κοινή χρήση λιστών επαναληπτικού μάρκετινγκ βίντεο, λιστών DoubleClick (DFA) ή αδειοδοτημένων λιστών.
 • Για την κοινή χρήση λιστών του Google Analytics, η Google λαμβάνει υπόψη τον λογαριασμό Google Ads με τον οποίο ήταν συνδεδεμένη η λίστα κατά τη ρύθμιση. Μπορείτε να δείτε την κατάσταση του Google Analytics στην καρτέλα Πηγές κοινού του Διαχειριστή κοινού.
  • Σημείωση: Η κοινή χρήση λιστών είναι δυνατή μόνο με έναν άλλο λογαριασμό προορισμού Google Ads, επομένως, αν θέλετε να τις μοιραστείτε κατά την εισαγωγή από το Google Ads στο Google Analytics, ορίστε τον λογαριασμό υπευθύνου ως τον λογαριασμό προορισμού.
 • Η κοινή χρήση λιστών πραγματοποιείται αυτόματα για χαρακτηριστικά δυναμικού επαναληπτικού μάρκετινγκ (προσαρμοσμένες παράμετροι).
 • Οι κάτοχοι λιστών μπορούν να δουν ποιοι λογαριασμοί έχουν πρόσβαση στις λίστες τους, μεταβαίνοντας στο στοιχείο Είδη κοινού, στην Κοινόχρηστη βιβλιοθήκη.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας