Om konverteringar från butiksbesök

Om besök på dina fysiska adresser – till exempel hotell, bilhandlare, restauranger och varuhus – är viktiga för ditt företag kan du använda konverteringar från butiksbesök för att se hur klick på dina annonser påverkar fysiska besök.

Många kunder gör efterforskningar online innan de handlar i butik. Google Ads kan påverka besluten som är resultaten av sådana efterforskningar och som leder till butiksbesök. Mätvärden relaterade till butiksbesök hjälper dig att mäta det fulla värdet av dina onlineannonser genom att även ta hänsyn till konverteringar som sker offline. Med hjälp av butiksbesök kan du optimera dina kampanjer i alla kanaler och få största möjliga avkastning på dina annonsutgifter (ROAS) både i online- och offlinekanaler.

Fördelar

 • Ta reda på vilka kampanjer, sökord och enheter som leder till flest besök på ditt företag.
 • Se hela resultatet av avkastningen på din investering och fatta mer välgrundade beslut om dina annonser, annonsutgifter, budstrategier och andra element i kampanjerna.
 • Utvärdera och optimera resultat för flera kanaler genom att inkludera konverteringar från butiksbesök i dina Smart Bidding-strategier. Läs mer om Smart Bidding för butiksbesök

Så fungerar det

How store visit work, here is a digital interaction

En kund är inloggad på sitt Google-konto och väljer platshistorik i kontoinställningarna. Kunden ser en annons för din butik och interagerar med den.

How store visits work; a user visiting a physical store

Kunden besöker sedan butikens fysiska plats.

How store visits work – extrapolate, aggregate, and anonymize purchases

Vi kopplar kundens besök till butiken med engagemanget i din annons på ett integritetssäkert sätt. Besök i butik använder anonym och sammanställd statistik som sedan extrapoleras för att representera dina kunder i en bredare population.

När våra system upptäcker att besök kan ha ägt rum verifierar vi detta ytterligare genom att fråga utvalda användare om deras butiksbesök. Vi frågar en panel med över fem miljoner användare som frivilligt deltar i Google Konsumentpanel vilka platser de har besökt. Vi undersöker hur det stämmer med våra förslag och använder sedan uppgifterna för att finjustera våra maskininlärningsmodeller.

How store visits work – report in Google Ads

Google Ads beräknar uppskattningar genom att utgå från aktuell och tidigare data om antalet kunder som har klickat på eller sett dina annonser och senare besökt din butik. Resultaten visas i dina Google Ads-rapporter för butiksbesök.

Kvalificering

Om du har en fysisk butik eller säljer dina produkter i en fysisk butik och uppfyller vissa kriterier kan du vara kvalificerad för konverteringar från butiksbesök. Nedanstående kriterier gäller för att vi ska ha tillräckligt med data att rapportera för ditt konto och samtidigt upprätthålla våra användares integritet.

 • Dina butiker måste finnas i länder där rapporter om butiksbesök erbjuds.
 • Butiksplatserna får inte anses vara känsliga. Platser med koppling till exempelvis sjukvård, religion, sexuellt innehåll och barn anses vara känsliga och inte kvalificerade för konverteringar från butiksbesök.
 • Dina annonser måste använda adresstillägg eller affiliate-adresstillägg så att vi vet vilka butiker du är intresserad av. Ju fler platser du har, desto större är sannolikheten att kontot får tillräckligt med data för att vara kvalificerat för besök i butik.
 • Se till att dina adresstillägg eller affiliate-adresstillägg är aktiva och inte inaktiverade på kampanj- eller annonsgruppsnivå i Google Ads. Du ska också välja att kampanjer ska visa tillägg. Om du inte väljer att visa tillägg i kampanjer rapporteras inte butiksbesök, och ditt Google Ads-konto kanske inte får tillräckligt med data för att vara kvalificerat för butiksbesök.
 • Dina annonser måste ha tillräckligt många annonsklick eller exponeringar och ditt företag måste ha tillräckligt med trafik för att kunna klara våra sekretessgränser. Eftersom rapporteringen av besök i butik använder en maskininlärningsmodell behöver vi tillräckligt med data för att kunna rapportera butiksbesök. Eftersom alla annonsörer är olika varierar siffrorna för varje annonsör.
 • Om du använder adresstillägg med en Företagsprofil bör du se till att dina butiksadresser är inställda i din företagsprofil och alla butiker är verifierade i din företagsprofil.

Om du uppfyller ovanstående krav:

 • Ditt konto börjar automatiskt rapportera besök i butik.
 • Konverteringar från butiksbesök läggs till i kolumnerna Alla konverteringar och Visningsbaserade konverteringar (endast YouTube och Display-nätverket) i kampanjrapporterna.
 • En ny konverteringsåtgärd som heter Besök i butik skapas på ditt Google Ads-konto. Om konverteringsåtgärden Besök i butik inte visas kan du lägga till en kolumn med åtgärder i dina rapporter.

Kontakta din Google-säljare om du inte ser data om butiksbesök i ditt konto och anser att du är kvalificerad.

Konverteringar från butiksbesök är tillgängliga i söknätverket, Display-nätverket och på YouTube. Ovanstående krav gäller alla nätverk, men kvalificering är separat per nätverk. Vissa konton med flera kampanjtyper i olika nätverk kan vara kvalificerade för rapporter om besök i butik i några nätverk och inte andra.

Använda sidan Diagnostik för butiksbesök

Om du har frågor om rapportering av konverteringar från butiksbesök i ditt konto kan du använda sidan Diagnostik för att se den övergripande statusen på rapporteringen per kanal (nätverk och interaktionstyp). Där hittar du mer detaljerad information, som specifika problem i ditt konto som kan påverka rapporteringen av konverteringar från butiksbesök. Sidan Diagnostik visar också om ditt konto för närvarande är optimerat för budgivning för konverteringar från butiksbesök.

Komma åt sidan Diagnostik

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | verktyg [ikon] i navigeringsmenyn.
 3. Klicka på Mätning och välj Konverteringar för att öppna fliken Konverteringsåtgärder.
 4. Klicka på namnet på den aktiva konverteringsåtgärden för butiksbesök för att öppna sidan Butiksbesök. Klicka sedan på Diagnostik.
Obs! Du måste använda konverteringsåtgärden för butiksbesök i ditt konto för att komma åt sidan Diagnostik. Om du inte använder butiksbesök i ditt konto kan du läsa mer om konverteringar från butiksbesök och kvalificering.

Hitta information på sidan Diagnostik

Sidan Diagnostik för konverteringsåtgärden för butiksbesök innehåller följande information om annonsörens aktuella status på rapporteringen av butiksbesök:
 • Aktuell status: Anger rapporteringsstatusen på butiksbesök för varje kanal (till exempel Sök, Video och Display) och interaktionstypen för att förtydliga vilka kanaler som rapporterade konverteringar vid den senaste uppdateringen.
 • Platser: Anger om kontot har länkade platser (affiliate-adresstillägg eller adresstillägg).
 • Kampanjer med adresstillägg: Anger hur många av kontots kampanjer som använder adresstillägg. Data om butiksbesök rapporteras endast för kampanjer som aktivt visar adresstillägg.
 • Platsverifiering: Anger procentandelen av kontots platser som har verifierats i Företagsprofil-kontot. Platser måste verifieras för att kunna rapportera butiksbesök. Om du aktiverar adresstillägg eller affiliate-adresstillägg genom att länka till Google-kedjor har platserna redan verifierats.
 • Datagränser: Anger om kontot har tillräckligt med data för att uppfylla integritetsgränserna och rapportera konverteringar från butiksbesök.
 • Aktivering av konverteringsspårning: Anger att konverteringsspårning för kontot har ställts in på förvaltarkontonivå. Visas bara om konverteringsspårning har ställts in på förvaltarkontonivå.
 • Matchning av butiksadresser över flera konton: Anger om platserna i kontot matchar minst 75 % av platserna i de andra underordnade konton som är länkade till samma Företagsprofil-konto eller till förvaltarkontot. Detta krävs för att butiksbesök ska rapporteras för konton som använder konverteringsspårning på förvaltarnivå. Visas bara om konverteringsspårning har ställts in på förvaltarkontonivå.
 • Konverteringsvärde: Anger om kontot har lagt till ett anpassat konverteringsvärde för butiksbesök (till exempel för användning med Smart Bidding).
 • Inkludera som standardmål på kontonivå: Anger om annonsören inkluderar konverteringar från butiksbesök i Konverteringar för användning med Smart Bidding.

Tillgänglighet för besök i butik per land

Mätning av besök i butik finns i följande länder:

 • Australien
 • Österrike
 • Belgien
 • Brasilien
 • Kanada
 • Chile
 • Danmark
 • Frankrike
 • Tyskland
 • Indien
 • Italien
 • Japan
 • Mexiko
 • Nederländerna
 • Nya Zeeland
 • Norge
 • Polen
 • Singapore
 • Spanien
 • Sverige
 • Schweiz
 • Taiwan
 • Turkiet
 • Förenade Arabemiraten
 • Storbritannien
 • USA

Spåra konverteringar från butiksbesök med ett Google Ads-förvaltarkonto

Butiksbesök kan rapporteras på förvaltarkontonivå, men behörighetskraven måste uppfyllas på underkontonivå, inte på förvaltarkontonivå. Varje underkonto måste uppfylla kvalificeringskraven för att kunna rapportera besök i butik.

Detta innebär dessutom inte att alla underkonton är kvalificerade, även om butiksbesök rapporteras på förvaltarkontonivå. Det kan hända att två konton som liknar varandra kanske inte uppfyller kvalificeringskraven samtidigt. Läs mer om rapportering av konverteringar från butiksbesök

Optimera för konverteringar från butiksbesök

Om ditt mål är att få fler besök i dina fysiska butiker kan du konfigurera ditt Google Ads-konto så att det optimeras för butiksbesök.

Lokala kampanjer

Om du vill öka trafiken till butiken kan du skapa en lokal kampanj. Annonser i lokala kampanjer visas i Googles söknätverk, Googles Display-nätverk, Google Maps och YouTube. När du skapar en lokal kampanj behöver du bara ange vilka butiker du vill marknadsföra. Det kan du göra genom att länka ditt Företagsprofil-konto eller välja affiliate-platser. Läs mer om lokala kampanjer

Local Campaigns (Account Optimization)

Smart Bidding

Om du vill maximera din ROAS kan du överväga att använda Smart Bidding med butiksbesök. Smart Bidding med butiksbesök gör att du kan hitta kunder som är intresserade av att besöka din butik och maximera resultatet både online och offline i dina befintliga sökkampanjer och Shopping-kampanjer. Ange ett värde för butiksbesök och inkludera butiksbesök i dina bjudbara konverteringar på hela kontot eller i utvalda kampanjer. Läs mer om Smart Bidding för butiksbesök

Redigera dina inställningar för konverteringsåtgärder för butiksbesök

När ditt Google Ads-konto är kvalificerat för rapporter om besök i butik kan du göra några justeringar i dina inställningar för konverteringsåtgärder. Precis som med andra konverteringsåtgärder kan du ändra konverteringsperioden för butiksbesök, konverteringsvärdet, attributionsmodell och andra inställningar.

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | verktyg [ikon] högst upp till höger i kontot.
 3. Klicka på Konverteringar under Mätning.
 4. Leta reda på den konverteringsåtgärd för butiksbesök du vill redigera i listan och klicka på den. Då visas inställningarna för konverteringsåtgärden.
 5. Klicka på Redigera inställningar.
 6. Klicka på en inställning, gör ändringarna och klicka på Spara. Upprepa steget för alla övriga inställningar som du vill ändra.
 7. Klicka på Klart.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73067
false