Всичко за реализациите от посещения на магазина

Ако посещенията на физическите Ви местоположения – като хотели, автокъщи, ресторанти и магазини за продажба на дребно – са от важно значение за бизнеса Ви, можете да използвате проследяване на реализациите от тях, за да виждате как рекламите Ви влияят върху посещенията на магазина.

Много потребители извършват проучване онлайн, преди да направят покупка в магазина. Google Ads може да повлияе върху решенията от такова онлайн проучване, които водят до посещения на магазина. Посещенията на магазина помагат да се измерва пълната стойност на онлайн рекламите Ви, като вземат предвид допълнителните реализации, които се случват офлайн. Чрез посещенията на магазина можете да оптимизирате ефективността на кампаниите си в омниканал и да постигнете максимална възвръщаемост на разходите за реклами в онлайн и офлайн каналите.

 

Предимства

 • Вижте кои кампании, ключови думи и устройства стимулират най-много посещения на магазина за бизнеса Ви
 • Разберете пълното въздействие на възвръщаемостта на инвестициите Ви (ROI) и взимайте по-информирани решения относно рекламните си послания, разходите, стратегиите за офериране и други елементи на кампаниите си
 • Оценявайте и оптимизирайте ефективността в омниканал, като включите реализациите от посещения на магазина в стратегиите за „Интелигентно офериране“. Научете повече за „Интелигентно офериране“ за посещения на магазина.

Начин на работа

How store visit work, here is a digital interaction

 

 

 

Клиент влиза в профила си в Google и включва „История на местоположенията“ в настройките за профила си. Вижда реклама на магазина Ви и взаимодейства с нея.

How store visits work; a user visiting a physical store

 

 

 

След това посещава физическия Ви магазин.

How store visits work – extrapolate, aggregate, and anonymize purchases Свързваме посещението на клиента в магазина с ангажиране с рекламата Ви, като се съобразяваме с поверителността Ви. Посещенията на магазина използват анонимни и обобщени статистически данни, които след това се екстраполират, така че да представляват по-голямата част от клиентите Ви.

Когато системите ни установят, че потенциални посещения са се осъществили, добавяме допълнителен слой потвърждаване, като извършваме анкета сред избрани потребители относно посещенията им на магазина. Посредством панел от над 5 млн. потребители, които доброволно участват в Google Мнения и награди, директно питаме хората кои местоположения са посетили, сравняваме отговорите спрямо прогнозите ни и използваме тези данни, за да усъвършенстваме моделите си за машинно обучение.
How store visits work – report in Google Ads

 

 

Google Ads създава моделирани стойности, като използва текущи и минали данни за броя хора, които виждат или кликват върху рекламите Ви и по-късно посещават магазина Ви. След това можете да видите тези резултати в отчетите си за Google Ads за посещения на магазина.

Условия за участие

Ако имате физически съществуващ магазин или продавате продуктите си във физически магазин и отговаряте на определени критерии, може да отговаряте на условията за реализации от посещения на магазина. За да имаме достатъчно данни за отчитане за профила Ви, са налице следните критерии при съблюдаване на поверителността на потребителите ни.

 • Магазините Ви трябва да се намират в отговарящи на условията държави, където се предлага отчитане за посещения на магазина.
 • Местоположенията на магазините не трябва да се считат за деликатни. Например местоположения, свързани със здравеопазване, религия, съдържание за пълнолетни и деца, биха се считали за деликатни и неотговарящи на условията за реализации от посещения на магазина.
 • Рекламите Ви трябва да използват разширения за местоположение или разширения за местоположение на партньор, за да знаем кои магазини са важни за Вас. Колкото повече местоположения имате, толкова по-голяма е вероятността профилът Ви да разполага с достатъчно данни, за да отговаря на условията за посещения на магазина.
 • Разширенията за местоположение и тези за местоположение на партньор трябва да са активни, а не изключени на ниво кампания или рекламна група в Google Ads. Показването на разширения също така трябва да е активирано в кампаниите Ви. Ако това не е направено, посещенията на магазина няма да се отчитат и профилът Ви в Google Ads може да не получава достатъчно данни, за да отговаря на условията за посещения на магазина. 
 • Рекламите Ви трябва да имат достатъчно кликвания или импресии, а бизнесът Ви – достатъчно физически посетители, за да премине праговете ни за поверителност. Тъй като отчитането на посещения на магазина използва модел на машинно обучение, за да отчитаме правилно, имаме нужда от достатъчно данни. Всеки рекламодател е различен – ето защо тези резултати може да варират за различните рекламодатели.
 • Ако използвате разширения за местоположение с профил в Google My Business, местоположенията на магазините Ви трябва да са настроени в него и всички те да са потвърдени в Google My Business.

Ако отговаряте на горепосочените изисквания:

 • Профилът Ви ще започне автоматично да отчита посещения на магазина. 
 • Реализациите от посещения на магазина ще бъдат добавяни в графите „Всички реализации“ и „Реализации след показване“ (само в YouTube и дисплейната мрежа) в отчетите за кампаниите Ви
 • В профила Ви в Google Ads ще бъде създадено ново действие, водещо до реализация, наречено „Посещения на магазина“. Ако не го виждате, можете да добавите графа в отчетите си, за да го виждате.

Ако не виждате данни за посещенията на магазина в профила си и смятате, че отговаряте на условията, свържете се със специалиста си по продажбите от Google.

Реализациите от посещения на магазина са налице в мрежата за търсене, дисплейната мрежа и мрежата на YouTube. Горепосочените изисквания важат за всички мрежи, но условията за участие са отделни за всяка от тях. Някои профили, които имат няколко типа кампании в различни мрежи, могат да отговарят на условията за отчитане на посещения на магазина за определени мрежи, а за други – не.

Наличност на измерването на посещения на магазина по държави

Измерването на посещенията на магазина е налице в следните държави:

 • Австралия
 • Австрия
 • Белгия
 • Бразилия
 • Канада
 • Дания
 • Франция
 • Германия
 • Индия
 • Италия
 • Япония
 • Мексико
 • Нидерландия
 • Нова Зеландия
 • Норвегия
 • Полша
 • Сингапур
 • Испания
 • Швеция
 • Швейцария
 • Турция
 • Обединено кралство
 • САЩ

Проследяване на реализациите от посещения на магазина с профил на мениджър в Google Ads

Въпреки че посещенията на магазина могат да се отчитат на ниво профил на мениджър (вижте повече информация тук), условията трябва да бъдат изпълнени на ниво подпрофил, а не на ниво профил на мениджър. Всеки подпрофил трябва да отговаря на условията самостоятелно, за да отчита посещения на магазина.

В допълнение, това, че посещенията на магазина се отчитат на ниво профил на мениджър, не означава, че всеки подпрофил отговаря на условията да ги отчита. Дори два профила, които изглеждат подобни, може да не отговарят на условията.

Оптимизиране за реализации от посещения на магазина

Ако целта Ви е да увеличите посещенията на физически съществуващите си магазини, може да настроите профила си в Google Ads да оптимизира за посещения на магазина:

Местни кампании

Ако искате да увеличите физическите посещения на магазина, помислете за настройване на местна кампания. Рекламите в местни кампании се показват в Google Мрежа за търсене, Google Дисплейна мрежа, Google Карти и YouTube. Когато създавате местна кампания, трябва само да определите местоположенията на магазините, които искате да популяризирате. Можете да зададете това, като свържете профила си в Google My Business или като изберете местоположения на партньор. Научете повече за местните кампании.

Local Campaigns (Account Optimization)

Интелигентно офериране

Ако искате да постигнете максимална възвръщаемост на разходите за реклама, обмислете използването на „Интелигентно офериране“ с посещения на магазина. „Интелигентно офериране“ с посещения на магазина Ви дава възможност да намирате клиенти, които се интересуват от посещение на магазина Ви, и да постигнете максимално въздействие както онлайн, така и офлайн, за съществуващите си кампании в мрежата за търсене и за Пазаруване. Задайте стойност на посещенията на магазина и включете посещения на магазина в реализациите с възможност за офериране в профила си или в избрани кампании. Научете повече за „Интелигентно офериране“ за посещения на магазина.

Редактиране на настройките за действията, водещи до реализация, за посещения на магазина

След като профилът Ви в Google Ads започне да отговаря на условията за отчитане на посещения на магазина, можете да направите няколко корекции в настройките за действията, водещи до реализация. Също както други действия, водещи до реализация, можете да редактирате прозореца на реализациите за посещения на магазина, стойността на реализацията, модела на приписване и други настройки.

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | tools [Icon] в горния десен ъгъл на профила.
 3. Под „Измерване“ кликнете върху Реализации.
 4. Намерете в списъка действието, водещо до реализация от посещения на магазина, което искате да редактирате, и кликнете върху името му. Ще видите настройките за него.
 5. Кликнете върху Редактиране на настройките.
 6. Кликнете върху настройка, направете промените и кликнете върху Запазване. Повторете тази стъпка за всички останали настройки, които трябва да редактирате.
 7. Кликнете върху Готово.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си