Проследяване на кликвания върху телефонни номера на мобилен уебсайт

Проследяването на реализациите може да Ви помогне да видите доколко ефективно рекламите Ви водят до кликвания върху телефонния номер на бизнеса Ви на мобилния Ви уебсайт. За разлика от другите типове проследяване на реализации от телефонно обаждане тази функция проследява само кликванията върху телефонния Ви номер, а не действителните обаждания. В тази статия се обяснява как да проследявате кликвания върху телефонни номера от мобилната версия на Вашия уебсайт. Можете да измервате кликванията върху текстова връзка, изображение или бутон.

Преди да започнете

Ето какво ще Ви е необходимо, за да настроите проследяване на реализациите от кликвания върху телефонни номера:

 • Профил в Google Ads: Още нямате? Регистрирайте се на адрес http://ads.google.com.
 • Уебсайт: В него поставяте кода за проследяване на реализациите (наричан „маркер“).
 • Възможност за редактиране на уебсайта: Вие или програмистът Ви трябва да можете да добавите маркера към уебсайта Ви, както и фрагмент с JavaScript с манипулатор за събитие „onclick“.

Инструкции

Стъпка 1: Създаване на действие, водещо до реализация

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В горния десен ъгъл кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | tools [Icon] и под „Измерване“ кликнете върху Реализации.
 3. Кликнете върху бутона със знак плюс .
 4. Кликнете върху Телефонни обаждания.
 5. Изберете Кликвания върху номер в мобилния Ви уебсайт.
 6. Кликнете върху Напред.
 7. До „Име на реализацията“ въведете името на реализацията от телефонно обаждане, която искате да проследявате. Това ще Ви помогне да разпознавате съответното действие по-късно, когато се показва в отчетите за реализациите. Примерни имена могат да бъдат „Поръчки за цветя по телефона“ или „Обаждания за резервация“.
 8. От падащото меню до „Категория“ изберете категорията, която най-точно съответства на реализацията Ви.
 9. До „Стойност“ въведете стойност за всяко кликване, изберете Използва се различна стойност за всяко кликване и въведете стойност по подразбиране или изберете Не се използва стойност, ако предпочитате да не отчитате такава.
 10. До „Отчитане“ изберете дали да отчитате една реализация или всички за кликване върху реклама. „Една“ е най-добрата опция за възможни клиенти, а „Всички“ – за продажби. 
 11. Кликнете върху Прозорец на реализациите. От падащото меню изберете прозорец на реализациите за това действие, водещо до реализация. Прозорецът може да бъде с валидност от 1 до 90 дни.
 12. Кликнете върху Прозорец на реализациите след показване. От падащото меню изберете прозорец на реализациите след показване за това действие, водещо до реализация. Прозорецът може да бъде с валидност от 1 до 30 дни.
 13. Кликнете върху Включване в „Реализации“. Тази настройка, която е избрана по подразбиране, Ви дава възможност да решите дали да добавите данни за това действие, водещо до реализация, в отчетната графа „Реализации“. Ако премахнете отметката от настройката, данните ще продължат да се включват в графата Всички реализации. Бихте могли да премахнете отметката от тази настройка, ако използвате Интелигентно офериране и не искате да включите това действие, водещо до реализация, в стратегията си за офериране. Научете повече за настройката „Включване в „Реализации“.
 14. Кликнете върху Създаване и продължаване.

Стъпка 2: Настройте маркера си за проследяване на реализациите

За да настроите проследяване на реализациите в мобилен уебсайт, трябва да добавите два фрагмента от код към уебсайта си: общия маркер на сайта и фрагмента за събитие.

Общият маркер на сайта добавя посетители на уебсайта към списъците Ви за ремаркетинг „Всички посетители“ (ако сте настроили ремаркетинг) и задава нови „бисквитки“ в домейна Ви, които ще съхраняват информация за кликванията върху рекламата, довели потребители на сайта Ви. Имайте предвид, че маркерът на Google Ads за проследяване на реализациите ще може да използва тази информация за кликванията, за да приписва реализации на кампаниите Ви в Google Ads. Моля, не забравяйте, че трябва да предоставяте на потребителите ясна и изчерпателна информация за събирането на данни и да получавате съгласие за това, в случай че такова се изисква по закон.

Трябва да инсталирате общия маркер на сайта на всяка страница от уебсайта си, но Ви е нужен само един за всеки профил в Google Ads.

Фрагментът за събитие проследява кликванията към телефонен номер в уебсайта Ви, които трябва да се отчитат като реализации. Инсталирайте този фрагмент между маркерите <head></head> на страницата, на която се показва телефонният Ви номер, непосредствено след общия маркер на сайта.

Забележка

Когато проследявате кликвания върху телефонни номера, в отчетите за реализациите ще виждате данни за кликванията вместо данни за обажданията (като например продължителност на обаждането).

След като създадете действие, водещо до реализация, изберете един от двата начина за инсталиране на маркера си:

Опция 1: Инсталиране на маркера самостоятелно

 1. Под „Общ маркер на сайта“ изберете опцията, описваща най-добре ситуацията Ви, и изпълнете инструкциите за инсталиране на маркера.
  • Не съм инсталирал/а общия маркер на сайта в уебсайта си: Изберете тази опция, ако за пръв път настройвате маркера за действие, водещо до реализация, в профила си и не сте инсталирали общия маркер на сайта от друг продукт на Google. Тази опция показва пълния вид на общ маркер на сайта. За да инсталирате маркера, копирайте кода му и го поставете между маркерите <head></head> на всяка страница от уебсайта си.

   Следва пример за общ маркер на сайта, където „CONVERSION_ID“ представлява идентификационният номер на реализацията, който е уникален за профила Ви в Google Ads:

   <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>

   <script>

   window.dataLayer = window.dataLayer || [];
   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
    gtag('js', new Date());
   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');


   </script>
  • Инсталирах в уебсайта си общия маркер на сайта от друг продукт на Google (напр. Google Анализ) или от друг профил в Google Ads: Ако тази опция се отнася за Вас, няма да е необходимо да добавяте в уебсайта си отново общия маркер на сайта; за да работи обаче проследяването на реализациите за този профил, ще трябва да добавите командата „config“ (частта от код, която съдържа идентификационния номер на реализацията Ви) към всеки екземпляр на общия маркер на сайта. При тази опция се показва тази команда, където „AW-CONVERSION_ID“ представлява идентификационният номер на реализацията Ви в профила:


   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   Добавете командата „config“ в уебсайта си към всеки екземпляр на общия маркер на сайта, непосредствено над крайния маркер </script>. 

   Следва пример с общ маркер на сайта, конфигуриран едновременно за Google Анализ и Google Ads, с откроена команда „config“ за профила в Google Ads:

   <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA-_TRACKING_ID">

   </script>

   <script>

     window.dataLayer = window.dataLayer || [];

     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

     gtag('js', new Date());

     gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
     gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   </script>

  • Вече инсталирах в уебсайта си общия маркер на сайта при създаването на друго действие, водещо до реализация, в този профил в Google Ads: Ако тази опция се отнася за Вас, няма да е необходимо да добавяте в уебсайта си отново общия маркер на сайта. Трябва само да проверите дали общият маркер на сайта се показва на всяка страница от сайта Ви и дали командата „config“ във всеки екземпляр на маркера съдържа идентификационния номер на реализация от профила Ви. Ще видите идентификационния номер на реализацията си, когато изберете тази опция.

 2. (По избор) Променете общия маркер на сайта според предпочитанията си:​

  • Ако не желаете общият маркер на сайта да добавя посетители на уебсайта към списъците Ви за ремаркетинг, добавете откроената част по-долу към командата „config“ на общия маркер на сайта си.

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID', {'send_page_view': false});

  • Ако не желаете общият маркер на сайта да зададе „бисквитки“ на посещавания домейн на домейна на уебсайта Ви, добавете откроената част по-долу към командата „config“ на общия маркер на сайта си:

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID', {'conversion_linker': false});

   Не препоръчваме да правите това, тъй като ще доведе до по-неточно измерване на реализациите.

 3. Копирайте общия маркер на сайта и след това изпълнете инструкциите за добавянето му към уебсайта Ви

 4. Под „Фрагмент за събитие“ копирайте фрагмента за събитие, след което изпълнете инструкциите за добавянето му към уебсайта Ви. Трябва да добавите фрагмента към страницата, на която се намира бутонът или връзката, които искате да проследявате за кликвания.

 5. Кликнете върху Напред.

 6. Кликнете върху Готово.

 7. Изпълнете тези инструкции, за да добавите допълнителна част от код към бутона или връзката, които искате да проследявате. Тази стъпка е необходима, за да работи проследяването на реализациите.

Опция 2: Използване на Мениджър на маркери на Google

Мениджър на маркери на Google е система за управление на маркери, която Ви дава възможност бързо и лесно да актуализирате маркери и фрагменти от код в уебсайта си. Можете да използвате инструмента, за да инсталирате маркера си за проследяване на реализациите.

 1. Копирайте идентификационния номер на реализацията и етикета на реализацията (показани в този раздел) за действието си, водещо до реализация.
 2. Изпълнете инструкциите за настройване на проследяване на реализациите в Google Ads в Мениджър на маркери на Google. Важно: За да сте сигурни в правилното проследяване във всички браузъри, не забравяйте да добавите маркер на инструмента за свързване на реализации и да го конфигурирате, така че да се задейства на всичките Ви уеб страници.
 3. Кликнете върху Напред.
 4. Кликнете върху Готово.
 5. Изпълнете допълнителните стъпки за настройване в Мениджър на маркери на Google. Това е необходимо, за да работи проследяването на реализациите.
  Изберете една от следните две опции:
  1. Основна: Настройте задействане на кликванията, така че маркерът за проследяване на реализациите да се задейства при възникване на съответното кликване.
  2. Разширена: Добавете извикване на функция към кода за връзката, бутона или изображението на бутон. След това настройте задействане на персонализирано събитие, така че маркерът за проследяване на реализациите да се задейства при възникване на събитие (в този случай – кликване).

Проверка на маркера Ви за проследяване на реализациите

Ако искате да сте сигурни, че маркерът Ви за проследяване на реализациите е инсталиран и проследява реализациите правилно, или смятате, че може да има проблем с него, прочетете тези инструкции за проверка на маркера за проследяване на реализациите.
 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си