Ρύθμιση εργαλείων προσαρμογής διαφημίσεων

Τα εργαλεία προσαρμογής διαφημίσεων προσαρμόζουν τις διαφημίσεις σας ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των δυνητικών πελατών σας σε πραγματικό χρόνο: τι αναζητούν, πού περιηγούνται, τι συσκευή χρησιμοποιούν και πότε βλέπουν τη διαφήμισή σας. Μάθετε περισσότερα για τα πλεονεκτήματά τους ή ξεκινήστε ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα. Πρώτα, θα δημιουργήσετε δεδομένα για το εργαλείο προσαρμογής διαφημίσεων και, στη συνέχεια, θα ρυθμίσετε το δημιουργικό με εργαλεία προσαρμογής σε κάθε ομάδα διαφημίσεων όπου θέλετε να αναφέρονται αυτά τα δεδομένα.

Δημιουργία δεδομένων για το εργαλείο προσαρμογής διαφημίσεων

Αρχικά, ορίστε τα χαρακτηριστικά:
 1. Κατεβάστε το πρότυπο δεδομένων εργαλείου προσαρμογής διαφημίσεων (.csv).
 2. Ορίστε τα προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά (λεπτομέρειες) που θέλετε να εμφανίζει κάθε εργαλείο προσαρμογής.
  • Το πρότυπο περιλαμβάνει δείγματα προσαρμοσμένων χαρακτηριστικών στις στήλες Α έως Ε. Αντικαταστήστε αυτά τα δείγματα προσαρμοσμένων χαρακτηριστικών με τα δικά σας χαρακτηριστικά και καταργήστε τυχόν επιπλέον στήλες.
  • Βεβαιωθείτε ότι για όλα τα χαρακτηριστικά σας προσδιορίζεται ένας τύπος χαρακτηριστικού, με τη μορφή Χαρακτηριστικό (Τύπος χαρακτηριστικού). Δείτε όλους τους τύπους χαρακτηριστικών
  • Για παράδειγμα, το χαρακτηριστικό Model στη στήλη Α, το οποίο αποτελεί ένα προσαρμοσμένο χαρακτηριστικό, προσδιορίζει τα δεδομένα που περιλαμβάνει η συγκεκριμένη στήλη με τον τύπο text και εμφανίζεται ως Model (text).
  • Είναι προτιμότερο να μην χρησιμοποιείτε κενά στα ονόματα των χαρακτηριστικών σας.
 3. (Προαιρετικά) Για να πραγματοποιήσετε σύνθετες διαμορφώσεις, όπως προτιμήσεις προγραμματισμού και συσκευών, συμπεριλάβετε επίσης και βασικά χαρακτηριστικά. Δείτε την πλήρη λίστα των βασικών χαρακτηριστικών
Δεύτερον, ορίστε τη στόχευσή σας:
 1. Το πρότυπο δεδομένων εργαλείου προσαρμογής διαφημίσεων (.csv) περιλαμβάνει προαιρετικά χαρακτηριστικά στόχευσης στη στήλη F έως H.
  • Μπορείτε να έχετε πολλές στήλες στόχευσης: για παράδειγμα, για να προσαρμόσετε τις διαφημίσεις σας για την ίδια λέξη-κλειδί σε διαφορετικές καμπάνιες, χρησιμοποιήστε τόσο τη στήλη "Target keyword" όσο και τη στήλη "Target campaign".
  • Για στόχευση ανά ομάδα διαφημίσεων, θα χρειαστεί να συμπεριλάβετε τη στήλη "Target ad group" και τη στήλη "Target campaign".
 2. Καταργήστε τυχόν στήλες που δεν θέλετε (μπορείτε και όλες, αν θέλετε τα εργαλεία προσαρμογής σας να είναι κατάλληλα στο σύνολο του λογαριασμού σας) ή προσθέστε διαφορετικά χαρακτηριστικά στόχευσης.
 3. Αν στοχεύετε ανά λέξη-κλειδί, έχετε δύο επιλογές.
  • Χρησιμοποιήστε το χαρακτηριστικό Target keyword και μορφοποιήστε τις λέξεις-κλειδιά που προσδιορίζονται από αυτό, όπως μορφοποιείτε τους τύπους αντιστοίχισης λέξεων-κλειδιών.
  • Χρησιμοποιήστε το χαρακτηριστικό Target keyword text μαζί με το χαρακτηριστικό Target keyword match type και προσδιορίστε τον τύπο αντιστοίχισης στη στήλη Target keyword match type. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους τύπους αντιστοίχισης
Τρίτον, καταχωρίστε τα δεδομένα σας και ανεβάστε τα στο Google Ads:
 1. Συμπληρώστε κάθε σειρά με τα δεδομένα που θέλετε να εμφανίζουν τα εργαλεία προσαρμογής.
 2. Αντικαταστήστε τα δείγματα δεδομένων στις σειρές 2 και 3.
 3. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι στήλες στόχευσης αντιστοιχούν πλήρως με τις λέξεις-κλειδιά σας ή/και τα ονόματα των καμπανιών και των ομάδων διαφημίσεων, συμπεριλαμβανομένων των κενών και της χρήσης κεφαλαίων.
 4. Για κάθε στήλη με προσαρμοσμένο χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε έναν επιτρεπόμενο τύπο.
 5. Αποθηκεύστε το αρχείο σε μορφή .csv, .tsv, .xls ή .xlsx. Το αρχείο μπορεί να έχει μέγεθος έως 50 MB για τη μορφή .xls ή .xlsx και 500 MB για τη μορφή .csv και .tsv.
 6. Συνδεθείτε στον λογαριασμό Google Ads.
 7. Από το εικονίδιο εργαλείων επάνω δεξιά, επιλέξτε Επιχειρηματικά δεδομένα στη δεξιά πλευρά της γραμμής πλοήγησης.
 8. Κάντε κλικ στο μπλε κουμπί συν και επιλέξτε Δεδομένα για το εργαλείο προσαρμογής διαφημίσεων.
 9. Ονομάστε το σύνολο δεδομένων.
  • Το όνομα που δίνετε εδώ στο σύνολο δεδομένων σας, είναι το όνομα που θα αναφέρουν τα εργαλεία προσαρμογής σας.
  • Χρησιμοποιήστε ένα σύντομο όνομα, χωρίς κενά.
  • Μην χρησιμοποιήσετε το ίδιο όνομα με ένα παλιό (καταργημένο) σύνολο δεδομένων. Τα εργαλεία προσαρμογής που αναφέρουν καταργημένα σύνολα δεδομένων δεν θα λειτουργήσουν.
 10. Κάντε κλικ στην επιλογή Μεταφόρτωση.

Ρύθμιση δημιουργικού με εργαλεία προσαρμογής

Αφού δημιουργήσετε τα δεδομένα για το εργαλείο προσαρμογής διαφημίσεων ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα, είστε έτοιμοι να ρυθμίσετε εργαλεία προσαρμογής σε οποιαδήποτε διαφήμιση με κείμενο στις καμπάνιες σας του Δικτύου αναζήτησης ή τις καμπάνιες τύπου Δίκτυο αναζήτησης με επιλογή εμφάνισης. Τα εργαλεία προσαρμογής μπορούν να εμφανίσουν κείμενο από τα δεδομένα που έχετε μεταφορτώσει ή κείμενο από μια συνάρτηση εντός της διαφήμισής σας.

Προτού ξεκινήσετε

 • Προκειμένου το Google Ads να προβάλλει τις προσαρμοσμένες διαφημίσεις σας, πρέπει είτε να διασφαλίσετε ότι στις διαφημίσεις με εργαλεία προσαρμογής χρησιμοποιούνται προεπιλεγμένες τιμές είτε να συμπεριλάβετε μια διαφήμιση με κείμενο χωρίς εργαλεία προσαρμογής στην ίδια ομάδα διαφημίσεων.
Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε τη δυναμική εισαγωγή λέξεων-κλειδιών ως προεπιλεγμένη τιμή, το εργαλείο προσαρμογής διαφημίσεων δεν θα προβάλλεται.
 • Φροντίστε να λαμβάνετε υπόψη τα όρια χαρακτήρων, ώστε να αποφεύγετε την απόρριψη. Βεβαιωθείτε ότι οι τιμές που αντικαθιστούν τα εργαλεία προσαρμογής δεν υπερβαίνουν τα όρια χαρακτήρων.
 • Οι διαφημίσεις με εργαλεία προσαρμογής, ακριβώς όπως και όλες οι υπόλοιπες διαφημίσεις, πρέπει να πληρούν τα επαγγελματικά πρότυπα και τα πρότυπα σύνταξης της Google.

Οδηγίες

 1. Κατά τη δημιουργία μιας διαφήμισης με κείμενο, συμπεριλάβετε ένα εργαλείο προσαρμογής σε οποιοδήποτε σημείο εκτός του πεδίου τελικού URL.
  • Χρησιμοποιήστε τη μορφή {=DataSetName.AttributeName}.
  • Εάν, για παράδειγμα, έχετε ονομάσει το αρχείο σας Mixers και θέλετε να αναφέρετε ένα προσαρμοσμένο χαρακτηριστικό με το όνομα Model (text), το εργαλείο προσαρμογής θα είναι {=Mixers.Model}. Λάβετε υπόψη ότι ο τύπος του χαρακτηριστικού δεν περιλαμβάνεται στο εργαλείο προσαρμογής. 
  • Μπορείτε να δείτε ορισμένα παραδείγματα για το πώς εμφανίζονται τα εργαλεία προσαρμογής μέσα στο δημιουργικό.
 2. Φροντίστε να αντιστοιχίσετε ακριβώς τα ονόματα των δεδομένων για το εργαλείο προσαρμογής διαφημίσεων και των χαρακτηριστικών.
 3. Τα εργαλεία προσαρμογής μπορεί να προκαλέσουν υπέρβαση των ορίων χαρακτήρων του κειμένου. Δεν πειράζει, αλλά βεβαιωθείτε ότι οι τιμές που αντικαθιστούν τα εργαλεία προσαρμογής δεν θα υπερβούν το όριο (διαφορετικά, η προσαρμοσμένη διαφήμισή σας δεν θα εμφανίζεται).
 4. Αποθηκεύστε τη διαφήμιση όπως συνήθως.
 5. Βεβαιωθείτε ότι η συγκεκριμένη διαφήμιση περιέχεται σε μια ομάδα διαφημίσεων η οποία περιλαμβάνει επίσης μια διαφήμιση (δηλαδή μια διαφήμιση χωρίς εργαλεία προσαρμογής). Αν η ομάδα διαφημίσεων της προσαρμοσμένης διαφήμισης δεν περιλαμβάνει μια διαφήμιση, το Google Ads δεν μπορεί να την προβάλει.

Έλεγχος των εργαλείων προσαρμογής διαφημίσεων

Αφού ανεβάσετε ένα αρχείο με δεδομένα για το εργαλείο προσαρμογής διαφημίσεων, δείτε ορισμένα πράγματα που πρέπει να ελέγξετε:

Έχετε υπόψη τα εξής:

Δεν μπορείτε να παύσετε ένα εργαλείο προσαρμογής διαφημίσεων, αλλά μπορείτε να παύσετε τις διαφημίσεις που τα περιέχουν ή να καταργήσετε τα δεδομένα που σχετίζονται με αυτά.

 • Παύση των διαφημίσεων που τα περιέχουν: Απλώς, παύστε τις διαφημίσεις σας ως συνήθως.
 • Κατάργηση των δεδομένων που σχετίζονται με αυτά: Καταργήστε όλα τα δεδομένα στα οποία παραπέμπουν τα εργαλεία προσαρμογής. Εάν έχετε μια προσαρμοσμένη διαφήμιση που στοχεύει, για παράδειγμα, σε 5 ομάδες διαφημίσεων και θέλετε να παύσετε τα εργαλεία προσαρμογής σε μια ομάδα διαφημίσεων με όνομα "Σαν Φρανσίσκο", μπορείτε να καταργήσετε τις σειρές που στοχεύουν στην ομάδα διαφημίσεων "Σαν Φρανσίσκο".
 • Εάν καταργήσετε ολόκληρο το σύνολο δεδομένων, δεν θα μπορείτε να επανεκκινήσετε τα εργαλεία προσαρμογής ανεβάζοντας ένα νέο σύνολο δεδομένων με το ίδιο όνομα. Η επεξεργασία των δεδομένων σας (αντί της κατάργησης ολόκληρου του συνόλου δεδομένων) είναι καλύτερη επιλογή, αν θέλετε να συνεχίσουν να λειτουργούν τα εργαλεία προσαρμογής.

Προδιαγραφές δεδομένων για το εργαλείο προσαρμογής

Κατά τη δημιουργία ή τη μεταφόρτωση των δεδομένων για το εργαλείο προσαρμογής διαφημίσεων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρακτηριστικά και κωδικούς γλώσσας όπου είναι απαραίτητο, για να διευκολύνετε τη δημιουργία των εργαλείων προσαρμογής διαφημίσεων.

Κωδικοί γλώσσας

Γλώσσα Κωδικός
Αραβικά ar
Βουλγαρικά bg
Καταλανικά ca
Κινεζικά (Κίνα) zh-CN
Κινεζικά (Χονγκ Κονγκ) zh-HK
Κινεζικά (Ταϊβάν) zh-TW
Κροατικά hr
Τσέχικα cs
Δανικά da
Ολλανδικά nl
Αγγλικά (Αυστραλία) en-AU
Αγγλικά (ΗΒ) en-GB
Αγγλικά (ΗΠΑ) en-US
Εσθονικά et
Φιλιππινέζικα fil
Φινλανδικά fi
Γαλλικά fr
Γερμανικά de
Ελληνικά el
Εβραϊκά iw
Χίντι hi
Ουγγρικά hu
Ινδονησιακά id
Ιταλικά it
Ιαπωνικά ja
Κορεατικά ko
Λεττονικά lv
Λιθουανικά lt
Μαλάι ms
Νορβηγικά no
Πολωνικά pl
Πορτογαλικά (Βραζιλία) pt-BR
Πορτογαλικά (Πορτογαλία) pt-PT
Ρουμανικά ro
Ρωσικά ru
Σερβικά sr
Σλοβακικά sk
Σλοβενικά sl
Ισπανικά (Ευρώπη) es
Ισπανικά (Λατινική Αμερική) es-419
Σουηδικά sv
Ταϊλανδικά th
Τουρκικά tr
Ουκρανικά uk
Βιετναμέζικα vi
Τύποι χαρακτηριστικών (για προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά)
Τύπος χαρακτηριστικού Συνήθης χρήση Επιτρεπόμενοι χαρακτήρες Παράδειγμα τιμής
text ΌνομαΠροϊόντος Όλα τα γράμματα, αριθμοί ή σύμβολα Παπούτσια πεζοπορίας
number ΚαταμέτρησηΑποθέματος Όλοι οι ακέραιοι αριθμοί 11
price Κόστος Όλοι οι αριθμοί (συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών) και έγκυροι χαρακτήρες νομισμάτων 24,99 €
date Χρονική σήμανση εεεε/ΜΜ/ηη ωω:λλ:δδ 2014/08/14 17:01:00
Σημείωση: Τα ονόματα χαρακτηριστικών δεν πρέπει να περιέχουν κενά, σύμβολα, σημεία στίξης ή ειδικούς χαρακτήρες, όπως γραμματοσειρά wingdings, βέλη, κάθετες γραμμές ή άλλα σύμβολα. Η χρήση ειδικών χαρακτήρων (δηλ. -, <3, =>, <=, ⇐, ⇍, ->, ⇒, », :-), :), ∞, ⋇, Ξ, ****, | κ.λπ.) μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να απορριφθούν οι διαφημίσεις σας.
Βασικά χαρακτηριστικά
Χαρακτηριστικό Λειτουργία Αποδεκτές τιμές
Προτίμηση συσκευής Περιορίζει μια σειρά δεδομένων σε διαφημίσεις που εμφανίζονται σε smartphone (όχι tablet ή υπολογιστές). mobile ή all
Scheduling Οι ημέρες και οι ώρες της εβδομάδας κατά τις οποίες θέλετε να εμφανίζεται το εργαλείο προσαρμογής διαφημίσεων. Ημέρα, ώρα έναρξης - ώρα λήξης. Αν, για παράδειγμα, θέλετε να προγραμματίσετε από τις 9 π.μ. έως τις 5 μ.μ. κάθε Δευτέρα, πρέπει να εισαγάγετε Δευτέρα 09:00 Π.Μ. - 05:00 Μ.Μ. Αν θέλετε να ορίσετε πρόγραμμα για πολλές ημέρες, διαχωρίστε τις ημέρες με ερωτηματικό. Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε προγραμματισμό τόσο για τη Δευτέρα όσο και για την Τρίτη, εισαγάγοντας Δευτέρα, 09:00 π.μ. - 05:00 μ.μ., Τρίτη 09:00 π.μ. - 05:00 μ.μ.
Ημερομηνία έναρξης Αρχίζει την προβολή του στοιχείου ροής αυτήν την ημερομηνία. εεεε/μμ/ηη ωω:λλ:δδ (24ωρο)
Ημερομηνία λήξης Διακόπτει την προβολή του στοιχείου ροής αυτήν την ημερομηνία. εεεε/μμ/ηη ωω:λλ:δδ (24ωρο)
Custom ID Μοναδική τιμή αναγνώρισης για μια σειρά δεδομένων. Το Google Ads εκχωρεί σε κάθε σειρά μια τιμή που ονομάζεται "αναγνωριστικό στοιχείου", αλλά ίσως θέλετε να δημιουργήσετε τις δικές σας προσαρμοσμένες τιμές αναγνωριστικού που να μπορεί να αναγνωρίζει το Google Ads. Οποιοσδήποτε συνδυασμός γραμμάτων και αριθμών.
Target location restriction Ο τύπος στόχευσης που εφαρμόζεται στις τοποθεσίες οι οποίες αναφέρονται στο χαρακτηριστικό Target location. Physical location ή κενό κελί.
Χαρακτηριστικά στόχευσης
Χαρακτηριστικό Λειτουργία Αποδεκτές τιμές
Target keyword Η λέξη-κλειδί που θα πρέπει να ενεργοποιεί αυτήν τη σειρά. Λέξη-κλειδί με μορφοποίηση στίξης τύπου αντιστοίχισης. (π.χ. [λουλούδια] για ακριβή αντιστοίχιση). Μορφές τύπου αντιστοίχισης
Target keyword text Η λέξη-κλειδί που θα πρέπει να ενεργοποιεί αυτήν τη σειρά. Ο τύπος αντιστοίχισης αυτής της λέξης-κλειδιού ορίζεται στη στήλη "Target keyword match type". Λέξη-κλειδί χωρίς μορφοποίηση στίξης τύπου αντιστοίχισης.
Target keyword match type Ο τύπος αντιστοίχισης που επιθυμείτε εφαρμόζεται στην αντίστοιχη λέξη-κλειδί, στη στήλη "Target keyword text". broad ή phrase ή exact
Target ad group Η ομάδα διαφημίσεων για την οποία πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα αυτής της σειράς. Υπάρχοντα ονόματα ομάδων διαφημίσεων
Target campaign Η καμπάνια για την οποία πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα αυτής της σειράς. Υπάρχοντα ονόματα καμπανιών
Τοποθεσία στόχευσης Η τοποθεσία που θα πρέπει να ενεργοποιεί αυτήν τη σειρά, όταν αντιστοιχεί στην τοποθεσία ή την περιοχή ενδιαφέροντος του χρήστη. Το όνομα της τοποθεσίας, σε οποιαδήποτε γλώσσα.
Target location restriction Ο τύπος στόχευσης που εφαρμόζεται στις τοποθεσίες οι οποίες αναφέρονται στο χαρακτηριστικό Target location. Physical location ή κενό κελί.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
73067
false