Tiếp thị lại động cho hướng dẫn thiết lập web

1. Xác định loại hình doanh nghiệp của bạn

Để bắt đầu, xác định loại hình doanh nghiệp đại diện cho sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Xác định loại hình doanh nghiệp phù hợp là chìa khóa bởi nó xác định loại nguồn cấp dữ liệu, thông số tùy chỉnh và bố cục quảng cáo bạn sẽ sử dụng.

Giáo dục

Hiển thị quảng cáo cùng với chi tiết chương trình, như lĩnh vực nghiên cứu và địa điểm.

Chuyến bay

Hiển thị quảng cáo cùng với chi tiết chuyến bay, như điểm đến và giá.

Khách sạn và cho thuê

Hiển thị quảng cáo cùng với chi tiết khách sạn và cho thuê, như địa điểm và xếp hạng sao.

Công việc

Hiển thị quảng cáo cùng với chi tiết công việc, như chức danh công việc và lương.

Giao dịch địa phương

Hiển thị quảng cáo cùng với chi tiết giao dịch, như mô tả và giá.

Bất động sản

Hiển thị quảng cáo cùng với chi tiết về bất động sản, như tên niêm yết và giá.

Bán lẻ

Hiển thị quảng cáo cùng với chi tiết sản phẩm, như hình ảnh sản phẩm và giá.

Du lịch

Hiển thị quảng cáo cùng với chi tiết chuyến du lịch, như điểm đến và giá.

Khác (tùy chọn tùy chỉnh)

Hiển thị quảng cáo cùng với chi tiết sản phẩm hoặc dịch vụ, như mô tả và giá.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố