Ρύθμιση κοινής χρήσης λιστών επαναληπτικού μάρκετινγκ

Οι λογαριασμοί υπευθύνου Google Ads μπορούν να μοιράζονται ετικέτες και λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ που έχουν δημιουργήσει με ορισμένους ή με όλους τους λογαριασμούς Google Ads ή τους λογαριασμούς βοηθού υπευθύνου (άλλους λογαριασμούς υπευθύνου). Αυτό το άρθρο εξηγεί πώς μπορείτε να ρυθμίσετε την κοινή χρήση για λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ, χρησιμοποιώντας τους λογαριασμούς υπευθύνου σας και άλλους λογαριασμού Google Ads.

Πριν ξεκινήσετε

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι απαιτείται άδεια από ατομικούς διαχειριζόμενους λογαριασμούς (λογαριασμούς Google Ads), προκειμένου οι λογαριασμοί υπευθύνου να μοιραστούν λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ που έχουν δημιουργηθεί από έναν διαχειριζόμενο λογαριασμό και ανήκουν σε αυτόν (όπως περιγράφεται αναλυτικά στις παρακάτω οδηγίες). Αν έχετε πρόσβαση διαχειριστή στον λογαριασμό υπευθύνου, θα είστε σε θέση να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Σημαντικό: Όταν επιλέγετε την κοινή χρήση λιστών επαναληπτικού μάρκετινγκ μεταξύ λογαριασμών, μην ξεχνάτε ότι ενδέχεται να κοινοποιείτε εμπιστευτικά ή ιδιόκτητα δεδομένα. Θα πρέπει να επιλέγετε την κοινή χρήση λιστών επαναληπτικού μάρκετινγκ με άλλους λογαριασμούς, μόνο αν έχετε λάβει άδεια από τους λογαριασμούς στους οποίους ανήκουν οι λίστες αυτές και αν η συγκεκριμένη κοινή χρήση δεν παραβαίνει τυχόν συμφωνητικά που έχετε συνάψει με αυτούς τους λογαριασμούς. Για πρόσθετες απαιτήσεις και λεπτομέρειες σχετικά με λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ για διαφημίσεις αναζήτησης, ανατρέξτε στην πολιτική για λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ για διαφημίσεις αναζήτησης. Επιπλέον, έχετε υπόψη σας ότι δεν υποστηρίζεται η κοινή χρήση λιστών επαναληπτικού μάρκετινγκ στο YouTube.

Κοινή χρήση λιστών κοινού με χρήση του λογαριασμού υπευθύνου Google Ads

Βήμα 1: Στον λογαριασμό υπευθύνου σας, επιλέξτε λογαριασμούς για κοινή χρήση

Σημείωση: Τα βήματα 2 και 3 δεν είναι υποχρεωτικά, αν οι ετικέτες σας διαμορφώνονται σε επίπεδο διαχειριστή.
 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό υπευθύνου Google Ads.
 2. Από το μενού σελίδων στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμοί και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση, στο επάνω μέρος. 
 3. Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στους λογαριασμούς που θέλετε να διαλέξετε. Για να επιλέξετε όλους τους διαχειριζόμενους λογαριασμούς, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου κοντά στην κεφαλίδα της στήλης "Λογαριασμός". 
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία, επιλέξτε Αλλαγή κοινής χρήσης ετικετών και λιστών και, στη συνέχεια, επιλέξτε Λογαριασμός επαναληπτικού μάρκετινγκ από το αναπτυσσόμενο μενού "Λογαριασμός".
 5. Στο αναπτυσσόμενο μενού "Αλλαγή σε", επιλέξτε Αυτός ο υπεύθυνος. Αυτοί οι λογαριασμοί μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν τις λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ των λογαριασμών υπευθύνου. Αν ένας διαχειριζόμενος λογαριασμός χρησιμοποιεί την παρακολούθηση μετατροπής μεταξύ λογαριασμών, τόσο στον "Λογαριασμό μετατροπής" όσο και στον "Λογαριασμό επαναληπτικού μάρκετινγκ" θα πρέπει να οριστεί ο ίδιος λογαριασμός υπευθύνου.
  Σημείωση: Ο "Λογαριασμός μετατροπών" και ο "Λογαριασμός επαναληπτικού μάρκετινγκ" δεν μπορούν να οριστούν σε διαφορετικούς λογαριασμούς υπευθύνου. Μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο από έναν συνδυασμό λογαριασμού υπευθύνου και διαχειριζόμενου λογαριασμού Google Ads ή από τον ίδιο λογαριασμό υπευθύνου. 

Βήμα 2: Ενεργοποιήστε λίστες για κοινή χρήση στους λογαριασμούς σας στο Google Ads

Προκειμένου ο λογαριασμός υπευθύνου να έχει πρόσβαση σε λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ που ανήκουν στους λογαριασμούς πελατών του και να τις μοιράζεται, η κοινή χρήση λιστών πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί σε κάθε λογαριασμό πελάτη.

Πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα για κάθε μεμονωμένο λογαριασμό πελάτη. Έχετε υπόψη ότι, αν ο λογαριασμός υπευθύνου έχει ιδιοκτησία διαχείρισης του συγκεκριμένου λογαριασμού πελάτη, μπορείτε να ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα, μεταβαίνοντας στον λογαριασμό πελάτη από τον λογαριασμό υπευθύνου, χωρίς να συνδεθείτε απευθείας στον λογαριασμό πελάτη. 

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό πελάτη.
 2. Στην επάνω δεξιά γωνία του λογαριασμού, κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων .
 3. Στην ενότητα "Κοινόχρηστη βιβλιοθήκη", κάντε κλικ στην επιλογή Διαχειριστής κοινού.
 4. Από το μενού σελίδων στα αριστερά, επιλέξτε Ρυθμίσεις
  Σημείωση: Ο σύνδεσμος "Ρυθμίσεις" δεν θα εμφανιστεί, αν δεν έχει ολοκληρωθεί το βήμα 1 παραπάνω για τον συγκεκριμένο λογαριασμό πελάτη. Στον λογαριασμό υπευθύνου, ο "Λογαριασμός επαναληπτικού μάρκετινγκ" για τον συγκεκριμένο πελάτη πρέπει να έχει οριστεί σε "Αυτός ο υπεύθυνος".
 5. Στην ενότητα "Πρόσβαση στη λίστα επαναληπτικού μάρκετινγκ", κάντε κλικ στον διακόπτη, για να μοιραστείτε τις λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ. Ο μπλε διακόπτης δηλώνει ότι η κοινή χρήση λιστών είναι ενεργοποιημένη, ενώ ο γκρι διακόπτης δηλώνει ότι η κοινή χρήση λιστών είναι απενεργοποιημένη.

  Μόλις ενεργοποιηθεί ο διακόπτης κοινής χρήσης λιστών στον λογαριασμό πελάτη, ο λογαριασμός υπευθύνου μπορεί να αρχίσει αμέσως να χρησιμοποιεί τις λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ του συγκεκριμένου πελάτη. Όταν απενεργοποιηθεί ο διακόπτης, ο λογαριασμός υπευθύνου θα χάσει αμέσως την πρόσβαση στις λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ του πελάτη. Έχετε υπόψη ότι μπορεί να χρειαστούν μερικές ώρες έως ότου εμφανιστούν οι κοινόχρηστες λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ σε άλλους λογαριασμούς πελατών. 

  Αν θέλετε να ελέγξετε αν έχει γίνει κοινή χρήση των λιστών επαναληπτικού μάρκετινγκ ενός πελάτη, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μεταβείτε στον λογαριασμό πελάτη και να κάνετε κλικ στην επιλογή Λίστες κοινού από το μενού σελίδων στα αριστερά. Στην καρτέλα "Επαναληπτικό μάρκετινγκ", θα δείτε κάτω από κάθε όνομα λίστας κοινού αν έχει γίνει κοινή χρήση αυτής της λίστας με άλλους λογαριασμούς.

Βήμα 3: Προσθέστε λίστες στη συλλογή κοινόχρηστων λιστών του λογαριασμού υπευθύνου

Προκειμένου ένας λογαριασμός υπευθύνου να μοιράζεται λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ που ανήκουν σε έναν διαχειριζόμενο λογαριασμό, ο συγκεκριμένος διαχειριζόμενος λογαριασμός πρέπει να συσχετίζεται με τον λογαριασμό υπευθύνου, καθώς και να παράσχει άδεια για την κοινή χρήση λιστών επαναληπτικού μάρκετινγκ (βλέπε βήμα 2 παραπάνω). 

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό υπευθύνου Google Ads.
 2. Στην επάνω δεξιά γωνία του λογαριασμού, κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων .
 3. Στην ενότητα "Κοινόχρηστη βιβλιοθήκη", κάντε κλικ στην επιλογή Διαχειριστής κοινού.
 4. Από το μενού σελίδων στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Λίστες κοινού.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί "συν" και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη λίστας από λογαριασμό.
 6. Κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή λογαριασμού, για να βρείτε έναν διαχειριζόμενο λογαριασμό.
  Σημείωση: Ενδέχεται να έχει αποκλειστεί η κοινή χρήση λιστών επαναληπτικού μάρκετινγκ, αν ο διαχειριζόμενος λογαριασμός στον οποίο ανήκουν οι λίστες δεν επιτρέπει την κοινή χρήση τους. Για ενεργοποίηση, ολοκληρώστε το βήμα 2 παραπάνω.
 7. Επιλέξτε έναν διαχειριζόμενο λογαριασμό.
 8. Επιλέξτε Όλες οι τρέχουσες λίστες, για να προσθέσετε όλες τις λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ από τους επιλεγμένους λογαριασμούς. Για να επιλέξετε μόνο ορισμένες λίστες, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή συγκεκριμένων λιστών.
 9. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση. Όλοι οι λογαριασμοί, των οποίων ο "Λογαριασμός επαναληπτικού μάρκετινγκ" έχει οριστεί σε "Αυτός ο υπεύθυνος", θα έχουν πρόσβαση σε αυτές τις λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ μέσα σε λίγες ώρες.

Συνήθη σενάρια

 • Αν ένας λογαριασμός διαχειριστή μοιράζεται ετικέτες και λίστες με έναν διαχειριζόμενο λογαριασμό, ο διαχειριζόμενος λογαριασμός θα έχει πρόσβαση σε όσες λίστες δημιουργεί ο λογαριασμός διαχειριστή (συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών λιστών).
 • Αν ένας διαχειριζόμενος λογαριασμός έχει μοιραστεί λίστες με έναν λογαριασμό διαχειριστή, ο λογαριασμός διαχειριστή μπορεί να μοιραστεί αυτές τις λίστες με τους άλλους διαχειριζόμενους λογαριασμούς του.
 • Αν μια ετικέτα επαναληπτικού μάρκετινγκ δεν έχει εφαρμοστεί σωστά, δεν θα προσθέτει επισκέπτες ιστότοπου σε λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ. Αυτό μπορεί να περιορίζει ή να διακόπτει την προβολή διαφημίσεων. Θα επηρεαστούν διαχειριζόμενοι λογαριασμοί που χρησιμοποιούν αυτές τις λίστες. Μάθετε πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε προβλήματα με την υλοποίηση ετικετών.
 • Αν ένας διαχειριζόμενος λογαριασμός απενεργοποιήσει την κοινή χρήση λιστών, οι καμπάνιες ή οι ομάδες διαφημίσεων στους υπόλοιπους διαχειριζόμενους λογαριασμούς που χρησιμοποιούν τις κοινόχρηστες λίστες θα σταματήσουν να προβάλλονται και δεν θα εμφανίζονται πλέον στον Διαχειριστή κοινού. 
 • Αν ο "Λογαριασμός επαναληπτικού μάρκετινγκ" ενός διαχειριζόμενου λογαριασμού μεταφερθεί από έναν λογαριασμό υπευθύνου σε άλλον λογαριασμό υπευθύνου, ο διαχειριζόμενος λογαριασμός δεν θα έχει πλέον πρόσβαση στην ετικέτα λογαριασμού υπευθύνου ή σε λίστες που σχετίζονται με αυτήν την ετικέτα. Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, ομάδες διαφημίσεων ή καμπάνιες στους λογαριασμούς που χρησιμοποιούσαν αυτές τις λίστες θα σταματήσουν να προβάλλονται.
 • Αν ένας υπεύθυνος καταργήσει έναν διαχειριζόμενο λογαριασμό από την κοινή χρήση λιστών, ο διαχειριζόμενος λογαριασμός δεν θα έχει πλέον πρόσβαση στην ετικέτα και τις λίστες του λογαριασμού υπευθύνου. Αν ο διαχειριζόμενος λογαριασμός μοιραζόταν τις δικές του λίστες, αυτή η αλλαγή θα επηρεάσει τις ομάδες διαφημίσεων και τις καμπάνιες σε άλλους λογαριασμούς που στοχεύουν αυτές τις λίστες.

Έχετε υπόψη τα εξής

 • Οι λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ που ανήκουν σε έναν λογαριασμό υπευθύνου ή είναι κοινόχρηστες με έναν λογαριασμό υπευθύνου θα είναι κοινόχρηστες και προσβάσιμες για όλους τους διαχειριζόμενους λογαριασμούς στους οποίους ο ίδιος "Λογαριασμός επαναληπτικού μάρκετινγκ" έχει οριστεί σε "Αυτός ο υπεύθυνος".
 • Μόνο ο κάτοχος μιας κοινόχρηστης λίστας μπορεί να την επεξεργαστεί.
 • Τυχόν αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν σε μια κοινόχρηστη λίστα θα εφαρμοστούν στους λογαριασμούς.
 • Προς το παρόν, δεν υποστηρίζεται η κοινή χρήση λιστών επαναληπτικού μάρκετινγκ βίντεο, λιστών DoubleClick (DFA) ή αδειοδοτημένων λιστών.
 • Για την κοινή χρήση λιστών του Google Analytics, η Google λαμβάνει υπόψη τον λογαριασμό Google Ads με τον οποίο ήταν συνδεδεμένη η λίστα κατά τη ρύθμιση. Μπορείτε να δείτε την κατάσταση του Google Analytics στην καρτέλα "Πηγές κοινού" του Διαχειριστή κοινού.
  • Σημείωση: Η κοινή χρήση λιστών είναι δυνατή μόνο με έναν άλλο λογαριασμό προορισμού Google Ads, επομένως, αν θέλετε να τις μοιραστείτε κατά την εισαγωγή από το Google Ads στο Google Analytics, ορίστε τον λογαριασμό υπευθύνου ως τον λογαριασμό προορισμού.
 • Η κοινή χρήση λιστών πραγματοποιείται αυτόματα για χαρακτηριστικά δυναμικού επαναληπτικού μάρκετινγκ (προσαρμοσμένες παράμετροι).
 • Οι κάτοχοι λιστών μπορούν να δουν ποιοι λογαριασμοί έχουν πρόσβαση στις λίστες τους, μεταβαίνοντας στο στοιχείο "Είδη κοινού", στην "Κοινόχρηστη βιβλιοθήκη".
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας