Nastavení personalizátorů reklam

Personalizátory, tedy nástroje pro personalizaci reklam, přizpůsobují reklamy v reálném čase kontextu vašich potenciálních zákazníků – tedy tomu, co hledají, jaké stránky si prohlížejí, jaká zařízení používají a kdy vaši reklamu vidí. Přečtěte si více o jejich výhodách nebo je začněte používat, s čímž vám pomůže níže uvedený postup. Nejprve vytvoříte údaje pro personalizátor reklam, poté v každé reklamní sestavě, která má tyto údaje používat, vytvoříte text reklamy obsahující personalizátor.

Vytvoření údajů pro personalizátor reklam

Nejprve definujte atributy:
 1. Stáhněte šablona údajů pro personalizátory reklam (.csv).
 2. Definujte vlastní atributy (informace), které mají jednotlivé personalizátory zobrazovat.
  • Ve sloupcích A až E šablony naleznete ukázkové vlastní atributy. Tyto příklady nahraďte svými vlastními atributy a přebytečné sloupce odstraňte.
  • Všechny vámi uvedené atributy musí obsahovat určení typu ve formátu Atribut (TypAtributu). Zde naleznete přehled všech typů atributů.
  • Například atribut „Model“ ve sloupci A, tedy vlastní atribut, určuje „text“ pro data obsažená v tomto sloupci a zobrazuje se jako „Model (text)“.
  • Názvy atributů by neměly obsahovat mezery.
 3. (Nepovinné) Chcete-li provést rozšířené nastavení, například plánování a upřednostňovaná zařízení, uveďte i standardní atributy. Úplný seznam standardních atributů
Zadruhé určete cílení:
 1. Ve sloupcích F až H jsou v šablona údajů pro personalizátory reklam (.csv) uvedeny volitelné atributy cílení.
  • Sloupců cílení můžete ponechat několik: například chcete-li reklamy se stejným klíčovým slovem přizpůsobovat v různých kampaních, použijte sloupce „Target keyword“ i „Target campaign“.
  • Chcete-li cílit podle reklamních sestav, musíte v souboru ponechat sloupce „Target ad group“ a „Target campaign“.
 2. Všechny nepotřebné sloupce odstraňte (pokud chcete, aby personalizátory fungovaly pro celý účet, odstraňte všechny), případně přidejte jiné atributy cílení.
 3. Pokud cílíte podle klíčových slov, máte dvě možnosti.
  • Můžete použít atribut „Target keyword“ a v něm naformátovat klíčová slova tak, jak se formátují typy shody klíčových slov.
  • Lze také použít atribut „Cílový text klíčového slova“ spolu s atributem „Cílový typ shody klíčových slov“ a u druhého atributu zadat typ shody. Další informace o typech shody
Za třetí je třeba zadat údaje a nahrát je do Google Ads:
 1. Do jednotlivých řádků vyplňte údaje, které mají personalizátory zobrazovat.
 2. Přepište vzorové údaje ve sloupcích 2 a 3.
 3. Zkontrolujte, že se všechny sloupce cílení přesně shodují s klíčovými slovy, případně s názvy kampaní a reklamních sestav, a to včetně mezer a velkých a malých písmen.
 4. Ve sloupcích obsahujících vlastní atributy smíte použít pouze povolené typy.
 5. Soubor uložte ve formátu CSV, TSV, XLS nebo XLSX. Maximální povolená velikost je 50 MB u souborů ve formátu XLS a XLSX a 500 MB v případě souborů CSV a TSV.
 6. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 7. V nabídce ikony klíče vpravo nahoře vyberte Firemní údaje na pravé straně navigačního panelu.
 8. Klikněte na modré tlačítko plus a vyberte možnost „Údaje nástroje pro personalizaci reklam“.
 9. Pojmenujte datovou sadu.
  • Název, který zde zadáte pro datovou sadu, bude sloužit jako referenční pro personalizátory.
  • Použijte krátký název bez mezer.
  • Nepoužívejte stejné jméno, jaké měla nějaká stará (odstraněná) datová sada. Personalizátory, které na odstraněnou datovou sadu odkazovaly, nebudou fungovat.
 10. Klikněte na Nahrát.

Vytvoření textu reklamy s personalizátorem

Po vytvoření údajů personalizátoru reklamy podle výše uvedeného postupu budete moci nastavit personalizátory v libovolné textové reklamě v rámci kampaně ve Vyhledávací síti (případně s optimalizovanou Obsahovou sítí). Personalizátor může zobrazovat text získaný z vámi nahraných dat nebo z funkce obsažené v reklamě.

Než začnete

 • Chcete-li, aby služba Google Ads zobrazovala personalizované reklamy, musí reklamy s personalizátory používat výchozí hodnoty nebo se musí ve stejné reklamní sestavě nacházet textová reklama bez personalizátorů.
Poznámka: Pokud jako výchozí hodnotu použijete dynamické vkládání klíčových slov, personalizátor reklamy se nebude zobrazovat.
 • Nezapomeňte dodržovat povolený počet znaků, jinak bude reklama zamítnuta. Zajistěte, aby hodnoty nahrazující personalizátory nezpůsobily překročení povolené délky.
 • Reklamy s personalizátory, jako všechny ostatní reklamy, musí splňovat odborné a publikační normy společnosti Google.

Pokyny

 1. Při vytváření textové reklamy přidejte personalizátor (kamkoli kromě pole cílové adresy URL).
  • Použijte formát {=NázevDatovéSady.NázevAtributu}.
  • Pokud jste soubor nazvali například „Mixéry“ a chcete se odkazovat na vlastní atribut nazvaný „Model (text)“, bude personalizátor vypadat takto: {=Mixéry.Model}. Všimněte si, že personalizátor neobsahuje typ atributu. 
  • Můžete si prohlédnout několik příkladů personalizátorů reklam v textu reklamy.
 2. Dbejte na přesné dodržení názvů dat personalizátoru reklam a atributů.
 3. Použití personalizátoru může způsobit, že délka textu přesáhne limit počtu znaků. To nevadí, ale ujistěte se, že limit nepřesáhnou hodnoty, které vaše personalizátory nahradí (jinak se vaše personalizované reklamy nebudou zobrazovat).
 4. Obvyklým postupem reklamu uložte.
 5. Reklama se musí nacházet v reklamní sestavě, která obsahuje i standardní reklamu (tedy reklamu bez jakýchkoliv personalizátorů). Pokud reklamní sestava s personalizovanou reklamou standardní reklamu neobsahuje, služba Google Ads nebude moci personalizovanou reklamu zobrazit.

Kontrola personalizátorů reklam

Po nahrání souboru s údaji personalizátoru reklam je třeba zkontrolovat několik věcí:

Důležité upozornění

Činnost personalizátorů reklam nelze pozastavit, je ale možné pozastavit reklamy, které je obsahují, nebo odstranit s nimi spojené údaje.

 • Pozastavení reklam obsahujících personalizátory: použijte obvyklý způsob pozastavení reklam.
 • Odstranění údajů spojených s personalizátory: odstraňte údaje, na něž se personalizátory odkazují. Pokud například máte personalizovanou reklamu zacílenou na pět reklamních sestav a chcete pozastavit personalizátory v reklamní sestavě s názvem „Ostrava“, můžete řádky cílící na reklamní sestavu „Ostrava“ odstranit.
 • Pokud odstraníte celý soubor dat, nebudete moci personalizátor znovu spustit nahráním nového souboru dat se stejným názvem. Pokud tedy chcete personalizátory nadále používat, je lepší volbou údaje upravit (namísto odstranění celého souboru dat).

Parametry údajů pro personalizátor

Při vytváření nebo nahrávání údajů personalizátoru reklam můžete použít vhodné atributy a kódy jazyků.

Kódy jazyků

Jazyk Kód
arabština ar
bulharština bg
katalánština ca
čínština (Čína) zh-CN
čínština (Hongkong) zh-HK
čínština (Tchaj-wan) zh-TW
chorvatština h
čeština cs
dánština da
holandština nl
angličtina (Austrálie) en-AU
britská angličtina en-GB
americká angličtina cs-CZ
estonština et
filipínština fil
finština fi
francouzština fr
němčina de
řečtina el
hebrejština iw
hindština hi
maďarština hu
indonéština id
italština it
japonština ja
korejština ko
lotyština lv
litevština lt
malajština ms
norština no
polština pl
portugalština (Brazílie) pt-BR
portugalština (Portugalsko) pt-PT
rumunština ro
ruština ru
srbština sr
slovenština sk
slovinština sl
španělština (Evropa) es
španělština (Latinská Amerika) es-419
švédština sv
thajština th
turečtina tr
ukrajinština uk
vietnamština vi
Typy atributů (u vlastních atributů)
Typ atributu Obvyklé využití Povolené znaky Příklad hodnoty
text NázevProduktu Libovolná písmena, čísla, nebo symboly Turistické boty
číslo SkladovéZásoby Libovolná celá čísla 11
cena Náklady Libovolné číslo (včetně desetinného čísla) a platné znaky měny 580,50 Kč
datum Časová značka rrrr/MM/dd hh:mm:ss 2014/08/14 17:01:00
Poznámka: Názvy atributů by neměly obsahovat mezery, symboly, interpunkci ani speciální znaky, jako např. šipky, svislé čáry, symboly z obrázkových fontů (wingdings) ani jiné symboly. Pokud speciální znaky použijete, může to způsobit zamítnutí reklam. Jde například o znaky -, <3, =>, <=, ⇐, ⇍, ->, ⇒, », :-), :), ∞, ⋇, Ξ, ****, | atd.
Standardní atributy
Atribut Funkce Povolené hodnoty
Preferované zařízení Omezí řádek údajů na reklamy, které se zobrazují na chytrých telefonech (nikoliv na tabletech a počítačích). mobile nebo all
Časový rozvrh Dny a doby v týdnu, kdy se má personalizátor reklamy zobrazovat. Den, počáteční čas – koncový čas. Například pro časový rozvrh od 9 do 17 hodin v pondělí zadejte hodnotu Monday, 09:00 AM - 05:00 PM. Chcete-li mít v časovém rozvrhu více dní, oddělte je středníkem. Časový rozvrh na pondělí a úterý tedy zadáte jako Monday, 09:00 AM - 05:00 PM; Tuesday, 09:00 AM - 05:00 PM.
Datum zahájení V tento den začne zobrazování položky zdroje. rrrr/MM/dd hh:mm:ss (24hodinový režim)
Datum ukončení V tento den skončí zobrazování položky zdroje. rrrr/MM/dd hh:mm:ss (24hodinový režim)
Vlastní ID Jedinečná identifikační hodnota pro řádek údajů. Google Ads přidělí každému řádku hodnotu nazývanou ID položky. Můžete nicméně vytvořit vlastní identifikační hodnoty, které Google Ads dokáže rozpoznat. Libovolná kombinace písmen a číslic.
Omezení cílové lokality Typ cílení, který se použije pro lokality uvedené ve sloupci Cílová lokalita. Physical location nebo prázdná buňka.
Atributy cílení
Atribut Funkce Povolené hodnoty
Cílové klíčové slovo Klíčové slovo, které by mělo tento řádek spustit. Klíčová slova s formátováním podle typu shody. (např. [květiny] u přesné shody). Formáty typu shody
Cílový text klíčového slova Klíčové slovo, které by mělo tento řádek spustit. Toto klíčové slovo používá typ shody určený ve sloupci „Cílový typ shody klíčových slov“. Klíčová slova bez formátování podle typu shody.
Cílový typ shody klíčových slov Typ shody, který chcete používat s příslušným klíčovým slovem ve sloupci „Cílový text klíčového slova“. broad nebo phrase nebo exact
Cílová reklamní sestava Reklamní sestava, pro niž mají být údaje v tomto řádku používány. Názvy existujících reklamních sestav
Cílová kampaň Kampaň, pro niž mají být údaje v tomto řádku používány. Názvy existujících kampaní
Cílová lokalita Lokalita, která by měla tento řádek spustit, pokud se shoduje s lokalitou nebo oblastí zájmu uživatele. Název lokality v jakémkoli jazyce.
Omezení cílové lokality Typ cílení, který se použije pro lokality uvedené ve sloupci Cílová lokalita. Physical location nebo prázdná buňka.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory