Nastavenie nástrojov na prispôsobenie reklám

Nástroje na prispôsobenie reklám upravujú reklamy podľa reálnej situácie potenciálnych zákazníkov, teda podľa toho, čo zákazníci hľadajú, aké stránky si prehliadajú, aké zariadenie používajú a kedy sa pozerajú na vašu reklamu. Prečítajte si ďalšie informácie o ich výhodách alebo ich priamo začnite používať podľa postupu uvedeného nižšie. Najprv je potrebné vytvoriť údaje pre nástroje na prispôsobenie reklám a potom nastaviť reklamný text pomocou nástrojov na prispôsobenie v každej reklamnej skupine, ktorá má tieto údaje využívať.

Vytvorenie údajov pre nástroje na prispôsobenie reklám

Najprv je potrebné definovať atribúty:
 1. Stiahnite si súbor Šablóna údajov nástroja prispôsobenia reklamy (.csv).
 2. Definujte používateľské atribúty (podrobnosti), ktoré majú jednotlivé nástroje na prispôsobenie zobrazovať.
  • Šablóna obsahuje v stĺpcoch A až E vzorové používateľské atribúty. Nahraďte tieto vzorové používateľské atribúty vlastnými atribútmi a odstráňte všetky nadbytočné stĺpce.
  • Uistite sa, že všetky vaše atribúty špecifikujú typ atribútu vo formáte Atribút (TypAtribútu). Pozrite si všetky typy atribútov.
  • Napríklad používateľský atribút Model v stĺpci A špecifikuje text pre údaje, ktoré stĺpec obsahuje, a zobrazuje sa ako Model (text).
  • Názvy atribútov by nemali obsahovať medzery.
 3. (Nepovinné) Ak chcete nastaviť rozšírené konfigurácie, napríklad časový rozvrh a predvoľby zariadení, uveďte aj štandardné atribúty.Pozrite si úplný zoznam štandardných atribútov.
Potom je potrebné definovať zacielenie:
 1. Súbor Šablóna údajov nástroja prispôsobenia reklamy (.csv) obsahuje v stĺpcoch F až H nepovinné atribúty zacielenia.
  • Je možné ponechať viaceré stĺpce zacielenia. Ak chcete prispôsobiť reklamy pre rovnaké kľúčové slovo v rôznych kampaniach, použite napríklad stĺpce Target keyword (Zacielené kľúčové) slovo aj Target campaign (Zacielená kampaň).
  • Ak chcete zacieľovať podľa reklamnej skupiny, je potrebné uviesť stĺpec Target ad group (Zacielená reklamná skupina) aj stĺpec Target campaign (Zacielená kampaň).
 2. Odstráňte všetky nepotrebné stĺpce (môžete odstrániť aj všetky, ak chcete nástroje na prispôsobenie používať v celom účte) alebo pridajte iné atribúty zacielenia.
 3. Pozrite si úplný zoznam atribútov zacielenia, ktoré vám umožňujú zacieľovať podľa kampane, reklamnej skupiny alebo kľúčového slova.
 4. Pozrite si niekoľko príkladov používania rôznych druhov zacielenia.
 5. Ak reklamy zacieľujete podľa kľúčového slova, máte dve možnosti:
  • môžete použiť atribút Target keyword (Zacielené kľúčové slovo) a naformátovať kľúčové slová v rámci tohto atribútu tak, ako formátujete typy zhody kľúčových slov;
  • môžete použiť atribút Target keyword text (Text cieľového kľúčového slova) spolu s atribútom Target keyword match type (Typ zhody cieľového kľúčového slova) a špecifikovať typ zhody v rámci atribútu Target keyword match type (Typ zhody cieľového kľúčového slova). Ďalšie informácie o typoch zhody
Tretím krokom je zadanie údajov a ich nahranie do služby Google Ads:
 1. Do každého riadka doplňte údaje, ktoré majú nástroje na prispôsobenie zobrazovať.
 2. Nahraďte vzorové údaje v riadkoch 2 a 3.
 3. Uistite sa, že sa všetky stĺpce zacielenia presne zhodujú s vašimi kľúčovými slovami alebo názvami kampaní a reklamných skupín (vrátane medzier a používania veľkých a malých písmen).
 4. V prípade každého stĺpca s používateľským atribútom nezabudnite použiť povolený typ.
 5. Uložte súbor vo formáte .csv, .tsv, .xls alebo .xlsx. Maximálna povolená veľkosť súborov .xls a .xlsx je 50 MB. Maximálna povolená veľkosť súborov .csv a .tsv je 500 MB.
 6. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 7. Kliknite na ikonu kľúča vpravo hore a v pravej časti navigačného panela vyberte Firemné údaje.
 8. Kliknite na modré tlačidlo plus a vyberte Údaje pre nástroje na prispôsobenie reklám.
 9. Pomenujte svoju množinu údajov.
  • Názov, ktorý tu dáte svojej množine údajov, je ten, na ktorý budú odkazovať nástroje na prispôsobenie.
  • Použite krátky názov bez medzier.
  • Nepoužívajte názov starej (odstránenej) množiny údajov. Nástroje na prispôsobenie, ktoré odkazujú na odstránenú množinu údajov, nebudú fungovať.
 10. Kliknite na Nahrať.

Nastavenie reklamného textu pomocou nástrojov na prispôsobenie

Po vytvorení údajov nástrojov na prispôsobenie reklám podľa krokov uvedených vyššie môžete tieto nástroje nastaviť v každej textovej reklame v kampani typu Vyhľadávacia sieť alebo Vyhľadávacia sieť s optimalizovanou Obsahovou sieťou. Nástroj na prispôsobenie môže zobraziť text z údajov, ktoré ste nahrali, alebo text z funkcie v reklame.

Skôr než začnete

 • Ak má Google Ads zobrazovať vaše prispôsobené reklamy, zabezpečte, aby všetky reklamy s nástrojmi na prispôsobenie používali predvolené hodnoty, respektíve zahrňte textovú reklamu bez nástrojov na prispôsobenie do rovnakej reklamnej skupiny.
Poznámka: Ak používate ako predvolenú hodnotu dynamické vkladanie kľúčových slov, nástroj na prispôsobenie reklám nebude fungovať.
 • Nezabúdajte na povolený počet znakov, aby ste sa vyhli zamietnutiu. Uistite sa, že hodnoty, ktoré nahradia nástroje na prispôsobenie, neprekračujú povolený počet znakov.
 • Reklamy s nástrojmi na prispôsobenie musia rovnako ako všetky ostatné reklamy spĺňať profesionálne a publikačné normy Googlu.

Pokyny

 1. Pri vytváraní textovej reklamy zadajte nástroj na prispôsobenie do ľubovoľného poľa okrem poľa cieľovej webovej adresy.
  • Použite formát {=NázovMnožinyÚdajov.NázovAtribútu}.
  • Ak ste napríklad pomenovali svoj súbor Mixéry a chcete odkazovať na používateľský atribút s názvom Model (text), nástroj na prispôsobenie bude vyzerať takto {=Mixéry.Model}. Všimnite si, že v nástroji na prispôsobenie nie je obsiahnutý typ atribútu.
  • Pozrite si niekoľko príkladov zobrazenia nástrojov na prispôsobenie reklám v reklamnom texte.
 2. Uistite sa, že názov údajov pre nástroje na prispôsobenie reklám a atribútov je rovnaký.
 3. Nástroje na prispôsobenie môžu spôsobiť prekročenie povoleného počtu znakov v texte. To je v poriadku, treba však dať pozor na to, aby sa povolený počet znakov neprekročil po vložení hodnôt, ktorými sa nahradia tieto nástroje na prispôsobenie reklám (inak sa vaša prispôsobená reklama nezobrazí).
 4. Reklamu uložte zvyčajným spôsobom.
 5. Skontrolujte, či je táto reklama uložená v reklamnej skupine, ktorá obsahuje aj reklamu (teda reklamu bez nástrojov na prispôsobenie). Ak reklamná skupina obsahujúca prispôsobenú reklamu nezahŕňa aj reklamu, Google Ads ju nebude môcť zobraziť.

Kontrola nástrojov na prispôsobenie reklám

Po nahraní súboru s údajmi pre nástroje na prispôsobenie reklám treba skontrolovať niekoľko vecí:

Na čo treba pamätať

Nástroje na prispôsobenie reklám nemôžete pozastaviť. Môžete však pozastaviť reklamy, ktoré ich obsahujú, alebo odstrániť údaje, ktoré sú k nim pridružené.

 • Pozastavenie reklám obsahujúcich nástroje na prispôsobenie: Stačí pozastaviť reklamy zvyčajným spôsobom.
 • Odstránenie údajov pridružených k nástrojom na prispôsobenie reklám: Odstráňte všetky údaje, na ktoré nástroje na prispôsobenie reklám odkazujú. Ak máte napríklad prispôsobenú reklamu zacielenú na päť reklamných skupín a chcete pozastaviť nástroje na prispôsobenie v reklamnej skupine s názvom Bratislava, môžete odstrániť riadky, ktoré sú zacielené na reklamnú skupinu Bratislava.
 • Ak odstránite celú množinu údajov, nebude už možné znovu spustiť nástroje na prispôsobenie reklám tým, že nahráte novú množinu údajov a pomenujete ju rovnako. Ak chcete, aby sa vaše nástroje na prispôsobenie reklám naďalej zobrazovali, je lepšie upraviť údaje (namiesto odstránenia celej množiny údajov).

Špecifikácie údajov pre nástroje na prispôsobenie reklám

Pri vytváraní alebo nahrávaní údajov nástrojov na prispôsobenie reklám môžete podľa potreby použiť atribúty a kódy jazykov, aby vám pomohli vytvoriť nástroje na prispôsobenie reklám.

Kódy jazykov

Jazyk Kód
arabčina ar
bulharčina bg
katalánčina ca
čínština (Čína) zh-CN
čínština (Hongkong) zh-HK
čínština (Taiwan) zh-TW
chorvátčina hr
čeština cs
dánčina da
holandčina nl
angličtina (Austrália) en-AU
angličtina (Spojené kráľovstvo) en-GB
angličtina (USA) en-US
estónčina et
filipínčina fil
fínčina fi
francúzština fr
nemčina de
gréčtina el
hebrejčina iw
hindčina hi
maďarčina hu
indonézština id
taliančina it
japončina ja
kórejčina ko
lotyština lv
litovčina lt
malajčina ms
nórčina no
poľština pl
portugalčina (Brazília) pt-BR
portugalčina (Portugalsko) pt-PT
rumunčina ro
ruština ru
srbčina sr
slovenčina sk
slovinčina sl
španielčina (Európa) es
španielčina (Latinská Amerika) es-419
švédčina sv
thajčina th
turečtina tr
ukrajinčina uk
vietnamčina vi
Typy atribútov (pre používateľské atribúty)
Typ atribútu Bežne sa používa pre tento údaj Povolené znaky Vzorová hodnota
text ProductName (NázovProduktu) Akékoľvek písmená, číslice alebo symboly Turistické topánky
number (číslo) InventoryCount (ČísloInventára) Akékoľvek celé čísla 11
price (cena) Cost (Cena) Akékoľvek číslo (vrátane desatinného) s platným znakom meny 24,99 €
date (dátum) Timestamp (ČasováPečiatka) rrrr/MM/dd hh:mm:ss 2014/08/14 17:01:00
Poznámka: Názvy atribútov by nemali obsahovať medzery, symboly, interpunkčné ani špeciálne znaky, ako sú písma wingdings, šípky, zvislé čiary alebo iné symboly. Používanie špeciálnych znakov môže viesť k zamietnutie vašich reklám. Ide napríklad o znaky -, <3, =>, <=, ⇐, ⇍, ->, ⇒, », :-), :), ∞, ⋇, Ξ, ****, | atď.
Štandardné atribúty
Atribút Funkcia Akceptované hodnoty
Predvoľba zariadenia Obmedzí údajový riadok na reklamy, ktoré sa zobrazia v smartfónoch (nie v tabletoch ani v počítačoch). mobile alebo all
Scheduling (Časový rozvrh) Deň a čas počas týždňa, keď chcete zobrazovať nástroj na prispôsobenie reklám Deň, čas začatia - čas ukončenia. Ak chcete naplánovať zobrazovanie reklamy napríklad na pondelok v čase od 9:00 do 17:00, zadajte: Monday, 09:00 AM - 05:00 PM. Ak chcete naplánovať viaceré dni, oddeľte jednotlivé dni bodkočiarkami. Pondelok a utorok môžete napríklad naplánovať zadaním reťazca: Monday, 09:00 AM - 05:00 PM; Tuesday, 09:00 AM - 05:00 PM.
Dátum začatia Položka informačného kanála sa začne zobrazovať v tento dátum. rrrr/mm/dd hh:mm:ss (24-hodinový čas)
Dátum ukončenia Položka informačného kanála sa prestane zobrazovať v tento dátum. rrrr/mm/dd hh:mm:ss (24-hodinový čas)
Custom ID (Vlastné ID) Jedinečná identifikačná hodnota riadka údajov. Google Ads priraďuje každému riadku hodnotu nazývanú identifikátor položky. Môžete si však vytvoriť aj vlastné hodnoty identifikátora, ktoré Google Ads dokáže rozpoznať. Akákoľvek kombinácia písmen a číslic
Obmedzenie zacielenej oblasti Typ zacielenia, ktorý sa uplatní na oblasti uvedené v stĺpci Target location (Cieľová oblasť) Physical location (Fyzická poloha) alebo prázdna bunka
Atribúty zacielenia
Atribút Funkcia Akceptované hodnoty
Target keyword (Zacielené kľúčové slovo) Kľúčové slovo, ktoré má spustiť tento riadok Kľúčové slová s presným formátom (interpunkciou) typu zhody (napr. [kvety] pre presnú zhodu). Formáty typov zhody
Target keyword text (Text zacieleného kľúčového slova) Kľúčové slovo, ktoré má spustiť tento riadok. Typ zhody tohto kľúčového slova je špecifikovaný v stĺpci Target keyword match type (Typ zhody zacieleného kľúčového slova). Kľúčové slová bez presného formátu (interpunkcie) typu zhody
Target keyword match type (Typ zhody zacieleného kľúčového slova) Typ zhody, ktorý sa má použiť pre zodpovedajúce kľúčové slovo v stĺpci Target keyword text (Text zacieleného kľúčového slova) broad (voľná), phrase (frázová) alebo exact (presná)
Target ad group (Zacielená reklamná skupina) Reklamná skupina, v ktorej sa majú použiť údaje uvedené v tomto riadku Existujúce názvy reklamných skupín
Target campaign (Zacielená kampaň) Kampaň, v ktorej sa majú použiť údaje uvedené v tomto riadku Existujúce názvy kampaní
Target location (Cieľová oblasť) Oblasť, ktorá má spustiť tento riadok, ak sa zhoduje s oblasťou používateľa alebo oblasťou, o ktorú sa zaujíma Názov oblasti v ľubovoľnom jazyku
Obmedzenie zacielenej oblasti Typ zacielenia, ktorý sa uplatní na oblasti uvedené v stĺpci Target location (Cieľová oblasť) Physical location (Fyzická poloha) alebo prázdna bunka

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false