Aktibong View

Ang Aktibong View ay isang teknolohiya sa YouTube at ilang partikular na website at mobile app ng Display Network na nagbibigay-daan sa AdWords na matukoy kung ang iyong ad ay natitingnan ng mga potensyal na customer.

  • Ang isang display ad ay itinuturing na natitingnan kapag hindi bababa sa 50% ng lugar nito ay nakikita sa loob ng hindi bababa sa 1 segundo. Ang isang video ad ay itinuturing na natitingnan kapag nakikita ang hindi bababa sa 50% na bahagi nito habang nagpe-play ang video sa loob ng hindi bababa sa 2 segundo. 
    • Tandaan: Para sa malalaking display ad na may 242,500 pixel o higit pa, itinuturing ang ad na natitingnan kapag nakikita ang hindi bababa sa 30% na bahagi nito sa loob ng hindi bababa sa 1 segundo.
  • Nagbibigay-daan sa iyo ang mga website kung saan naka-enable ang Aktibong View na gumamit ng natitingnang bid na CPM para sa mga display campaign, upang magtakda ng ibang halaga ng bid para sa mga impression sa mga site kung saan lumalabas ang ad sa isang natitingnang posisyon.
  • Maaari mong makita ang terminong ito sa ilang partikular na pangalan ng column para sa iyong mga ulat sa video at Display Network, gaya ng "Nasusukat na gastusin," "Nasusukat na impr.," o "Natitingnang rate."
  • Ang mga sukatan ng Aktibong View ay sumusunod sa mga pamantayan sa industriya para sa viewability ng mga online na ad.
  • Tandaan: Maaaring ipaalam sa iyo ng Aktibong View kapag natitingnan ang mga ad, ngunit hindi nito magagarantiya na nakatingin sa screen ang isang user sa panahong iyon.

Mga kaugnay na link

Pag-unawa sa viewability at mga sukatan ng pag-uulat sa Aktibong View

Mag-bid sa mga natitingnang impression gamit ang natitingnang CPM
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu