Om konverteringar från butiksbesök

Om besök på dina fysiska adresser – till exempel hotell, bilhandlare, restauranger och varuhus – är viktiga för ditt företag kanske du kan använda konverteringar från butiksbesök för att se hur klick på dina annonser påverkar fysiska besök.

Många konsumenter gör efterforskningar online innan de handlar i butik. Google Ads kan påverka besluten som är resultaten av sådana efterforskningar och som leder till butiksbesök. Butiksbesök gör att du kan mäta det fulla värdet av dina onlineannonser genom att även räkna med de konverteringar som sker offline. Med hjälp av butiksbesök kan du optimera dina kampanjer för resultat i flera kanaler och maximera den totala avkastningen på dina annonsutgifter både i onlinekanaler och offlinekanaler.

Fördelar

 • Se vilka kampanjer, sökord och enheter som leder till flest besök på ditt företag.
 • Ta reda på hela resultatet av avkastningen på din investering och fatta mer välgrundade beslut om dina annonser, annonsutgifter, budstrategier och andra element i kampanjerna.
 • Utvärdera och optimera resultat för flera kanaler genom att inkludera konverteringar från butiksbesök i dina Smart Bidding-strategier. Läs mer om Smart Bidding för butiksbesök.

Så fungerar det

How store visit work, here is a digital interaction

 

 

 

En kund är inloggad på sitt Google-konto och väljer platshistorik i kontoinställningarna. Kunden ser en annons för din butik och interagerar med den.

How store visits work; a user visiting a physical store

 

 

 

Kunden besöker sedan butikens fysiska plats.

How store visits work – extrapolate, aggregate, and anonymize purchases Vi kopplar kundens besök till butiken med engagemanget i din annons på ett integritetssäkert sätt. Besök i butik använder anonym och sammanställd statistik som sedan representerar besökarna i en bredare population.

När våra system upptäcker att ett besök kan ha inträffat verifierar vi detta grundligare genom att fråga vissa användare om deras butiksbesök. Vi frågar en panel med över fem miljoner användare som frivilligt deltar i Google Konsumentpanel vilka platser de har besök. Vi undersöker hur det stämmer med våra förslag och sedan använder vi uppgifterna för att kunna finjustera våra maskininlärningsmodeller.
How store visits work – report in Google Ads

 

 

Google Ads beräknar uppskattningar genom att utgå från aktuell och tidigare data om antalet användare som har klickat på eller sett dina annonser och senare besökt din butik. Resultaten visas i dina Google Ads-rapporter för butiksbesök.

Kvalificering

Om du har en fysisk butik eller säljer dina produkter i en fysisk butik och uppfyller vissa kriterier kan du ha rätt till konverteringar från butiksbesök. Nedanstående kriterier gäller för att vi ska ha tillräckligt med data till rapporterna för ditt konto och samtidigt bevara sekretessen för våra användare.

 • Dina butiker måste finnas i länder där rapporter om butiksbesök erbjuds.
 • Butiksplatserna får inte anses vara känsliga. Platser med koppling till exempelvis sjukvård, religion, sexuellt innehåll och barn anses vara känsliga och inte kvalificerade för konverteringar från butiksbesök.
 • Dina annonser måste använda adresstillägg eller affiliate-adresstillägg så att vi vet vilka butiker du är intresserad av. Ju fler platser du har, desto större är sannolikheten att kontot får tillräckligt med data för att vara kvalificerat för besök i butik.
 • Se till att dina adresstillägg eller affiliate-adresstillägg är aktiva och inte inaktiverade på kampanj- eller annonsgruppsnivå i Google Ads. Du ska också välja att kampanjer ska visa tillägg. Om du inte väljer att visa tillägg i kampanjer rapporteras inte butiksbesök, och ditt Google Ads-konto kanske inte får tillräckligt med data för att vara kvalificerat för butiksbesök. 
 • Dina annonser måste ha tillräckligt många annonsklick eller exponeringar och ditt företag måste ha tillräckligt med trafik för att kunna klara våra sekretessgränser. Eftersom rapporteringen av besök i butik använder en maskininlärningsmodell behöver vi tillräckligt med data för att kunna rapportera butiksbesök. Eftersom alla annonsörer är olika varierar siffrorna för varje annonsör.
 • Om du använder adresstillägg med ett Google My Business-konto bör du se till att dina butiksadresser är inställda på Google My Business-kontot och alla butiker är verifierade i Google My Business.

Om du uppfyller ovanstående krav:

 • Ditt konto börjar automatiskt rapportera besök i butik. 
 • Konverteringar från butiksbesök läggs till i kolumnerna Alla konverteringar och Visningsbaserade konverteringar (endast YouTube och Display-nätverket) i kampanjrapporterna
 • En ny konverteringsåtgärd som heter Besök i butik skapas på ditt Google Ads-konto. Om konverteringsåtgärden Besök i butik inte visas kan du lägga till en kolumn med åtgärder i dina rapporter.

Om du inte ser butiksbesöksuppgifter på ditt konto och du tror att du är kvalificerad för sådana, kontaktar du en säljrepresentant från Google.

Konverteringar från butiksbesök är tillgängliga i söknätverket, Display-nätverket och på YouTube. Ovanstående krav gäller för alla nätverk, men kvalificering är separat per nätverk. Vissa konton med flera kampanjtyper i olika nätverk kan vara kvalificerade för rapporter om besök i butik i några nätverk och inte andra.

Tillgänglighet för mätning av besök i butik per land

Mätning av besök i butik finns i följande länder:

 • Australien
 • Österrike
 • Belgien
 • Brasilien
 • Kanada
 • Danmark
 • Frankrike
 • Tyskland
 • Indien
 • Italien
 • Japan
 • Mexiko
 • Nederländerna
 • Nya Zeeland
 • Norge
 • Polen
 • Singapore
 • Spanien
 • Sverige
 • Schweiz
 • Taiwan
 • Turkiet
 • Förenade kungariket
 • USA

Spåra konverteringar från butiksbesök med ett Google Ads-förvaltarkonto

Butiksbesök går att rapportera på förvaltarkontonivå (se mer information här), men behörighetskraven uppfyllas på underkontonivå, inte på förvaltarkontonivå. Varje underkonto måste uppfylla kvalificeringskraven för att kunna rapportera besök i butik.

Detta innebär dessutom inte att alla underkonton är kvalificerade, även om butiksbesök rapporteras på förvaltarkontonivå. Det kan hända att två konton som liknar varandra kanske inte uppfyller kvalificeringskraven samtidigt.

Optimera för konverteringar från butiksbesök

Om ditt mål är att få fler besök i dina fysiska butiker kan du konfigurera ditt Google Ads-konto så att det optimeras för butiksbesök.

Lokala kampanjer

Om du vill öka trafiken till butiken kan du skapa en lokal kampanj. Annonser i lokala kampanjer visas i Googles söknätverk, Googles Display-nätverk, Google Maps och YouTube. När du skapar en lokal kampanj behöver du bara ange vilka butiker du vill marknadsföra. Det kan du göra genom att länka ditt Google My Business-konto eller välja affiliate-adresser. Läs mer om lokala kampanjer.

Local Campaigns (Account Optimization)

Smart Bidding

Om du vill maximera avkastningen på annonsutgifterna kan du överväga att använda Smart Bidding med butiksbesök. Smart Bidding med butiksbesök gör att du kan hitta kunder som är intresserade av att besöka din butik och maximera resultatet både online och offline i dina befintliga sökkampanjer och Shopping-kampanjer.Ange ett värde för butiksbesök och inkludera butiksbesök i dina bjudbara konverteringar på hela kontot eller i utvalda kampanjer. Läs mer om Smart Bidding för butiksbesök.

Redigera dina inställningar för konverteringsåtgärder för butiksbesök

När ditt Google Ads-konto är kvalificerat för rapporter om besök i butik kan du göra några justeringar i dina inställningar för konverteringsåtgärder. Precis som med andra konverteringsåtgärder kan du ändra konverteringsperioden för butiksbesök, konverteringsvärdet, attributionsmodell och andra inställningar.

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | verktyg [ikon] högst upp till höger i kontot.
 3. Klicka på Konverteringar under Mätning.
 4. Leta reda på den konverteringsåtgärd för butiksbesök du vill redigera i listan och klicka på den. Då visas inställningarna för konverteringsåtgärden.
 5. Klicka på Redigera inställningar.
 6. Klicka på en inställning, gör ändringarna och klicka på Spara. Upprepa steget för alla övriga inställningar som du vill ändra.
 7. Klicka på Klart.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73067
false