Spor appkonverteringer med SDK-en for Google Ads med en tjener-til-tjener-tilkobling

31.03.2018 erstattet Google Analytics for Firebase SDK-en for Google Ads som den primære måten å spore konverteringer på ved hjelp av SDK-er. Alle annonsører som brukte SDK-en for Google Ads, ble bedt om å bytte til Firebase, erstatte SDK-en i appen sin med SDK-en for Firebase, og lansere den oppdaterte versjonen av appen sin innen 31.03.2018.
 
Hvis du konfigurerer konverteringssporing for første gang, følger du veiledningen for å spore konverteringer med Firebase.

Bruk konverteringssporing for å finne ut i hvilken grad klikkene på annonsene dine resulterer i installeringer av og aktivitet i appene dine.

Denne artikkelen tar for seg hvordan du sporer installasjoner av og handlinger i apper ved hjelp av et analyseverktøy fra en tredjepart, eller ved å legge til kode i appen din ved hjelp av SDK-en for Google Ads. Hvis du vil spore konverteringer ved å importere dem fra Firebase, kan du i stedet følge denne veiledningen. Du finner mer generell informasjon om konverteringssporing for mobilapper i artikkelen Om konverteringssporing for mobilapper.

Før du begynner

Før du kan konfigurere konverteringssporing for apper, må du ha dette:

 • En Google Ads-konto: Har du ikke noen konto ennå? Registrer deg på http://ads.google.com.
 • Muligheten til å konfigurere konverteringsdata: Du eller utvikleren av appen din må kunne redigere koden i appen eller bruke et analyseverktøy fra en tredjepart.

Veiledning

Slik sporer du konverteringer i Android-apper

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Verktøy-fanen, og velg Konverteringer på rullegardinmenyen.
 3. Klikk på + Konvertering-knappen.
 4. Velg «App»-alternativet.
 5. Velg Første gang apper åpnes, og handlinger i apper.
 6. Velg Android, og velg deretter Handlinger i apper. Klikk på Fortsett.
 7. Klikk på Navn. Skriv inn navnet på den konverteringen i appen du ønsker å spore. Dette gjør det enklere å gjenkjenne handlingen senere, når den vises i konverteringsrapporter. Som eksempler kan vi nevne «Oppgradering av [navn på appen]» eller «Kjøp i [navn på appen]-appen». Klikk på Ferdig.
 8. Klikk på Verdi. Velg om hver konvertering skal ha samme verdi eller forskjellige verdier, eller velg «Ikke gi noen verdi til denne konverteringstypen» hvis du ikke ønsker å registrere en verdi. Hvis du velger forskjellige verdier, må du følge disse instruksjonene for å spore transaksjonsspesifikke verdier. Klikk på Ferdig.
 9. Klikk på Mobilapp. Angi navn, pakkenavn eller utgiver for appen din, og klikk på Finn appen. Velg appen på rullegardinmenyen. (Mer informasjon under «Om Mobilapp-innstillingen» nedenfor.) Klikk på Ferdig.
 10. Klikk på Telling. Velg om du vil telle alle konverteringer eller én konvertering per annonseklikk. «Alle» passer best for salg, mens «én» passer best for potensielle kunder. Klikk på Ferdig.
 11. Klikk på Kategori. Velg kategorien som best beskriver konverteringen din. Velg «Registrering» hvis du sporer registreringer for nyhetsbrev. Velg «Kjøp/salg» for kjøp. Hvis konverteringen ikke passer i noen av kategoriene som står oppført, velger du «Annet». Valget du gjør her, påvirker ikke måten konverteringene dine registreres på. Klikk på Ferdig.
 12. (Avansert) Klikk på Ta med i «Konverteringer». Hvis du beholder denne innstillingen – som er valgt som standard – blir data for denne konverteringshandlingen tatt med i «Konverteringer»-rapporteringskolonnen. Selv om du fjerner avmerkingen for denne innstillingen, blir dataene fortsatt tatt med i «Alle konverteringer»-kolonnen.

  Dataene i «Konverteringer»-kolonnen blir brukt i automatiske budstrategier, for eksempel målavkastning på annonseringsforbruk, utvidet kostnad per klikk eller mål-CPA. Hvis du bruker en automatisk budstrategi for å optimalisere for konverteringer, og ikke ønsker å ta med denne konverteringshandlingen i budstrategien, kan du fjerne avmerkingen for denne innstillingen. I motsatt fall lar du avmerkingen stå. Klikk på Ferdig.
 13. (Avansert:) Klikk på Nettadresse for postback. Med dette alternativet kan du sende konverteringsinformasjon tilbake til analysepakken for Android-apper. Oppgi nettadressen for postback som leverandøren av appanalyser har gitt deg. Du kan finne mer uttømmende informasjon i utviklerveiledningen om bekreftelse av appkonverteringer. Klikk på Ferdig.
 14. Klikk på Lagre og fortsett.
 15. Se gjennom innstillingene dine. Hvis du trenger å gjøre endringer, klikker du på Rediger konverteringsinnstillingene.
 16. Velg et av de to alternativene under «Konfigurer sporingsmetoden din».
  • Plassér sporingskoden i appen: Velg dette alternativet hvis du ønsker å bruke SDK-en vår for å legge til konverteringssporingskode i appen din.
  • Konfigurer en tjener-til-tjener-konverteringsstrøm fra en appanalysepakke til Google Ads: Velg dette alternativet hvis du bruker en appstatistikktjener fra en tredjepart og ønsker å bruke den til å spore Google Ads-konverteringer i apper.
 17. Velg om du vil lagre koden og veiledningen eller sende dem til utvikleren per e-post.
 18. Klikk på Ferdig.
 19. Følg instruksjonene i utviklerveiledningen vår for konverteringssporing for mobilapper. Der finner du instruksjoner for begge sporingsalternativene som er nevnt ovenfor. Sørg for at du velger instruksjonene for Android-apper.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt