Sledenje klicem na telefonsko številko na spletnem mestu

S sledenjem konverzijam klica spremljajte, kako učinkoviti so vaši oglasi pri tem, da privedejo do telefonskih klicev z vašega spletnega mesta. Ko nekdo obišče vaše spletno mesto, potem ko je kliknil enega od vaših oglasov, lahko s sledenjem konverzijam klicev na spletnem mestu identificirate in izmerite klice z vašega spletnega mesta.

Ta vrsta sledenja konverzijam sledi klicu kot konverziji, če je klic daljši od najkrajšega časa, ki ste ga določili. Na ta način lahko izločite krajše klice, ki verjetno ne vključujejo prodaje ali drugih koristnih dejanj za vaše podjetje.

Preden začnete

Če za sledenje klicem, ki vodijo do prodaje ali drugih konverzij, uporabljate drug sistem, boste morda raje ustvarili dejanje uvoza konverzij klicev. Lahko pa si ogledate vsa dejanja konverzij klicev v našem članku Uporaba sledenja konverzijam telefonskih klicev.

Konverzije klicev na spletnem mestu delujejo samo, če imate omogočene razširitve za klice. Za sledenje klicem iz vašega spletnega mesta je uporabljena telefonska številka, ki jo nastavite v razširitvi za klic. Preberite, kako uporabljate razširitve za klice

Prednosti

Uporabite lahko dinamično ustvarjene Googlove številke za posredovanje, ki zamenjajo številko vašega podjetja na vašem spletnem mestu brez dodatnih stroškov. Če to storite, lahko vidite, katere specifične ključne besede, oglasi, skupine oglasov in oglaševalske akcije privedejo do konverzij klicev.

V nadaljevanju vam bomo pokazali, kako lahko sledite tem konverzijam telefonskih klicev, če na svojem spletnem mestu uporabljate Googlovo številko za posredovanje.

Zahteve

Preden lahko nastavite sledenje konverzijam za klice s spletnega mesta, potrebujete naslednje:

 • Račun Google Ads: ali ga še nimate? Prijavite se na spletnem mestu https://ads.google.com.
 • Aktivno razširitev klica: potrebujete vsaj eno razširitev klica. Nastavite jo lahko, preden ustvarite dejanje konverzije klica ali potem.
 • Podjetje v državi s to funkcijo: Googlove telefonske številke za posredovanje so trenutno na voljo v teh državah.
 • Spletno mesto: sem boste namestili kodo za sledenje konverzijam (imenovano »oznaka«).
 • Možnost urejanja spletnega mesta: vi ali vaš spletni skrbnik morate imeti možnost, da na spletno mesto dodate oznako za sledenje konverzijam in delček kode JavaScript, s katerim bo telefonska številka vašega podjetja zamenjana z Googlovo številko za posredovanje.

Navodila

Primer delčka za telefon z izbirnimi parametri.Nastavitev sledenja konverzijam za klice na Googlovo številko za posredovanje na spletnem mestu je sestavljena iz dveh delov:

1. korak: ustvarite dejanje konverzije

 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. V zgornjem desnem kotu kliknite ikono orodij in v razdelku »Meritev« kliknite Konverzije.
 3. Kliknite gumb z znakom plus .
 4. Kliknite Telefonski klici.
 5. Izberite možnost Klici na telefonsko številko na vašem spletnem mestu za mobilne naprave.
 6. V razdelku »Ime konverzije« vnesite ime za konverzijo, ki ji želite slediti, na primer »naročilo na glasilo« ali »nakup poročnega šopka«. Tako boste to dejanje pozneje lažje prepoznali v poročilih o konverzijah. Primer: »Telefonska naročila za rože« ali »Klici za rezervacije«. 
 7. V razdelku »Kategorija« pojdite v spustni meni in izberite dejanje konverzije. Kategorija vam omogoča segmentiranje konverzij v poročilih in zato so podobne konverzije prikazane skupaj.
 8. V razdelku »Vrednost« vnesite vrednost za posamezne klice ali izberite možnost »Ne uporabi vrednosti«, če želite, da se klic ne upošteva. 
 9.  Zraven »Štetje« izberite, kako želite šteti te konverzije.
  • Ena. Ta nastavitev je najboljša za potencialne stranke, na primer za obrazec za prijavo na spletnem mestu, ko je verjetno, da samo ena konverzija na klik oglasa doda vrednost za podjetje.
  • Vsaka. Ta nastavitev je najboljša za prodajo, ko je verjetno, da vsaka konverzija doda vrednost za podjetje.
 10. Kliknite Dolžina klica. Vnesite minimalno dolžino klica v sekundah, kolikor mora telefonski klic trajati, da šteje kot konverzija. 
 11. Kliknite Časovni okvir konverzij. Izberite časovni okvir konverzij za to dejanje konverzije. Časovni okvir lahko traja od enega tedna do največ 60 dni. 
 12. (Napredno) Kliknite Vključi v »Konverzije«. Če omogočite to nastavitev, ki je privzeto izbrana, bodo podatki za to dejanje konverzije vključeni v stolpec »Konverzije« v poročilih. Če nastavitev počistite, bodo podatki še vedno zajeti v stolpcu »Vse konverzije«.

  Podatke v stolpcu »Konverzije« uporabljajo samodejne strategije ponudb, na primer ciljni donos na oglaševanje, izboljšana cena na klik ali ciljni CPA. Če torej za optimiziranje konverzij uporabljate samodejno strategijo ponudb in tega dejanja konverzije ne želite vključiti v strategijo ponudb, lahko počistite to potrditveno polje. V nasprotnem primeru pustite to polje potrjeno. Preberite več o nastavitvi »Vključi v 'Konverzije'«
 13. Kliknite Ustvari in nadaljuj

Videli boste zaslon z nadaljnjimi koraki, ki jih morate izvesti za dokončanje nastavitve sledenja konverzijam.

2. korak: nastavite oznako za sledenje konverzijam

Če želite prvič nastaviti sledenje konverzijam, boste morali na spletno mesto dodati dva delčka kode: globalno oznako spletnega mesta in delček za telefon.

Globalna oznaka spletnega mesta doda obiskovalce spletnih mest na sezname za ponovno trženje »Vsi obiskovalci« (če ste nastavili ponovno trženje) in nastavi nove piškotke za vašo domeno, ki bodo shranjevali podatke o kliku oglasa, prek katerega je uporabnik prišel na spletno mesto. Upoštevajte, da bo oznaka za sledenje konverzijam Google Ads lahko uporabila te podatke o klikih za pripis konverzije oglaševalskim akcijam Google Ads. Uporabnikom zagotovite jasne in celovite informacije o podatkih, ki jih zbirate; kjer tako zahteva zakon, pa tudi pridobite soglasje za tako zbiranje podatkov.

Globalno oznako spletnega mesta morate namestiti na vsako stran spletnega mesta, vendar za vsak račun Google Ads potrebujete samo eno globalno oznako spletnega mesta.

Delček za telefon zamenja telefonsko številko na vašem spletnem mestu z Googlovo številko za posredovanje. Ta delček namestite na strani spletnega mesta, kjer je prikazana telefonska številka.

 1. V razdelku »Globalna oznaka spletnega mesta« izberite možnost, ki najbolje opisuje vaš položaj, in upoštevajte navodila za namestitev oznake:​
  • Na spletno mesto nisem namestil globalne oznake spletnega mesta: to možnost izberite, če v računu prvič nastavljate oznako za dejanje konverzije in še niste namestili globalne oznake spletnega mesta iz drugega Googlovega izdelka. Ta možnost prikazuje celotno globalno oznako spletnega mesta. Oznako namestite tako, da kodo oznake prekopirate in jo prilepite med oznaki <head></head> vsake strani vašega spletnega mesta.

   Tukaj je primer globalne oznake spletnega mesta, pri čemer je »CONVERSION_ID« ID konverzije, ki je edinstven za vaš račun Google Ads:

   <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>
   <script>

     window.dataLayer = window.dataLayer || [];
     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
     gtag('js', new Date());
     gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   </script>

    
  • Na svoje spletno mesto sem namestil(-a) globalno oznako spletnega mesta iz drugega Googlovega izdelka (primer: Google Analytics) ali iz drugega računa Google Ads: če to velja za vas, vam ne bo treba znova dodati oznake spletnega mesta na spletno mesto; vseeno pa boste morali, da bo sledenje konverzijam delovalo za ta račun, dodati ukaz »config« (delček kode, ki vsebuje vaš ID konverzije) v vsak primerek globalne oznake spletnega mesta. Ukaz je prikazan v tej možnosti, pri čemer je »AW-CONVERSION_ID« ID konverzije vašega računa.

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   Ukaz »config« dodajte v vsak primerek globalne oznake spletnega mesta na vašem spletnem mestu, in sicer neposredno nad končno oznako </script>. 

   Tukaj je primer globalne oznake spletnega mesta, ki je konfigurirana tako za Google Analytics kot tudi za Google Ads (ukaz »config« za račun Google Ads je označen):

   <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA-_TRACKING_ID">
   </script>
   <script>
     window.dataLayer = window.dataLayer || [];
     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
     gtag('js', new Date());

     gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
     gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');
   </script>

  • Na spletno mesto sem že namestil(-a) globalno oznako spletnega mesta, ko sem ustvaril(-a) drugo dejanje konverzije v tem računu Google Ads: če to velja za vas, vam globalne oznake spletnega mesta ne bo treba znova dodati na spletno mesto. Samo zagotovite, da se globalna oznaka spletnega mesta prikazuje na vsaki strani spletnega mesta in da ukaz »config« v vsakem primerku oznake vsebuje ID konverzije vašega računa. ID konverzije bo prikazan, ko izberete to možnost.
 2. (Izbirno) Globalno oznako spletnega mesta spremenite na podlagi vaših nastavitev:  

  • Če ne želite, da oznaka spletnega mesta doda obiskovalce spletnega mesta na sezname za ponovno trženje, dodajte spodaj označeni del v ukaz config globalne oznake spletnega mesta:

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID', {'send_page_view': false});

  • Če ne želite, da globalna oznaka spletnega mesta nastavi lastniške piškotke na domeni vašega spletnega mesta, dodajte spodaj označeni del v ukaz »config« globalne oznake spletnega mesta:

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID', {'conversion_linker': false});

   Svetujemo vam, da tega ne storite, saj merjenje konverzij v tem primeru ne bo tako natančno.

 3. Kopirajte globalno oznako spletnega mesta in upoštevajte navodila za dodajanje globalne oznake spletnega mesta na spletno mesto.

 4. Pri razdelku »Delček za telefon« izberite eno od teh možnosti:

  • Vnesite telefonsko številko, kot je prikazana na vašem spletnem mestu. Vnesite telefonsko številko, za katero želite slediti klicem. Pazite, da boste vnesli točno tiste številke, ki so prikazane na vašem spletnem mestu. Primer: če številka na spletnem mestu vsebuje klicno kodo za državo, tu vključite tudi to. Če številka na spletnem mestu ne vsebuje klicne kode za državo, je tu ne vključite. Nato kliknite Ustvari delček. (Opomba: ta možnost ne deluje, če želite slediti več telefonskim številkam na spletnem mestu.)

   Primer: na spletnem mestu imate navedeno številko 1-650-555-5555. Številko vnesite kot 1-650-555-5555. Če boste številko vnesli kot 650-555-5555 ali 555-5555, Google Ads ne bo mogel najti vaše številke in slediti konverzijam.

  • Ne vnesite številke. Kodo na spletnem mestu boste morali urediti ročno. Če boste izbrali to možnost, boste morali upoštevati spodnja navodila za ročno urejanje kode na spletnem mestu, potem ko boste namestili oznako. Ta možnost je naprednejša in se priporoča samo, če ste vešči pri uporabi JavaScripta. To možnost uporabite, če želite slediti klicem za več telefonskih številk na spletnem mestu.

 5. Pod razdelkom »Namestite delček za telefon« bo prikazana koda delčka za telefonsko številko, ki temelji na izbrani možnosti. Kopirajte delček, da ga na spletno mesto dodate zdaj, ali pa kliknite Prenesi delček, da ga dodate pozneje. 

 6. Odprite kodo HTML za stran na spletnem mestu, na kateri je prikazana telefonska številka.

 7. Med oznaki za glavo strani (<head></head>) prilepite delček za telefon, in sicer neposredno za globalno oznako spletnega mesta.

 8. Shranite spremembe spletne strani.

 9. Kliknite Naprej.

 10. Kliknite Končano

Primer

Tukaj sta primera kode HTML pred dodajanjem oznake za sledenje konverzijam in po tem:

Vzorec HTML-ja pred kodo za sledenje konverzijam (to je samo vzorec, zato ga ne uporabite v kodi spletnega mesta).

<html>
<head>
<title>Vzorčna datoteka HTML</title>
</head>
<body>

To je telo spletne strani.
</body>
</html>


Vzorec HTML-ja za kodo za sledenje konverzijam (to je samo vzorec, zato ga ne uporabite v kodi spletnega mesta).

<html>
<head>
<title>Vzorčna datoteka HTML</title>


<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: AW-CONVERSION_ID -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());
  gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

</script>

<script>
  gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
    'phone_conversion_number': '1-650-555-5555'
  });
</script>

</head>
<body>
To je telo spletne strani.
</body>
</html>

Sledenje klicem na telefonsko številko na spletnem mestu z Google Upraviteljem oznak

Z Google Upraviteljem oznak lahko sledite klicem na telefonsko številko na vašem spletnem mestu, tako da implementirate globalno oznako spletnega mesta in delček dogodka v oznako HTML po meri Google Upravitelja oznak.
 
Če želite implementirati globalno oznako spletnega mesta in delček dogodka v isto oznako HTML po meri Google Upravitelja oznak.

 1. Ustvarite oznako HTML po meri, nato umestite globalno oznako spletnega mesta in delček dogodka gTag v to oznako.
 2. Nastavite sprožilec, na primer »Vse strani (Ogled strani)«.

Ko to storite, bo Google Pomočnik za oznake prikazal oznako, ki se sproži za dogodek, in meritve klicev za spletno mesto. Če si želite ogledati predogled spletnega mesta, izberite možnost način predogleda in odpravljanja napak Google Upravitelja oznak.

Opomba

Če sta globalna oznaka spletnega mesta in oznaka delčka dogodka v ločenih oznakah HTML po meri Google Upravitelja oznak, morate v zaporedju oznak omogočiti, da se bo oznaka delčka dogodka sprožila po sprožitvi delčka globalne oznake. HTML po meri globalne oznake spletnega mesta se mora sprožiti pred delčkom dogodka za konverzije klicev na spletnih mestih. 

Ročno urejanje kode na spletnem mestu za prikaz Googlove številke za posredovanje 

Če ste telefonsko številko za spletno mesto navedli pri izvajanju zgornjih korakov, vam spodnjega postopka ni treba uporabiti. Če ste izbrali »Ne vnesite številke«, morate vi ali vaš spletni skrbnik izvesti naslednje korake:

 1. Odprite kodo HTML za stran, na katero ste dodali delček za telefon, tj. stran, na kateri je prikazana telefonska številka. Delček za telefon bo videti kot spodnji primer kode, pri čemer je »CONVERSION_ID« ID konverzije, »CONVERSION_LABEL« pa oznaka konverzije:

  <script>
    gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
      'phone_conversion_number': 'REPLACE WITH VALUE'
    });
  </script>

 2. V parametru phone_conversion_number zamenjajte »REPLACE WITH VALUE« s telefonsko številko vašega podjetja. Prepričajte se, da se številka točno ujema s številko na vaši strani in da vključuje vse ustrezne kode držav.
 3. (Izbirno) V delček za telefon dodajte te izbirne parametre. Če želite vnesti vrednosti za te parametre, upoštevajte ta navodila:
  1. phone_conversion_callback: vnesite funkcijo za povratni klic. Ta funkcija bo priklicana z dvema argumentoma. Prvi argument je oblikovana telefonska številka (v isti obliki kot parameter phone_conversion_number). Drugi argument je telefonska številka v običajni obliki (primer: »18001234567«).
  2. phone_conversion_css_class: vnesite ime razreda CSS. Vsebina vseh elementov tega razreda bo zamenjana z oblikovano telefonsko številko.
  3. phone_conversion_options: vnesete lahko eno od teh vrednosti:
   • timeout: najdaljši čas v milisekundah, ki je dovoljen za pridobitev številke. Če številke ni mogoče pridobiti v tem času, cilju ne bo poslana nobena številka. Privzeta nastavitev časovne omejitve je 5000 milisekund.
   • cache: če želite onemogočiti predpomnjenje pridobljene številke v piškotku, nastavite to možnost na false, v nasprotnem primeru pa na true.

  Primer delčka za telefon z izbirnimi parametri

  <script>
    gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
      'phone_conversion_number': '1-650-555-5555',
      'phone_conversion_callback': function(formatted_number, mobile_number) {
        // formatted_number: številka, ki bo prikazana, v enaki obliki kot 
        //     številka, posredovana v parameter 'phone_conversion_number'. 
        //     (v tem primeru '1-650-555-5555')
        // mobile_number: številka, oblikovana za uporabo v povezavi, ki jo je mogoče klikniti
        //      s tel:-URI (v tem primeru '+16505555555')
        var e = document.getElementById("number");
        e.innerHTML = "";
        e.appendChild(document.createTextNode(formatted_number));
      },
      'phone_conversion_options': {
        'timeout': 20,
        'cache': false
    }
  });
  </script>

   
 4. Shranite spremembe spletne strani. 

Spodnji primeri prikazujejo, kako lahko implementirate ta delček kode v treh različnih primerih uporabe.

1. primer: zamenjava statične telefonske številke z Googlovo številko za posredovanje

Ta funkcija pridobi telefonsko številko in zamenja vsebino vseh obsegov danega razreda. V tem primeru bo telefonska številka »1-800-123-4567« znotraj oznake obsega zamenjana z dinamično ustvarjeno oblikovano številko za posredovanje.

 1.  V delček za telefon dodajte parameter »phone_conversion_css_class« z vrednostjo številke. Ta vrstica je označena v spodnjem primeru:

    <script type="text/javascript">
      gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
        'phone_conversion_number': '1-800-123-4567',
        'phone_conversion_css_class: 'number'
      });
    </script>

 2. V kodi HTML spletnega mesta, ki vsebuje eno ali več telefonskih številk, dodajte razred iz parametra »phone_conversion_css_class« (označen v spodnjem primeru) v oznako »span«, ki vsebuje vašo telefonsko številko.
  <body>
      <span class="number">1-800-123-4567</span>
  </body>

2. primer: pošiljanje Googlove številke za posredovanje funkciji za povratno klicanje po meri

Pridobi telefonsko številko in jo pošlje funkciji za povratno klicanje. Funkcija za povratno klicanje v primeru bo zamenjala vsebino elementa z ID-jem »number« z oblikovano številko za posredovanje.

 1. Posodobite delček za telefon, da se bo ujemal s spodnjim primerom kode. »1-800-123-4567« zamenjajte s telefonsko številko, ki je prikazana na spletnem mestu. Poleg tega zamenjajte »CONVERSION_ID« z ID-jem konverzije, ki je edinstven za vaš račun Google Ads, »CONVERSION_LABEL« pa z oznako konverzije, ki je edinstvena za dejanje konverzije.

    <script type="text/javascript">
      var callback = function(formatted_number, mobile_number) {
        // formatted_number: številka, ki bo prikazana, v enaki obliki kot
        //        'phone_conversion_number'.
        //        (v tem primeru '1-800-123-4567')
        // mobile_number: številka, oblikovana za uporabo v povezavi, ki jo je mogoče klikniti
        //        z tel:-URI (v tem primeru, '+18001234567')
        var e = document.getElementById("number");
        e.innerHTML = "";
        e.appendChild(document.createTextNode(formatted_number));
      };

      gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
        'phone_conversion_number': '1-800-123-4567',
        'phone_conversion_callback': callback
      });
    </script>

 2. V kodi HTML spletnega mesta, ki vsebuje eno ali več telefonskih številk, dodajte parameter ID-ja z vrednostjo (označeno v spodnjem primeru) v oznako »span«, ki vsebuje vašo telefonsko številko.
  <body>
    <span id="number">1-800-123-4567</span>
  </body>

Če želite, da si bodo uporabniki lahko ogledali vaše spletno mesto v mobilnih telefonih in brez težav poklicali vaše podjetje, lahko uporabite Googlovo telefonsko številko za posredovanje, ki jo je mogoče klikniti.

3. primer: pošiljanje Googlove številke za posredovanje funkciji za povratno klicanje po meri na spletnem mestu za mobilne naprave
Na spletnih straneh za mobilne naprave s telefonsko številko, ki jo je mogoče klikniti, zamenjajte številko, ki je prikazana, in tudi številko, na katero je usmerjen klic, ko jo uporabnik klikne. Pri tem morate uporabiti funkcijo povratnega klicanja.

 1. Posodobite delček za telefon, da se bo ujemal s spodnjim primerom kode. »1-800-123-4567« zamenjajte s telefonsko številko, ki je prikazana na spletnem mestu. Poleg tega zamenjajte »CONVERSION_ID« z ID-jem konverzije, ki je edinstven za vaš račun Google Ads, »CONVERSION_LABEL« pa z oznako konverzije, ki je edinstvena za dejanje konverzije.

    <script type="text/javascript">
      var callback = function(formatted_number, mobile_number) {
        // formatted_number: številka, ki bo prikazana, v enaki obliki kot
        //        'phone_conversion_number'.
        //        (v tem primeru '1-800-123-4567')
        // mobile_number: številka, oblikovana za uporabo v povezavi, ki jo je mogoče klikniti
        //        z tel:-URI (v tem primeru, '+18001234567')
        var e = document.getElementById("number");
        e.href = "tel:" + mobile_number;
        e.innerHTML = "";
        e.appendChild(document.createTextNode(formatted_number));
      };
      gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
        'phone_conversion_number': '1-800-123-4567',
        'phone_conversion_callback': callback
      });
    </script>

   
 2. V kodi HTML spletne strani, ki vsebuje eno ali več telefonskih številk, dodajte atribut ID-ja z vrednostjo številke (označeno v spodnjem primeru) v oznako <a>, ki vsebuje vašo telefonsko številko.

  <body>
    <a href="tel:18001234567" id="number">1-800-123-4567</a>
  </body>

Preverjanje kode

Oglasi bodo omogočeni za to dejanje konverzije v roku ene ure. Če se želite prepričati, ali deluje, lahko izvedete iskanje, pri katerem se prikaže vaš oglas, in s klikom oglasa obiščete svoje spletno mesto (ta klik se vam bo zaračunal). Vaša običajna telefonska številka bi zdaj morala biti zamenjana z Googlovo številko za posredovanje.

Če ponavljate preizkus, pred ponovnim klikom oglasa iz brskalnika počistite piškotek »gwcc«.

 

 

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave