Настройване на инструменти за персонализиране на реклами

Инструментите за персонализиране на реклами приспособяват рекламите Ви към контекста в реално време на потенциалните Ви клиенти – какво търсят, къде сърфират, какви устройства използват и кога гледат рекламата Ви. Научете повече за ползите от тях или започнете, като следвате стъпките по-долу. Трябва първо да създадете данни за инструментите за персонализиране на реклами и след това да съставите рекламен текст с инструменти за персонализиране във всяка рекламна група, към която искате да препратите тези данни.

Създаване на данни за инструменти за персонализиране на рекламите

Първо, определете атрибутите си:
 1. Изтеглете шаблон на данни на инструмент за персонализиране на реклами (.csv).
 2. Определете персонализираните атрибути (подробности), които искате да показва всеки инструмент за персонализиране.
  • Шаблонът включва примерни персонализирани атрибути в колони от A до E. Заменете ги със свои атрибути и премахнете излишните колони.
  • Уверете се, че всичките Ви атрибути посочват тип на атрибута във формат Attribute (AttributeType). Вижте всички типове атрибути
  • Например персонализираният атрибут „Model“ в колона A указва „text“ за данните, включени в тази колона, и се показва като „Model (text)“.
  • Най-добре е да не включвате интервали в имената на атрибутите си.
 3. (По избор) За да извършите разширени конфигурации, като график и предпочитания за устройства, добавете и стандартни атрибути. Вижте пълния списък със стандартни атрибути
Второ, определете насочването си:
 1. шаблон на данни на инструмент за персонализиране на реклами (.csv) включва допълнителни атрибути за насочване в графи от F до H.
  • Можете да запазите няколко колони за насочване. За да персонализирате рекламите си за една и съща ключова дума в различни кампании например, използвайте колоните „Target keyword“ и „Target campaign“.
  • За да насочвате по рекламна група, трябва да включите колоните „Target ad group“ и „Target campaign“.
 2. Премахнете колоните, които не искате (може да са всички, ако предпочитате инструментите Ви за персонализиране да са валидни за целия Ви профил), или добавете различни атрибути за насочване.
 3. Ако насочвате по ключова дума, имате две възможности:
  • да използвате атрибута „Target keyword“ и да форматирате ключовите думи под него, както при типовете съвпадение по ключова дума;
  • да използвате атрибута „Target keyword text“ заедно с „Target keyword match type“ и да посочите типа на съвпадението под „Target keyword match type“. Научете повече за типовете на съвпадението
Трето, въведете данните си и ги качете в Google Ads:
 1. Попълнете всеки ред с данните, които искате да показват инструментите Ви за персонализиране.
  • Заменете примерните данни в редове 2 и 3.
  • Уверете се, че всички колони за насочване съвпадат точно с ключовите думи и/или имената на кампаниите и рекламните Ви групи, включително интервалите и главните и малките букви.
  • За всяка колона с персонализиран атрибут използвайте позволен тип.
 2. Запазете файла си във формат .csv, .tsv, .xls или .xlsx. Размерът на файла може да бъде най-много 50 МБ за .xls или .xlsx и 500 МБ за .csv и .tsv.
 3. Влезте в профила си в Google Ads.
 4. От иконата за инструменти горе вдясно изберете Бизнес данни вдясно на лентата за навигация.
 5. Кликнете върху синия бутон със знак плюс и изберете „Данни за инструменти за персонализиране на рекламите“.
 6. Дайте име на набора си от данни.
  • Името, което му зададете тук, е името, с което ще се свързват инструментите Ви за персонализиране.
  • Използвайте кратко име без интервали.
  • То не трябва да съвпада с името на стар (премахнат) набор от данни. Инструментите за персонализиране, свързани с премахнати набори от данни, няма да работят.
 7. Кликнете върху Качване.

Съставяне на рекламен текст с инструменти за персонализиране

След като създадете данните си за инструмента за персонализиране на рекламите с помощта на стъпките по-горе, сте готови да настроите инструменти във всяка текстова реклама от кампания в мрежата за търсене или мрежата за търсене с опция за дисплейната мрежа. Инструментът за персонализиране може да показва текст от качените от Вас данни или от функция в рекламата Ви.

Преди да започнете

 • За да може Google Ads да показва персонализираните Ви реклами, трябва да се уверите, че всички реклами с инструменти за персонализиране използват стойности по подразбиране, или да включите текстова реклама без инструменти за персонализиране в същата рекламна група.
Забележка: Ако използвате динамично вмъкване на ключова дума като стойност по подразбиране, инструментът за персонализиране на реклами няма да се показва.
 • Имайте предвид ограниченията за броя знаци, за да избегнете неодобрение. Уверете се, че стойностите, заместващи инструментите за персонализиране, остават в ограниченията за броя знаци.
 • Рекламите с инструменти за персонализиране, както и всички останали реклами, трябва да спазват професионалните и редакционните стандарти на Google.

Инструкции

 1. Когато създавате текстова реклама, включете инструмент за персонализиране навсякъде, освен в полето за крайния URL адрес.
 2. Името на данните за инструмента Ви за персонализиране на реклами и атрибутите трябва да съвпадат точно.
 3. Инструментите Ви за персонализиране могат да доведат до превишаване на ограниченията за максимален брой знаци на текста Ви. Това не е проблем, но стойностите, заместващи инструментите Ви за персонализиране, не трябва в никакъв случай да надвишават ограничението (в противен случай персонализираната Ви реклама няма да се показва).
 4. Запазете рекламата си както обикновено.
 5. Уверете се, че тази реклама попада в рекламна група, която включва и стандартна реклама (т.е. реклама без инструменти за персонализиране). Ако в рекламната група на персонализираната реклама няма стандартна реклама, Google Ads няма да може да я показва.

Преглед на инструментите Ви за персонализиране на реклами

След като качите файл с данни за инструментите за персонализиране на реклами, ето няколко неща, които можете да проверите:

Имайте предвид следното

Не можете да поставяте на пауза инструментите за персонализиране на реклами, но можете да поставите на пауза рекламите, които ги съдържат, или да премахнете данните, свързани с тях.

 • Поставяне на пауза на рекламите, които ги съдържат: Трябва само да поставите на пауза рекламите си както обикновено.
 • Премахване на данните, свързани с тях: Премахнете всички данни, към които препращат инструментите за персонализиране. Ако например имате персонализирана реклама, насочена към 5 рекламни групи, и искате да поставите на пауза инструментите за персонализиране в рекламна група „София“, можете да премахнете редовете, насочващи към рекламната група „София“.
 • Ако премахнете целия набор от данни, няма да можете да стартирате отново инструментите си за персонализиране, като качите нов набор от данни и му дадете същото име. Редактирането на данните Ви (вместо премахването на целия набор от данни) е по-добра възможност, ако искате инструментите Ви за персонализиране да продължат да се показват.

Характеристики на данните за инструментите за персонализиране

Когато създавате или качвате данни за инструментите за персонализиране на реклами, можете да използвате необходимите Ви атрибути и езикови кодове, за да създадете инструментите си за персонализиране.

Езикови кодове

Език Код
арабски ar
български bg
каталонски ca
китайски (Китай) zh-CN
китайски (Хонконг) zh-HK
китайски (Тайван) zh-TW
хърватски hr
чешки cs
датски da
нидерландски nl
английски (Австралия) en-AU
английски (Великобритания) en-GB
английски (САЩ) en-US
естонски et
филипински fil
финландски fi
френски fr
немски de
гръцки el
иврит iw
хинди hi
унгарски hu
индонезийски id
италиански it
японски ja
корейски ko
латвийски lv
литовски lt
малайски ms
норвежки no
полски pl
португалски (Бразилия) pt-BR
португалски (Португалия) pt-PT
румънски ro
руски ru
сръбски sr
словашки sk
словенски sl
испански (Европа) es
испански (Латинска Америка) es-419
шведски sv
тайландски th
турски tr
украински uk
виетнамски vi
Типове на атрибути (за персонализирани атрибути)
Тип на атрибута Обикновено се използва за Допустими знаци Примерна стойност
text Име на продукт Всички букви, цифри или символи Туристически обувки
number Брой Всички цели числа 11
price Разходи Всяко число (включително десетични запетаи) и валидни знаци за валута 24,99 $
date Клеймо за дата и час yyyy/MM/dd hh:mm:ss 2014/08/14 17:01:00
Забележка: Имената на атрибутите не трябва да съдържат интервали, символи, препинателни или специални знаци, като например тези от Wingdings, стрелки, вертикални ленти или други. Използването на специални знаци може да доведе до неодобряване на рекламите Ви. Такива знаци са например -, <3, =>, <=, ⇐, ⇍, ->, ⇒, », :-), :), ∞, ⋇, Ξ, ****, | и др.
Стандартни атрибути
Атрибут Функция Приети стойности
Device preference Ограничава ред с данни до реклами, които се показват на смартфони (без таблети или компютри). mobile или all
Scheduling Дните и часовете от седмицата, в които искате да се показват инструментите Ви за персонализиране на рекламите. Ден, начален час - краен час. Ако искате например да зададете график от 9:00 до 17:00 всеки понеделник, трябва да въведете „Monday, 09:00 AM - 05:00 PM“. Ако искате да зададете график за няколко дни, отделете ги с точка и запетая. Например можете да зададете график за понеделник и вторник с „Monday, 09:00 AM - 05:00 PM; Tuesday, 09:00 AM - 05:00 PM“.
Start date Започва показването на елемента в емисията на тази дата. yyyy/mm/dd hh:mm:ss (24-часов формат)
End date Спира показването на елемента в емисията на тази дата. yyyy/mm/dd hh:mm:ss (24-часов формат)
Custom ID Уникална идентификационна стойност за ред от данни. Google Ads задава на всеки ред стойност, наречена „Item ID“, но можете да създадете свои собствени стойности за „custom ID“, които Google Ads може да разпознае. Всяка комбинация от букви и цифри.
Target location restriction Видът насочване, което се прилага за местоположенията, посочени в „Target location“. Physical location или празна клетка.
Атрибути за насочване
Атрибут Функция Приети стойности
Target keyword Ключовата дума, която трябва да задейства този ред. Ключови думи с тип на съвпадението с форматиране на пунктуацията (напр. [цветя] за точно съвпадение). Формати за тип на съвпадението
Target keyword text Ключовата дума, която трябва да задейства този ред. Тази ключова дума има тип на съвпадението, определен в колоната „Target keyword match type“. Ключови думи без тип на съвпадението с форматиране на пунктуацията.
Target keyword match type Типът на съвпадението, който искате да се приложи за съответстващата ключова дума в колоната „Target keyword text“. broad, phrase или exact
Target ad group Рекламната група, за която трябва да се използват данните от този ред. Имена на съществуващи рекламни групи
Target campaign Кампанията, за която трябва да се използват данните от този ред. Имена на съществуващи кампании
Target location Местоположението, което трябва да задейства този ред, когато съответства на местоположението или района на интерес за потребителя. Името на местоположението на който и да е език.
Target location restriction Видът насочване, което се прилага за местоположенията, посочени в „Target location“. Physical location или празна клетка.

Сродни връзки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си