Dodawanie tagów do eksperymentu na wielu odmianach

Tagi skryptu HTML, generowane przez Optymalizator witryny dla eksperymentu, wskazują elementy, które będą zmieniane, oraz zbierają dane od użytkowników i dostarczają je reklamodawcy. Pierwszą decyzją, jaką należy podjąć przy dodawaniu tagów, jest przyjęcie na siebie obowiązku zainstalowania tagów skryptu HTML lub zlecenie tej czynności innej osobie. Do wykonania tego zadania niezbędna jest znajomość języka HTML oraz struktury stron internetowych. Należy pamiętać, że skrypt powoduje zapisywanie plików cookie, co może wymagać zmodyfikowania polityki prywatności witryny.

W przypadku samodzielnej instalacji tagów trzeba umieścić trzy skrypty na dwóch stronach:

1. Dodawanie połączonych skryptów sterujących i śledzenia do strony testowej

Skrypty sterujące i śledzenia przeznaczone dla strony testowej są przekazywane jako jeden połączony blok kodu. Skrypt sterujący odpowiada za losowe przełączanie odmian eksperymentu oraz za to, aby wszystkie odmiany były wyświetlane tyle samo razy. Skrypt śledzenia rejestruje natomiast wszystkie odwiedziny stron podczas eksperymentu. Umieść połączony blok kodu tuż po tagu <head>. Po prawidłowym zainstalowaniu skryptów strona testowa może wyglądać na przykład w następujący sposób (skrypty wyróżniono pogrubieniem):

<head>

 <!-- Skrypt sterujący Optymalizatora witryny -->
  <script>
  function utmx_section(){}function utmx(){}

   ... Dodatkowa treść skryptu sterującego...

  '" type="text/javascript" charset="utf-8"></sc'+'ript>')})();
  </script>
 <!-- Koniec skryptu sterującego Optymalizatora witryny -->

 <!-- Skrypt śledzenia Optymalizatora witryny -->
  <script type="text/javascript">

   ... Dodatkowa treść skryptu śledzenia strony testowej...

  s.parentNode.insertBefore(ga, s);
  })();
  </script>
 <!-- Koniec skryptu śledzenia Optymalizatora witryny -->


 ... Inne dowolne treści w sekcji nagłówka...

</head>

2. Dodawanie do strony testowej skryptów sekcji strony

Skrypty sekcji strony służą do oznaczania elementów, które będą zmieniane podczas eksperymentu. Użyj skryptów dostarczonych przez Optymalizator witryny, aby wskazać początek i koniec każdego elementu. Każdej sekcji strony należy też nadać niepowtarzalną nazwę, aby móc ją śledzić w trakcie eksperymentu.

Przykładowo załóżmy, że został zdefiniowany nagłówek, który stanowi powitanie dla osób wyświetlających stronę. Pierwotna treść HTML strony może wyglądać następująco:

<h1>Witaj!</h1>

Po dodaniu skryptu sekcji nagłówek będzie wyglądał następująco (z nadaną tej sekcji niestandardową nazwą „Nagłówek”, wyróżnioną pogrubieniem):

<h1>
 <script>utmx_section("Nagłówek")</script>
  Witaj!
 </noscript>
</h1>

Oryginalna treść – nagłówek „Witamy!” – pozostaje w kodzie HTML. Następnie wprowadź nowe odmiany treści w narzędziu Optymalizator witryny. Warto również zwrócić uwagę, że w tym przykładzie skrypt znalazł się między tagami <h1> i </h1>, co pozwala zachować identyczny format wszystkich odmian tekstu. I odwrotnie, po umieszczeniu skryptu sekcji wokół formatowania HTML można zmieniać styl elementu lub nawet całej strony.

W kolejnym przykładzie załóżmy, że jest wywoływany obraz uśmiechniętego dziecka. Pierwotna treść HTML może wyglądać następująco:

<img src="/obrazy/uśmiechnięte_dziecko.jpg">

Po dodaniu skryptu sekcji kod obrazu będzie wyglądał następująco (z nadaną tej sekcji nazwą „Obraz”, wyróżnioną pogrubieniem):

<script>utmx_section("Obraz")</script>
 <img src="/obrazy/usmiechniete_dziecko.jpg">
</noscript>

3. Dodawanie skryptu konwersji do strony konwersji

Skrypt konwersji śledzi odwiedziny na stronie konwersji i powinien się na niej znajdować tuż po otwierającym tagu <head>. Po prawidłowym zainstalowaniu skryptu konwersji strona konwersji może wyglądać na przykład w następujący sposób (skrypt konwersji wyróżniono pogrubieniem):

<head>

 <!-- Skrypt konwersji Optymalizatora witryny -->
 <script type="text/javascript">

   ... Dodatkowa treść skryptu śledzenia strony konwersji...

  s.parentNode.insertBefore(ga, s);
  })();
 </script>
 <!-- Koniec skryptu konwersji Optymalizatora witryny -->


 ... Inne dowolne treści w sekcji nagłówka...

</head>

4. Sprawdzanie stron

Po zainstalowaniu wszystkich tagów należy kliknąć przycisk „Sprawdź strony”. Nasze narzędzie sprawdzi strony pod kątem prawidłowej instalacji tagów. Wykryte problemy należy usunąć przed kontynuacją procedury. Można też kliknąć przycisk Strona testowa jest niedostępna? Wypróbuj sprawdzanie offline, aby przesłać i sprawdzić strony offline.

Po sprawdzeniu stron kliknij przycisk „Kontynuuj”, aby wyświetlić podgląd eksperymentu i go rozpocząć.

5. Specjalne warunki tagowania

W pewnych okolicznościach korzystne może być odmienne otagowanie stron. Oto przykłady sytuacji wymagających specjalnego otagowania:

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
false
true
true
73067
false
false
false