Konfigurer konverteringssporing for nettsteder

Med konverteringssporing kan du finne ut i hvilken grad annonseklikk resulterer i verdifull kundeaktivitet på nettstedet ditt – som kjøp, registreringer og skjemaer som sendes inn.

I denne artikkelen forklarer vi hvordan du kan opprette konverteringshandlinger for å spore kundehandlinger på nettstedet ditt. Du konfigurerer konverteringshandlingen i Google Ads-kontoen din og henter så en kodebit – en såkalt tag. For å fullføre konfigurasjonen av konverteringssporingen må du legge til taggen for konverteringssporing på nettstedet ditt.

Før du begynner

Før du kan konfigurere konverteringssporing for nettstedet ditt, trenger du følgende:

 • Et nettsted: Det er her du setter inn koden for konverteringssporing – den såkalte taggen.
 • Mulighet til å redigere nettstedet: Enten deg selv eller nettredaktøren din må kunne legge til taggen på nettstedet.

Denne veiledningen dekker selve konfigureringen. Hvis du vil finne ut mer om hvordan konverteringssporing fungerer, og hvorfor det er lurt å bruke denne funksjonen, kan du lese artikkelen Om konverteringssporing.

Hvis du er usikker på om konverteringssporing for nettsteder er den riktige løsningen for deg, kan du klikke her for å se veiledninger til alle de forskjellige typene konverteringssporing.

Veiledning

Trinn 1: Opprett en konverteringshandling

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre og så på Konverteringer under Måling.
 3. Klikk på plussknappen .
 4. Klikk på Nettsted.
 5. Skriv inn navnet på konverteringen du vil spore (f.eks. «registrering for nyhetsbrev» eller «kjøp av brudebukett»), ved siden av Konverteringsnavn. På denne måten blir det enklere å finne igjen denne konverteringshandlingen i konverteringsrapportene på et senere tidspunkt.
 6. Velg en beskrivelse av konverteringshandlingen din fra rullegardinmenyen, ved siden av Kategori. Med kategorier kan du segmentere konverteringene i rapporter, slik at du kan se lignende konverteringer ved siden av hverandre.
 7. Ved siden av «Verdi» velger du hvordan du ønsker å spore verdien av hver enkelt konvertering.
  • Bruk samme verdi for hver konvertering. Angi hvor mye hver konvertering er verdt for bedriften din.
  • Bruk ulike verdier for hver konvertering. Velg dette alternativet hvis du for eksempel sporer kjøp av produkter med forskjellig pris. Når du legger til taggen for konverteringssporing senere, må du tilpasse koden for sporing av transaksjonsspesifikke verdier
  • Ikke bruk verdier
 8. Velg hvordan konverteringene dine skal telles, ved siden av Telling.
  • Én. Dette er den beste innstillingen for aktivitet fra potensielle kunder, for eksempel registreringer via et skjema på nettstedet ditt, hvor det er sannsynlig at bare én konvertering per annonseklikk er av verdi for bedriften din.
  • Alle. Dette er den beste innstillingen for salg, altså når hver enkelt konvertering sannsynligvis er av verdi for bedriften din.
 9. Klikk på Konverteringsvindu. Velg en verdi i rullegardinmenyen for å angi hvor lenge du ønsker å spore konverteringer etter at brukere har foretatt seg noe med annonsen din. Vinduet kan være på 1–90 dager. Finn ut mer om konverteringsvinduer.
 10. Klikk på Visningskonverteringsvindu. Velg en verdi i rullegardinmenyen for å angi hvor lenge du ønsker å spore visningskonverteringer. Vinduet kan være på alt fra én dag til 30 dager.
 11. Klikk på Ta med i «Konverteringer»-kolonnen. Med denne innstillingen – som er valgt som standard – kan du velge om data for denne konverteringshandlingen skal tas med i «Konverteringer»-rapporteringskolonnen. Selv om du fjerner avmerkingen for denne innstillingen, inkluderes dataene fortsatt i Alle konverteringer-kolonnen. Det kan være lurt å fjerne avmerkingen for denne innstillingen hvis du bruker smart budgivning, og du ikke ønsker å ta med denne spesifikke konverteringshandlingen i budstrategien din. Finn ut mer om innstillingen «Ta med i Konverteringer-kolonnen».
 12.  Klikk på Opprett og fortsett.

Nå vises det en skjerm hvor du får bekreftet at du har opprettet en konverteringshandling. Følg veiledningen til å konfigurere tagger i den neste delen.

Viktig: Hvis du kontrollerer hvilke konverteringer som tas med på kampanjenivå, via et sett av konverteringshandlinger, må du sørge for at du legger til denne nye handlingen i alle de aktuelle settene. Ellers blir ikke disse kampanjene optimalisert for denne handlingen.

Trinn 2: Konfigurer taggen for konverteringssporing

Hvis du skal konfigurere sporing av konverteringer på nettsteder for første gang, må du legge til to kodebiter på nettstedet ditt: hendelseskodebiten og den globale nettstedstaggen.

Med den globale nettstedstaggen legges besøkende på nettstedet ditt til i «Alle besøkende»-remarketinglistene dine (hvis du har konfigurert remarketing), og det blir angitt nye informasjonskapsler på domenet ditt. I informasjonskapslene lagres informasjon om annonseklikket som førte de besøkende til nettstedet. Vær oppmerksom på at Google Ads-taggene for konverteringssporing kan bruke denne klikkinformasjonen for å tilskrive konverteringer til Google Ads-kampanjene dine. Sørg for at du gir brukerne tydelig og utfyllende informasjon om hvilke data du samler inn på nettstedet, og at du innhenter samtykke til slik innsamling i tilfeller der dette er lovpålagt.

Du må installere den globale nettstedstaggen på alle sidene på nettstedet ditt, men du trenger bare én global nettstedstag for hver Google Ads-konto.

I hendelseskodebiten spores handlingene som skal telles som konverteringer. Installer denne kodebiten på nettsidene du vil spore konverteringer for. Hver konverteringshandling er tilknyttet en unik hendelseskodebit, mens den globale nettstedstaggen er den samme i alle konverteringshandlingene i en Google Ads-konto.

Taggen kan installeres på to forskjellige måter

Alternativ 1: Installer taggen på egen hånd

 1. Velg det alternativet som best beskriver den aktuelle situasjonen, under «Global nettstedstag», og følg veiledningen for å installere taggen:
  • Jeg har ikke installert den globale nettstedstaggen på nettstedet mitt: Velg dette alternativet hvis du konfigurerer taggen for en konverteringshandling i kontoen din for første gang og ikke har installert den globale nettstedstaggen via et annet Google-produkt. Med dette alternativet vises den globale nettstedstaggen i sin helhet. For å installere taggen må du kopiere tagkoden og lime den inn mellom <head></head>-taggene på alle sidene på nettstedet ditt.


   Du kan se et eksempel på den globale nettstedstaggen nedenfor, og der representerer «CONVERSION_ID» den unike konverterings-ID-en for Google Ads-kontoen din:

   <script async
   src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>

   <script>

     window.dataLayer = window.dataLayer || [];

     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

     gtag('js', new Date());

     gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   </script>

  • Jeg installerte den globale nettstedstaggen på nettstedet mitt via et annet Google-produkt (f.eks. Google Analytics) eller fra en annen Google Ads-konto: Hvis dette alternativet gjelder for deg, trenger du ikke å legge til den globale nettstedstaggen på nettstedet ditt igjen. Hvis du ønsker at konverteringssporing skal fungere for denne kontoen, må du imidlertid legge til config-kommandoen (kodebiten som inneholder konverterings-ID-en din) i alle forekomster av den globale nettstedstaggen. Med dette alternativet vises denne kommandoen, og der representerer «AW-CONVERSION_ID» konverterings-ID-en for kontoen din:


   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   Legg til config-kommandoen i hver forekomst av den globale nettstedstaggen på nettstedet ditt, rett ovenfor den avsluttende </script>-taggen. 

   Nedenfor kan du se et eksempel på den globale nettstedstaggen konfigurert for både Google Analytics og Google Ads, og config-kommandoen for Google Ads-kontoen er fremhevet:

   <script async
   src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID">

   </script>

   <script>

     window.dataLayer = window.dataLayer || [ ] ;

     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

     gtag( 'js', new Date () ) ;

     gtag( 'config', 'GA_TRACKING_ID');

     gtag( 'config', 'AW-CONVERSION_ID');

   </script>

  • Jeg installerte den globale nettstedstaggen på nettstedet mitt da jeg opprettet en ny konverteringshandling i denne Google Ads-kontoen: Hvis dette beskriver situasjonen din, trenger du ikke å legge til den globale nettstedstaggen på nytt på nettstedet ditt. Du må forsikre deg om at den globale nettstedstaggen er satt inn på alle sidene på nettstedet ditt, og at config-kommandoen i hver forekomst av taggen inneholder konverterings-ID-en for kontoen din. Denne ID-en vises hvis du velger dette alternativet.

 2. (Valgfritt:) Endre den globale nettstedstaggen slik du måtte ønske:   
  • Hvis du ikke vil at den globale nettstedstaggen skal legge til besøkende på nettstedet ditt i remarketinglistene dine ved første sideinnlasting, må du legge til den fremhevede delen nedenfor i config-kommandoen for den globale nettstedstaggen:
   gtag('config',' AW-CONVERSION_ID',{'send_page_view': false});

  • Hvis du ikke vil at den globale nettstedstaggen skal angi informasjonskapsler fra førstetilbydere på domenet til nettstedet ditt, må du legge til den fremhevede delen nedenfor i config-kommandoen for den globale nettstedstaggen:
   gtag('config',' AW-CONVERSION_ID',{'conversion_linker': false});

   Merk

   Vi anbefaler at du ikke gjør dette, da det fører til mindre nøyaktig konverteringsmåling.
  •  Hvis du vil slå av innsamlingen av remarketingdata, legger du til den fremhevede gtag('set')-kommandoen i den globale nettstedstaggen, over gtag('js')-kommandoen. Denne handlingen slår av innsamlingen av remarketingdata for alle konfigurerte Google Ads-kontoer.

   <script async
   src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>

   <script>

   window.dataLayer = window.dataLayer || [];

   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

    gtag ('set', 'allow_ad_personalization_signals', false);

    gtag('js', new Date());

    gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   </script>

 3. Kopiér den globale nettstedstaggen, og følg veiledningen for å legge til taggen på nettstedet ditt.

 4. Velg om du vil spore konverteringer etter klikk eller sideinnlastinger, ved siden av Hendelseskodebit.
  • Sideinnlasting: Tell konverteringer når kundene besøker konverteringssiden, for eksempel bekreftelsessiden for kjøp eller registreringer. Dette er standardalternativet og den vanligste innstillingen. Finn ut mer om Googles sikkerhetsstandarder.
  • Klikk: Tell konverteringer når kundene klikker på en knapp eller link (f.eks. en «Kjøp nå»-knapp). 
 5. Kopiér hendelseskodebiten. Følg så veiledningen til å legge til kodebiten på nettsteder, eller klikk på Last ned kodebiten hvis du vil legge den til senere.
  • Hvis du sporer konverteringer etter sideinnlastinger, må du legge til hendelseskodebiten på siden der du skal spore konverteringer.
  • Hvis du sporer konverteringer etter klikk, må du legge til hendelseskodebiten på siden som inneholder knappen eller linken du vil spore klikk på.
 6. Klikk på Neste
 7. Klikk på Ferdig.
 8. Hvis du sporer klikk på nettstedet ditt som konverteringer, må du følge denne veiledningen for å legge til en ekstra kodebit i knappen eller linken der du skal spore klikk. Du må gjennomføre dette trinnet for at konverteringssporingen skal fungere.

Alternativ 2: Bruk Google Tag Manager

Med Google Tag Manager – et administrasjonssystem for tagger – kan du raskt og enkelt oppdatere tagger og kodebiter på nettstedet ditt. Du kan installere taggen din for konverteringssporing via Google Tag Manager.

 1. Kopiér konverterings-ID-en og konverteringsetiketten (vises i denne fanen) for konverteringshandlingen din.
 2. Følg veiledningen til å konfigurere Google Ads-konverteringssporing i Google Tag Manager. Viktig: For at sporingen skal fungere i alle nettlesere, må du legge til en tag for konverteringstilknytning og angi at den skal utløses på alle nettsidene dine.
 3. Klikk på Neste.
 4. Klikk på Ferdig.
 5. Hvis du sporer klikk på nettstedet ditt som konverteringer, må du fullføre tilleggstrinnene for konfigurasjon i Google Tag Manager. Du må gjennomføre disse for at konverteringssporingen skal fungere. Velg ett av alternativene nedenfor:
 • Grunnleggende: Konfigurer en klikkutløser, slik at taggen for konverteringssporing blir utløst når det relevante klikket forekommer.
 • Avansert: Legg til et funksjonsoppkall i koden for linken, knappen eller knappebildet. Konfigurer så en egendefinert hendelsesutløser, slik at taggen for konverteringssporing blir utløst når hendelsen (et klikk i dette tilfellet) forekommer.

Tips: Installer taggen for konverteringssporing med Google Tag Manager

Du trenger ikke å legge til taggen for konverteringssporing manuelt i koden på nettstedet ditt. Du kan i stedet installere taggen med Google Tag Manager. Du må oppgi følgende informasjon:
 • en konverterings-ID
 • en konverteringsetikett
I hendelseskodebiten for konverteringshandlingen din kan du finne informasjonen oppført nedenfor. I det følgende eksempelet på en kodebit står AW-CONVERSION_ID for konverterings-ID-en som er unik for kontoen din, mens AW-CONVERSION_LABEL representerer for konverteringsetiketten som er unik per konverteringshandling. 
<!-- Event snippet for Example conversion page -->
<script>
 gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-CONVERSION_ID/AW-CONVERSION_LABEL',
  'value': 1.0,
  'currency': 'USD'
 });
</script>

Informer besøkende på nettstedet om datainnsamlingen

Det er som alltid viktig at du gir brukerne tydelig og uttømmende informasjon om hvilke data du samler inn på nettstedene dine, og at du innhenter samtykke til slik innsamling der dette er lovpålagt.

Sikkerhet og personvern ved sporing av nettsteder

Google har strenge sikkerhetsstandarder. Bare sider som inneholder Googles konverteringskode, spores i dette programmet. Vi bruker datakryptering og sikre tjenere.

Sørg for at du gir brukerne tydelig og utfyllende informasjon om hvilke data du samler inn på nettstedene dine, og at du innhenter samtykke i slik innsamling i tilfeller der dette er lovpålagt.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt