Spor anrop til et telefonnummer på et nettsted

Med sporing av samtalekonverteringer kan du se hvor effektive annonsene dine er med tanke på å generere telefonsamtaler fra nettstedet ditt. Når noen besøker nettstedet ditt etter å ha klikket på en av annonsene dine, kan du registrere og identifisere samtalene fra nettstedet ditt med sporing av samtalekonverteringer.

Med denne typen konverteringssporing telles en telefonsamtale som en konvertering når samtalens varighet tilsvarer eller overskrider minimumsvarigheten du har angitt. Du kan dermed filtrere ut kortere samtaler som sannsynligvis ikke fører til salg eller andre handlinger som er verdifulle for bedriften din.

Før du begynner

Hvis du bruker et annet system til å spore samtaler som fører til salg eller andre konverteringer, er det kanskje bedre å opprette en konverteringshandling for importering av samtalekonverteringer. Du kan også se alle konverteringshandlingene for samtalekonverteringer i artikkelen Bruk av konverteringssporing for samtalekonverteringer.

Hvis du vil importere samtalekonverteringer på nettstedet, må du ha slått på anropsutvidelser. Vi sporer samtalene fra nettstedet ditt med telefonnummeret i anropsutvidelsen din. Finn ut hvordan du kan bruker anropsutvidelser

Fordeler

Du kan bruke dynamisk genererte Google-viderekoblingsnumre som erstatter bedriftsnummeret på nettstedet ditt – helt uten kostnad. Slik kan du se hvilke spesifikke søkeord, annonser, annonsegrupper og kampanjer som genererer flest samtalekonverteringer.

I det følgende forklarer vi hvordan du kan spore disse samtalekonverteringene ved hjelp av et Google-viderekoblingsnummer på nettstedet ditt.

Krav

Du trenger følgende før du kan konfigurere konverteringssporing for anrop fra et nettsted:

 • En Google Ads-konto: Har du ikke noen konto ennå? Registrer deg på https://ads.google.com.
 • En aktiv anropsutvidelse: Du må ha minst én anropsutvidelse. Du kan konfigurere utvidelsen/annonsen før eller etter at du oppretter en konverteringshandling for samtalekonverteringer.
 • En bedrift i et kvalifisert land: Google-viderekoblingsnumre er for øyeblikket tilgjengelig i disse landene.
 • Et nettsted: Det er her du setter inn koden for konverteringssporing («taggen»).
 • Mulighet til å redigere nettstedet: Enten du eller nettredaktøren din må kunne legge til taggen for konverteringssporing på nettstedet ditt, og legge til en JavaScript-kodebit for å bytte ut bedriftsnummeret ditt med et Google-viderekoblingsnummer.

Veiledning

Eksempel på telefonkodebit med valgfrie parametere.Slik konfigurerer du konverteringssporing for anrop til et Google-viderekoblingsnummer på nettstedet ditt:

Trinn 1: Opprett en konverteringshandling

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre og så på Konverteringer under «Måling».
 3. Klikk på plussknappen .
 4. Klikk på Tlf.samtaler.
 5. Velg Anrop til et telefonnummer på nettstedet ditt.
 6. Skriv inn navnet på konverteringen du vil spore (f.eks. «registrering for nyhetsbrev» eller «kjøp av brudebukett»), ved siden av Konverteringsnavn. På denne måten blir det enklere å finne igjen denne konverteringshandlingen i konverteringsrapportene på et senere tidspunkt. Som eksempler kan vi nevne «Blomsterbestillinger via telefon» eller «Anrop om bestillinger». 
 7. Velg en beskrivelse av konverteringshandlingen din fra rullegardinmenyen, ved siden av Kategori. Med kategorier kan du segmentere konverteringene i rapporter, slik at du kan se lignende konverteringer ved siden av hverandre.
 8. Skriv inn en verdi for hvert anrop ved siden av Verdi. Hvis du derimot foretrekker å ikke telle noe klikk, kan du i stedet velge Ikke bruk noen verdi
 9.  Velg hvordan konverteringene dine skal telles, ved siden av Telling.
  • Én: Dette er den beste innstillingen for aktivitet fra potensielle kunder, for eksempel registreringer via et skjema på nettstedet ditt, hvor det er sannsynlig at bare én konvertering per annonseklikk er av verdi for bedriften din.
  • Alle. Dette er den beste innstillingen for salg, altså når hver enkelt konvertering sannsynligvis er av verdi for bedriften din.
 10. Klikk på Anropsvarighet. Angi hvor lenge en samtale må vare, i sekunder, for at den skal telles som en konvertering. 
 11. Klikk på Konverteringsvindu. Velg et konverteringsvindu for denne konverteringshandlingen. Vinduet kan være mellom 1 uke og 60 dager. 
 12. (Avansert) Klikk på Ta med i «Konverteringer». Hvis du beholder denne innstillingen – som er valgt som standard – blir data for denne konverteringshandlingen tatt med i «Konverteringer»-rapporteringskolonnen. Selv om du fjerner avmerkingen for denne innstillingen, inkluderes dataene fortsatt i «Alle konverteringer»-kolonnen.

  Dataene i «Konverteringer»-kolonnen blir brukt i automatiske budstrategier, for eksempel målavkastning på annonseringsforbruk, utvidet kostnad per klikk eller mål-CPA. Hvis du bruker en automatisk budstrategi for å optimalisere for konverteringer, og ikke ønsker å ta med denne konverteringshandlingen i budstrategien, kan du fjerne avmerkingen for denne innstillingen. I motsatt fall lar du avmerkingen stå. Finn ut mer om innstillingen Ta med i «Konverteringer»-kolonnen
 13. Klikk på Opprett og fortsett

Nå får du se de neste trinnene du må gjennom for å fullføre konfigureringen av konverteringssporingen.

Trinn 2: Konfigurer taggen for konverteringssporing

Hvis du skal konfigurere konverteringssporing for første gang, må du legge til to kodebiter på nettstedet ditt: en telefonkodebit og den globale nettstedstaggen.

Med den globale nettstedstaggen legges besøkende på nettstedet ditt til i «Alle besøkende»-remarketinglistene dine (hvis du har konfigurert remarketing). På domenet ditt plasseres det nye informasjonskapsler, der det lagres informasjon om annonseklikket som førte de besøkende til nettstedet ditt. Vær oppmerksom på at denne klikkinformasjonen kan brukes av Google Ads-taggen for konverteringssporing til å tilskrive konverteringer til Google Ads-kampanjene dine. Sørg for at du gir brukerne tydelig og utfyllende informasjon om hvilke data du samler inn på nettstedet, og at du innhenter samtykke til slik innsamling i tilfeller der dette er lovpålagt.

Du må installere den globale nettstedstaggen på alle sidene på nettstedet ditt, men du trenger bare én global nettstedstag for hver Google Ads-konto.

Telefonkodebiten erstatter et telefonnummer på nettstedet ditt med et Google-viderekoblingsnummer. Installer denne kodebiten på nettsidene der du viser telefonnummeret ditt.

 1. Velg det alternativet som best beskriver den aktuelle situasjonen, under «Global nettstedstag», og følg veiledningen for å installere taggen:
  • Jeg har ikke installert den globale nettstedstaggen på nettstedet mitt: Velg dette alternativet hvis du konfigurerer taggen for en konverteringshandling i kontoen din for første gang og ikke har installert den globale nettstedstaggen via et annet Google-produkt. Med dette alternativet vises den globale nettstedstaggen i sin helhet. For å installere taggen må du kopiere tagkoden og lime den inn mellom <head></head>-taggene på alle sidene på nettstedet ditt.

   Du kan se et eksempel på den globale nettstedstaggen nedenfor, og der representerer «AW-CONVERSION_ID» den unike konverterings-ID-en for Google Ads-kontoen din:

   <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>
   <script>

     window.dataLayer = window.dataLayer || [];
     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
     gtag('js', new Date());
     gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   </script>

    
  • Jeg installerte den globale nettstedstaggen på nettstedet mitt via et annet Google-produkt (f.eks. Google Analytics) eller fra en annen Google Ads-konto: Hvis dette alternativet gjelder for deg, trenger du ikke å legge til den globale nettstedstaggen på nettstedet ditt igjen. Hvis du ønsker at konverteringssporing skal fungere for denne kontoen, må du imidlertid legge til config-kommandoen (kodebiten som inneholder konverterings-ID-en din) i alle forekomster av den globale nettstedstaggen. Med dette alternativet vises denne kommandoen, der «AW-CONVERSION_ID» representerer konverterings-ID-en for kontoen din:

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   Legg til config-kommandoen i hver forekomst av den globale nettstedstaggen på nettstedet ditt, rett ovenfor den avsluttende </script>-taggen. 

   Nedenfor kan du se et eksempel på den globale nettstedstaggen konfigurert for både Google Analytics og Google Ads, og config-kommandoen for Google Ads-kontoen er fremhevet:

   <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA-_TRACKING_ID">
   </script>
   <script>
     window.dataLayer = window.dataLayer || [];
     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
     gtag('js', new Date());

     gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
     gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');
   </script>

  • Jeg installerte den globale nettstedstaggen på nettstedet mitt da jeg opprettet en ny konverteringshandling i denne Google Ads-kontoen: Hvis dette beskriver situasjonen din, trenger du ikke å legge til den globale nettstedstaggen på nytt på nettstedet ditt. Du må forsikre deg om at den globale nettstedstaggen er satt inn på alle sidene på nettstedet ditt, og at config-kommandoen i hver forekomst av taggen inneholder konverterings-ID-en for kontoen din. Denne ID-en vises hvis du velger dette alternativet.
 2. (Valgfritt:) Endre den globale nettstedstaggen slik du måtte ønske:  

  • Hvis du ikke vil at den globale nettstedstaggen skal legge til besøkende på nettstedet ditt i remarketinglistene dine, må du legge til den fremhevede delen nedenfor i config-kommandoen for den globale nettstedstaggen:

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID', {'send_page_view': false});

  • Hvis du ikke vil at den globale nettstedstaggen skal angi informasjonskapsler fra førstetilbydere på domenet til nettstedet ditt, må du legge til den fremhevede delen nedenfor i config-kommandoen for den globale nettstedstaggen:

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID', {'conversion_linker': false});

   Vi anbefaler at du ikke gjør dette, da det fører til mindre nøyaktig registrering av konverteringer.

 3. Kopiér den globale nettstedstaggen, og følg veiledningen for å legge til taggen på nettstedet ditt.

 4. Velg ett av følgende alternativer ved siden av Telefonkodebit:

  • Skriv inn telefonnummeret slik det vises på nettstedet ditt. Oppgi telefonnummeret du vil spore anrop til. Påse at du oppgir nummeret eksakt slik det vises på nettstedet ditt. Hvis nummeret på nettstedet for eksempel inneholder en landskode, må du ta med den her. Hvis landskode ikke er inkludert, skal du heller ikke ta den med her. Klikk så på Opprett kodebit. (Du bør være oppmerksom på at dette alternativet ikke fungerer hvis du vil spore flere telefonnumre på nettstedet ditt.)

   Eksempel: Nummeret på nettstedet ditt er 1-650-555-5555. Da må du oppgi nummeret som 1-650-555-5555. Hvis du skriver inn 650-555-5555 eller 555-5555, finner ikke Google Ads nummeret ditt, og da blir ikke konverteringene dine korrekt sporet.

  • Ikke oppgi noe nummer. Du må endre koden på nettstedet ditt manuelt. Hvis du velger dette alternativet, må du først installere taggen og så følge veiledningen nedenfor for å endre koden på nettstedet ditt manuelt. Dette er et mer avansert alternativ vi bare anbefaler til brukere med god kunnskap om JavaScript. Du bør bruke dette alternativet hvis du vil spore anrop til flere telefonnumre på nettstedet ditt.

 5. Nå vises koden for telefonkodebiten basert på alternativet du har valgt, under «Installer telefonkodebiten». Kopiér kodebiten for å legge den til på nettstedet ditt nå, eller klikk på Last ned kodebiten om du vil legge den til senere. 

 6. Åpne HTML-innholdet på siden på nettstedet ditt der du viser bedriftens telefonnummer.

 7. Lim inn telefonkodebiten mellom (<head></head>)-taggene på siden, rett etter den globale nettstedstaggen.

 8. Lagre endringene på nettsiden.

 9. Klikk på Neste.

 10. Klikk på Ferdig

Eksempel

Her kan du se eksempler på HTML-innhold både før og etter at taggen for konverteringssporing er lagt til:

Her følger et eksempel på HTML-kode før koden for konverteringssporing er lagt til (dette er bare et eksempel – ikke bruk den i koden på nettstedet ditt):

<html>
<head>
<title>Eksempelfil i HTML-format</title>
</head>
<body>

Dette er hovedteksten på nettsiden.
</body>
</html>


Eksempel på HTML-innhold etter at koden for konverteringssporing er satt inn (dette er bare et eksempel og må ikke brukes i koden for nettstedet ditt):

<html>
<head>
<title>Eksempelfil i HTML-format</title>


<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: AW-CONVERSION_ID -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());
  gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

</script>

<script>
  gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
    'phone_conversion_number': '1-650-555-5555'
  });
</script>

</head>
<body>
Dette er hovedteksten på nettsiden.
</body>
</html>

Spor anrop til telefonnummeret på et nettsted ved hjelp av Google Tag Manager

Du kan bruke Google Tag Manager (GTM) til å spore anrop til et telefonnummer på nettstedet ditt ved å implementere den globale nettstedstaggen og hendelseskodebiten i en egendefinert HTML-tag for GTM.
 
Slik implementerer du den globale nettstedstaggen og hendelseskodebiten i den samme egendefinerte HTML-taggen for GTM:

 1. Opprett en egendefinert HTML-tag. Deretter plasserer du den globale nettstedstaggen og gTag-hendelseskodebiten i denne taggen.
 2. Angi utløseren, for eksempel «Alle sider (sidevisning)».

Når Google Tag-assistent er ferdig, vises taggen som utløses ved hendelsen, og anropsverdier for nettstedet. Du kan forhåndsvise nettstedet ditt i GTM ved å gå til modusen for forhåndsvisning og feilsøking.

Merk

Hvis den globale nettstedstaggen og hendelseskodebiten er plassert i separate egendefinerte HTML-tagger for GTM, må du aktivere sekvensering av tagger for å utløse hendelseskodebiten etter at den globale nettstedstaggen er utløst. For samtalekonverteringer på nettsteder må den egendefinerte HTML-taggen med den globale nettstedstaggen utløses før hendelseskodebiten. 

Endre koden på nettstedet ditt manuelt for å vise et Google-viderekoblingsnummer 

Hvis du oppga telefonnummeret på nettstedet ditt da du gjennomførte fremgangsmåten ovenfor, trenger du ikke å følge fremgangsmåten nedenfor. Hvis du valgte «Ikke oppgi noe nummer», må du eller nettredaktøren din gjøre følgende:

 1. Åpne HTML-innholdet for siden der du la til telefonkodebiten, altså siden der telefonnummeret ditt vises. Telefonkodebiten blir seende ut som eksempelkoden nedenfor, og der representerer CONVERSION_ID konverterings-ID-en din og CONVERSION_LABEL konverteringsetiketten din:

  <script>
    gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
      'phone_conversion_number': 'REPLACE WITH VALUE'
    });
  </script>

 2. I phone_conversion_number-parameteren må du erstatte «REPLACE WITH VALUE» med bedriftens telefonnummer. Pass på at nummeret samsvarer eksakt med det på siden din, inkludert eventuelle landskoder.
 3. (Valgfritt:) Legg til følgende valgfrie parametere i telefonkodebiten din. Følg disse retningslinjene for å oppgi verdier for følgende parametere:
  1. phone_conversion_callback: Oppgi en tilbakeringingsfunksjon. Denne funksjonen påkalles med to argumenter. Det første argumentet er det formaterte telefonnummeret (i det samme formatet som business_number-parameteren). Det andre argumentet er telefonnummeret i rent format (eksempel: 18001234567).
  2. phone_conversion_css_class: Oppgi et CSS-klassenavn. Innholdet i alle elementene i denne klassen blir erstattet med et formatert telefonnummer.
  3. phone_conversion_options: Du kan skrive inn én av følgende verdier:
   • timeout (tidsavbrudd): Dette er den maksimale tiden, målt i millisekunder, som er tillatt ved henting av numre. Hvis det ikke blir hentet noe nummer innen denne tiden, sendes det ikke noe nummer til målet. Standard tidsavbrudd er på 5000 millisekunder.
   • cache (buffer): Angi verdien som false for å slå av bufring av det hentede nummeret i en informasjonskapsel. Angi verdien ellers som true.

  Eksempel på telefonkodebit med valgfrie parametere

  <script>
    gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
      'phone_conversion_number': '1-650-555-5555',
      'phone_conversion_callback': function(formatted_number, mobile_number) {
        // formatted_number: nummer som skal vises, i samme format som 
        //     nummer overført til «phone_conversion_number». 
        //     (i dette tilfellet «1-650-555-5555»)
        // mobile_number: et nummer formatert for bruk i en klikkbar link
        //      med tel:-URI (i dette tilfellet «+16505555555»)
        var e = document.getElementById("number");
        e.innerHTML = "";
        e.appendChild(document.createTextNode(formatted_number));
      },
      'phone_conversion_options': {
        'timeout': 20,
        'cache': false
    }
  });
  </script>

   
 4. Lagre endringene på nettsiden. 

I eksemplene nedenfor ser du hvordan du implementerer denne kodebiten for tre ulike bruksområder.

Eksempel 1: Bytt ut det statiske telefonnummeret ditt med et viderekoblingsnummer fra Google

Denne funksjonen henter et telefonnummer og erstatter innholdet i alle span-taggene (omfangstaggene) med den aktuelle klassen. I dette eksempelet blir telefonnummeret «1-800-123-4567» som er angitt i span-taggen, erstattet av det dynamisk genererte, formaterte viderekoblingsnummeret.

 1.  Legg til «phone_conversion_css_class»-parameteren med nummerverdien i telefonkodebiten din. Denne linjen er fremhevet i eksempelet nedenfor:

    <script type="text/javascript">
      gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
        'phone_conversion_number': '1-800-123-4567',
        'phone_conversion_css_class':'number'
      });
    </script>

 2. Legg til klassen fra «phone_conversion_css_class»-parameteren (fremhevet i eksempelet nedenfor) i span-taggen som inneholder telefonnummeret ditt, i HTML-innholdet på nettsiden der telefonnummeret ditt eller telefonnumrene dine er angitt.
  <body>
      <span class="number">1-800-123-4567</span>
  </body>

Eksempel 2: Overfør Google-viderekoblingsnummeret til en tilpasset tilbakeringingsfunksjon

I dette eksempelet blir et telefonnummer hentet og sendt til en tilbakeringingsfunksjon. I eksempelet på en tilbakeringingsfunksjon erstattes innholdet i et element med ID-en «number» med det formaterte viderekoblingsnummeret.

 1. Oppdater telefonkodebiten din så den samsvarer med kodeeksempelet nedenfor. Erstatt «1-800-123-4567» med telefonnummeret som er oppført på nettstedet ditt. Du må også erstatte CONVERSION_ID med den unike konverterings-ID-en for Google Ads-kontoen din og erstatte CONVERSION_LABEL med den unike konverteringsetiketten for konverteringshandlingen.

    <script type="text/javascript">
      var callback = function(formatted_number, mobile_number) {
        // formatted_number: nummeret som skal vises, i samme format som
        //        'phone_conversion_number'.
        //        (i dette tilfellet «1-800-123-4567»)
        // mobile_number: et nummer formatert for bruk i en klikkbar link
        //        med tel:-URI (i dette tilfellet «+18001234567»)
        var e = document.getElementById("number");
        e.innerHTML = "";
        e.appendChild(document.createTextNode(formatted_number));
      };

      gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
        'phone_conversion_number': '1-800-123-4567',
        'phone_conversion_callback': callback
      });
    </script>

 2. Legg til ID-parameteren med nummerverdien (fremhevet i eksempelet nedenfor) i span-taggen som inneholder telefonnummeret ditt, i HTML-innholdet på nettsiden der telefonnummeret ditt eller telefonnumrene dine er angitt.
  <body>
    <span id="number">1-800-123-4567</span>
  </body>

For å gjøre det enklere å ringe bedriften din for dem som besøker nettstedet ditt via mobiltelefon, kan du gjøre Google-viderekoblingsnummeret klikkbart.

Eksempel 3: Overfør Google-viderekoblingsnummeret til en tilpasset tilbakeringingsfunksjon på mobilnettstedet ditt
På mobilnettsider med et klikkbart telefonnummer kan du erstatte både nummeret som blir vist, og nummeret som ringes når noen klikker på nummeret. Dette forutsetter at du bruker tilbakeringingsfunksjonen.

 1. Oppdater telefonkodebiten din så den samsvarer med kodeeksempelet nedenfor. Erstatt «1-800-123-4567» med telefonnummeret som er oppført på nettstedet ditt. Du må også erstatte «CONVERSION_ID» med den unike konverterings-ID-en for Google Ads-kontoen din og erstatte «CONVERSION_LABEL» med den unike konverteringsetiketten for konverteringshandlingen.

    <script type="text/javascript">
      var callback = function(formatted_number, mobile_number) {
        // formatted_number: nummeret som skal vises, i samme format som
        //        'phone_conversion_number'.
        //        (i dette tilfellet «1-800-123-4567»)
        // mobile_number: et nummer formatert for bruk i en klikkbar link
        //        med tel:-URI (i dette tilfellet «+18001234567»)
        var e = document.getElementById("number");
        e.href = "tel:" + mobile_number;
        e.innerHTML = "";
        e.appendChild(document.createTextNode(formatted_number));
      };
      gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
        'phone_conversion_number': '1-800-123-4567',
        'phone_conversion_callback': callback
      });
    </script>

   
 2. Legg til ID-attributtet med nummerverdien (fremhevet i eksemplet nedenfor) i <a>-taggen som inneholder telefonnummeret ditt, i HTML-innholdet på nettsiden der telefonnummeret ditt eller telefonnumrene dine er angitt.

  <body>
    <a href="tel:18001234567" id="number">1-800-123-4567</a>
  </body>

Kontrollér koden din

Det kan ta opptil en time før annonsene dine kan aktiveres for denne konverteringshandlingen. Hvis du vil sjekke at den virker, kan du kjøre et søk som utløser annonsen din, og deretter klikke på annonsen for å gå til nettsiden din (du belastes for klikket). Det vanlige telefonnummeret ditt skal nå være erstattet av et viderekoblingsnummer fra Google.

Hvis du vil teste dette flere ganger, må du slette informasjonskapselen kalt «gwcc» fra nettleseren din før du klikker på en annonse på nytt.

 

 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt