Проследяване на обаждания от реклами

Използвайте проследяване на реализациите, за да разберете доколко ефективно рекламите Ви, генериращи само обаждания, и рекламите с разширения за обаждания или местоположение водят до телефонни обаждания.

Този вид проследяване на реализациите проследява обаждането като реализация, когато трае по-дълго от зададената от Вас минимална продължителност. По този начин можете да филтрирате по-кратките обаждания, които вероятно не включват продажби или други ценни действия за бизнеса Ви.

Ако използвате друга система, за да проследявате кога обажданията водят до продажби или други реализации, вместо нея бихте могли да създадете действие за импортиране на реализациите от обаждания. Също така можете да видите всички действия, водещи до реализация от обаждане, в статията Всичко за проследяването на реализациите от телефонни обаждания.

Забележка: След като активирате отчитането на обажданията, новите обаждания ще се отчитат чрез стандартното действие, водещо до реализация, „Обаждания от реклами“. Това действие ще бъде включено автоматично в графата „Реализации“. Можете да зададете собствено действие, водещо до реализация от обаждане, като изпълните инструкциите по-долу. 

Предимства

Този безплатен инструмент Ви помага да разберете колко добре Вашите ключови думи, реклами, рекламни групи и кампании работят за бизнеса Ви. Така ще можете да инвестирате по-целесъобразно и да повишите възвръщаемостта на инвестициите си (ROI). Проследяването на реализациите позволява да се възползвате и от стратегии за автоматично офериране, като например „Целева цена на действие (CPA)“ и „Целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS)“, с които автоматично оптимизирате кампаниите според бизнес целите си.

В статията ще научите как да проследявате телефонни обаждания от рекламите си.

Изисквания

Ето какво ще Ви е необходимо, за да настроите проследяване на реализациите от обаждания от реклами:

 • Профил в Google Ads: Още нямате? Регистрирайте се на адрес https://ads.google.com.
 • Активно разширение за обаждания, разширение за местоположение с опция за обаждане или реклама, генерираща само обаждане: Нужно Ви е поне едно разширение за обаждания, разширение за местоположение или реклама, генерираща само обаждане
 • Активирано отчитане на обажданията в настройките на профила.
 • Бизнес в отговаряща на условията държава: Понастоящем отчитането на обажданията е налично в тези държави.

Инструкции

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | tools [Icon] в горния десен ъгъл на профила.
 3. Под „Измерване“ кликнете върху Реализации.
 4. Кликнете върху бутона със знак плюс .
 5. Кликнете върху Телефонни обаждания.
 6. Изберете Обаждания от реклами, използващи разширения за обаждания, или такива, генериращи само обаждания, и кликнете върху Напред.
 7. От падащото меню до „Категория“ изберете описание за действието си, водещо до реализация. Категорията Ви дава възможност да сегментирате реализациите си в отчетите, за да можете да виждате подобните реализации заедно.
 8. До „Стойност“ изберете Всяко телефонно обаждане струва и въведете стойност за всяко обаждане или изберете Да не се използва стойност.
 9. До „Отчитане“ изберете дали да отчитате всяка реализация, или по една на кликване върху реклама. „Всяка“ е най-добрата опция за продажби, „Една“ – за възможни клиенти. 
 10. Кликнете върху Продължителност на обаждането. Въведете минималната продължителност в секунди, при която телефонното обаждане да се отчита като реализация.
 11. Кликнете върху Прозорец на реализациите. Изберете прозорец на реализациите (колко дълго след кликване върху реклама искате да се проследяват реализациите) за това действие, водещо до реализация. Прозорецът може да бъде с валидност от 1 до 60 дни.
 12. (Разширено) Кликнете върху Включване в „Реализации“. Включването на тази настройка, която е избрана по подразбиране, ще доведе до добавяне на данни за това действие, водещо до реализация, в отчетната графа „Реализации“. Ако премахнете отметката от настройката, данните ще продължат да се включват в графата „Всички реализации“. 
  Данните в графата „Реализации“ се използват от стратегии за автоматично офериране, като Целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS), Подобрена цена на кликване или Целева CPA. Така че ако оптимизирате за реализации с помощта на стратегия за автоматично офериране и не искате да включвате в нея това конкретно действие, водещо до реализация, можете да премахнете отметката от квадратчето. В противен случай я оставете отметната. 
 13. Кликнете върху Модел на приписване.Тази настройка Ви дава възможност да изберете как да приписвате заслуга за всяка реализация: на последното кликване, извършено от клиент, преди реализация, на първото кликване или на комбинация от кликвания. Научете повече за всяка опция и как работи настройката във Всичко за моделите на приписване.
 14. Кликнете върху Създаване и продължаване.

Редактиране на разширенията за обаждания

Ако вече имате разширение за обаждания, което искате да използвате, продължете към стъпките по-долу. Ако е необходимо да създадете такова, първо следвайте тези указания, като изберете настройките според инструкциите по-долу.

 1. Задръжте курсора на мишката върху разширението за обаждания, което искате да редактирате, и след това кликнете върху иконата на молив Редактиране до телефонния номер.
 2. Под „Отчитане на обажданията“ изберете Включване, за да можете да проследявате обажданията си.
 3. Под „Отчитане на реализациите“ поставете отметка в квадратчето Реализациите да се отчитат като и от падащото меню изберете името на действието, водещо до реализация, което току-що създадохте.
 4. Кликнете върху Запазване.

Редактиране на реклами, генериращи само обаждане

Ако вече имате реклама, генерираща само обаждане, която искате да използвате, продължете към стъпките по-долу.

Ако е необходимо да създадете такава, първо следвайте тези указания, като изберете настройките според инструкциите по-долу.

 1. Задръжте курсора на мишката върху рекламата, генерираща само обаждане, която искате да използвате, и кликнете върху иконата на молив Редактиране.
 2. В полето „Отчитане на обажданията“ изберете Включване, за да проследявате подробности като продължителност на разговора. Отчитането на обажданията трябва да бъде активирано, за да се зачитат телефонните обаждания с конкретна продължителност като реализации.
 3. В полето „Отчитане на реализациите“ поставете отметка в квадратчето Реализациите да се отчитат като и от падащото меню изберете името на действието, водещо до реализация, което току-що създадохте.
 4. Кликнете върху Запазване на новата реклама.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си