Konverze z návštěv prodejny

Pokud jsou pro vaši firmu důležité návštěvy kamenných provozoven – například hotelů, autosalonů, restaurací a prodejen – můžete využít měření konverzí z návštěv prodejny. Tato funkce vám pomůže zjistit, do jaké míry pomáhají reklamy přesvědčit lidi k návštěvě vašich provozoven.

Mnoho zákazníků před nákupem na prodejně vyhledává na internetu. Služba Google Ads může mít vliv na rozhodnutí, která lidé při zjišťování informací online činí a která pak vedou k návštěvám prodejny. Návštěvy prodejny pomáhají měřit celou hodnotu online reklam, protože berou v úvahu konverze, k nimž dojde offline. Pomocí této funkce můžete své kampaně optimalizovat s ohledem na výkon ve více kanálech a dosáhnout maximální návratnosti investic do reklamy (ROAS) v online i offline kanálech.

Výhody

 • Pochopíte, které kampaně, klíčová slova a zařízení vaší firmě přinášejí nejvíce návštěv prodejny.
 • Uděláte si obrázek o celkovém efektu svých investic a o jejich návratnosti (ROI). Díky tomu se budete moci informovaněji rozhodovat o kreativách reklam, útratě, strategiích nabídek a dalších aspektech kampaní.
 • Přidáte-li konverze z návštěv prodejny do strategií chytrých nabídek, vyhodnotíte výkon omnikanálu a budete jej moci optimalizovat. Další informace o chytrých nabídkách pro návštěvy prodejny

Princip

How store visit work, here is a digital interaction

Zákazník je přihlášen k účtu Google a v jeho nastavení má zapnutou historii polohy. Zákazník uvidí reklamu na vaši prodejnu a provede s ní nějakou interakci.

How store visits work; a user visiting a physical store

Pak k vám přijde.

How store visits work – extrapolate, aggregate, and anonymize purchases

Návštěvu zákazníka v prodejně propojíme s interakcí s reklamou, a to způsobem, který respektuje ochranu soukromí. Návštěvy prodejny používají anonymní agregované statistické údaje a extrapolují je tak, aby reprezentovaly širší populaci vašich zákazníků.

Když naše systémy zjistí, že došlo k potenciálním návštěvám, provedeme další ověření: v průzkumu se vybraných uživatelů dotážeme na jejich návštěvy prodejen. Více než 5 milionů uživatelů, kteří se dobrovolně přihlásili do programu Odměny za průzkumy Google, se ptáme, které prodejny navštívili. Pak porovnáváme, jak se to shoduje s našimi předpověďmi, a pomocí získaných dat zpřesňujeme své modely strojového učení.

How store visits work – report in Google Ads

Služba Google Ads modeluje hodnoty za použití aktuálních a historických údajů o počtu zákazníků, kteří vaši prodejnu navštívili po zhlédnutí vaší reklamy nebo kliknutí na ni. Tyto výsledky se vám pak zobrazují v přehledech návštěv prodejny v Google Ads.

Způsobilost

K využívání konverzí z návštěv prodejny můžete být způsobilí, pokud máte kamenný obchod nebo v takovém obchodě prodáváte své zboží a splňujete určité podmínky. Kritéria (jak jsou uvedena níže) jsme zavedli proto, abychom měli dostatek dat, která můžeme do přehledů ve vašem účtu uvést, a zároveň zachovali soukromí uživatelů.

 • Vaše prodejny se musí nacházet v zemích, pro které přehledy návštěv prodejny nabízíme.
 • Prodejny nesmí spadat do citlivých kategorií. Například firmy, jejichž činnost se týká zdravotnictví, náboženství, sexuálního obsahu nebo děti, jsou považovány za citlivé a tudíž nemohou konverze z návštěv prodejny využívat.
 • Vaše reklamy by měly používat rozšíření o lokalitu nebo rozšíření o lokalitu affiliate partnera, abychom věděli, které prodejny pro vás mají význam. Čím více míst máte, tím větší je pravděpodobnost, že váš účet nasbírá tolik dat, aby mohl návštěvy prodejen používat.
 • Rozšíření o lokalitu nebo rozšíření o lokalitu affiliate partnera musí být v Google Ads aktivní a nesmí být vypnutá na úrovni kampaně ani reklamní sestavy. Své kampaně byste také měli přihlásit k zobrazování rozšíření. V opačném případě by nebyly návštěvy prodejny vykazovány a váš účet Google Ads by nemusel získat dost dat na to, aby mohl návštěvy prodejny využívat.
 • Vaše reklamy musí mít dostatek kliknutí nebo zobrazení a kamenné provozovny zas dostatečnou návštěvnost, aby byly splněny naše limity zajišťující ochranu soukromí. Protože přehledy návštěv prodejny využívají model strojového učení, potřebujeme k přesnému uvádění návštěv dostatek dat. A protože každý inzerent je jiný, jsou i tyto počty pro každého inzerenta jiné.
 • Pokud ve Firemním profilu používáte rozšíření o lokalitu, zkontrolujte, zda v něm máte pro své prodejny vytvořena místa a že jsou všechna tato místa ověřena.

Pokud výše uvedené požadavky splňujete:

 • V přehledech ve vašem účtu začnou být automaticky uváděny návštěvy prodejny.
 • Konverze z návštěv prodejny budou započteny do sloupců Všechny konverze a Konverze po zobrazení (pouze u kampaní na YouTube a v Obsahové síti) v přehledech kampaní.
 • V účtu Google Ads bude vytvořena nová konverzní akce nazvaná „Návštěvy prodejny“. Pokud tuto konverzní akci nevidíte, můžete pro ni přidat sloupec do svých přehledů.

Pokud se vám v účtu údaje o návštěvách prodejny nezobrazují, ačkoli jste přesvědčeni, že uvedené požadavky splňujete, kontaktujte svého obchodního zástupce Google.

Konverze z návštěv prodejny jsou dostupné ve Vyhledávací a Obsahové síti a na YouTube. Výše uvedené požadavky se vztahují na všechny sítě, způsobilost se však zjišťuje pro každou síť samostatně. Některé účty s více druhy kampaní v různých sítích mohou být k vykazování návštěv prodejny způsobilé v některých sítích, zatímco v jiných nikoli.

Používání stránky Diagnostika v souvislosti s návštěvami prodejny

Pokud máte dotazy ohledně uvádění návštěv prodejny v přehledech na účtu, podívejte se na stránce Diagnostika na celkový stav přehledů návštěv prodejny. Najdete tam podrobné informace o konkrétních problémech, které se ve vašem účtu nacházejí a mohou vykazování návštěv prodejny ovlivnit. Na stránce Diagnostika se také dozvíte, zda je váš účet aktuálně optimalizován pro nabízení cen za konverze z návštěv prodejny.

Zobrazení stránky Diagnostika

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V navigační nabídce klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon].
 3. Klikněte na Měření, potom vyberte Konverze a otevře se vám karta Konverzní akce.
 4. Kliknutím na název aktivní konverzní akce návštěv prodejny otevřete stránku „Návštěvy prodejny“ a pak klikněte na tlačítko Diagnostika.
Poznámka: Abyste měli přístup na stránku Diagnostika, musíte mít ve svém účtu konverzní akci návštěv prodejny. Pokud v účtu návštěvy prodejny nepoužíváte, přečtěte si další informace o konverzích z návštěv prodejny a způsobilosti pro jejich využívání.

Obsah stránky Diagnostika

Stránka Diagnostika pro konverzní akci návštěv prodejny obsahuje níže uvedené údaje. Inzerentům pomůže lépe porozumět aktuálnímu stavu přehledů návštěv prodejny:
 • Současný stav: Aktuální stav přehledů návštěv prodejny.
 • Lokality: Udává, zda jsou k účtu připojena nějaká místa (rozšíření o lokalitu affiliate partnera nebo rozšíření o lokalitu).
 • Kampaně, které používají rozšíření o lokalitu: Počet kampaní v účtu, u kterých se zobrazují rozšíření o lokalitu. Údaje o návštěvách prodejen se v přehledech objeví jen u kampaní, které aktivně používají rozšíření o lokalitu.
 • Ověření místa: Uvádí procento míst firmy, která jsou ve Firemním profilu ověřená. (Aby se mohly k návštěvám prodejen vytvářet přehledy, místa být ověřena musí.) Pokud jsou rozšíření o lokalitu nebo rozšíření o lokalitu affiliate partnera aktivována přes propojení s Google Chains, místa už ověřena jsou.
 • Datové limity: Udává, zda má účet dostatek dat pro splnění limitů ochrany soukromí a vykazování konverzí z návštěv prodejny.
 • Nastavení měření konverzí: Udává, že měření konverzí pro účet je nastaveno na úrovni účtu správce. Tato metrika se zobrazí pouze v případě, že je měření konverzí nastaveno na úrovni účtu správce.
 • Hledání shody polohy prodejny napříč účty: Udává, zda se místa v účtu shodují alespoň se 75 % míst v ostatních podřízených účtech propojených se stejným Firemním profilem nebo účtem správce. To je nutné pro vytváření přehledů o návštěvách prodejen v účtech, které využívají měření konverzí na úrovni správce. Zobrazí se pouze v případě, že je měření konverzí nastaveno na úrovni účtu správce.
 • Hodnota konverze: Udává, zda účet přidal vlastní hodnotu konverze pro návštěvy prodejny (například pro použití s Chytrými nabídkami).
 • Vložit jako výchozí cíl účtu: Udává, zda inzerent zahrnuje konverze z návštěv prodejny do sloupce „Konverze“ pro potřeby chytrých nabídek.

Dostupnost měření návštěv prodejny podle zemí

Měření návštěv prodejny je dostupné v těchto zemích:

 • Austrálie
 • Rakousko
 • Belgie
 • Brazílie
 • Kanada
 • Chile
 • Dánsko
 • Francie
 • Německo
 • Indie
 • Itálie
 • Japonsko
 • Mexiko
 • Nizozemsko
 • Nový Zéland
 • Norsko
 • Polsko
 • Singapur
 • Španělsko
 • Švédsko
 • Švýcarsko
 • Tchaj-wan
 • Turecko
 • Spojené arabské emiráty
 • Spojené království
 • USA

Měření konverzí z návštěv prodejny v účtu správce Google Ads

I když lze návštěvy prodejny uvádět v přehledech na úrovni účtu správce, požadavky na způsobilost je třeba splnit na úrovni podúčtů, ne na úrovni účtu správce. Každý podúčet musí požadavky splnit samostatně, jinak nemůže návštěvy prodejny vykazovat.

To, že jsou v přehledech na úrovni účtu správce uváděny návštěvy prodejny, navíc neznamená, že všechny jeho podúčty jsou k vykazování návštěv prodejny způsobilé. Dokonce i u dvou jinak zdánlivě podobných účtů se může stát, že požadavky na způsobilost v daný okamžik splňuje jen jeden. Další informace o přehledech konverzí z návštěv prodejny

Optimalizace s ohledem na konverze z návštěv prodejny

Pokud je vaším cílem zvětšit počet návštěv kamenných obchodů, může být vhodné nastavit na účtu Google Ads optimalizaci s ohledem na návštěvy prodejny:

Místní kampaně

Chcete-li zvětšit návštěvnost prodejny, zvažte, zda nevytvořit místní kampaň. Reklamy v místních kampaních se zobrazují ve Vyhledávací síti Google, Obsahové síti Google, v Mapách Google a na YouTube. Při vytváření místní kampaně stačí určit, které prodejny chcete inzerovat. Nastavení můžete provést připojením účtu Firemního profilu nebo prostřednictvím lokalit affiliate partnerů. Další informace o místních kampaních

Local Campaigns (Account Optimization)

Chytré nabídky

Pokud chcete maximalizovat návratnost investic do reklamy, může být vhodné použít spolu s návštěvami prodejny i Chytré nabídky. Tato kombinace umožňuje najít zákazníky, kteří mají o návštěvu vaší prodejny zájem, a maximalizovat online i offline účinek stávajících kampaní ve vyhledávání a v Nákupech Google. Nastavte pro návštěvy prodejny hodnotu a zahrňte tyto návštěvy mezi konverze, za které lze nabídnout cenu, a to buď v celém účtu, nebo ve vybraných kampaních. Další informace o chytrých nabídkách pro návštěvy prodejny

Upravte nastavení konverzní akce z návštěv prodejny

Poté, co se váš účet Google Ads stane způsobilým k uvádění návštěv prodejny v přehledech, se můžete rozhodnout upravit nastavení příslušné konverzní akce. Stejně jako u ostatních konverzních akcí lze i u návštěv prodejny změnit dobu sledování konverzí, hodnotu konverze, atribuční model a další nastavení.

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V pravém horním rohu klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon].
 3. V části Měření klikněte na Konverze.
 4. V seznamu najděte konverzní akci z návštěv prodejny, kterou chcete upravit, a klikněte na její název. Zobrazí se nastavení zvolené konverzní akce.
 5. Klikněte na volbu Upravit nastavení.
 6. Klikněte na nastavení, proveďte požadovanou změnu a potvrďte ji tlačítkem Uložit. Tento krok zopakujte pro všechna zbývající nastavení, která chcete upravit.
 7. Klikněte na Hotovo.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73067
false
false
false