'Conversies bijhouden' instellen voor uw website

Met de functie Conversies bijhouden kunt u nagaan hoe vaak advertentieklikken resulteren in waardevolle acties van klanten op uw website, zoals aankopen, aanmeldingen en formulierinzendingen.

In dit artikel leest u hoe u een conversieactie maakt om acties van klanten op uw website bij te houden. U stelt de gewenste conversieactie in uw Google Ads-account in en ontvangt een codefragment dat een 'tag' wordt genoemd. Als laatste stap voegt u deze tag voor het bijhouden van conversies toe aan uw website.

Voordat u begint

Voordat u 'Conversies bijhouden' voor uw website kunt instellen, heeft u het volgende nodig:

 • Een website: hierop moet u de conversietrackingcode (een 'tag' genoemd) plaatsen.
 • De mogelijkheid om de website te bewerken: u of uw webmaster moet de tag aan uw website kunnen toevoegen.

In dit artikel vindt u alleen instructies voor het instellen van 'Conversies bijhouden'. Als u meer wilt weten over de voordelen van 'Conversies bijhouden' en over hoe het werkt, raadpleegt u het artikel Over 'Conversies bijhouden'.

Weet u niet zeker of 'Conversies bijhouden' voor uw website de aangewezen keuze is? Lees dan deze instructies voor de verschillende manieren waarop u conversies kunt bijhouden.

Instructies

Stap 1: Een conversieactie maken

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik rechtsboven op het gereedschapspictogram en klik onder 'Meting' op Conversies.
 3. Klik op de plusknop .
 4. Klik op Website.
 5. Voer naast 'Conversienaam' een naam in voor de conversie die u wilt bijhouden, zoals 'aanmelding voor nieuwsbrief' of 'aankoop bruidsboeket'. Zo kunt u deze conversieactie later terugvinden in conversierapporten.
 6. Selecteer in het dropdownmenu naast 'Categorie' een beschrijving voor uw conversieactie. Via de categorie kunt u uw conversies in rapporten segmenteren, zodat u vergelijkbare conversies samen kunt bekijken.
 7. Selecteer naast 'Waarde' hoe u de waarde van elke conversie wilt bijhouden.
  • Dezelfde waarde voor elke conversie gebruiken. Geef het bedrag op dat elke conversie waard is voor uw bedrijf.
  • Verschillende waarden voor elke conversie gebruiken. Gebruik deze optie bijvoorbeeld om aankopen van producten met verschillende prijzen bij te houden. Als u later de tag voor het bijhouden van conversies toevoegt, past u deze aan om transactiespecifieke waarden bij te houden.
  • Geen waarde gebruiken.
 8. Selecteer naast 'Aantal' hoe u deze conversies wilt tellen.
  • Eén. Deze instelling is vooral geschikt voor leads (zoals een aanmeldingsformulier op uw website), waarbij slechts één conversie per advertentieklik waardevol is voor uw bedrijf.
  • Alle. Dit is de beste instelling voor verkopen, waarbij naar verwachting elke conversie waardevol is voor uw bedrijf.
 9. Klik op Conversieperiode. Selecteer in het dropdownmenu hoelang u conversies wilt bijhouden na een advertentie-interactie. U kunt een periode tussen 1 en 90 dagen selecteren. Meer informatie over conversieperioden.
 10. Klik op View-through-conversieperiode. Selecteer in het dropdownmenu hoelang u view-through-conversies wilt bijhouden. U kunt een periode tussen 1 en 30 dagen selecteren.
 11. Klik op Opnemen in Conversies. Met deze standaard geselecteerde instelling kunt u aangeven of u gegevens voor deze conversieactie wilt opnemen in de rapportkolom 'Conversies'. Als u deze instelling uitvinkt, worden gegevens nog steeds opgenomen in de kolom 'Alle conversies'. U kunt deze instelling uitvinken als u Slim bieden gebruikt en deze conversieactie niet wilt opnemen in uw biedstrategie. Meer informatie over de instelling 'Opnemen in Conversies'.
 12. Klik op Maken en doorgaan.

Er wordt een scherm weergegeven waarin wordt bevestigd dat u de conversieactie heeft gemaakt. Volg de instructies in het volgende gedeelte om uw tag in te stellen.

Belangrijk: Als u sets van conversieacties gebruikt om te bepalen welke conversies op campagneniveau worden opgenomen, moet u deze nieuwe actie aan alle toepasselijke sets toevoegen, anders worden die campagnes niet voor deze actie geoptimaliseerd.

Stap 2: De tag voor het bijhouden van conversies instellen

De eerste keer dat u conversietracking voor websites instelt, moet u twee codefragmenten toevoegen aan uw website: de algemene sitetag en het gebeurtenisfragment.

Met de algemene sitetag worden websitebezoekers aan uw remarketinglijst 'Alle bezoekers' toegevoegd (als u remarketing heeft ingesteld) en worden in uw domein nieuwe cookies ingesteld. In deze cookies wordt informatie opgeslagen over de advertentieklik waarmee iemand naar uw site is geleid. Houd er rekening mee dat uw Google Ads-tag voor conversies bijhouden deze klikgegevens kan gebruiken om een conversie aan uw Google Ads-campagnes toe te schrijven. Zorg ervoor dat u gebruikers duidelijke en uitgebreide informatie geeft over de gegevens die u verzamelt en dat u toestemming krijgt als dat wettelijk verplicht is.

U moet de algemene sitetag op elke pagina van uw website installeren, maar u heeft voor elk Google Ads-account slechts één algemene sitetag nodig.

Het gebeurtenisfragment houdt acties bij die als conversie moeten worden geteld. Installeer dit fragment op pagina's van de site waarvoor u conversies wilt bijhouden. Elke conversieactie heeft een eigen gekoppeld gebeurtenisfragment, maar de algemene sitetag in een Google Ads-account is voor alle conversieacties hetzelfde.

U kunt kiezen uit twee manieren om uw tag te installeren.

Optie 1: De tag zelf installeren

 1. Selecteer onder 'Algemene sitetag' de optie die het beste met uw situatie overeenkomt en volg de instructies om de tag te installeren:​
  • Ik heb de algemene sitetag niet op mijn website geïnstalleerd: Kies deze optie als dit de eerste keer is dat u de tag instelt voor een conversieactie in uw account en u de algemene sitetag niet heeft geïnstalleerd vanuit een ander Google-product. Deze optie geeft de volledige algemene sitetag weer. U installeert de tag door de tagcode te kopiëren en deze tussen de <head></head>-tags van elke pagina van uw website te plakken.


   Hier volgt een voorbeeld van een algemene sitetag, waarbij 'AW-CONVERSION_ID' staat voor de conversie-ID die uniek is voor uw Google Ads-account:

   <script async
   src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>

   <script>

     window.dataLayer = window.dataLayer || [];

     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

     gtag('js', new Date());

     gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   </script>

  • Ik heb de algemene sitetag op mijn website geïnstalleerd vanuit een ander Google-product (bijvoorbeeld: Google Analytics) of vanuit een ander Google Ads-account: Als deze optie van toepassing is, hoeft u de algemene sitetag niet opnieuw aan uw website toe te voegen. Maar om conversies voor dit account bij te houden moet u wel de config-opdracht (het codefragment met de conversie-ID) toevoegen aan elke instantie van de algemene sitetag. Hieronder vindt u die opdracht, waarbij AW-CONVERSION_ID staat voor de conversie-ID van uw account:


   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   Voeg de config-opdracht toe aan elke instantie van de algemene sitetag op uw website, direct boven de </script>-eindtag. 

   Hier volgt een voorbeeld van een algemene sitetag die is geconfigureerd voor zowel Google Analytics als Google Ads, waarbij de config-opdracht voor het Google Ads-account is gemarkeerd:

   <script async
   src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID">

   </script>

   <script>

     window.dataLayer = window.dataLayer || [ ] ;

     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

     gtag( 'js', new Date () ) ;

     gtag( 'config', 'GA_TRACKING_ID');

     gtag( 'config', 'AW-CONVERSION_ID');

   </script>

  • Ik heb de algemene sitetag op mijn website al geïnstalleerd toen ik een andere conversieactie in dit Google Ads-account maakte: Als deze optie van toepassing is, hoeft u de algemene sitetag niet opnieuw aan uw website toe te voegen. Zorg ervoor dat de algemene sitetag op elke pagina van uw site wordt weergegeven en controleer of de opdracht config in elke instantie van de tag de conversie-ID van uw account bevat. Uw conversie-ID wordt weergegeven als u deze optie selecteert.

 2. (Optioneel) Pas de algemene sitetag aan op basis van uw voorkeuren:   
  • Als u niet wilt dat de algemene sitetag websitebezoekers toevoegt aan uw remarketinglijsten als de pagina voor het eerst wordt geladen, voegt u het gemarkeerde gedeelte hieronder toe aan de config-opdracht van uw algemene sitetag:
   gtag('config','AW-CONVERSION_ID' ,{'send_page_view': false});

  • Als u niet wilt dat de algemene sitetag first-party cookies instelt op het domein van uw site, voegt u het gemarkeerde gedeelte hieronder toe aan de opdracht config van uw algemene sitetag:
   gtag('config','AW-CONVERSION_ID' ,{'conversion_linker': false});

   Opmerking

   We raden dit af omdat een minder nauwkeurige conversiemeting het gevolg is.
  • Als u verzameling van remarketinggegevens wilt uitschakelen, voegt u de gemarkeerde opdracht gtag('set') toe aan uw algemene sitetag boven de opdracht gtag('js'). Hiermee wordt verzameling van remarketinggegevens voor alle geconfigureerde Google Ads-accounts uitgeschakeld.

   <script async
   src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>

   <script>

   window.dataLayer = window.dataLayer || [];

   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

   gtag('set', 'allow_ad_personalization_signals', false);

   gtag('js', new Date());

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   </script>

 3. Kopieer de algemene sitetag en volg de instructies om deze aan uw website toe te voegen.

 4. Selecteer naast 'Gebeurtenisfragment' of u conversies wilt bijhouden op basis van geladen pagina's of op basis van klikken.
  • Pagina laden: Tel conversies als klanten de conversiepagina bezoeken, zoals een bevestigingspagina na een aankoop of aanmelding. Dit is de standaardoptie, die ook het meest wordt gebruikt. Meer informatie over de veiligheidsnormen van Google.
  • Klikken: Tel conversies als klanten op een knop of link klikken (zoals een knop 'Nu kopen').
 5. Kopieer het gebeurtenisfragment en volg de instructies om het aan uw website toe te voegen of klik op Fragment downloaden om het later toe te voegen.
  • Als u conversies bijhoudt voor laden van pagina, voegt u het gebeurtenisfragment toe aan de pagina die u bijhoudt.
  • Als u conversies per klik bijhoudt, voegt u het gebeurtenisfragment toe aan de pagina met de knop of de link waarvoor u klikken wilt bijhouden.
 6. Klik op Volgende.
 7. Klik op Gereed.
 8. Als u klikken op uw website bijhoudt als conversies, volgt u deze instructies om extra code toe te voegen aan de knop of de link die u wilt bijhouden. Deze stap is vereist om conversies bijhouden te laten werken.

Optie 2: Google Tag Manager gebruiken

Google Tag Manager is een tagbeheersysteem waarmee u snel en eenvoudig tags en codefragmenten op uw website kunt updaten. Met Google Tag Manager kunt u uw tag voor het bijhouden van conversies installeren.

 1. Kopieer de conversie-ID en het conversielabel (weergegeven op dit tabblad) voor uw conversieactie.
 2. Volg de instructies voor 'Conversies bijhouden' van Google Ads in Google Tag Manager. Belangrijk: Voeg een Conversion Linker-tag toe om correct bijhouden in alle browsers te garanderen en configureer de tag zodat deze op al uw webpagina's wordt geactiveerd.
 3. Klik op Volgende.
 4. Klik op Gereed.
 5. Als u klikken op uw website bijhoudt als conversies, moet u in Google Tag Manager extra installatiestappen uitvoeren. Deze stappen zijn vereist om conversies bijhouden te laten werken. Kies een van beide onderstaande opties:
 • Standaard: Stel een kliktrigger in zodat de tag voor het bijhouden van conversies wordt geactiveerd wanneer de relevante klik plaatsvindt.
 • Geavanceerd: Voeg een functieaanroep toe aan de code voor de link, de knop of de knopafbeelding. Stel vervolgens een aangepaste gebeurtenistrigger in zodat de tag voor het bijhouden van conversies wordt geactiveerd wanneer de gebeurtenis plaatsvindt (in dit geval een klik).

Tip: Installeer de tag voor het bijhouden van conversies met Google Tag Manager

In plaats van de tag voor het bijhouden van conversies handmatig toe te voegen aan uw websitecode, kunt u Google Tag Manager gebruiken om de tag te installeren. U moet de volgende gegevens opgeven:
 • Conversie-ID
 • Conversielabel
U vindt deze informatie in het gebeurtenisfragment voor uw conversieactie. In het onderstaande voorbeeldfragment is AW-CONVERSION_ID de conversie-ID die uniek is voor uw account en is AW-CONVERSION_LABEL het conversielabel dat uniek is per conversieactie.
<!-- Event snippet for Example conversion page -->
<script>
 gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-CONVERSION_ID/AW-CONVERSION_LABEL',
  'value': 1.0,
  'currency': 'USD'
 });
</script>
Weet u niet zeker of uw tag correct is ingesteld? U kunt Google Tag Assistant gebruiken om de implementatie van uw tag te controleren. Zie Uw tag voor het bijhouden van conversies controleren om overige problemen op te lossen.

Uw bezoekers informeren over gegevensverzameling

Zorg er zoals altijd voor dat u gebruikers duidelijke en uitgebreide informatie geeft over de gegevens die u op uw websites verzamelt en hiervoor toestemming vraagt als dat wettelijk verplicht is.

Beveiliging en privacy voor het bijhouden van websites

Google hanteert strenge veiligheidsnormen. Alleen pagina's met de Google-conversietag worden bijgehouden via dit programma. We maken gebruik van gegevensversleuteling en beveiligde servers.

Zorg ervoor dat u gebruikers duidelijke en uitgebreide informatie geeft over de gegevens die u verzamelt op uw websites en toestemming krijgt voor die verzameling als dat wettelijk verplicht is.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen