Konfigurer annonsetilpasning

Med annonsetilpasning kan du tilpasse annonsene dine ut ifra sammenhengen til potensielle kunder i sanntid – for eksempel hva de søker etter, hvor de surfer, hvilken enhet de bruker, og når de ser på annonsen din. Finn ut mer om fordelene, eller kom i gang ved å følge fremgangsmåten nedenfor. Først må du opprette data for annonsetilpasningen. Deretter må du konfigurere annonseteksten med tilpasning i alle annonsegruppene som skal referere til disse dataene.

Opprett data for annonsetilpasning

Angi først attributter:
 1. Last ned mal for annonsetilpasningsdata (.csv).
 2. Angi de tilpassede attributtene (detaljene) som hver tilpasning skal vise.
  • Malen inneholder eksempler på tilpassede attributter i kolonnene A–E. Erstatt disse eksempelattributtene med dine egne attributter, og fjern eventuelle ekstrakolonner.
  • Sørg for at alle attributtene angir en attributtype, i formatet Attributt (AttributtType). Se alle attributtyper.
  • Eksempelvis angir «Modell»-attributtet i kolonne A et tilpasset attributt, «text» for dataene som denne kolonnen inneholder, og vises som «Modell (text)».
  • Attributtnavnene bør ikke inneholde mellomrom.
 3. (Valgfritt) Hvis du vil gjøre avanserte konfigureringer, for eksempel planlegging og enhetsinnstillinger, må du også ta med standardattributter.
 4. Se hele listen over standardattributter.
Angi deretter målrettingen:
 1. mal for annonsetilpasningsdata (.csv) Inneholder valgfrie målrettingsattributter i kolonne F–H.
  • Du kan ha flere målrettingskolonner. Hvis du for eksempel vil tilpasse annonsene dine for samme søkeord i ulike kampanjer, bruker du både kolonnen «Target keyword» og kolonnen «Target campaign».
  • Hvis du vil målrette basert på annonsegruppe, må du ta med både kolonnen «Target ad group» og kolonnen «Target campaign».
 2. Fjern eventuelle kolonner du ikke vil ha (du kan fjerne samtlige, hvis du vil at tilpasningen skal brukes i hele kontoen din), eller legg til andre målrettingsattributter.
 3. Hvis du målretter basert på søkeord, har du to alternativer.
 4. Bruk «Target keyword»-attributtet, og formatér underliggende søkeord på samme måte som du formaterer samsvartyper for søkeord.
 5. Bruk «Target keyword text»-attributtet sammen med «Target match type»-attributtet, og angi samsvartypen under «Target keyword match type». Finn ut mer om ulike typer søkeordsamsvar
Deretter skriver du inn dataene dine og laster dem opp til Google Ads:
 1. Fyll ut hver rad med dataene du ønsker å vise i de tilpassede annonsene.
 2. Erstatt eksempeldataene i rad 2 og 3.
 3. Sørg for at eventuelle målrettingskolonner samsvarer eksakt med søkeordene dine og/eller navnene på kampanjene og annonsegruppene dine, innbefattet bruken av mellomrom og store bokstaver.
 4. Sørg for at alle kolonner med tilpassede attributter er av en type som er tillatt.
 5. Lagre filen i CSV-, TSV-, XLS- eller XLSX-format. Filen kan ha en størrelse på opptil 50 MB for XLS- eller XLSX-filer og opptil 500 MB for CSV- og TSV-filer.
 6. Logg på Google Ads på https://adwords.google.no.
 7. Fra verktøyikonet øverst til høyre velger du Bedriftsdata på høyre side av navigasjonsraden.
 8. Klikk på det blå plusstegnet, og velg «Data for annonsetilpasning».
 9. Gi datasettet et navn.
  • Navnet du gir datasettet her, er navnet som tilpasningen refererer til.
  • Bruk et kort navn uten mellomrom.
  • Ikke bruk samme navn som et gammelt (fjernet) datasett. Tilpasning som refererer til fjernede datasett, fungerer ikke.
 10. Klikk på LAST OPP.

Lag annonsetekst med tilpasning

Når du har opprettet dataene for annonsetilpasning i henhold til fremgangsmåten ovenfor, kan du konfigurere tilpasning i alle tekstannonser i søkekampanjer eller Søk med utvalgt display-kampanjer. Tilpasningen kan inneholde tekst fra dataene du har lastet opp, eller tekst fra en funksjon i annonsen din.

Før du begynner

 • For at Google Ads skal kunne vise de tilpassede annonsene dine må du enten sørge for at eventuelle annonser med tilpasning bruker standardverdier, eller så må du ta med en tekstannonse uten tilpasning i den samme annonsegruppen.
  • Merk: Hvis du bruker dynamisk innsetting av søkeord som standardverdi, vises ikke annonsetilpasningen.
 • Pass på at du overholder tegngrensene, så unngår du at annonsene dine ikke blir godkjent. Sørg for at verdiene som settes inn ved tilpasning, ikke fører til at de aktuelle tegngrensene overskrides.
 • Annonser med tilpasning må – som alle andre annonser – oppfylle Googles faglige og redaksjonelle standarder.

Veiledning

 1. Når du oppretter en tekstannonse, kan du legge inn en tilpasning hvor som helst, bortsett fra i feltet for endelig nettadresse.
  • Bruk formatet {=Datasettnavn.Attributtnavn}.
  • Hvis du for eksempel har en fil med navnet «Miksere», og vil referere til det tilpassede attributtet «Modell (text)», ser tilpasseren slik ut: {=Miksere.Modell}. Legg merke til at attributtypen ikke inngår i annonsetilpasningen.
  • Se eksempler på hvordan annonsetilpasningen ser ut i annonsetekst.
 2. Sørg for at navnene på dataene for annonsetilpasning samsvarer eksakt med attributtnavnene.
 3. Annonsetilpasningen kan føre til at teksten overskrider tegngrensene. Dette er i orden, men sørg for at verdiene som erstatter annonsetilpasningen, ikke overskrider grensen (ellers vises ikke den tilpassede annonsen).
 4. Lagre annonsen som vanlig.
 5. Sørg for at denne annonsen tilhører en annonsegruppe som også inneholder en «vanlig» annonse (dvs. en annonse uten tilpasning). Hvis annonsegruppen til den tilpassede annonsen ikke inneholder noen vanlig annonse, kan ikke Google Ads vise den tilpassede annonsen.

Gjennomgå annonsetilpasningen

Kontrollér følgende når du har lastet opp en fil med data for annonsetilpasning:

Vær oppmerksom på følgende

Annonsetilpasningen i seg selv kan ikke settes på pause, men det kan annonsene som inneholder disse tilpasningene. Du kan også fjerne dataene som er knyttet til annonsetilpasningen.

 • Sett annonsene som inneholder dem, på pause: Sett annonsene dine på pause på vanlig måte.
 • Fjerning av de tilknyttede dataene: Fjern alle data det refereres til i annonsetilpasningen. Hvis du for eksempel har en tilpasset annonse målrettet mot fem annonsegrupper, og ønsker å sette tilpasningene i annonsegruppen «Oslo» på pause, kan du fjerne radene som er målrettet mot «Oslo»-annonsegruppen.
 • Hvis du fjerner hele datasettet, kan du ikke aktivere annonsetilpasningen på nytt ved å laste opp et nytt datasett og gi det samme navn. Det er et bedre alternativ å endre dataene (i stedet for å fjerne hele datasettet) hvis du vil sikre at tilpasningene fortsatt kjører.

Spesifikasjoner for tilpasningsdata

Når du oppretter eller laster opp data for annonsetilpasning, kan du bruke attributter og språkkoder etter behov, for at det skal bli enklere å opprette annonsetilpasningen.

Språkkoder
Språk Kode
Arabisk ar
Bulgarsk bg
Katalansk ca
Kinesisk (Kina) zh-CN
Kinesisk (Hongkong) zh-HK
Kinesisk (Taiwan) zh-TW
Kroatisk hr
Tsjekkisk cs
Dansk da
Nederlandsk nl
Engelsk (Australia) en-AU
Engelsk (Storbritannia) en-GB
Engelsk (USA) en-US
Estisk et
Filippinsk fil
Finsk fi
Fransk fr
Tysk de
Gresk el
Hebraisk iw
Hindi hi
Ungarsk hu
Indonesisk id
Italiensk it
Japansk ja
Koreansk ko
Latvisk lv
Litauisk lt
Malayisk ms
Norsk no
Polsk pl
Portugisisk (Brasil) pt-BR
Portugisisk (Portugal) pt-PT
Rumensk ro
Russisk ru
Serbisk sr
Slovakisk sk
Slovensk sl
Spansk (Europa) es
Spansk (Latin-Amerika) es-419
Svensk sv
Thai th
Tyrkisk tr
Ukrainsk uk
Vietnamesisk vi
Attributtyper (for tilpassede attributter)
Type attributt Brukes vanligvis for Tillatte tegn Eksempelverdi
text Produktnavn Alle bokstaver, tall og symboler Tursko
number Varelager Alle heltall 11
price Kostnad Alle tall (inkludert desimaler) og gyldige valutategn kr 249,90
date Tidsstempel åååå/MM/dd tt:mm:ss 2014/08/14 17:01:00
Standardattributter
Attributt Funksjon Godkjente verdier
Device preference Begrenser en rad med data til annonser som vises på smarttelefoner (ikke nettbrett eller datamaskiner) mobile eller all
Scheduling Ukedager og tidsrom da du vil at annonsetilpasningen skal vises. Dag, starttid–sluttid. Hvis du for eksempel vil planlegge visning fra kl. 9 til 17 på mandager, angir du Monday, 09:00 AM - 05:00 PM. Hvis du ønsker å planlegge redigeringstidspunkter for flere dager, skiller du dagene med semikolon. Du kan for eksempel planlegge visning for både mandag og tirsdag ved å angi Monday, 09:00 AM - 05:00 PM; Tuesday, 09:00 AM - 05:00 PM.
Start date Begynner å levere strømelementet på denne datoen åååå/mm/dd tt:mm:ss (24-timers format)
End date Slutter å levere strømelementet på denne datoen åååå/mm/dd tt:mm:ss (24-timers format)
Custom ID Unik identifiserende verdi for en rad med data. Google Ads gir hver rad verdien «Item ID», men du kan opprette egendefinerte ID-verdier som Google Ads kan gjenkjenne. Alle kombinasjoner av bokstaver og tall
Target location restriction Dette er målrettingstypen som brukes på stedene som er oppført under «Target location». Physical location eller en tom celle
Targeting attributes
Attributt Funksjon Godkjente verdier
Target keyword Søkeordet som skal utløse denne raden. Søkeord med tegnsettingsformatering for samsvartypen. (f.eks. [blomster] for eksakt samsvar). Formater for samsvartyper
Target keyword text Søkeordet som skal utløse denne raden. Dette søkeordet har en samsvarstype angitt i «Target keyword match type»-kolonnen. Søkeord uten tegnsettingsformatering for samsvartypen.
Target keyword match type Samsvartypen du ønsker å bruke for det tilsvarende søkeordet i «Target keyword text»-kolonnen. broad, phrase eller exact
Target ad group Annonsegruppen som dataene i denne raden skal brukes for. Eksisterende annonsegruppenavn
Target campaign Kampanjen som dataene i denne raden skal brukes for. Nåværende kampanjenavn
Target location Dette er stedet som skal utløse denne raden når attributtverdien samsvarer med brukerens sted eller interesseområde. Navnet på stedet, på et hvilket som helst språk
Target location restriction Dette er målrettingstypen som brukes på stedene som er oppført under «Target location». Physical location eller en tom celle

 

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt