Sledovanie hovorov z reklám

Pomocou sledovania konverzií môžete zistiť, ako sa vašim reklamám iba na volanie a reklamám s rozšíreniami o volanie či adresu darí generovať telefonické hovory.

Tento druh sledovania konverzií sleduje hovor ako konverziu, ak trvá dlhšie, než je minimálna nastavená dĺžka. Takto môžete odfiltrovať kratšie hovory, ktoré pravdepodobne nezahŕňajú predaj ani iné hodnotné akcie pre vašu firmu.

Ak používate iný systém na sledovanie, kedy hovory vedú k predaju alebo iným konverziám, môžete namiesto toho vytvoriť konverznú akciu importu hovorov. V článku Sledovanie telefonických konverzií si môžete tiež pozrieť všetky telefonické konverzné akcie.

Poznámka: Po aktivácii prehľadu hovorov sa nové hovory budú započítavať pomocou predvolenej konverznej akcie Hovory z reklám, ktorá bude automaticky zahrnutá v stĺpci Konverzie.Podľa pokynov uvedených nižšie môžete nastaviť vlastnú telefonickú konverznú akciu.

Výhody

Vďaka tomuto bezplatnému nástroju môžete zistiť, do akej miery sú vaše kľúčové slová, reklamy, reklamné skupiny a kampane užitočné pre vašu firmu. Budete vedieť rozumnejšie investovať a zvýšiť návratnosť investícií. Sledovaním konverzií môžete zároveň využívať stratégie automatických ponúk, ako sú cieľová cena za akciu (CZA) a cieľová návratnosť výdavkov na reklamu (ROAS), vďaka ktorým budú vaše kampane automaticky optimalizované na základe firemných cieľov.

V tomto článku sa dozviete, ako môžete sledovať telefonické hovory z reklám.

Požiadavky

Pred nastavením sledovania konverzií pre hovory z reklám budete potrebovať:

 • Účet Google Ads: Ešte ho nemáte? Registrujte sa na https://ads.google.com.
 • Aktívne rozšírenie o volanie, rozšírenie o adresu s možnosťou volania alebo reklamu iba na volanie: Budete potrebovať aspoň jedno rozšírenie o volanie, rozšírenie o adresu alebo reklamu iba na volanie.
 • V nastaveniach účtu aktivovať prehľad hovorov.
 • Firmu v podporovanej krajine: Prehľad hovorov je momentálne k dispozícii v týchto krajinách.

Pokyny

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu účtu kliknite na ikonu kľúča .
 3. V sekcii Meranie kliknite na možnosť Konverzie.
 4. Kliknite na tlačidlo plus .
 5. Kliknite na možnosť Telefonáty.
 6. Vyberte možnosť Hovory z reklám s rozšíreniami o telefonické funkcie alebo z reklám iba na volanie a kliknite na tlačidlo Pokračovať.
 7. V rozbaľovacej ponuke vedľa položky Kategória vyberte popis pre konverznú akciu. Kategória vám umožňuje segmentovať konverzie v prehľadoch, aby sa podobné konverzie dali zobrazovať spolu.
 8. Vedľa položky Hodnota vyberte možnosť Každý telefonický hovor má hodnotu a zadajte hodnotu jednotlivých hovorov, prípadne vyberte možnosť Nepoužiť hodnotu.
 9. Vedľa položky Počet vyberte, či chcete počítať každú alebo jednu konverziu na kliknutie na reklamu. Možnosť Všetky je vhodná pri predaji, možnosť Jednu pri získavaní potenciálnych zákazníkov. 
 10. Kliknite na možnosť Trvanie hovoru. Zadajte, koľko sekúnd musí telefonický hovor minimálne trvať, aby bol započítaný ako konverzia.
 11. Kliknite na možnosť Dĺžka sledovania konverzie. Vyberte dĺžku sledovania konverzie (čiže ako dlho po kliknutí na reklamu chcete sledovať konverzie) pre túto konverznú akciu. Dĺžka sledovania môže byť od 1 do 60 dní.
 12. (Rozšírené) Kliknite na položku Zahrnúť do stĺpca Konverzie. Aktivovanie tohto nastavenia, ktoré je vybraté predvolene, zahrnie do vášho stĺpca prehľadu Konverzie údaje pre túto konverznú akciu. Ak zrušíte začiarknutie tohto nastavenia, údaje budú aj naďalej zahrnuté v stĺpci Všetky konverzie. 
  Údaje v stĺpci Konverzie sa používajú v rámci automatických stratégií ponúkania cien, ako je cieľová návratnosť výdavkov na reklamu, vylepšená cena za kliknutie alebo cieľová CZA. Ak teda optimalizujete svoje konverzie pomocou automatickej stratégie ponúkania cien a nechcete zahrnúť túto konkrétnu konverznú akciu do svojej stratégie ponúkania cien, začiarknutie tohto nastavenia môžete zrušiť. V opačnom prípade ho nechajte začiarknuté. 
 13. Kliknite na položku Atribučný model.Toto nastavenie vám umožňuje určiť, ako sa má prideľovať kredit za jednotlivé konverzie: poslednému kliknutiu, ktoré zákazník uskutoční pred konverziou, prvému kliknutiu alebo kombinácii kliknutí. Ďalšie informácie o jednotlivých možnostiach a fungovaní tohto nastavenia si môžete prečítať v článku Atribučné modely.
 14. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť a pokračovať.

Úprava rozšírení o telefonické funkcie

Ak už máte rozšírenie o telefonické funkcie, ktoré chcete použiť, pokračujte podľa krokov uvedených nižšie. Ak potrebujete vytvoriť rozšírenie o telefonické funkcie, postupujte podľa týchto pokynov a vyberte nastavenia podľa pokynov nižšie.

 1. Umiestnite kurzor myši na rozšírenie o volanie, ktoré chcete upraviť, a vedľa telefónneho čísla kliknite na ikonu ceruzky Upraviť.
 2. V sekcii Prehľad hovorov vyberte možnosť Zapnuté, aby ste mohli sledovať hovory.
 3. V sekcii Prehľad konverzií začiarknite políčko Počítať konverzie ako a v rozbaľovacej ponuke vyberte názov konverznej akcie, ktorú ste práve vytvorili.
 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Úprava reklám iba na volanie

Ak už máte reklamu iba na volanie, ktorú chcete použiť, pokračujte podľa krokov uvedených nižšie.

Ak potrebujete vytvoriť reklamu iba na volanie, postupujte podľa týchto pokynov a vyberte nastavenia podľa nasledujúcich pokynov.

 1. Umiestnite kurzor myši na požadovanú reklamu iba na volanie a kliknite na ikonu ceruzky Upraviť.
 2. Ak chcete sledovať podrobnosti, ako je napríklad trvanie hovoru, v sekcii Prehľad hovorov vyberte možnosť Zapnuté. Prehľady hovorov musia byť povolené, ak chcete počítať telefonické hovory určenej dĺžky ako konverzie.
 3. V sekcii Prehľad konverzií začiarknite políčko Počítať konverzie ako a v rozbaľovacej ponuke vyberte názov konverznej akcie, ktorú ste práve vytvorili.
 4. Kliknite na Uložiť novú reklamu.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory