Měření volání na telefonní čísla na webu

Měření konverzí z volání vám pomůže zjistit, s jakou účinností vedou vaše reklamy k telefonním hovorům iniciovaným z vašeho webu. Měření konverzí z volání z webu vám pomůže zjistit a měřit případy, kdy někdo po kliknutí na některou z vašich reklam navštíví váš web a následně vám zavolá.

Tento druh měření konverzí započítá telefonní hovor jako konverzi, pokud trvá déle než minimální zadaná délka. Tak můžete odfiltrovat kratší hovory, které pravděpodobně nejsou spojeny s prodejem, nebo rozlišit další akce hodnotné pro vaši firmu.

Než začnete

Používáte-li k měření telefonních hovorů vedoucích k prodeji nebo jiným konverzním jiný systém, může být zapotřebí vytvořit konverzní akci k importu volání. Případně si můžete prohlédnout všechny konverzní akce v článku o měření konverzí z volání.

Konverze z volání na webových stránkách fungují, pouze používáte-li rozšíření o volání. K měření volání z vašich webových stránek se použije telefonní číslo, které je nastaveno ve vašem rozšíření o volání. Další informace o používání rozšíření o volání

Výhody

Pomocí dynamicky generovaných čísel pro přesměrování Google můžete nahradit číslo své firmy uvedené na webu, aniž by vás to cokoli stálo. Pokud to uděláte, dozvíte se, jaká konkrétní klíčová slova, reklamy, reklamní sestavy a kampaně vedou ke konverzím z volání.

V tomto článku vám ukážeme, jak lze tyto konverze z volání pomocí čísla pro přesměrování Google na vašem webu měřit.

Požadavky

Abyste mohli nastavit měření konverzí z volání z webu, musíte splnit následující podmínky:

 • Účet Google Ads: Ještě žádný nemáte? Zaregistrujte se na stránce https://ads.google.com.
 • Aktivní rozšíření o volání: Je potřeba mít alespoň jedno rozšíření o volání. Toto nastavení můžete provést ještě před tím, než vytvoříte akci konverze z volání, nebo až poté.
 • Firma v některé ze zemí, kde je tato funkce nabízena: Čísla pro přesměrování Google jsou v současné době dostupná v těchto zemích.
 • Web: Na něj umístíte příslušný měřicí kód (tj. „značku“).
 • Možnost webové stránky upravovat: Buď vy nebo váš webmaster musíte mít možnost přidat na váš web značku pro měření konverzí a fragment kódu JavaScript, který zajistí nahrazování čísla vaší firmy číslem pro přesměrování Google.

Pokyny

Většina uživatelů své účty nyní spravuje výhradně v novém prostředí Google Ads. Používáte-li dosud předchozí prostředí AdWords, vyberte níže možnost PředchozíDalší informace

Nastavení měření konverzí z volání na číslo pro přesměrování Google umístěné na vašem webu se skládá ze dvou kroků:

Krok 1: Nastavení konverzní akce

 1. Přihlaste se k účtu AdWords.
 2. Klikněte na kartu Nástroje a z rozbalovací nabídky vyberte Počet konverzí.
  V nabídce vyberte možnost Konverze
 3. Klikněte na tlačítko + Konverze.
  Nová konverzní akce
 4. Vyberte možnost Telefonní hovory.New phone call conversion
 5. Vyberte Volání na telefonní číslo na webu.
 6. Klikněte na Název. Zadejte název konverze z volání, kterou chcete měřit. Později vám to pomůže danou akci rozpoznat v přehledech konverzí. Můžete ji například pojmenovat „Telefonické objednávky květin“ nebo „Telefonické rezervace“. Klikněte na Hotovo.
 7. Klikněte na položku Hodnota. Zadejte hodnotu, kterou pro vás každé volání má. Pokud nechcete žádnou hodnotu počítat, vyberte volbu Nepřiřazovat hodnotu. Klikněte na Hotovo.
 8. Klikněte na položku Délka hovoru. Zadejte minimální délku hovoru v sekundách, která je třeba k jeho započítání jako konverze. Klikněte na Hotovo.
 9. Klikněte na Počet. Vyberte, zda chcete z kliknutí na reklamu započítávat všechny konverze nebo pouze jednu. Všechny konverze jsou nejvhodnější pro prodej, jedna konverze na měření potenciálních zákazníků. Klikněte na Hotovo.
 10. Klikněte na Okno konverze. Zadejte okno konverze (tedy dobu od kliknutí nebo zobrazení reklamy, po kterou má být konverze měřena) pro tuto konverzní akci. Okno může trvat od jednoho týdne až po 60 dní. Klikněte na Hotovo.
 11. Klikněte na položku Kategorie. Vyberte kategorii, která se na vaši konverzi nejlépe hodí. Tato volba slouží pouze k lepšímu rozdělení konverzí v přehledech. Lze ji kdykoli později změnit. Klikněte na Hotovo.
 12. (Pokročilé) Klikněte na volbu Zahrnout do sloupce Konverze. Zvolíte-li toto nastavení (které je vybráno jako výchozí), bude sloupec Konverze v přehledech obsahovat údaje o této konverzní akci. Pokud zaškrtnutí tohoto políčka zrušíte, budou tyto údaje i nadále obsaženy ve sloupci Všechny konverze.

  Údaje ve sloupci Konverze jsou využívány strategiemi automatických nabídek (například Cílová návratnost investic do reklamy, Vylepšená cena za proklik a Cílová CPA). Pokud tedy k optimalizaci konverzí používáte automatické nabízení cen a tuto konkrétní konverzní akci ve své strategii nabídek použít nechcete, můžete zaškrtnutí tohoto políčka zrušit. V opačném případě ponechte políčko optimalizace zaškrtnuté. Klikněte na Hotovo.
 13. Klikněte na tlačítko Uložit a pokračovat

Krok 2: Instalace značky pro měření konverzí

Nyní se zobrazí další kroky potřebné k dokončení nastavení měření konverzí.

 1. V části „1. V části „1. Instalace značky měření konverzí“ uvidíte nastavení „Telefonní číslo“. Vyberte jednu z možností:
  • Zadejte své telefonní číslo tak, jak se zobrazuje na vašem webu. Zadejte telefonní číslo, pro které se mají měřit příchozí volání. Zadejte přesně tytéž číslice, které jsou uvedeny na vašem webu. Pokud například číslo uvedené na vašem webu obsahuje kód země, uveďte jej i zde. Pokud číslo na vašem webu kód země neobsahuje, neuvádějte jej ani zde. Poté klikněte na možnost Vytvořit značku. (Tuto možnost nemůžete použít, když na svém webu chcete měřit více telefonních čísel.)
   • Příklad: Na webu uvedete číslo ve formátu 1-650-555-5555. V tom případě byste měli zadat číslo ve formátu 1-650-555-5555. Pokud číslo zadáte ve formátu 650-555-5555 nebo 555-5555, služba AdWords nebude moci vaše číslo řádně najít a měřit konverze.
  • Nezadávejte číslo. Kód webu budete muset upravit ručně. Pokud vyberete tuto možnost, budete se muset po nainstalování své značky při ruční úpravě kódu webu řídit níže uvedenými pokyny. Tato možnost patří mezi pokročilé a doporučuje se pouze tehdy, pokud jste dobře obeznámeni s JavaScriptem. Tuto možnost byste měli použít, pokud chcete měřit volání na více telefonních čísel, která jsou uvedena vašem webu.
 2. Značka pro měření konverzí se zobrazí v šedém poli. Při ukládání značky vyberte jednu z možností:
  • Zkopírujte značku z pole.
  • Pokud chcete značku stáhnout, klikněte v dolní části obrazovky na tlačítko Uložit pokyny a značku.
  • Pokud chcete značku odeslat e-mailem svému webmasterovi, klikněte v dolní části obrazovky na tlačítko Odeslat pokyny a značku e-mailem.
 3. Otevřete kód HTML stránky, na které se na vašem webu zobrazuje telefonní číslo.
 4. Mezi značkami hlavičky (<head></head>) na této stránce vložte značku, kterou jste vytvořili v kroku 1 výše.

  Příklad

  Zde je několik příkladů kódu HTML před a po přidání značky pro měření konverzí:

  Ukázka kódu HTML před vložením kódu měření konverzí (jedná se jen o ukázku, nepoužívejte ji v kódu svých webových stránek).

  <html>
  <head>
  <title>Vzorový soubor HTML</title>
  </head>
  <body>
  Toto je hlavní část webové stránky.
  </body>
  </html>
  

  Ukázka kódu HTML po vložení kódu měření konverzí (jedná se jen o ukázku, nepoužívejte ji v kódu svých webových stránek).

  <html>
  <head>
  <title>Vzorový soubor HTML</title>
  <script type="text/javascript">
  (function(a,e,c,f,g,b,d){var h={ak:"123456789",cl:"_ABcDEFg12hI34567jK"};a[c]=a[c]||function(){(a[c].q=a[c].q||[]).push(arguments)};a[f]||(a[f]=h.ak);b=e.createElement(g);b.async=1;b.src="//www.gstatic.com/wcm/loader.js";d=e.getElementsByTagName(g)[0];d.parentNode.insertBefore(b,d);a._googWcmGet=function(b,d,e){a[c](2,b,h,d,null,new Date,e)}})(window,document,"_googWcmImpl","_googWcmAk","script");
  </script> 

  Tip: Správce značek Google

   
  Správce značek Google je systém správy značek, který vám umožní snadno a rychle aktualizovat značky a úryvky kódu na webu. Pomocí Správce značek Google můžete nainstalovat značku pro měření konverzí. 

Ruční úprava kódu webu pro zobrazení čísla pro přesměrování Google

Pokud jste ve výše uvedeném kroku 2 v rámci nastavení Telefonního číslo zadali své telefonní číslo, nemusíte se řídit níže uvedenými pokyny. Pokud jste vybrali možnost Nezadávat číslo, bude nutné, abyste vy nebo váš webmaster provedli následující kroky:

Na stejnou stránku, kam jste v předchozím kroku vložili značku pro měření konverzí, nyní musíte přidat fragment kódu JavaScript, který pomocí funkce_googWcmGet zajistí nahrazování čísla vaší firmy číslem pro přesměrování Google. Funkce má tyto parametry: _googWcmGet(target, business_number, options)

 • Parametr target udává buď název třídy CSS nebo funkci zpětného volání.
  • Pokud je „target“ název třídy CSS, obsah všech prvků dané třídy bude nahrazen formátovaným telefonním číslem.
  • Pokud je „target“ funkce, bude tato funkce volána se dvěma argumenty. První argument je formátované telefonní číslo (ve stejném formátu jako parametr business_number), druhý argument je telefonní číslo bez formátování, jako prostý text (například '18004445555').
  Prvek target musí ve výchozím nastavení udávat číslo vaší firmy, aby se zákazníkům zobrazilo použitelné telefonní číslo v případě, že se číslo pro přesměrování Google nezobrazí.
 • Parametr business_number udává telefonní číslo vaší firmy.
 • Parametr options je nepovinný a má tyto možnosti:
  • timeout: Udává maximální dobu v milisekundách povolenou pro načítání čísla. Pokud se během této doby nepodaří číslo načíst, prvku určenému parametrem target nebude žádné číslo předáno. Výchozí hodnota pro timeout je 5000 milisekund.
  • cache: Nastavením na hodnotu false zakážete ukládání načteného čísla do souboru cookie.

Následující příklady ukazují, jak tento fragment kódu implementovat ve dvou různých případech použití.

Příklad 1: Náhrada statického čísla číslem pro přesměrování Google

Tato funkce zjistí telefonní číslo a nahradí obsah všech značek span dané třídy. V tomto příkladu bude telefonní číslo 1-800-123-4567 ve značce span nahrazeno dynamicky generovaným formátovaným číslem pro přesměrování:

		<body onload="_googWcmGet('cislo', '1-800-123-4567')">
		  <span class="cislo">1-800-123-4567</span>
		</body>

Příklad 2: Předání čísla pro přesměrování Google vlastní funkci zpětného volání

Zjistí telefonní číslo a odešle ho funkci zpětného volání. Funkce zpětného volání v příkladu nahradí obsah prvku s ID „cislo“ formátovaným číslem pro přesměrování.

		<head> 
		  <script type="text/javascript">
		    var callback = function(formatovane_cislo, mobilni_cislo) {
		      // formatovane_cislo: číslo, které má být zobrazeno, ve stejném
		      //    formátu jako číslo předané funkci _googWcmGet().
		      //    (v tomto případě '1-800-123-4567')
		      // mobile_number: číslo formátované pro použití v odkazu
		      //    s tel.:-URI (v tomto případě '+18001234567')
		      
var e = document.getElementById(„číslo“);		      e.innerHTML = "";		      e.appendChild(document.createTextNode(formatovane_cislo));		    };		  </script>		</head>		<body onload="_googWcmGet(callback, '1-800-123-4567')">		  <span id="number">1-800-123-4567</span>		</body>
		 

Aby bylo volání vaší firmě snadné i pro uživatele, kteří si web prohlíží na mobilním telefonu, lze kód upravit tak, aby na číslo pro přesměrování Google bylo možné kliknout.

Příklad 3: Předání čísla pro přesměrování Google vlastní funkci zpětného volání na mobilním webu

Na mobilních webových stránkách, které obsahují telefonní číslo s možností kliknutí, nahraďte číslo určené k zobrazování i číslo, které je po kliknutí zavoláno. Využijte k tomu funkci zpětného volání.

		<head>
		  <script type="text/javascript">
		    var callback = function(formatovane_cislo, mobilni_cislo) {
		      // formatovane_cislo: číslo, které má být zobrazeno, ve stejném
		      //    formátu jako číslo předané funkci _googWcmGet().
		      //    (v tomto případě '1-800-123-4567')
		      // mobilni_cislo: číslo formátované pro použití v odkazu
		      //    s tel.:-URI (v tomto případě '+18001234567')
		      var e = document.getElementById("odkaz_na_cislo");
		      e.href = "tel:" + mobilni_cislo;
		      e.innerHTML = "";
		      e.appendChild(document.createTextNode(formatovane_cislo));
		    };
		  </script>
		</head>
		<body onload="_googWcmGet(callback, '1-800-123-4567')">
			  <a href="tel:18001234567" id="odkaz_na_cislo">
				1-800-123-4567</a>
		</body>

Kontrola kódu

Aktivace vašich reklam pro tuto konverzní akci může trvat až hodinu. Jestli chcete mít jistotu, že to funguje, můžete provést vyhledávání, po kterém se zobrazí vaše reklama. Pak na reklamu klikněte a navštivte svůj web (kliknutí vám bude naúčtováno). Vaše obvyklé telefonní číslo by teď mělo být nahrazeno nějakým číslem pro přesměrování Google.

Pokud provádíte test opakovaně, smažte vždy před dalším kliknutím na reklamu z prohlížeče cookie s názvem gwcm.

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?