Spåra samtal till ett telefonnummer på en webbplats

Använd spårning av samtalskonverteringar när du vill se hur effektivt dina annonser leder till telefonsamtal från din webbplats. När någon besöker din webbplats efter att ha klickat på en av dina annonser kan du ta hjälp av konverteringsspårning för att identifiera och mäta samtal från webbplatsen.

Denna typ av konverteringsspårning registrerar samtal som konverteringar när de varar längre än en angiven minimitid. På så sätt kan du filtrera bort kortare samtal som troligtvis inte leder till en försäljning eller någon annan åtgärd som är värdefull för ditt företag.

Innan du börjar

Om du använder ett annat system för att spåra när samtal leder till försäljning eller andra konverteringar kan du skapa en konverteringsåtgärd för import av samtal i stället. Alternativt kan du se alla samtalskonverteringsåtgärder i artikeln Använda konverteringsspårning för telefonsamtal.

Spårning av samtalskonverteringar från din webbplats fungerar bara om du har aktiverat samtalstillägg. Telefonnumret i samtalstillägget används för att spåra samtal från din webbplats. Läs om hur du använder samtalstillägg.

Fördelar

Du kan utan kostnad använda Googles dynamiskt genererade vidarekopplingsnummer som ersätter företagsnumret på din webbplats. Då kan du se vilka specifika sökord, annonser, annonsgrupper och kampanjer som leder till samtalskonverteringar.

Här visar vi hur du spårar dessa samtalskonverteringar med hjälp av Googles vidarekopplingsnummer på din webbplats.

Krav

Innan du kan ställa in spårning av samtalskonverteringar från en webbplats behöver du

 • ett Google Ads-konto. Har du inget ännu? Registrera dig på https://ads.google.com.
 • ett aktivt samtalstillägg: Du behöver minst ett samtalstillägg. Du kan ställa in det innan eller efter att du har skapat en samtalskonverteringsåtgärd.
 • Ett företag i ett kvalificerat land: Googles vidarekopplingsnummer är för närvarande tillgängliga i dessa länder.
 • en webbplats: Här placerar du koden för konverteringsspårning (”taggen”).
 • veta hur du redigerar din webbplats: Du eller den webbansvariga måste kunna infoga taggen för konverteringsspårning på din webbplats och infoga ett JavaScript-kodavsnitt som ersätter företagets telefonnummer med Googles vidarekopplingsnummer.

Gör så här

Exempel på telefonkodavsnitt med valfria parametrar.Processen för att ställa in konverteringsspårning för samtal till Googles vidarekopplingsnummer på din webbplats består av två delar.

Steg 1: Skapa en konverteringsåtgärd

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen högst upp till höger och sedan på Konverteringar under Mätning.
 3. Klicka på plusknappen .
 4. Klicka på Telefonsamtal.
 5. Välj Samtal till ett telefonnummer på din webbplats.
 6. Ange ett namn på konverteringen du vill spåra vid Konverteringsnamn, till exempel ”registrering för nyhetsbrev” eller ”köp av brudbukett”. Detta gör det enklare att hitta konverteringsåtgärden i konverteringsrapporterna senare. Skriv till exempel ”Telefonbeställning av bukett” eller ”Bokning via telefon”. 
 7. Klicka på rullgardinsmenyn vid Kategori och välj en beskrivning av konverteringsåtgärden. Med hjälp av kategorin kan du segmentera konverteringar i rapporterna så att liknande konverteringar visas tillsammans.
 8. Ange ett värde på varje samtal vid Värde, eller välj Använd inte ett värde om du inte vill registrera något värde. 
 9.  Välj vid Räkna hur konverteringarna ska räknas.
  • En. Passar bäst för potentiella kunder, till exempel ett registreringsformulär på din webbplats, när en enda konvertering per annonsklick troligen tillför värde för ditt företag.
  • Varje. Passar bäst för försäljningar, när alla konverteringar troligen tillför värde för ditt företag.
 10. Klicka på Samtalslängd. Ange minimilängden, i sekunder, på ett telefonsamtal för att det ska registreras som en konvertering. 
 11. Klicka på Konverteringsperiod. Välj en konverteringsperiod för konverteringsåtgärden. Konverteringsperioden kan sträcka sig från en vecka upp till 60 dagar. 
 12. (Avancerat) Klicka på Visa i Konverteringar. Med den här standardinställningen räknas data för den här konverteringsåtgärden in i rapportkolumnen Konverteringar. Data visas fortfarande i kolumnen Alla konverteringar även om du avmarkerar den här inställningen.

  Data i kolumnen Konverteringar används av automatiska budstrategier som Mål-ROAS, Förbättrad CPC och Mål-CPA. Om du använder en automatisk budstrategi för att optimera för konverteringar men inte vill ta med den aktuella konverteringsåtgärden i budstrategin kan du avmarkera inställningen. Annars låter du den vara markerad. Läs mer om inställningen Visa i Konverteringar
 13. Klicka på Skapa och fortsätt

Nu ser du en skärm med nästa steg för att slutföra inställningen av konverteringsspårning.

Steg 2: Skapa taggen för konverteringsspårning

Första gången du ställer in konverteringsspårning måste du lägga till två kodavsnitt på din webbplats: den globala webbplatstaggen och ett telefonkodavsnitt.

Den globala webbplatstaggen lägger till webbplatsbesökare på dina remarketinglistor av typen Alla besökare (om du har ställt in remarketing) och placerar nya cookies på din domän. I dessa cookies lagras information om de annonsklick som ledde användare till din webbplats. Observera att taggen för Google Ads-konverteringsspårning kan använda denna klickinformation för att tillskriva konverteringar till dina Google Ads-kampanjer. Tänk på att ge användarna tydlig och omfattande information om de uppgifter du samlar in, och att inhämta samtycke när det är nödvändigt av juridiska skäl.

Du måste placera den globala webbplatstaggen på samtliga sidor på webbplatsen, men du behöver bara en global webbplatstagg för varje Google Ads-konto.

Telefonkodavsnittet ersätter ett telefonnummer på din webbplats med Googles vidarekopplingsnummer. Infoga den här koden på de sidor på webbplatsen där ditt telefonnummer visas.

 1. Välj det alternativ under Global webbplatstagg som bäst beskriver din situation och följ anvisningarna för att infoga taggen:
  • Jag har inte implementerat den globala webbplatstaggen på min webbplats: Välj det här alternativet om det är första gången du skapar taggen för en konverteringsåtgärd i ditt konto och du inte har infogat den globala webbplatstaggen från en annan produkt från Google. Detta alternativ visar den fullständiga globala webbplatstaggen. Infoga taggen genom att kopiera taggkoden och klistra in den mellan <head></head>-taggarna på samtliga sidor på din webbplats.

   Här följer ett exempel på en global webbplatstagg, där ”CONVERSION_ID” motsvarar det konverterings-id som är unikt för ditt Google Ads-konto:

   <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>
   <script>

     window.dataLayer = window.dataLayer || [];
     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
     gtag('js', new Date());
     gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   </script>

    
  • Jag har implementerat den globala webbplatstaggen på min webbplats från en annan produkt från Google (till exempel Google Analytics) eller från ett annat Google Ads-konto: Om det här alternativet gäller dig behöver du inte lägga till den globala webbplatstaggen på din webbplats igen. För att konverteringsspårning ska fungera i ditt konto måste du dock lägga till config-kommandot (kodavsnittet som innehåller ditt konverterings-id) i varje instans av den globala webbplatstaggen. Det här alternativet visar detta kommando, där ”AW-CONVERSION_ID” motsvarar ditt kontos konverterings-id:

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   Lägg till config-kommandot omedelbart ovanför </script>-slutkoden i varje instans av den globala webbplatstaggen på din webbplats. 

   Här är ett exempel på en global webbplatstagg som är konfigurerad för både Google Analytics och Google Ads, med config-kommandot för Google Ads-kontot markerat:

   <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA-_TRACKING_ID">
   </script>
   <script>
     window.dataLayer = window.dataLayer || [];
     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
     gtag('js', new Date());

     gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
     gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');
   </script>

  • Jag implementerade den globala webbplatstaggen på min webbplats när jag skapade en annan konverteringsåtgärd i detta Google Ads-konto: Om det här alternativet gäller dig behöver du inte lägga till den globala webbplatstaggen på din webbplats igen. Se bara till att den globala webbplatstaggen finns med på alla sidor på din webbplats och att config-kommandot i varje instans av taggen innehåller ditt kontos konverterings-id. Du ser ditt konverterings-id när du väljer det här alternativet.
 2. (Valfritt) Modifiera den globala webbplatstaggen beroende på dina önskemål:  

  • Om du inte vill att den globala webbplatstaggen ska lägga till webbplatsbesökare på dina remarketinglistor lägger du till den gulmarkerade delen nedan i 'config'-kommandot i den globala webbplatstaggen:

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID', {'send_page_view': false});

  • Om du inte vill att den globala webbplatstaggen ska placera förstapartscookies på din webbplatsdomän kan du lägga till den gulmarkerade delen nedan i 'config'-kommandot i den globala webbplatstaggen:

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID', {'conversion_linker': false});

   Vi rekommenderar dock inte att du gör detta, eftersom det gör mätningen av konverteringarna mindre exakt.

 3. Kopiera den globala webbplatstaggen och följ anvisningarna om hur du lägger till den på din webbplats.

 4. Välj något av följande alternativ vid Telefonkodavsnitt:

  • Ange ditt telefonnummer så som det visas på din webbplats. Ange telefonnumret som du vill spåra samtal till. Tänk på att ange exakt de siffror som visas på din webbplats. Om numret på webbplatsen till exempel innehåller en landskod ska du ta med landskoden även här. Om numret på webbplatsen inte innehåller någon landskod ska du inte ta med landskoden här. Klicka sedan på Skapa kodavsnitt. (Observera att detta alternativ inte fungerar om du vill spåra flera telefonnummer på din webbplats.)

   Exempel: Det angivna numret på din webbplats är 1-650-555-5555. Ange därför numret i formatet 1-650-555-5555. Om du anger 650-555-5555 eller 555-5555 kan Google Ads inte hitta numret för att spåra konverteringarna.

  • Ange inget nummer. Du måste redigera webbplatskoden manuellt. Om du väljer det här alternativet måste du följa anvisningarna nedan för att redigera webbplatskoden manuellt när du har infogat taggen. Det här är ett mer avancerat alternativ som vi bara rekommenderar om du är van vid att använda JavaScript. Använd detta alternativ om du vill spåra samtal till flera telefonnummer på din webbplats.

 5. Under Installera telefonkodavsnittet visas nu koden för telefonkodavsnittet baserat på alternativet du valde. Kopiera kodavsnittet för att lägga till det på din webbplats eller klicka på Ladda ned kodavsnitt för att lägga till det senare. 

 6. Öppna HTML-koden för sidan där telefonnumret visas på webbplatsen.

 7. Klistra in telefonkodavsnittet mellan sidans head-taggar (<head></head>) omedelbart efter den globala webbplatstaggen.

 8. Spara ändringarna på webbsidan.

 9. Klicka på Nästa.

 10. Klicka på Klar

Exempel

Här är exempel på HTML-koden innan och efter du lägger till taggen för konverteringsspårning:

Exempel på HTML utan kod för konverteringsspårning (endast ett exempel – använd det inte i webbplatsens kod).

<html>
<head>
<title>Exempel på HTML-fil</title>
</head>
<body>

Det här är löptexten på webbsidan.
</body>
</html>


HTML med kod för konverteringsspårning (endast ett exempel – använd det inte i din webbplatskod).

<html>
<head>
<title>Exempel på HTML-fil</title>


<!-- Global webbplatstagg (gtag.js) - Google Ads: AW-CONVERSION_ID -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());
  gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

</script>

<script>
  gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
    'phone_conversion_number': '1-650-555-5555'
  });
</script>

</head>
<body>
Det här är löptexten på webbsidan.
</body>
</html>

Spåra samtal till telefonnumret på en webbplats med hjälp av Google Taggstyrning

Du kan använda Google Taggstyrning (GTM) för att spåra samtal till ett telefonnummer på din webbplats genom att implementera den globala webbplatstaggen och händelsekodavsnittet i den anpassade HTML-taggen för GMT.
 
Så här implementerar du den globala webbplatstaggen och händelsekodavsnittet i samma anpassade HTML-tagg i GTM:

 1. Skapa en anpassad HTML-tagg och placera sedan den globala webbplatstaggen och händelsekodavsnittet gTag i den taggen.
 2. Ställ in den så att den aktiveras vid exempelvis Alla sidor (sidvisning).

När det är klart visar Google Tag Assistant taggen som aktiverats för händelsen och samtalsstatistiken på webbplatsen. Du kan använda förhandsgransknings- och felsökningsläget för GTM för att förhandsgranska webbplatsen.

Obs!

Om den globala webbplatstaggen och händelsekodavsnittets tagg finns i separata anpassade HTML-taggar för GTM behöver du aktivera taggsekvensering för att aktivera taggen för händelsekodavsnittet när det globala kodavsnittet har aktiverats. Den anpassade HTML-koden för den globala webbplatstaggen måste aktiveras före händelsekodavsnittet för samtalskonverteringar från webbplatsen. 

Redigera webbplatskoden manuellt för att visa Googles vidarekopplingsnummer 

Om du angav telefonnumret på din webbplats när du slutförde stegen ovan behöver du inte följa stegen nedan. Om du valde Ange inte ett nummer måste du eller den webbansvariga göra följande:

 1. Öppna HTML-koden för sidan där du lade till telefonkodavsnittet, det vill säga sidan där telefonnumret visas. Telefonkodavsnittet ser ut som i exemplet nedan, där CONVERSION_ID motsvarar ditt konverterings-id och CONVERSION_LABEL motsvarar din konverteringsetikett:

  <script>
    gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
      'phone_conversion_number': 'REPLACE WITH VALUE'
    });
  </script>

 2. Ersätt ”REPLACE WITH VALUE” i parametern phone_conversion_number med telefonnumret till ditt företag. Se till att numret matchar numret på din sida exakt, inklusive eventuella landskoder.
 3. (Valfritt) Lägg till följande valfria parametrar i telefonkodavsnittet. Följ riktlinjerna nedan för att ange värden för följande parametrar:
  1. phone_conversion_callback: Ange en återuppringningsfunktion. Denna funktion anropas med två argument. Det första argumentet är det formaterade telefonnumret (i samma format som parametern phone_conversion_number). Det andra argumentet är telefonnumret i vanligt format (exempel: '18001234567').
  2. phone_conversion_css_class: Ange ett CSS-klassnamn. Innehållet i alla element i klassen ersätts med ett formaterat telefonnummer.
  3. phone_conversion_options: Ange ett av följande värden:
   • timeout: Längsta tillåtna tid i millisekunder för att hämta ett nummer. Om ett nummer inte kan hämtas inom denna tid skickas inget nummer till målet. Standardinställningen är 5 000 millisekunder.
   • cache: Ange till false om du vill förhindra att det hämtade numret cachelagras i en cookie. Ange annars värdet till true.

  Exempel på telefonkodavsnitt med valfria parametrar

  <script>
    gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
      'phone_conversion_number': '1-650-555-5555',
      'phone_conversion_callback': function(formatted_number, mobile_number) {
        // formatted_number: nummer som visas, i samma format som 
        //     det nummer som skickas till 'phone_conversion_number'. 
        //     (i det här fallet '1-650-555-5555')
        // mobile_number: nummer som formaterats för användning i en klickbar länk
        //      with tel:-URI (i det här fallet '+16505555555')
        var e = document.getElementById("number");
        e.innerHTML = "";
        e.appendChild(document.createTextNode(formatted_number));
      },
      'phone_conversion_options': {
        'timeout': 20,
        'cache': false
    }
  });
  </script>

   
 4. Spara ändringarna på webbsidan. 

Exemplen nedan visar hur du implementerar kodavsnittet i tre olika scenarier.

Exempel 1: Ersätt ditt statiska telefonnummer med Googles vidarekopplingsnummer

Funktionen hämtar ett telefonnummer och ersätter innehållet i alla span-taggar med den givna klassen. I det här exemplet ersätts telefonnumret 1-800-126-4597 i span-taggen med det dynamiskt genererade och formaterade vidarekopplingsnumret.

 1.  Lägg till parametern phone_conversion_css_class med värdenumret i telefonkodavsnittet. Raden är gulmarkerad i exemplet nedan:

    <script type="text/javascript">
      gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
        'phone_conversion_number': '1-800-123-4567',
        'phone_conversion_css_class':'number'
      });
    </script>

 2. I HTML-koden för webbsidan där ditt telefonnummer visas lägger du till klassen från parametern phone_conversion_css_class (gulmarkerad i exemplet nedan) i span-taggen som innehåller ditt telefonnummer:
  <body>
      <span class="number">1-800-123-4567</span>
  </body>

Exempel 2: Skicka Googles vidarekopplingsnummer till en anpassad återuppringningsfunktion

Hämtar ett telefonnummer och skickar det till återuppringningsfunktionen. Återuppringningsfunktionen i exemplet ersätter allt innehåll i ett element med id:t ”number” med det formaterade vidarekopplingsnumret.

 1. Uppdatera telefonkodavsnittet så att det matchar kodexemplet nedan. Ersätt ”1-800-123-4567” med telefonnumret som visas på din webbplats. Ersätt också ”CONVERSION_ID” med det konverterings-id som är unikt för ditt Google Ads-konto och ”CONVERSION_LABEL” med konverteringsetiketten som är unik för konverteringsåtgärden.

    <script type="text/javascript">
      var callback = function(formatted_number, mobile_number) {
        // formatted_number: number to display, in the same format as
        //        'phone_conversion_number'.
        //        (in this case, '1-800-123-4567')
        // mobile_number: nummer som formaterats för användning i en klickbar länk
        //        with tel:-URI (in this case, '+18001234567')
        var e = document.getElementById("number");
        e.innerHTML = "";
        e.appendChild(document.createTextNode(formatted_number));
      };

      gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
        'phone_conversion_number': '1-800-123-4567',
        'phone_conversion_callback': callback
      });
    </script>

 2. I HTML-koden för webbsidan där ditt/dina telefonnummer visas lägger du till id-parametern med värdenumret (gulmarkerad i exemplet nedan) i span-taggen som innehåller ditt telefonnummer.
  <body>
    <span id="number">1-800-123-4567</span>
  </body>

Om du gör Googles vidarekopplingsnummer klickbart kan användare som besöker webbplatsen via en mobiltelefon enkelt ringa till ditt företag.

Exempel 3: Skicka Googles vidarekopplingsnummer till en anpassad återuppringningsfunktion på din mobilwebbplats
På mobilwebbplatser med klickbart telefonnummer ska du ersätta både numret som visas och numret som användaren ringer genom att klicka. Detta kräver att du använder återuppringningsfunktionen.

 1. Uppdatera telefonkodavsnittet så att det matchar kodexemplet nedan. Ersätt ”1-800-123-4567” med telefonnumret som visas på din webbplats. Ersätt också ”CONVERSION_ID” med det konverterings-id som är unikt för ditt Google Ads-konto och ”CONVERSION_LABEL” med konverteringsetiketten som är unik för konverteringsåtgärden.

    <script type="text/javascript">
      var callback = function(formatted_number, mobile_number) {
        // formatted_number: number to display,in the same format as
        //        'phone_conversion_number'.
        //        (in this case, '1-800-123-4567')
        // mobile_number: nummer som formaterats för användning i en klickbar länk
        //        with tel:-URI (in this case, '+18001234567')
        var e = document.getElementById("number");
        e.href = "tel:" + mobile_number;
        e.innerHTML = "";
        e.appendChild(document.createTextNode(formatted_number));
      };
      gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
        'phone_conversion_number': '1-800-123-4567',
        'phone_conversion_callback': callback
      });
    </script>

   
 2. I HTML-koden för webbsidan där ditt/dina telefonnummer visas lägger du till id-attributet med värdenumret (gulmarkerat i exemplet nedan) i taggen <a> som innehåller ditt telefonnummer.

  <body>
    <a href="tel:18001234567" id="number">1-800-123-4567</a>
  </body>

Kontrollera koden

Det kan ta upp till en timme innan konverteringsåtgärden har aktiverats för din annons. Du kan kontrollera att den fungerar genom att göra en sökning så att annonsen visas. Klicka sedan på annonsen och besök webbplatsen (du debiteras för klicket). Ditt vanliga telefonnummer ska ha ersatts med Googles vidarekopplingsnummer.

Om du vill testa detta flera gånger måste du radera gwcc-cookien från webbläsaren innan du klickar på annonsen igen.

 

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt