Σχετικά με τις μετατροπές επισκέψεων στο κατάστημα

Αν οι επισκέψεις στις φυσικές σας τοποθεσίες, όπως ξενοδοχεία, αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, εστιατόρια και καταστήματα λιανικής πώλησης, είναι σημαντικές για την επιχείρησή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακολούθηση μετατροπών, για να δείτε πώς τα κλικ σε διαφημίσεις και οι εμφανίσεις με δυνατότητα προβολής επηρεάζουν τις επισκέψεις στο κατάστημα.

Για το Δίκτυο προβολής, μια εμφάνιση διαφήμισης θεωρείται ότι έχει δυνατότητα προβολής όταν τουλάχιστον το 50% της διαφήμισης εμφανίζεται στην οθόνη για τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο, με βάση την τεχνολογία Ενεργής προβολής της Google.

Οι μετατροπές επισκέψεων στο κατάστημα διατίθενται μόνο σε συγκεκριμένους διαφημιζόμενους. Για παράδειγμα, δεν είναι διαθέσιμες σε διαφημιζόμενους με ευαίσθητες κατηγορίες τοποθεσίας που σχετίζονται με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τη θρησκεία, το περιεχόμενο για ενηλίκους και τα παιδιά. Αν θεωρείτε ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις για μετατροπές επισκέψεων στο κατάστημα και διαθέτετε αντιπρόσωπο λογαριασμού, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τις απαιτήσεις.

Οφέλη

 • Μπορείτε να δείτε ποιες καμπάνιες, λέξεις-κλειδιά και συσκευές αποφέρουν τις περισσότερες επισκέψεις στο κατάστημα για την επιχείρησή σας
 • Μπορείτε να κατανοήσετε την απόδοση επένδυσης (ROI) και να λάβετε πιο εμπεριστατωμένες αποφάσεις σχετικά με τα δημιουργικά των διαφημίσεων, τις δαπάνες, τις στρατηγικές προσφορών και άλλα στοιχεία των καμπανιών σας.

Απαιτήσεις

Οι μετατροπές επισκέψεων στο κατάστημα διατίθενται σε περιορισμένο αριθμό διαφημιζόμενων της Google. Για να μπορείτε να μετρήσετε τις μετατροπές επισκέψεων στο κατάστημα, θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Διαθέτετε πολλές τοποθεσίες φυσικών καταστημάτων σε κατάλληλες χώρες. Για να μάθετε αν οι μετατροπές επισκέψεων στο κατάστημα διατίθενται στην τοποθεσία σας, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο που είναι υπεύθυνος για τον λογαριασμό σας.
 • Λαμβάνετε χιλιάδες κλικ σε διαφημίσεις και εμφανίσεις με δυνατότητα προβολής.
 • Διαθέτετε λογαριασμό Google My Business συνδεδεμένο με τον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 • Δημιουργείτε καθεμία από τις τοποθεσίες καταστήματος στον λογαριασμό σας Google My Business.
 • Επαληθεύσετε τουλάχιστον το 90% των συνδεδεμένων τοποθεσιών στο Google My Business.
 • Βεβαιωθείτε ότι οι επεκτάσεις τοποθεσίας είναι ενεργοποιημένες στον λογαριασμό σας. 
 • Διαθέτετε επαρκή δεδομένα επισκέψεων στο κατάστημα στο σύστημα υποστήριξης, ώστε να αποδοθούν σε κλικ σε διαφημίσεις ή σε εμφανίσεις με δυνατότητα προβολής. Επίσης, θα πρέπει να τηρείτε τα όρια απορρήτου χρήστη.
Οι επισκέψεις στο κατάστημα που αποδίδονται σε εμφανίσεις με δυνατότητα προβολής διατίθενται μόνο για καμπάνιες του Δικτύου προβολής ή για διαφημίσεις που προβάλλονται στο Δίκτυο προβολής Google.

Πώς λειτουργεί

Τα δεδομένα επισκέψεων στο κατάστημα βασίζονται σε ανώνυμα, συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία. Το Google Ads δημιουργεί αριθμητικά δεδομένα βάσει υπολογιστικού μοντέλου, χρησιμοποιώντας τρέχοντα και προηγούμενα δεδομένα σχετικά με τον αριθμό των χρηστών που κάνουν κλικ στις διαφημίσεις σας ή τις προβάλλουν και, στη συνέχεια, επισκέπτονται το κατάστημά σας.

Τα δεδομένα επισκέψεων στο κατάστημα δεν μπορούν να συνδεθούν με μεμονωμένα κλικ σε διαφήμιση, με εμφανίσεις με δυνατότητα προβολής ή με χρήστες. Εφαρμόζουμε τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου, ώστε να διασφαλίζεται το απόρρητο μεμονωμένων χρηστών.

Χαμηλοί αριθμοί σε αναφορές επισκέψεων στο κατάστημα

Περιστασιακά, στις αναφορές επισκέψεων στο κατάστημα ενδέχεται να εμφανίζεται χαμηλός αριθμός επισκέψεων, ακόμη και "1". Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί, αν εξετάζετε δεδομένα λεπτομερέστερα, τμηματοποιώντας, για παράδειγμα, κατά συσκευή. Επειδή οι αριθμοί τιμές βασίζονται σε μοντέλα και είναι ανώνυμοι, ο αριθμός "1" δεν σημαίνει στην πραγματικότητα ότι ένας χρήστης έκανε κλικ σε μια διαφήμιση ή την πρόβαλε και, στη συνέχεια, επισκέφτηκε το κατάστημά σας. Είναι προτιμότερο να θεωρείτε ότι αυτή η τιμή ισούται περίπου με 1, κατά προσέγγιση ή κατά μέσο όρο.

Παρόλο που αυτά τα δεδομένα μπορούν να δώσουν μια αναλυτική εικόνα της απόδοσης μιας καμπάνιας, οι αναφορές επισκέψεων στο κατάστημα είναι περισσότερο ακριβείς, όταν το πλήθος των μετρήσεων είναι μεγαλύτερο. Συνεπώς, για να αξιολογήσετε την απόδοση της καμπάνιας σας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε επίπεδα αναφορών με τουλάχιστον 100 επισκέψεις στο κατάστημα.

Είναι, επίσης, σημαντικό να σημειωθεί ότι ακόμα και όταν στις αναφορές εμφανίζονται μικρές τιμές, οι εφαρμοζόμενες τεχνικές διαφύλαξης του απορρήτου διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα επισκέψεων στο κατάστημα δεν είναι δυνατό να συσχετισθούν με μεμονωμένα άτομα.

Τρόπος ρύθμισης της παρακολούθησης μετατροπών επισκέψεων στο κατάστημα

Αν πληροίτε τις παραπάνω απαιτήσεις και σας ενδιαφέρει να βλέπετε δεδομένα μετατροπών επισκέψεων στο κατάστημα, επικοινωνήστε με τον αποκλειστικό υπεύθυνο του λογαριασμού σας στο Google Ads. Αν είστε σε θέση να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη λειτουργία, οι μετατροπές από επισκέψεις στο κατάστημα θα προστεθούν στις στήλες "Όλες οι μετατροπές" και "Μετατροπές μετά από προβολή διαφήμισης", στις αναφορές καμπάνιας (μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο προβολής μετατροπών επισκέψεων στο κατάστημα). Επίσης, στις αναφορές μετατροπών θα εμφανιστεί μια νέα ενέργεια μετατροπής που θα ονομάζεται "Επισκέψεις στο κατάστημα". Αν δεν βλέπετε δεδομένα σχετικά με επισκέψεις στο κατάστημα στον λογαριασμό σας και θεωρείτε ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο του Google Ads.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις για τις ενέργειες μετατροπών επισκέψεων στο κατάστημα μόνο στη νέα εμπειρία στο Google Ads. Για οδηγίες σχετικά με την εναλλαγή μεταξύ της προηγούμενης και της νέας εμπειρίας στο Google Ads, ανατρέξτε σε αυτό το άρθρο.

 Πώς να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις των ενεργειών μετατροπών για επισκέψεις στο κατάστημα

Η νέα εμπειρία στο Google Ads αποτελεί πλέον τον αποκλειστικό τρόπο διαχείρισης λογαριασμού για τους περισσότερους χρήστες. Αν εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε την προηγούμενη εμπειρία στο AdWords, επιλέξτε Προηγούμενη παρακάτω. Μάθετε περισσότερα

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Στην επάνω δεξιά γωνία του λογαριασμού σας, κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων .
 3. Στην ενότητα Μέτρηση, κάντε κλικ στην επιλογή Μετατροπές.
 4. Βρείτε από τη λίστα την ενέργεια μετατροπής επισκέψεων στο κατάστημα που θέλετε να επεξεργαστείτε και κάντε κλικ στο όνομά της. Θα εμφανιστούν οι ρυθμίσεις για την ενέργεια μετατροπής.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία ρυθμίσεων.
 6. Κάντε κλικ σε μια ρύθμιση, πραγματοποιήστε τις αλλαγές σας και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση. Επαναλάβετε αυτό το βήμα για όλες τις υπόλοιπες ρυθμίσεις που πρέπει να επεξεργαστείτε.
  Κάντε κλικ στην επιλογή Μετατροπές, για να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση "Παράθυρο μετατροπής". Κάντε κλικ στην επιλογή Μετατροπές μετά από προβολή διαφήμισης, για να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση "Παράθυρο μετατροπής μετά από προβολή διαφήμισης".
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Νέα Προηγούμενη