Spor transaksjonsspesifikke konverteringsverdier

Når du sporer kundehandlinger som kan ha forskjellige verdier hver gang de oppstår, for eksempel kjøp av varer med forskjellige priser, kan du angi transaksjonsspesifikke verdier for hver konvertering. Dermed får du et mer nøyaktig inntrykk av avkastningen din.

Når du konfigurerer en ny konverteringshandling for et nettsted eller en app, kan du tilordne den samme konverteringsverdien til alle konverteringene (kalles gjerne «statiske» verdier), eller forskjellige verdier for å gjenspeile transaksjonsspesifikke (eller «dynamiske») verdier. Informasjonen nedenfor gjelder utelukkende for transaksjonsspesifikke verdier.

I delene nedenfor finner du informasjon om hvordan du kan redigere taggen din for konverteringssporing, slik at den får støtte for transaksjonsspesifikke verdier tilpasset teknologien på nettstedet ditt eller plattformen mobilappene dine kjøres på.

Før du begynner


Før du kan konfigurere konverteringssporing for transaksjonsspesifikke verdier på nettstedet ditt, må du ha dette:

 • En Google Ads-konto: Har du ikke konto ennå? Registrer deg på https://ads.google.com.
 • Konfigurert Google Ads-konverteringssporing: Du må ha minst én konverteringshandling for å kunne spore transaksjonsspesifikke verdier. Hvis du ikke har gjort det ennå, må du følge instruksjonene for å opprette en konverteringshandling og hente taggen.
 • Et nettsted: Det er her du setter inn koden for konverteringssporing (også kalt en tag).
 • Muligheten til å redigere koden på nettstedet ditt: Du eller nettredaktøren din må kunne gjøre endringer på nettstedet ditt.

Veiledning

Nå administrerer de fleste av brukerne kontoen sin i den nye utgaven av Google Ads. Hvis du fremdeles bruker den forrige utgaven av AdWords, velger du Forrige nedenfor. Finn ut mer

Sånn sporer du transaksjonsspesifikke verdier på nettsteder

Trinn 1: Konfigurer transaksjonsspesifikk konverteringssporing i Google Ads-kontoer

Først må du forsikre deg om at du valgte «Bruk ulike verdier for hver konvertering» da du konfigurerte konverteringene. Hvis du ikke har valgt dette, eller hvis du må sjekke, gjør du følgende:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre i kontoen.
 3. Klikk på Konverteringer under Måling.
 4. Klikk på navnet på konverteringshandlingen for nettstedet du vil endre. Du ser da en liste over innstillinger for konverteringshandlingen.
 5. Klikk på Endre innstillingene.
 6. Klikk på Verdi, og velg deretter Bruk ulike verdier for hver konvertering. Oppgi en standardverdi som skal brukes når en verdi ikke er angitt. Klikk på Lagre.
 7. Klikk på Ferdig.
 8. Fortsett til «Trinn 2: Legg til eller endre taggen i nettstedets kode».

Trinn 2: Legg til eller endre taggen i nettstedets kode

Du kan få bekreftet om du har installert hendelseskodebiten og den globale nettstedstaggen korrekt på nettstedet ditt, ved å lese gjennom denne artikkelen. Uansett hvilken teknologi du bruker, må du sørge for at du setter inn kodebiten på den siden kunden ser etter en konvertering.

 • Hvis du sporer konverteringer etter sideinnlastinger, skal koden for hendelseskodebiten installeres på siden kundene dine ser etter en konvertering. 
 • Hvis du sporer konverteringer etter klikk, skal koden for hendelseskodebiten installeres på siden som inneholder knappen, tekstlinken eller knappebildet du vil spore klikk på.

Du må så dynamisk overføre verdien for konverteringen og den tilhørende valutaen til hendelseskodebiten ved å angi value (verdi)- og currency (valuta)-parameteren som er fremhevet nedenfor, under kjøring. Pass på at du overfører konverteringsverdien som et tall, og at du bruker punktum som desimaltegn. Valutaen bør overføres som en streng, med enkle anførselstegn, ved hjelp av ISO 4217-valutakoder

Eksempel på hendelseskodebit:

<!-- Hendelseskodebit for konverteringssiden i eksempelet -->
<script>
  gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-123456789/AbC-D_efG-h12_34-567',
    'value': 123.05,
    'currency': 'USD'
  });
</script> 

Hvilken metode du bruker for å overføre de transaksjonsspesifikke verdiene til hendelseskodebiten, er avhengig av tjenerteknologien du gjengir nettsidene dine med. Rådfør deg med nettutviklingsteamet ditt om hvordan du kan integrere hendelseskodebiten på nettstedet ditt, så du får registrert dynamiske konverteringsverdier.

 

Sikkerhet og personvern ved sporing av nettsteder

Google har strenge sikkerhetsstandarder. Bare sider som inneholder Googles konverteringskode, spores i dette programmet. Vi bruker datakryptering og sikre tjenere.

Sørg for at du gir brukerne tydelig og utfyllende informasjon om hvilke data du samler inn på nettstedene dine, og at du innhenter samtykke i slik innsamling i tilfeller der dette er lovpålagt.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt