Spåra klick på telefonnummer på en mobilwebbplats

Med hjälp av konverteringsspårning kan du ta reda på hur effektivt dina annonser leder till klick på ditt telefonnummer på din mobilwebbplats. Till skillnad från andra typer av spårning av samtalskonverteringar spårar den här funktionen bara klick på ditt telefonnummer, inte faktiska samtal. I den här artikeln beskriver vi hur du spårar klick på telefonnummer på din mobilwebbplats. Du kan mäta klick på textlänkar, bilder eller knappar.

Innan du börjar

Innan du kan ställa in konverteringsspårning för klick på telefonnummer behöver du

 • ett Google Ads-konto. Har du inget ännu? Registrera dig på http://ads.google.com.
 • en webbplats: Här placerar du koden för konverteringsspårning (”taggen”).
 • veta hur du redigerar din webbplats: Du eller den webbansvariga måste kunna lägga till taggen på din webbplats och lägga till ett JavaScript-kodavsnitt med en onclick-händelsehanterare.

Anvisningar

Steg 1: Skapa en konverteringsåtgärd

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen högst upp till höger och klicka på Konverteringar under Mätning.
 3. Klicka på plusknappen .
 4. Klicka på Telefonsamtal.
 5. Välj Klick på ett nummer på din mobilwebbplats.
 6. Klicka på Fortsätt.
 7. Ange namnet på samtalskonverteringen du vill spåra vid Konverteringsnamn. På så sätt kan du enkelt hitta åtgärden i konverteringsrapporterna senare. Skriv till exempel ”Telefonbeställning av bukett” eller ”Bokning via telefon”.
 8. Välj den kategori som passar bäst för konverteringen på rullgardinsmenyn Kategori.
 9. Ange ett värde på varje klick vid Värde och välj Använd olika värden för varje klick eller Använd inte ett värde om du inte vill registrera något värde.
 10. Välj vid Räkna om alla konverteringar eller en konvertering per annonsklick ska räknas. Alla passar bäst för försäljning och En passar bäst för potentiella kunder. 
 11. Klicka på Konverteringsperiod. Välj en konverteringsperiod för konverteringsåtgärden på rullgardinsmenyn. Perioden kan vara från en till 90 dagar.
 12. Klicka på Period för visningsbaserad konvertering. Välj en period för visningsbaserad konvertering för konverteringsåtgärden på rullgardinsmenyn. Perioden kan vara från en till 30 dagar.
 13. Klicka på Visa i Konverteringar. Med den här standardinställningen kan du bestämma om du vill ta med data om konverteringsåtgärden i rapportkolumnen Konverteringar. Informationen visas fortfarande i kolumnen Alla konverteringar även om du avmarkerar denna inställning. Det kan vara en god idé att avmarkera inställningen om du använder AdWords Smart Bidding men inte vill ta med just den här konverteringsåtgärden i budstrategin. Läs mer om inställningen Visa i Konverteringar.
 14. Klicka på Skapa och fortsätt.

Steg 2: Skapa taggen för konverteringsspårning

För att ställa in konverteringsspårning för en mobilwebbplats måste du lägga till två kodavsnitt på din webbplats: den globala webbplatstaggen och händelsekodavsnittet.

Den globala webbplatstaggen lägger till webbplatsbesökare på dina remarketinglistor av typen Alla besökare (om du har ställt in remarketing) och placerar nya cookies på din domän. I dessa cookies lagras information om de annonsklick som ledde användare till din webbplats. Observera att taggen för Google Ads-konverteringsspårning kan använda denna klickinformation för att tillskriva konverteringar till dina Google Ads-kampanjer. Tänk på att ge användarna tydlig och omfattande information om de uppgifter du samlar in, och att inhämta samtycke när det är nödvändigt av juridiska skäl.

Du måste placera den globala webbplatstaggen på samtliga sidor på webbplatsen, men du behöver bara en global webbplatstagg för varje Google Ads-konto.

Händelsekodavsnittet spårar de klick på ett telefonnummer på din webbplats som ska räknas som konverteringar. Infoga kodavsnittet mellan <head></head>-taggarna omedelbart efter den globala webbplatstaggen på sidan där ditt telefonnummer visas.

Obs!

När du spårar klick på telefonnummer ser du klickdata i stället för samtalsdata (som samtalslängd) i dina konverteringsrapporter.

När du har skapat en konverteringsåtgärd kan du välja mellan två olika sätt att infoga taggen:

Alternativ 1: Infoga taggen själv

 1. Välj det alternativ under Global webbplatstagg som bäst beskriver din situation och följ anvisningarna för att infoga taggen:
  • Jag har inte implementerat den globala webbplatstaggen på min webbplats: Välj det här alternativet om det är första gången du skapar taggen för en konverteringsåtgärd i ditt konto och du inte har infogat den globala webbplatstaggen från en annan produkt från Google. Detta alternativ visar den fullständiga globala webbplatstaggen. Infoga taggen genom att kopiera taggkoden och klistra in den mellan <head></head>-taggarna på samtliga sidor på din webbplats.

   Här följer ett exempel på en global webbplatstagg, där ”CONVERSION_ID” motsvarar det konverterings-id som är unikt för ditt Google Ads-konto:

   <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>

   <script>

   window.dataLayer = window.dataLayer || [];
   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
    gtag('js', new Date());
   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');


   </script>
  • Jag har implementerat den globala webbplatstaggen på min webbplats från en annan produkt från Google (till exempel Google Analytics) eller från ett annat Google Ads-konto: Om det här alternativet gäller dig behöver du inte lägga till den globala webbplatstaggen på din webbplats igen. För att konverteringsspårning ska fungera i ditt konto måste du dock lägga till config-kommandot (kodavsnittet som innehåller ditt konverterings-id) i varje instans av den globala webbplatstaggen. Det här alternativet visar detta kommando, där ”AW-CONVERSION_ID” motsvarar ditt kontos konverterings-id:


   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   Lägg till config-kommandot omedelbart ovanför </ script>-slutkoden i varje instans av den globala webbplatstaggen på din webbplats. 

   Här är ett exempel på en global webbplatstagg som är konfigurerad för både Google Analytics och Google Ads, med config-kommandot för Google Ads-kontot markerat:

   <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA-_TRACKING_ID">

   </script>

   <script>

     window.dataLayer = window.dataLayer || [];

     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

     gtag('js', new Date());

     gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
     gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   </script>

  • Jag implementerade den globala webbplatstaggen på min webbplats när jag skapade en annan konverteringsåtgärd i detta Google Ads-konto: Om det här alternativet gäller dig behöver du inte lägga till den globala webbplatstaggen på din webbplats igen. Se bara till att den globala webbplatstaggen finns med på alla sidor på din webbplats och att config-kommandot i varje instans av taggen innehåller ditt kontos konverterings-id. Du ser ditt konverterings-id när du väljer det här alternativet.

 2. (Valfritt) Modifiera den globala webbplatstaggen beroende på dina önskemål:

  • Om du inte vill att den globala webbplatstaggen ska lägga till webbplatsbesökare på dina remarketinglistor lägger du till den gulmarkerade delen nedan i config-kommandot i den globala webbplatstaggen:

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID', {'send_page_view': false});

  • Om du inte vill att den globala webbplatstaggen ska placera förstapartscookies på webbplatsdomänen kan du lägga till den gulmarkerade delen nedan i 'config'-kommandot i den globala webbplatstaggen:

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID', {'conversion_linker': false});

   Vi rekommenderar dock inte att du gör detta, eftersom det gör mätningen av konverteringarna mindre exakt.

 3. Kopiera den globala webbplatstaggen och följ anvisningarna om hur du lägger till den på din webbplats

 4. Kopiera händelsekodavsnittet under Händelsekodavsnitt och följ anvisningarna för att lägga till det på din webbplats. Du måste lägga till kodavsnittet på sidan som innehåller knappen eller länken du vill spåra.

 5. Klicka på Nästa.

 6. Klicka på Klart.

 7. Följ de här anvisningarna för att lägga till ett extra kodavsnitt för knappen eller länken du vill spåra. Detta steg krävs för att konverteringsspårningen ska fungera.

Alternativ 2: Använd Google Taggstyrning

Google Taggstyrning är ett system för tagghantering där du enkelt och snabbt kan uppdatera taggar och kodavsnitt på din webbplats. Du kan använda Google Taggstyrning för att installera taggen för konverteringsspårning.

 1. Kopiera Konverterings-id och Konverteringsetikett (visas på denna flik) för konverteringsåtgärden.
 2. Följ anvisningarna för att konfigurera Google Ads-konverteringsspårning i Google Taggstyrning. Viktigt! Försäkra dig om att spårningen fungerar korrekt i alla webbläsare genom att lägga till en tagg för konverteringslänkning och konfigurera den så att den aktiveras på alla dina webbsidor.
 3. Klicka på Nästa.
 4. Klicka på Klart.
 5. Slutför de övriga konfigureringsstegen i Google Taggstyrning. Detta krävs för konverteringsspårningen ska fungera.
  Välj ett av följande två alternativ:
  1. Grundläggande: Konfigurera en klickutlösare så att taggen för konverteringsspårning aktiveras när det relevanta klicket sker.
  2. Avancerat: Lägg till ett funktionsanrop i koden för länken, knappen eller knappbilden. Konfigurera sedan en klickutlösare så att taggen för konverteringsspårning aktiveras när händelsen (i detta fall ett klick) sker.

Kontrollera taggen för konverteringsspårning

Om du vill kontrollera att konverteringstaggen är korrekt installerad och spårar konverteringar som den ska eller om du misstänker ett problem med taggen, kan du läsa de här anvisningarna om hur du kontrollerar taggen för konverteringsspårning.
 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt