App-conversies bijhouden met de Google Ads-SDK of een server-naar-serververbinding

Op 31 maart 2018 vervangt Google Analytics voor Firebase de Google Ads-SDK als primaire methode om conversies bij te houden via een SDK. Als u de Google Ads-SDK gebruikt en moet u overstappen naar Firebase, vervangt u de SDK in uw app door de Firebase-SDK en brengt u de geüpdatete versie van uw app uit vóór 31 maart 2018.
 
Als u 'Conversies bijhouden' voor het eerst instelt, volgt u de instructies om conversies bij te houden met Firebase.

Gebruik de functie 'Conversies bijhouden' en ontdek hoe effectief uw advertentieklikken zijn om app-installaties en in-app-activiteit te genereren.

In dit artikel leggen we uit hoe u app-installaties en in-app-acties kunt bijhouden met een analysetool van derden of door code aan uw app toe te voegen met de Google Ads-SDK. Bekijk deze instructies als u conversies wilt bijhouden door ze uit Firebase te importeren. Voor meer informatie over conversies bijhouden voor mobiele apps in het algemeen, raadpleegt u Over conversies bijhouden voor mobiele apps.

Voordat u begint

U heeft het volgende nodig voordat u 'Conversies bijhouden' voor iOS-apps kunt instellen:

 • Een Google Ads-account: Heeft u nog geen account? Meld u dan aan via http://ads.google.com.
 • Mogelijkheid om conversiegegevens in te stellen: U of de ontwikkelaar van uw app moet de code van uw app kunnen bewerken of een analysetool van derden kunnen gebruiken.

Instructies

In-app-conversies voor Android-apps bijhouden

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik op het tabblad Tools en selecteer Conversies in het dropdownmenu.
 3. Klik op de knop + Conversie.
 4. Selecteer de optie 'App'.
 5. Selecteer Eerste keer geopend en in-app-acties.
 6. Selecteer Android en vervolgens In-app-acties. Klik op Doorgaan.
 7. Klik op Naam. Geef de naam op van de in-app-conversie die u wilt bijhouden. Zo herkent u deze actie later gemakkelijk in conversierapporten. Voorbeelden zijn 'Upgrade voor [naam van app]' of 'In-app-aankoop voor [naam van app]'. Klik op Gereed.
 8. Klik op Waarde. Selecteer of elke conversie dezelfde waarde of verschillende waarden heeft, of selecteer 'Geen waarde toewijzen' als u geen waarde wilt bijhouden. Als u verschillende waarden kiest, moet u deze instructies volgen om transactiespecifieke waarden bij te houden. Klik op Gereed.
 9. Klik op Mobiele app. Voer de naam, pakketnaam of uitgever van uw app in en klik op App zoeken. Selecteer uw app in het dropdownmenu. (Meer informatie vindt u in het gedeelte Over de instelling 'Mobiele app' hieronder.) Klik op Gereed.
 10. Klik op Aantal. Selecteer of u elke of één conversie per advertentieklik wilt tellen. 'Elke' is de beste instelling voor verkopen, 'één' is de beste voor leads. Klik op Gereed.
 11. Klik op Categorie. Selecteer de categorie die het best bij uw conversie past. Als u aanmeldingen voor nieuwsbrieven bijhoudt, kiest u 'Aanmelden'. Voor aankopen kiest u 'Aankoop/verkoop'. Als uw conversie niet in een vermelde categorie valt, selecteert u 'Overige'. De keuze die u hier maakt, heeft geen invloed op de manier waarop uw conversies worden geregistreerd. Klik op Gereed.
 12. (Geavanceerd) Klik op Opnemen in Conversies. Als deze instelling is gekozen (standaard), worden gegevens die afkomstig zijn van deze conversieactie in de rapportkolom 'Conversies' weergegeven. Als u het vinkje bij deze instelling verwijdert, worden gegevens nog steeds opgenomen in de kolom 'Alle conversies'.

  Gegevens in de kolom 'Conversies' worden gebruikt door automatische biedstrategieën zoals 'Doelrendement op advertentie-uitgaven', 'Verbeterde kosten per klik' en 'Doel-CPA'. Als u een automatische biedstrategie gebruikt om te optimaliseren voor conversies en u deze conversieactie niet wilt opnemen in uw biedstrategie, verwijdert u het vinkje bij deze instelling. Anders laat u het selectievakje aangevinkt. Klik op Gereed.
 13. (Geavanceerd) Klik op Postback-URL. Met deze optie kunt u conversiegegevens terugsturen naar het analysepakket voor uw Android-app. Geef de postback-URL van de provider van uw app-analyseoplossing op. Ga voor meer informatie naar onze handleiding voor ontwikkelaars over de bevestiging van app-conversies. Klik op Gereed.
 14. Klik op Opslaan en doorgaan.
 15. Controleer uw instellingen. Als u wijzigingen moet aanbrengen, klikt u op Conversie-instellingen bewerken.
 16. Selecteer een van de twee opties onder 'Uw trackingmethode instellen'.
  • Trackingcode in de app plaatsen: selecteer deze optie als u wilt dat onze SDK conversietrackingcode aan uw app toevoegt.
  • Een server-naar-server-conversiefeed van een app-analysepakket naar Google Ads instellen: selecteer deze optie als u een server voor app-analyse van derden gebruikt en deze wilt gebruiken om Google Ads-in-app-conversies bij te houden.
 17. Selecteer of u de code en instructies wilt opslaan of per e-mail naar uw ontwikkelaar wilt sturen.
 18. Klik op Gereed.
 19. Volg de instructies in onze ontwikkelaarshandleiding voor het bijhouden van conversies voor mobiele apps. Er zijn instructies beschikbaar voor beide trackingopties die hierboven zijn vermeld. Zorg dat u de instructies voor Android-apps kiest.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?