Ställa in konverteringsspårning för webbplatsen

Med konverteringsspårning kan du se i vilken utsträckning klick på din annons leder till värdefull kundaktivitet på din webbplats, till exempel i form av köp, registreringar och inskickade formulär.

I denna artikel beskriver vi hur du skapar en konverteringsåtgärd för att spåra kundernas aktivitet på din webbplats. Du skapar konverteringsåtgärden i ditt Google Ads-konto och får en ”tagg” i form av ett kodavsnitt. Därefter slutför du konfigurationen av konverteringsspårningen genom att lägga till taggen för konverteringsspårning på din webbplats.

Innan du börjar

För att kunna konfigurera konverteringsspårning på din webbplats behöver du

 • en webbplats: Här infogar du koden för konverteringsspårning (taggen).
 • veta hur du redigerar din webbplats: Du eller den webbansvariga måste kunna infoga taggen på din webbplats.

I denna artikel beskriver vi hur konfigureringen går till. Du kan läsa mer om hur konverteringsspårning fungerar och dess fördelar i Om konverteringsspårning.

Om du inte är säker på att konverteringsspårning på webbplats är något för dig kan du läsa om olika typer av konverteringsspårning här.

Anvisningar

Steg 1: Skapa en konverteringsåtgärd

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen högst upp till höger och klicka på Konverteringar under Mätning.
 3. Klicka på plusknappen .
 4. Klicka på Webbplats.
 5. Skriv ett namn på konverteringen du vill spåra vid Konverteringsnamn, till exempel ”registrering för nyhetsbrev” eller ”köp av bröllopsbukett”. Det gör det enklare att hitta konverteringsåtgärden i konverteringsrapporterna senare.
 6. Välj en beskrivning av konverteringsåtgärden bredvid Kategori. Med hjälp av kategorin kan du segmentera konverteringar i rapporterna så att liknande konverteringar visas tillsammans.
 7. Välj vid Värde hur du vill spåra värdet av varje konvertering.
  • Använd samma värde för varje konvertering. Ange ett belopp för hur mycket varje konvertering är värd för ditt företag.
  • Använd olika värden för varje konvertering. Använd det här alternativet om du till exempel vill spåra produkter med olika priser. När du senare lägger till taggen för konverteringsspårning måste du anpassa den så att den spårar transaktionsspecifika värden
  • Använd inget värde
 8. Välj hur konverteringarna ska räknas vid Räkna.
  • En. Passar bäst för potentiella kunder, till exempel ett registreringsformulär på din webbplats, när en enda konvertering per annonsklick troligen tillför värde för ditt företag.
  • Varje. Passar bäst för försäljningar, när alla konverteringar troligen tillför värde till ditt företag.
 9. Klicka på Konverteringsperiod. Välj på rullgardinsmenyn hur länge konverteringar ska spåras efter en annonsinteraktion. Perioden kan vara från en till 90 dagar. Läs mer om konverteringsperioder.
 10. Klicka på Period för visningsbaserad konvertering. Välj på rullgardinsmenyn hur länge visningsbaserade konverteringar ska spåras. Perioden kan vara från en till 30 dagar.
 11. Klicka på Visa i Konverteringar:. Med denna inställning, som är vald som standard, kan du välja om du vill inkludera data om konverteringsåtgärden i rapportkolumnen Konverteringar eller inte. Informationen visas fortfarande i kolumnen Alla konverteringar även om du avmarkerar denna inställning. Det kan vara en god idé att avmarkera inställningen om du använder Smart Bidding men inte vill ta med just denna konverteringsåtgärd i budstrategin. Läs mer om inställningen Visa i Konverteringar.
 12.  Klicka på Skapa och fortsätt.

Nu ser du en skärm som visar att du har skapat en konverteringsåtgärd. Följ anvisningarna i nästa avsnitt för att konfigurera taggen.

Viktigt: Om du använder uppsättningar med konverteringsåtgärder för att kunna styra vilka konverteringar som ingår på kampanjnivån måste du lägga till den nya åtgärden i alla lämpliga uppsättningar, annars optimeras inte dessa kampanjer med hjälp av åtgärden.

Steg 2: Skapa taggen för konverteringsspårning

Första gången du ställer in konverteringsspårning måste du lägga till två kodavsnitt på din webbplats: den globala webbplatstaggen och händelsekodavsnittet.

Den globala webbplatstaggen lägger till webbplatsbesökare på dina remarketinglistor av typen Alla besökare (om du har ställt in remarketing) och placerar nya cookies på din domän. I dessa cookies lagras information om de annonsklick som ledde användare till din webbplats. Observera att taggen för konverteringsspårning i Google Ads kan använda denna klickinformation för att tillskriva konverteringar till dina Google Ads-kampanjer. Tänk på att ge användarna tydlig och omfattande information om de uppgifter du samlar in och att inhämta samtycke när det är nödvändigt av juridiska skäl.

Du måste placera den globala webbplatstaggen på samtliga sidor på webbplatsen, men du behöver bara en global webbplatstagg för varje Google Ads-konto.

Händelsekodavsnittet registrerar åtgärder som ska räknas som konverteringar. Infoga det här kodavsnittet på de sidor på din webbplats som du vill spåra konverteringar på. Varje konverteringsåtgärd är kopplad till ett eget händelsekodavsnitt. Den globala webbplatstaggen är däremot samma för alla konverteringsåtgärder i ett Google Ads-konto.

Du kan infoga taggen på två olika sätt.

Alternativ 1: Infoga taggen själv

 1. Välj det alternativ under Global webbplatstagg som bäst beskriver din situation och följ anvisningarna för att infoga taggen:​
  • Jag har inte implementerat den globala webbplatstaggen på min webbplats: Välj det här alternativet om det är första gången du skapar taggen för en konverteringsåtgärd i ditt konto och du inte har infogat den globala webbplatstaggen från en annan produkt från Google. Detta alternativ visar den fullständiga globala webbplatstaggen. Infoga taggen genom att kopiera taggkoden och klistra in den mellan <head></head>-taggarna på samtliga sidor på din webbplats.


   Här är ett exempel på en global webbplatstagg, där AW-CONVERSION_ID motsvarar det konverterings-id som är unikt för ditt Google Ads-konto:

   <script async
   src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>

   <script>

     window.dataLayer = window.dataLayer || [];

     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

     gtag('js', new Date());

     gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   </script>

  • Jag har implementerat den globala webbplatstaggen på min webbplats från en annan produkt från Google (till exempel Google Analytics) eller från ett annat Google Ads-konto: Om det här alternativet gäller dig behöver du inte lägga till den globala webbplatstaggen på din webbplats igen. För att konverteringsspårning ska fungera i ditt konto måste du dock lägga till config-kommandot (kodavsnittet som innehåller ditt konverterings-id) i varje instans av den globala webbplatstaggen. Det här alternativet visar detta kommando, där ”AW-CONVERSION_ID” motsvarar ditt kontos konverterings-id:


   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   Lägg till config-kommandot omedelbart ovanför </script>-slutkoden i varje instans av den globala webbplatstaggen på din webbplats. 

   Här är ett exempel på en global webbplatstagg som har konfigurerats för både Google Analytics och Google Ads, med config-kommandot för Google Ads-kontot markerat:

   <script async
   src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID">

   </script>

   <script>

     window.dataLayer = window.dataLayer || [ ] ;

     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

     gtag( 'js', new Date () ) ;

     gtag( 'config', 'GA_TRACKING_ID');

     gtag( 'config', 'AW-CONVERSION_ID');

   </script>

  • Jag implementerade den globala webbplatstaggen på min webbplats när jag skapade en annan konverteringsåtgärd i detta Google Ads-konto: Om det här alternativet gäller dig behöver du inte lägga till den globala webbplatstaggen på din webbplats igen. Se bara till att den globala webbplatstaggen finns med på alla sidor på din webbplats och att config-kommandot i varje instans av taggen innehåller ditt kontos konverterings-id. Du ser ditt konverterings-id när du väljer detta alternativ.

 2. (Valfritt) Modifiera den globala webbplatstaggen beroende på dina önskemål:   
  • Om du inte vill att den globala webbplatstaggen ska lägga till webbplatsbesökare på dina remarketinglistor i samband med den första sidhämtningen lägger du till den markerade delen nedan i config-kommandot för den globala webbplatstaggen:
   gtag('config',' AW-CONVERSION_ID',{'send_page_view': false});

  • Om du inte vill att den globala webbplatstaggen ska placera förstapartscookies på din webbplatsdomän kan du lägga till den markerade delen nedan i config-kommandot för den globala webbplatstaggen:
   gtag('config',' AW-CONVERSION_ID',{'conversion_linker': false});

   Obs!

   Vi rekommenderar dock inte att du gör detta, eftersom det gör mätningen av konverteringarna mindre exakt.
  • Om du vill inaktivera insamlingen av remarketingdata lägger du till det gulmarkerade kommandot gtag('set') i den globala webbplatstaggen ovanför kommandot gtag('js'). Det innebär att du inaktiverar insamlingen av remarketingdata för alla konfigurerade Google Ads-konton.

   <script async
   src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>

   <script>

   window.dataLayer = window.dataLayer || [];

   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

    gtag('set', 'allow_ad_personalization_signals', false);

    gtag('js', new Date());

    gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   </script>

 3. Kopiera den globala webbplatstaggen och följ anvisningarna om hur du lägger till den på din webbplats.

 4. Välj vid Händelsekodavsnitt om du vill spåra konverteringar när sidan läses in eller vid klick.
  • Sidhämtning: Räkna konverteringar när kunderna besöker konverteringssidan, till exempel en bekräftelsesida efter ett köp eller en registrering. Detta är standardalternativet och även det vanligaste alternativet. Läs mer om Googles säkerhetsstandarder.
  • Klick: Räkna konverteringar när kunderna klickar på en knapp eller länk (till exempel knappen Köp nu). 
 5. Kopiera händelsekodavsnittet och följ anvisningarna för hur du lägger till det på din webbplats, eller klicka på Ladda ned kodavsnitt för att lägga till det senare.
  • Om du spårar sidinläsningar som konverteringar lägger du till händelsekodavsnittet på sidan du spårar.
  • Om du spårar klick som konverteringar lägger du till händelsekodavsnittet på sidan som innehåller knappen eller länken du vill spåra.
 6. Klicka på Nästa
 7. Klicka på Klar.
 8. Om du spårar klick på din webbplats som konverteringar följer du de här anvisningarna för att lägga till ett extra kodavsnitt i knappen eller länken du vill spåra. Detta steg krävs för att konverteringsspårningen ska fungera.

Alternativ 2: Använd Google Taggstyrning

Google Taggstyrning är ett system för tagghantering där du enkelt och snabbt kan uppdatera taggar och kodavsnitt på din webbplats. Du kan använda Google Taggstyrning för att installera taggen för konverteringsspårning.

 1. Kopiera Konverterings-id och Konverteringsetikett (visas på denna flik) för konverteringsåtgärden.
 2. Följ anvisningarna för att konfigurera Google Ads-konverteringsspårning i Google Taggstyrning. Viktigt! Försäkra dig om att spårningen fungerar korrekt i alla webbläsare genom att lägga till en tagg för konverteringslänkning och konfigurera den så att den aktiveras på alla dina webbsidor.
 3. Klicka på Nästa.
 4. Klicka på Klar.
 5. Om du spårar klick på din webbplats som konverteringar måste du slutföra ytterligare konverteringssteg i Google Taggstyrning. Detta krävs för konverteringsspårningen ska fungera. Välj ett av följande två alternativ:
 • Grundläggande: Konfigurera en klickutlösare så att taggen för konverteringsspårning aktiveras när det relevanta klicket sker.
 • Avancerat: Lägg till ett funktionsanrop i koden för länken, knappen eller knappbilden. Konfigurera sedan en klickutlösare så att taggen för konverteringsspårning aktiveras när händelsen (i detta fall ett klick) sker.

Tips! Infoga taggen för konverteringsspårning med Google Taggstyrning

I stället för att lägga till taggen för konverteringsspårning manuellt i webbplatskoden kan du infoga den med hjälp av Google Taggstyrning. Du måste ange följande information:
 • Conversion ID
 • Conversion label
Du hittar denna information i konverteringsåtgärdens händelsekodavsnitt. I exemplet nedan motsvarar AW-CONVERSION_ID det konverterings-id som är unikt för ditt konto och AW-CONVERSION_LABEL den konverteringsetikett som är unik för varje konverteringsåtgärd. 
<!-- Event snippet for Example conversion page -->
<script>
 gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-CONVERSION_ID/AW-CONVERSION_LABEL',
  'value': 1.0,
  'currency': 'USD'
 });
</script>
Är du osäker på om taggen är korrekt konfigurerad? Du kan använda Google Tag Assistant för att kontrollera implementeringen av taggen. Mer information om felsökning finns i Kontrollera taggen för konverteringsspårning.

Informera webbplatsbesökarna om datainsamling

Som alltid bör du tänka på att ge användarna tydlig och heltäckande information om de uppgifter du samlar in på dina webbplatser och inhämta samtycke till datainsamlingen när det är nödvändigt av juridiska skäl.

Säkerhet och sekretess vid webbplatsspårning

Google tillämpar strikta riktlinjer för säkerhet. Google Ads samlar bara in data på sidor där du har implementerat tillhörande taggar.

Tänk på att ge användarna tydlig och grundlig information om de uppgifter du samlar in på dina webbplatser och att inhämta samtycke till datainsamlingen när det är nödvändigt av juridiska skäl.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt