Om konverteringar från butiksbesök

Om besök på dina fysiska adresser – till exempel butiker, restauranger, bilhandlare och livsmedelsbutiker – är viktiga för ditt företag kan du använda konverteringsspårning för butiksbesök för att se hur klick på dina annonser påverkar fysiska besök.

Många kunder gör efterforskningar online innan de handlar i butik. Google Ads kan påverka besluten som är resultaten av sådana efterforskningar och som leder till butiksbesök. Mätvärden relaterade till butiksbesök hjälper dig att mäta det fulla värdet av dina onlineannonser genom att även ta hänsyn till konverteringar som sker offline. Med hjälp av butiksbesök kan du optimera dina kampanjer i alla kanaler och få största möjliga avkastning på dina annonsutgifter (ROAS) både i online- och offlinekanaler.

Innehåll

Så använder du butiksbesök

 • Rapport: Ta reda på vilka kampanjer, sökord och enheter som leder till flest besök på ditt företag.
 • Värde: Ange ett konverteringsvärde för butiksbesök för att ta reda på din totala avkastning på investeringen (ROAS) och fatta mer välgrundade beslut om dina annonsmaterial, utgifter och budstrategier.
 • Optimera: Inkludera konverteringar från butiksbesök i dina Smart Bidding-strategier för att optimera för flerkanalskunder och prioritera fysiska besök.

Så fungerar det

How store visit work, here is a digital interaction

En kund är inloggad på sitt Google-konto och väljer platshistorik i kontoinställningarna. Kunden ser en annons för din butik och interagerar med den.

How store visits work; a user visiting a physical store

Kunden besöker sedan butikens fysiska plats.

How store visits work – extrapolate, aggregate, and anonymize purchases

Google kopplar kundens besök till butiken med engagemanget i din annons på ett integritetssäkert sätt. Besök i butik använder anonym och sammanställd statistik som sedan extrapoleras för att representera dina kunder i en bredare population.

Du kan eventuellt se ett extra lager med enkätsverifiering när potentiella besök upptäcks. I dessa fall frågar Google utvalda användare från en panel med över fem miljoner frivilliga från Google Konsumentpanel om deras butiksbesök. Baserat på svaren kan Google ta reda på vilka platser de har besökt och fastställa hur besöken står sig i jämförelse med förväntade besök. Informationen används för att finjustera Googles AI.

How store visits work – report in Google Ads

Google Ads beräknar uppskattningar genom att utgå från aktuell och tidigare data om antalet kunder som har klickat på eller sett dina annonser och senare besökt din butik. Resultaten visas i dina Google Ads-rapporter för butiksbesök.

Kvalificering

Om du har en fysisk butik eller säljer dina produkter i en fysisk butik och uppfyller vissa kriterier kan du vara kvalificerad för konverteringar från butiksbesök. Nedanstående kriterier gäller för att Google ska ha tillräckligt med data att rapportera för ditt konto och samtidigt upprätthålla våra användares integritet.

 • Dina butiker måste finnas i länder där rapporter om butiksbesök erbjuds.
 • Butiksplatserna får inte anses vara känsliga. Platser med koppling till exempelvis sjukvård, religion, sexuellt innehåll och barn anses vara känsliga och inte kvalificerade för konverteringar från butiksbesök.
 • Dina annonser måste använda adresstillgångar eller affiliate-adresstillgångar så att vi vet vilka butiker du är intresserad av. Ju fler platser du har, desto större är sannolikheten att kontot får tillräckligt med data för att vara kvalificerat för besök i butik.
 • Se till att dina adresstillgångar eller affiliate-adresstillgångar är aktiva och inte är inaktiverade på kampanj- eller annonsgruppsnivå i Google Ads. Du behöver också välja att kampanjer ska visa tillgångar. Om du inte väljer att visa tillgångar i kampanjer rapporteras inte butiksbesök, och ditt Google Ads-konto kanske inte får tillräckligt med data för att vara kvalificerat för butiksbesök.
 • Dina annonser måste ha tillräckligt många annonsklick eller exponeringar och ditt företag måste ha tillräckligt med trafik för att kunna klara våra sekretessgränser. Eftersom rapporteringen av besök i butik använder Googles AI behöver vi tillräckligt med data för att kunna rapportera butiksbesök. Eftersom alla annonsörer är olika varierar siffrorna för varje annonsör.
 • Om du använder adresstillgångar med en företagsprofil behöver du se till att dina butiksadresser är inställda i företagsprofilen och alla butiker är verifierade i företagsprofilen.

Om du uppfyller ovanstående krav:

 • Ditt konto börjar automatiskt rapportera besök i butik.
 • Konverteringar från butiksbesök läggs till i kolumnerna Alla konverteringar och Visningsbaserade konverteringar (endast YouTube och Display-nätverket) i kampanjrapporterna.
 • En ny konverteringsåtgärd som heter Besök i butik skapas på ditt Google Ads-konto. Om konverteringsåtgärden Besök i butik inte visas kan du lägga till en kolumn med åtgärder i dina rapporter.

Kontakta din Google-säljare om du inte ser data om butiksbesök i ditt konto och anser att du är kvalificerad.

Obs! Konverteringar från butiksbesök är tillgängliga i söknätverket, Display-nätverket och på YouTube. Ovanstående krav gäller alla nätverk, men kvalificering är separat per nätverk. Vissa konton med flera kampanjtyper i olika nätverk kan vara kvalificerade för rapporter om besök i butik i några nätverk och inte andra.

Spåra konverteringar från butiksbesök med ett Google Ads-förvaltarkonto

Om du har ett Google Ads-förvaltarkonto kan du alltid se antalet butiksbesök på förvaltar- eller kundkontonivå. Om du har ställt in konverteringsspårning på förvaltarkontonivå tas eventuella dubbletter bort i underordnade konton.

Om du ställer in konverteringsspårning på förvaltarkontonivån ska antalet butiksbesök på förvaltarkontonivå alltid vara lika med det totala antalet butiksbesök i alla kundkonton som spårar konverteringar från butiksbesök i förvaltarkontot.

Butiksbesök kan rapporteras på förvaltarkontonivå, men behörighetskraven måste uppfyllas på underkontonivå, inte på förvaltarkontonivå. Varje underkonto måste uppfylla kvalificeringskraven för att kunna rapportera besök i butik.

Detta innebär dessutom inte att alla underkonton är kvalificerade, även om butiksbesök rapporteras på förvaltarkontonivå. Det kan hända att två konton som liknar varandra kanske inte uppfyller kvalificeringskraven samtidigt. Läs mer om konverteringar från butiksbesök.

Använda sidan Diagnostik för butiksbesök

Om du har frågor om rapportering av konverteringar från butiksbesök i ditt konto kan du använda sidan Diagnostik för att se den övergripande statusen på rapportering om besök i butik. På den här sidan kan du se detaljerad information om specifika problem i ditt konto som kan påverka rapporter om butiksbesök. På sidan Diagnostik ser du också om ditt konto för närvarande är optimerat för budgivning för konverteringar från butiksbesök.

Så kommer du åt sidan Diagnostik

Obs! Anvisningarna nedan är en del av den nya Google Ads-användarupplevelsen som lanseras för alla annonsörer under 2024. Om du fortfarande använder den tidigare versionen av Google Ads kan du titta på snabbreferenskartan eller använda sökfältet i navigeringspanelen högst upp i Google Ads för att hitta sidan du söker.
 1. Klicka på ikonen Mål Goals Icon i ditt Google Ads-konto.

 2. Klicka på rullgardinsmenyn Konverteringar i avsnittsmenyn.
 3. Klicka på namnet på den aktiva konverteringsåtgärden för butiksbesök för att öppna sidan Butiksbesök. Klicka sedan på Diagnostik.
Obs! Du måste använda konverteringsåtgärden för butiksbesök i ditt konto för att komma åt sidan Diagnostik. Om du inte använder butiksbesök i ditt konto kan du läsa mer om konverteringar från butiksbesök.

Hitta information på sidan Diagnostik

Sidan Diagnostik för konverteringsåtgärden för butiksbesök innehåller följande information om statusen på rapportering om besök i butik:
 • Aktuell status: Anger statusen på rapportering om besök i butik.
 • Platser: Anger om kontot har länkade platser (affiliate-adresstillgångar eller adresstillgångar).
 • Kampanjer som kör adresstillgångar: Anger hur många av kampanjerna i kontot som visar adresstillgångar. Data om besök i butik rapporteras endast för kampanjer som aktivt visar adresstillgångar.
 • Platsverifiering: Anger procentandelen av kontots platser som har verifierats i Företagsprofil-kontot. Platser måste verifieras för att kunna rapportera butiksbesök. Om du aktiverar adresstillgångar eller affiliate-adresstillgångar genom att länka till Google-kedjor har platserna redan verifierats.
 • Datagränser: Anger om kontot har tillräckligt med data för att nå integritetsgränserna och rapportera konverteringar från butiksbesök.
 • Aktivering av konverteringsspårning: Anger att konverteringsspårning för kontot har ställts in på förvaltarkontonivå. Visas bara om konverteringsspårning har ställts in på förvaltarkontonivå.
 • Konverteringsvärde: Anger om kontot har lagt till ett anpassat konverteringsvärde för butiksbesök (till exempel för användning med rapportering av konverteringsvärden och Smart Bidding).

Tillgänglighet för besök i butik per land

Mätning av besök i butik finns i följande länder:

 • Australien
 • Österrike
 • Belgien
 • Brasilien
 • Kanada
 • Chile
 • Danmark
 • Frankrike
 • Tyskland
 • Indien
 • Italien
 • Japan
 • Mexiko
 • Nederländerna
 • Nya Zeeland
 • Norge
 • Polen
 • Singapore
 • Spanien
 • Sverige
 • Schweiz
 • Taiwan
 • Turkiet
 • Förenade Arabemiraten
 • Storbritannien
 • USA

Optimera för konverteringar från butiksbesök

Om ditt mål är att få fler besök i dina fysiska butiker kan du konfigurera ditt Google Ads-konto så att det optimeras för butiksbesök.

Performance Max för butiksmål

Om du vill få mer trafik till butiken kan du skapa en Performance Max-kampanj för butiksmål. Annonser i Performance Max-kampanjer för butiksmål kan visas på Googles egendomar. Här ingår Googles söknätverk, Googles Display-nätverk, Google Maps och YouTube. När du skapar en Performance Max-kampanj behöver du ange vilka butiker du vill marknadsföra. Det kan du göra genom att länka ditt Företagsprofil-konto eller välja affiliate-platser. Läs mer om Performance Max för butiksmål.

Local Campaigns (Account Optimization)

Smart Bidding

Om du vill maximera din ROAS kan du överväga att använda Smart Bidding för butiksbesök. Smart Bidding för butiksbesök gör att du kan hitta kunder som är intresserade av att besöka din butik och maximera resultatet både online och offline i dina befintliga sökkampanjer och Shopping-kampanjer. Ange ett värde för butiksbesök och inkludera butiksbesök i dina bjudbara konverteringar på hela kontot eller i utvalda kampanjer. Läs mer om Smart Bidding för butiksbesök.

Smart Bidding för butiksbesök stöds i följande kampanjtyper och budstrategier:

Kampanjtyp Budstrategier
Performance Max-kampanjer
 • Maximera konverteringsvärdet (med en valfri mål-ROAS)*
 • Maximera konverteringar (med en valfri mål-CPA)
Sökkampanjer
 • Maximera konverteringar
 • Maximera konverteringsvärde
 • Mål-CPA
 • Mål-ROAS
Shopping-kampanjer
 • Maximera konverteringsvärde
 • Mål-ROAS
Videokampanjer
 • Maximera konverteringar
 • Mål-CPA
 • *Maximera konverteringsvärde (med en valfri mål-ROAS) rekommenderas i Performance Max-kampanjer för annonsörer med butiksbesök.

Redigera dina inställningar för konverteringsåtgärder för butiksbesök

När ditt Google Ads-konto är kvalificerat för rapporter om besök i butik kan du göra några justeringar i dina inställningar för konverteringsåtgärder. Precis som med andra konverteringsåtgärder kan du ändra konverteringsperioden för butiksbesök, konverteringsvärdet, attributionsmodell och andra inställningar.

Obs! Anvisningarna nedan är en del av den nya Google Ads-användarupplevelsen som lanseras för alla annonsörer under 2024. Om du fortfarande använder den tidigare versionen av Google Ads kan du titta på snabbreferenskartan eller använda sökfältet i navigeringspanelen högst upp i Google Ads för att hitta sidan du söker.
 1. Klicka på ikonen Mål Goals Icon i ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på rullgardinsmenyn Konverteringar i avsnittsmenyn.
 3. Klicka på Sammanfattning.
 4. Leta reda på den konverteringsåtgärd för butiksbesök du vill redigera i listan och klicka på den. Då visas inställningarna för konverteringsåtgärden.
 5. Klicka på Redigera inställningar.
 6. Klicka på en inställning, gör ändringarna och klicka på Spara. Upprepa steget för alla övriga inställningar som du vill ändra.
 7. Klicka på Klart.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

true
Drive Revenue with Optiscore

Want to improve account health and drive business goals? Learn from industry & Google experts on how to drive revenue with the help of Optimization Score & Auto Apply Recommendations.

Register Now

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
73067
false